DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ, DÍL IV.

0

Ve čtvrtém díle seriálu o stavebních akcích se opět zastavíme u jednotlivých uzavírek turnovských ulic, ve kterých probíhá rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera. S nástupem jara se některé věci mění a posouvají, v nejbližších dnech se začne pracovat v horní části Zborovské ulice, připravuje se zahájení rekonstrukce ulice 5. května, poprvé se v našem přehledu objevuje Koněvova ulice. Z rozpracovaných komunikací bude v průběhu dubna dokončena ulice kolem Tří svatých. Vše je aktuálně obsaženo v následujícím přehledu:

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

* ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA. Ulice je stále neprůjezdná, dosud se pracovalo pouze v dolní části u obchodu v zatáčce, v posledním týdnu byla zahájena stavba krátké stoky v ulici Pod Stránkou (do této ulice nebude možné asi dva týdny zajet) a dále byly zahájeny práce od křižovatky s ulicí Na Stebni směrem k restauraci Na Výšince, součástí je jeden překop komunikace u trafostanice. Na parkoviště U Raka se dostanete pouze ulicí A. Dvořáka (kolem radnice). Autobusové zastávky od lékárny a Střelnice byly přesunuty do Sobotecké ulice k bývalé masně.

* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE. Obě ulice zůstávají pro průjezd uzavřeny, otevřena je pouze spojka ze Skálovy ulice do ulice Koněvovy. Postupně bude odtěžována svrchní část vozovky kvůli položení nového asfaltového povrchu. Předběžný termín zprovoznění obou ulic je do konce května (byl prodloužen kvůli klimatickým podmínkám na začátku března).

 

* ALEJ LEGIÍ. Zde je pokládána nová kanalizace v zeleném pásu mezi vozovkou a zahradami rodinných domů. Průjezd ulicí je umožněn v jednom pruhu. I zde mají být práce na kanalizaci ukončeny do konce května kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám na začátku března. Do konce roku zde má být realizován ještě nový chodník od Partyzánské ulice po restauraci na Šetřilovsku, v jednání je položení nového asfaltového povrchu.

 

* DOLÁNKY. Práce probíhají u lávky přes Jizeru, kde vzniká nová čerpací stanice odpadních vod. V průběhu jara budou v dolní části realizovány nové asfaltové povrchy komunikací. Parkoviště u Dlaskova statku je pro návštěvníky přístupné bez většího omezení, pouze je v části uložen stavební materiál.

 

* BUKOVINA U DOLÁNEK. Byly zahájeny práce na stoce od krajské komunikace v místní uličce kolem hasičárny směrem do horní části obce.

 

* PALACKÉHO ULICE. Pracuje se u házenkářského hřiště, což znamená, že provoz ve vlastní Palackého ulici je stavbou dotčen jen minimálně.

 

* NUDVOJOVICE. Práce probíhají v dolní části obce. Postupně se stavební ruch přesunuje nahoru ke kostelíku sv. Jana Křtitele.

 

* U TŘÍ SVATÝCH. Kanalizace v ulici byla dokončena, nyní probíhají stavební práce v ulici Jahodové. Průjezd ulicí od benzinové pumpy k sídlišti je možný po provizorním povrchu. Definitivní asfaltové povrchy budou dokončeny pravděpodobně v průběhu dubna (termín je závislý na zahájení činnosti obalovny).

 

* SKÁLOVA ULICE. Po loňské rekonstrukci ulice je nyní průjezd bez omezení. Připravuje se výsadba zeleně a osazení mobiliáře, především laviček.

 

* ULICE NA STEBNI. Práce v této ulici by měly být v případě zlepšení počasí dokončeny v květnu 2010. V průběhu dubna se stavební firma přesune souběžně i do Valdštejnské a Hruboskalské ulice.

 

* DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICI I/35 v úseku od benzinové stanice v Kyselovsku do Sedmihorek (nesouvisí s Čistou Jizerou). Až do konce dubna je v této části povolen prořez stromů v aleji. Práce budou probíhat celkově asi dvacet dní různě rozložených v celém období. Částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu bude řádně značena, povolená nejvyšší rychlost bude snížena na 50 km/h.

 

ČEKÁ NÁS

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Práce v ulici budou zahájeny na začátku dubna. Pracovat se bude v části od Zelené cesty směrem ke školce a dále k vodojemům na Károvsku. Teprve po dokončení rekonstrukce kanalizace v celé Zborovské ulici by se mělo rozhodnout, jestli město bude komplexní úpravu povrchů moci financovat. Pokud ne, bude obnovena pouze vrchní část asfaltů v celé šíři vozovky (tzv. uvedení do původního stavu). Definitivně se o tom má rozhodnout letos v létě.

 

* VEJRICHOVA A TÁZLEROVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2010.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny začátkem května 2010.

 

* ULICE NA KAMENCI. Stavební práce budou zahájeny v dubnu. V první fázi nebude mít stavba vliv na dopravu (práce budou zahájeny v zahrádkách pod silnicí). Nejdříve v květnu se stavba dostane k silnici, kde budou provedeny protlaky pod silnicí a kanalizace bude budována v chodníku směrem k autobusové zastávce Na Kamenci.

 

* ULICE 5. KVĚTNA. Ta bude od Havlíčkova náměstí až nahoru na Hruštici postupně uzavřena v několika etapách. Ve směru od Havlíčkova náměstí směrem k nemocnici jsou připraveny tři postupné varianty objízdných tras. První etapa prací bude probíhat od 14. do 31. května, pro dopravu bude uzavřena část z Havlíčkova náměstí po křižovatku s ulicí Kinského a Husovou.

 

* KONĚVOVA ULICE. Zahájení prací je naplánováno předběžně na začátek června 2010.

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.