DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ, DÍL III.

0

Dnes přinášíme třetí pokračování seriálu, který má, zdá se, smysl. Turnov se pomalu probouzí do jara a s tím se probouzejí i stavební aktivity v rámci projektu rekonstrukce kanalizace Čistá Jizera. V letošním roce čeká Turnovany opravdu mimořádná zátěž, intenzivně se pracuje zejména v Husově a Žižkově ulici, v polovině května se stavební práce přesunou do nejdůležitější páteřní komunikace ve městě – ulice 5. května. Vše je navíc „v běhu“, probíhají náročná jednání, termíny se rámcově mění. Vše je aktuálně obsaženo v následujícím přehledu:

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

* ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA. Ulice je neprůjezdná, na rekonstrukci kanalizace se v tuto dobu pracuje v blízkosti křižovatky U Raka. Postupně se ale bude stavební firma posouvat až nahoru ke křižovatce u gymnázia. Ulice bude neprůjezdná až do konce dubna. Na parkoviště U Raka se dostanete pouze ulicí A. Dvořáka (kolem radnice). Autobusové zastávky od lékárny a Střelnice byly přesunuty do Sobotecké ulice k bývalé masně.

 

* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE. V současné době je umožněn průjezd Skálovou ulicí do ulice Koněvovy, naopak stále nelze jet přímo z ulice Husovy do Žižkovy. K Hotelu Karel IV. a ke školám musíte jet objízdnou trasou ulicemi ve vilové čtvrti. V nejbližší době začne stavební firma připravovat v celé trase podkladní vrstvy komunikací, což ve svém důsledku znamená, že obě ulice budou až do 10. května na různých místech rozkopány (je třeba odtěžit asi 50centimetrovou vrstvu stávající komunikace). Poté dojde k navážení a hutnění podkladních vrstev komunikace a následně k položení nových povrchů. Průjezd touto ulicí ve směru od ulice Skálovy se tedy v nejbližší době ztíží. Cílem je tyto dvě ulice kompletně dokončit před zahájením rekonstrukce ulice 5. května.

 

* ALEJ LEGIÍ. Zde se v současnosti pracuje v úrovni vjezdu do Partyzánské ulice. Práce postupně posunují do úseku mezi ulicemi Partyzánská – Lidická (zde byla často zmiňovaná lipová alej). Ulice pro provoz nebude v tomto úseku uzavřena, průjezd bude zajištěn v jednom jízdním pruhu. Pokud zde nebydlíte, měli byste se ale stejně nyní této ulici vyhnout a autem sem nezajíždět. Práce v Aleji legií mají být ukončeny do 10. května (myšleny práce na rekonstrukci kanalizace).

 

* DOLÁNKY. Zde je z větší části již hotovo (hlavní kanalizační řady). Práce budou pokračovat výstavbou čerpací stanice odpadních vod v travnatém prostoru u mostku přes Jizeru (u trafostanice). Tyto práce se dopravní obslužnosti nijak zásadně nedotknou. V současné době se pracuje především od druhého železničního přejezdu směrem nahoru k Bukovině – „Trhovkou“ (příjezd k Dlaskovu statku a na přilehlé parkoviště je bez zásadního omezení, pouze je na části složen stavební materiál). Na jaře dostanou všechny silnice nový asfaltový povrch. Práce zde budou dokončeny v nejpozději v srpnu letošního roku (včetně dokončení čerpací stanice). Stavební ruch se plně přesune na Bukovinu již nyní v březnu.

 

* PALACKÉHO ULICE. Pracuje se u házenkářského hřiště, což znamená, že provoz ve vlastní Palackého ulici je stavbou dotčen jen minimálně.

 

* NUDVOJOVICE. Práce probíhají v dolní části obce. Postupně se stavební ruch přesunuje nahoru ke kostelíku sv. Jana Křtitele.

 

* U TŘÍ SVATÝCH. Stále je uzavřen průjezd od sídliště na Výšince k benzinové čerpací stanici v Kyselovsku, pracuje se mezi „benzinkou“ a barokním sousoším. Kanalizace je již dokončena a průjezd pro dopravní obsluhu bude v nejbližší době umožněn po provizorním povrchu do doby realizace asfaltů. Ty budou v případě příznivého počasí kompletně dokončeny a ulice zprovozněna v průběhu dubna.

 

* SKÁLOVA ULICE. Po loňské rekonstrukci ulice je nyní průjezd bez omezení. Na jaře ještě proběhne výsadba zeleně a osazení mobiliáře, především laviček.

 

* ULICE NA STEBNI. Práce v této ulici by měly být v případě zlepšení počasí dokončeny v květnu 2010 (nyní stavba nemůže pokračovat za křižovatku s ulicí Valdštejnskou, protože nelze zajistit nouzový příjezd do lokality ze staveniště ulicí Vrchovina). Po dokončení prací v ulici Valdštejnské bude stavba pokračovat ulicí Vrchovina a paralelně budou uzavřeny i ulice Hruboskalská a Valdštejnská – to je předpokládáno od poloviny března (záleží na počasí).

 

* DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICI I/35 v úseku od benzinové stanice v Kyselovku do Sedmihorek (nesouvisí s Čistou Jizerou). Až do konce dubna je v této části povolen prořez stromů v aleji. Práce budou probíhat celkově asi dvacet dní různě rozložených v celém období. Částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu bude řádně značena, povolená nejvyšší rychlost bude snížena na 50 km/h.

 

ČEKÁ NÁS

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Z důvodu potřeby financování kompletního dokončení ulice 5. května včetně nových povrchů je realizace rekonstrukce povrchů ve Zborovské ulici odložena. Rekonstrukce kanalizace tu každopádně proběhne, ale vzhledem k opravě podloží komunikace v ulicích Husově a Žižkově se nezačne pracovat hned v křižovatce s ulicí Žižkovou, protože by lokalita kolem Karla IV. byla odříznuta nadlouho od dopravní obsluhy. Práce začnou pravděpodobně koncem března, resp. začátkem dubna až v horní části, tj. od křižovatky se Zelenou cestou směrem k vodojemům a ke Károvsku. Do dolní části se stavební ruch vrátí po dokončení povrchů v Husově a Žižkově ulici. Teprve po dokončení rekonstrukce kanalizace v celé Zborovské ulici by se mělo rozhodnout, jestli město bude komplexní úpravu povrchů moci financovat. Pokud ne, bude obnovena pouze vrchní část asfaltů v celé šíři vozovky (tzv. uvedení do původního stavu). Definitivně se o tom má rozhodnout letos v létě. (Úsek od mateřské školy nahoru k vodojemům se po zimě proměnil v „tankodrom“, pokud zde nebydlíte a nemusíte sem zajíždět z jiných důvodů, místu se raději vyhněte.)

 

* VEJRICHOVA A TÁZLEROVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2010.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny začátkem května 2010.

 

* ULICE NA KAMENCI. Stavební práce budou zahájeny v březnu. V první fázi nebude mít stavba vliv na dopravu (práce budou zahájeny v zahrádkách pod silnicí). Nejdříve v květnu 2010 se stavba dostane k silnici, kde budou provedeny protlaky pod silnicí a kanalizace bude budována v chodníku směrem k autobusové zastávce Na Kamenci.

 

* ULICE 5. KVĚTNA. Ta bude od Havlíčkova náměstí až nahoru na Hruštici postupně v několika etapách uzavřena od poloviny května. Ve směru od Havlíčkova náměstí směrem k nemocnici jsou připraveny tři postupné varianty objízdných tras.

I. etapa: Uzavírka na vjezdu do Havlíčkova náměstí (předpokládaný termín od 14. do 31. května). Objízdná trasa směrem k nemocnici: ul. Jana Palacha, A. Dvořáka, Markova, Mariánské náměstí, ul. 28. října. Objízdná trasa dolů: ul. 28. října, Mariánské náměstí, Markova (obousměrný provoz bude řízen světelnou signalizací).

Autobusy: Nebude funkční zastávka u Havlíčkova náměstí – objízdná trasa povede a nová zastávka bude zřízena v ulici Kinského, která bude průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a bude v ní zákaz stání a zastavení. Zastávky u nemocnice a u Borovičků zůstanou funkční.

Od června bude pro objízdnou trasu z ulice 28. října obousměrně zprovozněno Havlíčkovo náměstí do ulice 5. května směrem k náměstí Českého ráje.

 

S rekonstrukcí ulice 5. května souvisí i rekonstrukce zeleně. Do ní je zařazeno i řešení aleje kulových javorů v první části ulice od náměstí po křižovatku s ulicí Husovou. Celkově je naplánováno ke kácení 57 stromů, které nevyhovují svým zdravotním stavem, nebo jsou překážkou pro rekonstrukci ulice 5. května, resp. svojí sadovnickou a estetickou podobou nesplňují požadavky.

Projekt zároveň řeší zeleň jako významný prvek podél komunikace, která slouží jako vstup do města. Je navrženo k výsadbě celkem 180 stromů a další plochy jsou určeny pro výsadbu keřů a trvalek. Na realizaci zeleně bude zpracována žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu životního prostření. Podání žádosti proběhne ke konci letošního roku a vlastní realizace se předpokládá na podzim roku 2011 a na jaře 2012. Rekonstrukce zeleně tedy probíhá v nepřímé souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a v tomto rozsahu ji odsouhlasili zastupitelé města na letošním únorovém zasedání.

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.