ČISTÁ JIZERA VSTUPUJE DO CENTRA MĚSTA. PŘIPRAVME SE ANEB DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ, DÍL VII.

0

Nervozita stoupá, chystá se nejdůležitější část prací projektu rekonstrukce kanalizace s názvem Čistá Jizera v Turnově. V sobotu 15. května bude zastavena doprava v části ulice 5. května od Havlíčkova náměstí směrem k Hruštici, která je pro město stěžejní komunikací, protože po ní probíhá největší část dopravy z centra města směrem na Semily a Lomnici nad Popelkou. Je to jedna z nejzatíženějších komunikací II. třídy v Libereckém kraji. Ještě před uzavírkou této důležité komunikace byly opraveny povrchy na budoucích náhradních komunikacích, především v ulicích 28. října a v Markově ulici. V současné době se na rekonstrukcích kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera v Turnově pracuje současně na deseti místech.

Kvůli snadnějšímu průjezdu náhradními trasami byla odstraněna část zeleného ostrůvku na křižovatce ulic 5. května a 28. října na příjezdu k nemocnici, odstraněn byl také dlážděný ostrůvek přímo před nemocnicí. V době trvání objízdné trasy se tu totiž musí vyhnout kamiony i autobusy, což by bez těchto opatření nebylo možné.

Zahájení prací bude možné sledovat v pátek 14. května po 20. hodině, kdy bude probíhat příprava dopravního značení. Následně od soboty rána 15. května stavební firma dopravním značením zastaví provoz z náměstí Českého ráje nahoru do ulice 5. května. Okamžitě zde nastoupí pracovníci generálního dodavatele, firmy Eurovia, a. s., resp. realizační firmy Integra stavby, a.s., Liberec, aby zahájili stavební práce na výstavbě kanalizace. Nejprve budou odfrézovány asfaltové povrchy a následně budou zahájeny výkopové práce v úrovni bývalého papírnictví, které se budou pomalu podél Havlíčkova náměstí posouvat nahoru směrem k Hruštici.

 

I. etapa uzavírky ul. 5. května v Turnově představuje úsek podél celého Havlíčková náměstí a potrvá od 15. do 31. května.  Kritické dva týdny v turnovské dopravě budou organizovány takto:

Dojde k uzavření ulice v místě styku s Havlíčkovým náměstím. Objízdná trasa povede ulicemi Jana Palacha, Antonína Dvořáka, Markovou, Mariánským náměstím a ulicí 28. října. V opačném směru budou automobily od nemocnice projíždět ulicí 28. října, Mariánským náměstím a Markovou ulicí na náměstí Českého ráje. Základní problém průjezdnosti vznikne na křižovatce Mariánské náměstí – Markova, která bude muset být řízena světelnou signalizací.  Poloměry křižovatky neumožňují potřebné křížení nákladních aut a autobusů. Z důvodu zachování maximální plynulosti provozu bude v ulici 28. října omezeno zastavení vozidel v době od 7.00 do 17.00 hodin.

Jedno malé odlehčení dlouhých dopravních kolon přece jen existuje: Osobní doprava bude moci při průjezdu přes centrum do lokality Husovy a Žižkovy ulice využít Skálovu ulici. Současně bude do Skálovy ulice zakázán vjezd nákladní dopravě nad 3,5 tuny (mimo zásobování). Doporučení pro osobní auta první dva týdny: pokud Skálovou ulicí projedete, můžete pokračovat ulicí Husovou až na křižovatku 5. května a dál pokračovat výjezdem z města směr Semily a Lomnice nad Popelkou.

 

II. etapa uzavírky ul. 5. května v Turnově představuje úsek od horní části Havlíčkova náměstí (OD Vesna) po křižovatku s ulicí Kinského a Husovou (u Borovičků) a potrvá od 1. června do podzimních měsíců 2010 (včetně realizace nové komunikace). V této etapě již bude objízdná trasa převedena obousměrně přes Havlíčkovo náměstí z ulice 28. října přes ulici 5. května k náměstí Českého ráje. V tomto období by už plynulost provozu neměla být tak výrazně narušena.

 

Stavební práce v ulici 5. května budou od podzimu 2010 pokračovat až na Hruštici ke křižovatce se silnicí III/2832 (odbočka na Rakousy) III. a IV. etapou. O aktuální dopravní situaci, obslužnosti a harmonogramu bude veřejnost informována podle aktuálního vývoje stavby.

 

Různé objízdné trasy přinesou výrazné komplikace v hromadné autobusové dopravě:

V  I. a II. etapě prací nebude funkční zastávka Havlíčkovo náměstí. Náhradně bude zřízena zastávka v ulici Kinského (ulice Kinského bude průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a bude tam zákaz stání a zastavení). Zastávka u nemocnice a zastávka U Borovičků zůstanou funkční až do uzavření křižovatky ulic 5. května, Husovy a Kinského.

 

V Turnově není k dispozici žádná záložní, odlehčovací komunikace, která by alespoň částečně nahradila ulici 5. května. Proto bylo stavení objízdných tras nesmírně složité. Na to téma probíhaly desítky jednání. Jediná možná objízdná trasa má několik úskalí. Hlavním z nich je sousedství školy. V ulici 28. října budou provedeny úpravy před základní školou. Pro větší bezpečnost žáků budou přímo před školní budovou osazena betonová svodidla, aby nemohlo dojít k vyběhnutí dětí rovnou do silnice. Pro zabezpečení průjezdnosti bude v celé délce ulice 28. října zakázáno parkování vozidel po obou stranách. V druhé fázi výstavby (od počátku června) půjde objízdná trasa přes Havlíčkovo náměstí. I zde se objeví betonová svodidla, protože v části náměstí bude umožněno parkování vozidel.

 

Na rekonstrukci kanalizace bude navazovat souběžná investice Libereckého kraje a města Turnov, která představuje komplexní rekonstrukci povrchů a podkladních vrstev komunikace a chodníků v ulici 5. května, dva nové kruhové objezdy (jeden menší u Borovičků a druhý větší na Hruštici u sklenářství), veřejné osvětlení, zeleň a městský mobiliář. Tato akce bude probíhat ve stejném úseku jako kanalizace (od spodní části Havlíčkova náměstí až na Hruštici). Půjde o nejrozsáhlejší změnu tváře této části města od rekonstrukce náměstí ve druhé polovině 90. let minulého století.

 

Ostatní dopravní omezení

 

* ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA. Ulice je již průjezdná pro veškerou dopravu v obou směrech – prozatím po provizorním povrchu. Až budou dokončeny práce na přípojkách a propojích, tak zde budou provedeny konečné úpravy asfaltových povrchů.

 
n201005051642_zap_151_010_cj* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE (zadní část). Předběžný termín zprovoznění obou ulic je do konce května. Obě ulice zůstávají pro plynulý průjezd zatím uzavřeny, postupně je zde pokládána první vrstva nového asfaltového povrchu, situace se aktuálně mění podle postupu prací. Objízdná trasa vede ulicemi ve vilové čtvrti a dopravní značení je aktuálně upravováno dle možností průjezdu.

 

* ALEJ LEGIÍ. Zde je pokládána nová kanalizace v zeleném pásu mezi vozovkou a zahradami rodinných domů. Průjezd ulicí je umožněn v jednom pruhu. Práce zde budou ukončeny pravděpodobně v průběhu června 2010.

 

* DOLÁNKY. Práce probíhají u lávky přes Jizeru, kde vzniká nová čerpací stanice odpadních vod.

 

* BUKOVINA U DOLÁNEK. Pracuje se na stoce v krajské komunikaci okolo kapličky do horní části obce.

 

* PALACKÉHO ULICE – U HŘIŠTĚ. Práce na sítích již byly ukončeny. Probíhaly u házenkářského hřiště, občas byl omezen průjezd v části Palackého ulice. Práce v této lokalitě budou definitivně ukončeny na počátku června.

 

* NUDVOJOVICE. Kanalizace je v hlavní části od kostelíku sv. Jana Křtitele dolů k Jizeře položena, průjezd je umožněn po provizorním povrchu. V současné době probíhají práce v chatařské oblasti v zadní části obce. Finální nové povrchy zde budou realizovány v průběhu června a července tohoto roku.

 

* U TŘÍ SVATÝCH. Kanalizace v celé lokalitě byla dokončena. Průjezd ulicí od benzinové pumpy k sídlišti je možný po provizorním povrchu. Definitivní asfaltové povrchy budou dokončeny do 15. května.

 

* ULICE NA STEBNI. Při realizaci stoky v této ulici došlo k nepředpokládanému směrovému křížení se středotlakým plynovodem. Vzhledem k tomu musely být práce zastaveny do projednání přeložky plynu s vlastníkem plynovodu RWE. Zahájení prací je nyní naplánováno v návaznosti na další ulice – Hruboskalskou (červenec 2010) a Valdštejnskou (srpen 2010).

 

 * TÁZLEROVA ULICE. Práce byly zahájeny začátkem dubna. Zejména vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám probíhají zdánlivě pomalu, většinou za minimálního použití těžké techniky. Předpokládané ukončení prací na kanalizaci je do konce července 2010. Komplexní úprava povrchů bude provedena do konce října 2010, a to jako související investice z požadavku města Turnov (realizace nových dlážděných povrchů komunikací, chodníků, parkoviště a podélných parkovacích míst, veřejného osvětlení a mobiliáře).

 

Dopravní omezení, která se připravují

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Práce budou zahájeny v nejbližší době v horní části od Zelené cesty směrem ke školce a dále k vodojemům na Károvsku.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny v nejbližší době.

 

* HUSOVA ULICE – 1. ČÁST, bude se realizovat v letních měsících jako navazující stavba na stavbu v ulici 5. května

 

* ULICE NA KAMENCI. Stavební práce v první fázi probíhají v zahrádkách pod silnicí. Práce se již dostaly k hlavní silnici I/35, pod kterou je prováděn protlak na druhou stranu silnice, kde bude dále realizována kanalizace v tělese chodníku podél silnice I/35 a potom postupně ve všech navazujících sousedních ulicích – Třešňové a dalších.

 

* KONĚVOVA ULICE. Zahájení prací je naplánováno předběžně na začátek června 2010.

 

(Tento průběžně aktualizovaný informační servis pro obyvatele a návštěvníky města vzniká ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov.)

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.