NOČNÍ ŽIVOT V TURNOVĚ A ZPŮSOB POVOLENÍ AKCE PO 22. HODINĚ

0

Novela zákona o přestupcích dává obcím možnost „hlídat“ noční klid, ale pořádání společenských akcí může po dvaadvacáté hodině noční klid narušit či ohrozit. Noční klid je určen jako pokojný stav v přesně vymezenou dobu od 22. hodiny do 6. hodiny ranní. Regulace je přímo na úrovni zákona, a z toho důvodu se jedná o celospolečenský a státem chráněný zájem. Zákon vydaný již v roce 1990 byl novelizován v roce 2012, kdy bylo přidáno přesné časové definování nočního klidu. Poslední novelizace proběhla v roce 2015, která nabyla účinnosti od 1. října 2016. Novela zákona ustanovuje obcím možnost zkrácení doby nočního klidu prostřednictvím výjimky, kterou obce stanoví přímo v textu obecně závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva.

Společenské akce, oslavy či jiné veřejné i neveřejné akce mohou noční klid omezit. Doba nočního klidu tak může být kratší nebo dokonce žádná. Novelizace proběhla hlavně z důvodu, aby se obyvatelé žijící v místě konání takových akcí mohli na počet a rozložení potenciálně probdělých nocí připravit. Jinými slovy, aby obyvatelé přesně věděli, kdy a z jakých důvodů nebudou mít nárok na nerušený odpočinek v délce osmi hodin.

Město Turnov vydalo v říjnu 2016 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu, kde jsou uvedeny pouze dva výjimečné případy, kdy je noční klid vymezen dobou kratší. Vzhledem k tomu, že není záměrem, aby po dvaadvacáté hodině město zcela ztichlo, neboť kulturní a společenský život ve městě představuje jednu ze základních hodnot společenství občanů, upozorňuje proto organizátory různých společenských a kulturních akcí, u nichž je předpoklad, že jejich program přesáhne dvaadvacátou hodinu, jak mají postupovat, aby jejich akce mohla pokračovat i po 22. hodině. Vše vyplývá z ústavního práva ostatních občanů na klidný pokojný život, a proto je třeba dny či okolnosti, kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze noční aktivity, vymezit dostatečně určitě a předvídatelně, aby občané, kteří se těchto aktivit nezúčastní, byli na tyto aktivity dostatečně upozorněni vymezením těchto aktivit v obecně závazné vyhlášce města. 

Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit konkrétním datem (například 1. 1. 2017) nebo datovatelným obdobím, kterým jsou například velikonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2017. Všechny akce musí být nahlášeny s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné na zasedání zastupitelstva přijmout výjimku.

V současné době připravuje město Turnov obecně závaznou vyhlášku s výčtem aktivit, které mohou noční klid narušit. Prosíme proto všechny obyvatele a pořadatele společenských a dalších akcí, aby své termíny posílali vedoucímu správního odboru panu Hovorkovi elektronickou poštou na adresu z.hovorka@mu.turnov.cz do pátku 31. března 2017.

Obecně lze také říci, že akce mohou být konány, resp. pokračovat i po 22. hodině bez udělení výjimky. V takovém případě je však nutné akci přizpůsobit tak, aby nebyl narušován noční klid. Při nenahlášené akci v obecně závazné vyhlášce, která narušuje noční klid hlasitými projevy účastníků nebo například hlasitou hudbou, se postupuje v souladu se zákonem o přestupcích a podle zákona o obcích. Pořadatelům hrozí postih pokutou u fyzických osob ve výši 10.000 Kč a při recidivě až ve výši 15.000 Kč. U fyzických osob podnikajících a právnických osob se jedná o správní delikt, za který hrozí pokuta do výše 200.000 Kč.
(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.