DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ, DÍL VI.

0

Jaro je tu v plné síle a v plné síle se také rozeběhly stavební práce projektu Čistá Jizera v ulicích Turnova. Kde si dát pozor, kam autem raději nezajíždět, kde očekávat dopravní komplikace? Odpovědi na tyto otázky by vám měl dát právě tento seriál. Nově se pracuje na několika místech ve městě, probíhají závěrečná jednání o zahájení prací v ulici 5. května, což výrazně poznamená od poloviny května život ve městě…

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

* ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA. Ulice je stále neprůjezdná, práce se pomalu přesouvají od Raka nahoru ke gymnáziu. Práce v této ulici mají být dokončeny v první polovině května a ulice bude opět průjezdná nejpozději od 14. května.

* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE. Předběžný termín zprovoznění obou ulic je do konce května. Obě ulice zůstávají pro průjezd uzavřeny, lze projet pouze spojkou ze Skálovy ulice do ulice Koněvovy. Je zde čilý stavební ruch, dávejte při průjezdu pozor. Postupně je odtěžována svrchní část vozovky (asi 50 cm) kvůli provedení nových konstrukčních vrstev a následnému položení nového asfaltového povrchu. Rekonstrukce podloží a povrchů komunikace probíhá na několika místech zároveň a neprůjezdné úseky se často mění, aby nedošlo ke kompletnímu zablokování příjezdu do této lokality. Objízdná trasa vede ulicemi ve vilové čtvrti a dopravní značení je aktuálně upravováno dle možností průjezdu.

 

* ALEJ LEGIÍ. Zde je pokládána nová kanalizace v zeleném pásu mezi vozovkou a zahradami rodinných domů. Průjezd ulicí je umožněn v jednom pruhu. Pokud sem nemusíte zajíždět, místu se raději vyhněte.

 

* DOLÁNKY. Práce probíhají u lávky přes Jizeru, kde vzniká nová čerpací stanice odpadních vod.

 

* BUKOVINA U DOLÁNEK. Pracuje se na stoce v krajské komunikaci směrem ke kapličce v horní části obce.

 

* PALACKÉHO ULICE. Pracuje se u házenkářského hřiště, občas je omezen průjezd v části Palackého ulice, do které zasahuje stavba. Práce v této lokalitě mají být dokončeny do konce dubna.

 

* NUDVOJOVICE. Kanalizace je v hlavní části od kostelíku sv. Jana Křtitele dolů k Jizeře položena, průjezd je umožněn po provizorním povrchu. V současné době probíhají práce v chatařské oblasti v zadní části obce. Finální nové povrchy zde budou realizovány v průběhu května až června tohoto roku.

 

* U TŘÍ SVATÝCH. Kanalizace v celé lokalitě byla dokončena. Průjezd ulicí od benzinové pumpy k sídlišti je možný po provizorním povrchu. Definitivní asfaltové povrchy budou dokončeny do 15. května.

 

* ULICE NA STEBNI. Při realizaci stoky v této ulici došlo k nepředpokládanému směrovému křížení se středotlakým plynovodem. Vzhledem k tomu musely být práce zastaveny do projednání přeložky plynu s vlastníkem plynovodu RWE. Realizace kanalizace v tomto úseku je velice složitá (množství sítí ve stísněném prostoru) a přeložení plynovodu je náročné na projednání a přípravu. Většina potřebných dokladů na přeložku plynu je však již připravena a práce budou pokračovat v nejbližší době. Zahájení prací je nyní naplánováno v návaznosti na další ulice – Hruboskalská (červenec 2010) a Valdštejnská (srpen 2010). „Občanům se omlouváme za komplikace. Ve skutečnosti je uspořádání stávajících sítí – zejména plynu – jinak, než bylo zakresleno v podkladech od jejich správců při projekční přípravě akce,“ uvedl k tomuto konkrétnímu případu investiční technik VHS Turnov Dalibor Zmeko.

 

 * TÁZLEROVA ULICE. Práce byly zahájeny začátkem dubna. Zejména vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám probíhají zdánlivě pomalu, většinou za minimálního použití těžké techniky. V současné době se pracuje ve spodní části Tázlerovy ulice a práce se přesouvají od lávky přes Stebénku směrem k Vejrichově ulici do centra města. V současné době je ke staveništi příjezd dopravní obsluze umožněn, maximálně zde může docházet ke střetům se stavební technikou. Jak se stavba posouvá blíže Vejrichově ulici, zmenšuje se i možnost příjezdu do Tázlerovy ulice. Individuální příjezdy (zásobování apod.) je nutno řešit dohodou přímo se stavební firmou. Předpokládané ukončení prací na kanalizaci je do konce července 2010, komplexní úprava povrchů bude provedena do konce září 2010 (následovat bude ještě související investice města Turnova, a to realizace nových dlážděných povrchů komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a mobiliáře).

 

ČEKÁ NÁS

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Práce budou zahájeny v nejbližší době v horní části od Zelené cesty směrem ke školce a dále k vodojemům na Károvsku.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny začátkem května 2010. Přesný termín ještě nepadl.

 

* ULICE NA KAMENCI. Stavební práce v první fázi probíhají v zahrádkách pod silnicí. Nejdříve v květnu se stavba dostane k hlavní silnici.

 

* TŘEŠŇOVÁ ULICE. Stavební práce budou zahájeny na přelomu dubna a května 2010.

 

* ULICE 5. KVĚTNA. Ta bude od Havlíčkova náměstí až nahoru na Hruštici postupně uzavřena v několika etapách. Ve směru od Havlíčkova náměstí směrem k nemocnici jsou připraveny tři postupné varianty objízdných tras. První etapa prací bude probíhat od 14. do 31. května, pro dopravu bude uzavřena část z Havlíčkova náměstí po křižovatku s ulicí Kinského a Husovou.

V souvislosti s přípravou uzavírky ulice 5. května proběhnou ještě lokální opravy stěžejní objízdné trasy, a to ulic Markovy a 28. října. Je zde proto nutno počítat s průběžnými částečnými dopravními omezeními, vše bude označeno odpovídajícím dopravním značením.

 

* KONĚVOVA ULICE. Zahájení prací je naplánováno předběžně na začátek června 2010.

 

(Tento průběžně aktualizovaný informační servis pro obyvatele a návštěvníky města vzniká ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov.)

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.