DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ (DÍL XXV.)

0

Projekt Čistá Jizera, jehož průvodním jevem jsou výkopy v ulicích a dopravní omezení, pomalu končí (více ZDE). Turnovským řidičům i návštěvníkům města v současné době nejvíce komplikuje dopravu rekonstrukce ulice 5. května, která již s „Čistou Jizerou“ nesouvisí přímo, protože konečná úprava ulice je v režii majitele komunikace, Libereckého kraje. První velkou změnu už máme za sebou. Od minulého týdne se jezdí po novém povrchu od Havlíčkova náměstí po křižovatku s ulicí Kinského a Husovou, což přineslo větší dopravní klid do centra města. Hlavní trasou na Semily dál zůstává ulice 28. října.

To by se mělo změnit po 19. srpnu, kdy práce v ulici 5. května postoupí ke křižovatce k nemocnici, resp. směrem dál k Hruštici. Zde bude dokončena výstavba kruhové křižovatky, takže se bude moci opět jezdit směr Károvsko. Tranzitní doprava bude od Semil vedena právě tímto novým kruhovým objezdem směrem na Károvsko, do Aleje legií a ulicemi Žižkovou a Husovou k novému kruhovému objezdu „U Borovičků“, kterým se dostanete zpět do ulice 5. května a do centra.

Od centra směrem na Semily bude doprava vedena stejnou trasou. V Aleji legií však bude doprava řízena kyvadlově světelnou signalizací, protože šířkové poměry silnice nejsou dostačující pro obousměrný provoz objízdné trasy. To bezpochyby způsobí jisté dopravní komplikace a kolony. Interval semaforů je nastaven na osm minut. Průjezd ulicí 28. října do ulice 5. května nebude z důvodu stavebních prací možný.

 

Od uvedeného data 19. srpna se budou stavební práce soustřeďovat zejména v úseku od křižovatky u nemocnice po nový kruhový objezd na Károvsku. Zároveň bude vybudována nová křižovatka ulic 5. května a 28. října. Do ulice 28. října bude možno zajíždět novým kruhovým objezdem „U Borovičků“ a Kinského ulicí (nebo Markovou ulicí od Střelnice). Hotovo by mělo být na konci podzimu t. r.

 

Po dokončení rekonstrukce ulice 5. května budou zhotovitelem této stavby následně opraveny i objízdné trasy. V ulici Alej legií a krajské silnici na Károvsku bude s největší pravděpodobností položen nový asfaltový povrch v celé šíři. Zároveň budou částečně opraveny i povrchy v ulici 28. října a na Havlíčkově náměstí. Tato místa se po dokončení stavby v ulici 5. května vrátí do původního režimu. Ulici 28. října pak v budoucnu čeká rozsáhlá a komplexní rekonstrukce povrchů i inženýrských sítí (v současné době připravuje město Turnov ve spolupráci s VHS Turnov projektovou dokumentaci).

201107171159_zap_203_2011_cj

Kde se dále pracuje na projektu Čistá Jizera?

 

ZBOROVSKÁ ULICE. Rekonstrukce inženýrských sítí ve Zborovské ulici byly již kompletně dokončeny. V současné době zde probíhá navazující investiční akce – „Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská“, která představuje komplexní rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků, částečně nové chodníky, městský mobiliář, veřejné osvětlení a novou zeleň. Původně měla zde být stavba dokončena do konce června, nyní je předpokládaným termínem dokončení stavby ve Zborovské ulici druhá polovina srpna.

 

LOKALITA VRCHOVINA – DURYCHOV. Jedná se o lokalitu v ulici Na Stebni, navazující ulici Vrchovina a lokalitu nad těmito ulicemi (Durychov). V celé této lokalitě již byly veškeré práce spojené s rekonstrukcí a výstavbou kanalizace kompletně dokončeny v dubnu 2011. Následně se ve spolupráci s městem řešily finální úpravy povrchů dotčených komunikací, které budou nyní realizovány. Předpokládaný termín dokončení: konec července 2011.

201107171159_zap_204_2011_cj

KOŇSKÝ TRH. Stavební práce na kanalizaci již byly kompletně dokončeny v roce 2010. V nadcházejícím období zde ještě proběhne následná úprava pravého břehu Stebénky – opěrná zeď u lávky na skautský ostrov.

 

JERONÝMOVA ULICE. Stavební práce na kanalizaci již byly kompletně dokončeny. V současné době postupně finišují také práce na kanalizačních přípojkách. Zároveň zde byl v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace položen i nový vodovodní řad jako samostatná akce VHS Turnov. Termín dokončení: polovina srpna.

 

ROKYCANOVA ULICE. Práce na hlavním kanalizačním řadu i kanalizačních přípojkách jsou již kompletně dokončeny. V současné době probíhají přípravné práce pro realizaci finálních asfaltových povrchů komunikace.

 

ULICE FRANTIŠKA KAVANA. V ulici Františka Kavana byly stavební práce na kanalizaci i přípojkách již kompletně dokončeny. V návaznosti na výstavbu kanalizace zde proběhly i investiční akce dalších správců sítí. V květnu 2011 následně proběhla i pokládka finálních asfaltových povrchů komunikace. V červnu budou zahájeny práce na opravě povrchů chodníků, ve kterých zde byly pokládány inženýrské sítě jiných investorů (sdělovací kabely apod.).

 

ULICE KARLA VIKA. Práce na rekonstrukci kanalizačního řadu jsou již kompletně dokončeny vč. přípojek. V současné době probíhá příprava na realizaci finálních asfaltových povrchů.

 

ULICE LIDICKÁ. Stavební práce byly zahájeny začátkem března letošního roku. Rekonstrukce kanalizačního řadu již byla dokončena a v současné době probíhá postupné propojování kanalizačních přípojek.

 

ULICE PARTYZÁNSKÁ. Stavební práce byly zahájeny na přelomu března a dubna letošního roku. V této ulici proběhla rekonstrukce kanalizace pouze v její části – od křižovatky s Alejí legií v délce cca 100 m (po odbočku do ul. Terronské). Práce na kanalizaci i přípojkách jsou již dokončeny a začátkem května proběhla pokládka asfaltu v rýze. Následně proběhnou lokální opravy povrchu dotčené komunikace a vyrovnání nájezdu, čímž bude tato ulice kompletně stavebně dokončena.

201107171159_zap_205_2011_cj

LOKALITA HRUŠTICE – KÁROVSKO. Stavební práce byly zahájeny koncem března letošního roku. V současné době probíhá výstavba kanalizační stoky v budoucí ulici Na Piavě (navazující na ulici Koněvovu) a v lokalitě nad Šetřilovskem.

 

BLOK BYTOVÝCH DOMŮ NA KŘIŽOVATCE ULIC HUSOVY A KOMENSKÉHO. Jedná se o vyřešení odkanalizování několika bytových domů, které se nacházejí v bloku na křižovatce ulic Husovy a Komenského, resp. Husovy a 5. května. Tyto bytové domy měly dosud vypouštění odpadních vod řešeno prostřednictvím velkého společného septiku. Ten byl v rámci stavby zlikvidován a kanalizace od bytových domů bude svedena do jednotné městské kanalizace. Stavební práce byly zahájeny v dubnu letošního roku. Část tohoto bloku se napojuje do kanalizace v ulici Komenského a část do kanalizace v ulici 5. května.

 

K 30. červnu 2011 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 244,67 mil. Kč, tj. 98,4 % z celkového finančního objemu díla 248,5 mil. Kč. Fyzicky bylo na konci června položeno celkem 20,75 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 98,3 %. Z toho 12,41 km tvoří kanalizace nová (výstavba) a 8,34 km kanalizace zrekonstruovaná. Realizace díla stále probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem, který je smluvně stanoven na 29 měsíců (5/2009 – 9/2011).

 

Zdroj: Dalibor Zmeno, investiční technik Vodohospodářského sdružení Turnov

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.