KRAJSKÉ VOLBY, DÍL TŘETÍ: ANKETA KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA

0

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016. V Libereckém kraji se o přízeň voličů budou ucházet kandidáti z celkem 19 stran a hnutí. Předvolební průzkumy dávají v našem kraji šanci na vítězství jednomu z trojlístku Starostové pro Liberecký kraj, KSČM a hnutí ANO 2011. V zastupitelstvu by měly zasednout také ČSSD, koalice Změny a Strany zelených, ODS, SPD a SPO, Budoucnost pro Liberecký kraj a TOP 09. Zastupitelstvo Libereckého kraje má 45 členů.

V minulých vydáních předvolebního seriálu TvA jsme představili jednotlivé volební subjekty včetně lídrů a kandidátů z Turnovska. Prostor jsme dali i stávajícím krajským zastupitelům. V tomto díle jsme nabídli krátce představit sebe i svoji stranu či hnutí vždy nejvýše postavenému zástupci Turnovska na dané kandidátce.

Celkem devatenáct politických stran a hnutí podalo kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje 2016:
n201609232117_zap_231_2016_lk* PRAVÝ BLOK (vylosované volební číslo 1).
* ODS (2).
* Budoucnost pro Liberecký kraj (3).
* KOALICE REPUBLIKÁNŮ MIROSLAVA SLÁDKA, PATRIOTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, HOZK A NOVÉHO SMĚRU (10).
* ČSSD (12).
* ROMSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (28).
* ANO 2011 (30).
* TOP 09 (32).
* KSČM (37).
* NÁRODNÍ DEMOKRACIE (41).
* ÚSVIT S BLOKEM PROTI ISLAMIZACI (43).
* SVOBODNÍ A SOUKROMNÍCI (52).
* ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ (66).
* NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI (67).
* DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI – IMIGRANTY A ISLÁM V ČR NECHCEME! (75).
* KOALICE SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA (SPD) A STRANA PRÁV OBČANŮ (78).
* ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA (82).
* STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ (83).
* NÁRODNÍ SOCIALISTÉ – LEV 21 (84).

Příspěvky jednotlivých kandidátů jsou seřazeny podle vylosovaných volebních čísel. Anketní otázka zněla: Proč by volič z Turnovska měl volit zrovna naši stranu či hnutí?

* Ing. Tomáš Špinka, Turnov (kandidát ODS do krajských voleb)
n201609232120_zap_235_2016_spinkaODS pro krajské volby připravila kvalitní kandidátní listinu členů i nestraníků. Naše kandidátní listina je vyvážená věkem, pohlavím i druhem původní profese kandidátů. V jejím čele je zkušený a dlouholetý starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který se například obdivuhodně vypořádal s likvidací následků povodní v roce 2010. Při dalším pohledu na kandidátku naleznete vesměs osobnosti, za kterými je vidět obdobně velký a pozitivní kus práce. A proč si vybrat právě ODS? Máme jasně dané priority, které budeme prosazovat. Z celokrajských dlouhodobých témat je to hlavně podpora vzniku fakultní nemocnice a lékařské fakulty v Liberci a zápis Ještědu na seznam památek UNESCO. Mezi nejpalčivější problémy Turnovska patří dlouhodobě slibovaná a krajem nerealizovaná přeložka silnice na Semily, která musí odlehčit centrum Turnova. Kraj má rozhodující pravomoci v otázkách dopravní obslužnosti a infrastruktury, středního školství, sociálních věcí a mnoho dalšího. Je důležité, aby u této problematiky bylo co nejvíce zastupitelů z Turnova a okolí. A co hlavně budeme prosazovat? Chceme kraj bez experimentů. Chceme #FajnKraj

* Mgr. Pavel Žur, Jablonec nad Nisou (kandidát subjektu Budoucnost pro Liberecký kraj)
n201609232120_zap_236_2016_zurHlavním cílem  BUDOUCNOSTI PRO LIBERECKÝ KRAJ je vytvořit z našeho kraje místo, kde budeme rádi žít a cítit se jako doma a kde začneme pozitivně vnímat jeho přirozené krásy a vůně.
Náš program se zaměřuje na řešení citlivých otázek fungování krajského úřadu pro občany celého kraje, snaží se odpovědět na problémy sužující naše obyvatele. To vše při řádném nakládání se svěřenými prostředky a s ohledem na nové výzvy, které před nás okolní svět staví.
Máme ve svých řadách zkušené odborníky nejen z komunální sféry, ale i z reálného života. Naši kandidáti ve svých kariérách již něco dokázali, jsou to silné a nezávislé osobnosti. Nemají zapotřebí hlásat prázdná hesla o mýcení korupce nebo o řízení veřejných prostředků jako firmy. Respektují tradice, ale umějí hledět dopředu. Nabízejí své služby veřejnosti, protože sdílejí stejné hodnoty.

* Tomáš Hudec, Turnov (kandidát ČSSD)
n201609232117_zap_232_2016_hudecSociální demokracie je v současné době nejsilnější vládní stranou. Zároveň se už osm let úspěšně podílí na správě téměř všech krajů. Zástupci ČSSD jsou také ve vedení stovek českých a moravských měst a obcí. To vše dohromady tvoří velkou sílu a příležitost, kterou jsme připraveni co nejlépe využít ve prospěch Libereckého kraje a jeho obyvatel.
Dokážeme to ale jen tehdy, pokud budeme vzájemně spolupracovat. Jsme na to připraveni a současně odhodláni udělat maximum pro to, aby se lidem v našem kraji žilo lépe. Aby všechny instituce, které občané k životu potřebují, fungovaly rychle a efektivně, aby měl každý člověk zajištěnou kvalitní a dostupnou zdravotní péči, aby fungovala veřejná doprava a budovala i udržovala se infrastruktura, aby se vytvářela nová pracovní místa a existovaly důstojné podmínky pro všechny pracující, aby se dětem a mladým lidem dostalo kvalitního vzdělání, které jim poskytne šanci na dobré pracovní uplatnění, aby se senioři, zdravotně postižení i jinak hendikepovaní spoluobčané dočkali zasloužené sociální pomoci a abychom se všichni mohli v Libereckém kraji cítit opravdu bezpečně.
Nic z výše uvedeného se nepodaří splnit mávnutím kouzelného proutku. Pokud však budeme tvrdě pracovat a pomáhat si navzájem, budeme se jim stále více přibližovat. Potřebujeme k tomu ale pomoc a důvěru občanů, vyjádřenou podporou ve volbách. Věříme, že se jí dočkáme a uděláme vše pro to, abychom ji nezklamali.

* Ing. Michal Kříž, Turnov (kandidát ANO 2011)
n201609232119_zap_234_2016_krizJsem aktivní člověk a svoje zkušenosti z komunální politiky chci využít i v krajském zastupitelstvu. Budu se zabývat regionálním rozvojem a evropskými dotacemi, kde chci získat dotace na rozvoj kraje, a pohlídám si, aby byly smysluplně a efektivně využity. V rámci našeho programu chceme zřídit Fond požární ochrany kraje, ten bude finančně podporovat města a obce při nákupu potřebné techniky a materiálního vybavení dobrovolných hasičů. Budeme se starat a rozvíjet Panochovu nemocnici Turnov v rámci Krajské nemocnice Liberec, a. s. Budeme prosazovat obchvat Turnova, aby se docílilo snížení průjezdů nákladních automobilů centrem města. Zvýšíme investice do oprav silnic 2. a 3. tříd. Zvýšíme podporu sportovních spolků a organizací, podporu aktivního trávení volného času. Zvýšíme prestiž Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov, její zachování a oddělení od Střední odborné školy Turnov.

* Jiří Mikula, Turnov, (nezávislý kandidát na kandidátce TOP 09)
n201609232152_zap_241_2016_mikulaNa naší kandidátce je nejvíce Turnovanů, takže je velká šance, že Turnov by mohl mít v krajském zastupitelstvu dostatek zástupců a tím i vliv.
Věříme, že turnovští voliči vidí naše konání na turnovském zastupitelstvu, kde jsme aktivní, předkládáme návrhy a řešení, prosazujeme svůj program postavený na transparentnosti a otevřenosti a tím hájíme občany, kteří nám dali hlas.
Stejně se budeme chovat i na kraji. Chceme zodpovědně a poctivě prosazovat zájmy Turnova a spádových obcí. I nadále se budeme snažit najít pro Turnov nejlepší řešení, jak dál v otázce „vody”, chceme prosazovat dobré a transparentní hospodaření s krajskými finančními prostředky týkajícími se vodního hospodářství, s důrazem na investice a opravy vodohospodářských majetků.
Dále chceme zachovat rozsah a úroveň zdravotní péče v turnovské nemocnici.
Budeme podporovat jak odborné, tak všeobecné vzdělání, potřebujeme řemesla, ale potřebujeme také kvalitní rekvalifikační programy dle požadavků trhu práce.

* Jaroslav Šlechta (kandidát KSČM)
n201609232121_zap_238_2016_slechtaNejprve mi dovolte, abych se v krátkosti představil. Je mně 21 let, jsem absolventem turnovského gymnázia, nyní studuji Pedagogickou fakultu UHK a třetí sezonu provádím na hradě Valdštejn. Kdysi jsem působil v Parlamentu mládeže města Turnova a mezi mé záliby patří železnice a divadlo.
A teď k vaší otázce: Jsem pro zachování Turnova jako města středních škol, a ať už dopadne hlasování o OA, HŠ a SOŠ jakkoliv, budu hlídat, aby to nemělo vliv na kvalitu a prestiž turnovského středního školství. Stejně nepřípustné by pro mě a naši stranu bylo případné omezování péče v turnovské nemocnici. Budu-li krajským zastupitelem, budu též podporovat realizaci krajské technické studie přeložky silnice II/283 s napojením na silnici I/35 mimo centrum města, aby se Turnovu ulevilo. Nepřípustné pro mě je omezování železniční dopravy a u autobusové bych se nebránil navýšení spojů. Budu též prosazovat, aby kraj zrychlené autobusy v úseku Liberec – Turnov a zpět objednával v jiných časech, než jedou rychlíky Českých drah. Podporuji dotace do rozvoje cykloturistiky a pro sportovní život. Chtěl bych také navázat komunikaci se starosty z Turnovska. Dále se budu snažit využít zákonodárné iniciativy kraje a podpořit tak vznik okresu Turnov, aby se Turnovsko nemuselo dělit na „semilskou“, „libereckou“ a „jabloneckou“ část. Občanům by to usnadnilo dojíždění za úřady.

* Miroslava Franková a Otakar Ježek (Blok proti islamizaci)
Volební strana Úsvit s Blokem proti islamizaci považuje masivní migraci nositelů islámu do Evropy za extrémní riziko pro budoucnost naší civilizace. Jsme přesvědčeni, že muslimská invaze může natolik změnit bezpečnostní poměry ve státu a společnosti, že rozvoj kraje by šel zcela stranou. Ochranu před usazováním islámských migrantů máme jako hlavní cíl. Proto uděláme vše, co na pozici krajských zastupitelů udělat můžeme, abychom mohamedánské nebezpečí omezili. Je to především zabránění vzniku nových detenčních zařízení na území kraje proti vůli místních občanů, a to jakýmikoli prostředky až po občanskou neposlušnost vůči státu. Dále chceme změnit dotační politiku kraje tak, aby ani koruna dotací se nedostala politickým neziskovým organizacím, které jakoukoli formou podporují přijímání mohamedánských migrantů. Vytvoříme tlak na samosprávy a krajskou správu, aby vznikly realistické a funkční plány pro mimořádné situace spojené s migrací. Budeme kontrolovat a zamezíme jakýmkoli aktivitám posilujícím vliv islámu ve školských zařízeních, a to bez ohledu na maskování takových aktivit jako „výuka“. Nedovolíme jakékoli pokusy o výstavbu nových náboženských staveb mimo křesťansko-židovskou tradici.
V ostatních oblastech krajské politiky se budeme chovat jako pravicově-liberální strana, budeme podporovat vše, co pomáhá soukromému podnikání, zaměstnanosti a co zlepšuje sociální jistoty občanů, kteří si pomoc zaslouží.

* Ing. Vít Uličný (kandidátka Svobodných a Soukromníků)
n201609232121_zap_239_2016_ulicnyOproti ostatním stranám nabízíme voličům dva občany z Turnovska na předních místech kandidátky. Lídr a kandidát na hejtmana Radek Uchytil je z Radostné pod Kozákovem, na třetím místě kandidátky jsem já. Po případném zvolení budeme prosazovat hospodárnou politiku bez opulentních hejtmanských plesů a dalších zbytečností. Prioritně se chceme zaměřit na opravy silnic. Využíváme je denně všichni a jsou nezbytné pro ekonomický rozvoj regionu. Stav velké části komunikací je přitom žalostný. Osobně se chci soustředit na oblast IT, což je moje profese. Jsem přesvědčen, že kraj může moderní technologie více využít ke zkvalitnění služeb a servisu pro občany. Na krajské úrovni bych chtěl ovlivnit současnou podobu školství a vzdělávání obecně. Zlepšení výuky na všech stupních by přineslo velký posun pro celý náš kraj. Více o našem programu najdete na www.spolecne2016.cz.                                                    

* Zuzana Kocumová, Liberec, kandidátka na hejtmanku (Změna pro Liberecký kraj)
n201609232118_zap_233_2016_kocumovaHrajeme fér, nebojíme se a nekrademe. Tak se dá ve zkratce vyjádřit, proč si dovolujeme požádat voliče nejen z Turnovska o jejich důvěru v krajských volbách. Na rozdíl od jiných nezavíráme oči před realitou, když odmítáme krýt zkorumpované politiky, nevýhodné smlouvy či pokřivené dotace. Můžeme si to dovolit, protože jsme nezávislí – neřídí nás kmotři, stranické sekretariáty, podnikatelé ani nadnárodní koncerny. Bohužel tyto věci nejsou v politice samozřejmé.
Voličům z Turnovska můžeme slíbit, že budeme usilovat o další zlepšení spolupráce turnovské a liberecké nemocnice, které jsme započali fúzí obou nemocnic, budeme prosazovat vůči občanům a přírodě citlivé trasování kapacitní silnice z Turnova do Jičína přes Český ráj a hlavně chceme z pozice kraje koordinovat snahu měst a obcí o snížení ceny vody, která poslední desetiletí roste zhruba pětkrát rychleji než inflace.

* Pavlína Dohnalová, Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi
n201609232120_zap_237_2016_dohnalovaKrása Turnovska byla narušena po roce 1968 umístěním okupačních vojsk. Jak rychle se věci mohou měnit k horšímu je právě z této nedávné historie města velkým poučením. A proto je nanejvýš nutné odmítnout snahy Německa a dalších velkých států EU, které nám vnucují buďto po zlém (povinné kvóty), nebo po dobrém (přijetí běženců spolu s částečnými finančními zdroji), abychom tyto migranty přijímali.
Vláda chce vyčlenit 520 milionů Kč na zajištění integrace cizinců v obcích. Dejme tyto peníze raději našim potřebným občanům. Dokážete si představit, že by místo okupačních vojsk Turnov zaplavily osoby, se kterými mají své neblahé zkušenosti západní země? Do Libereckého kraje ani jeden ilegální imigrant! Proto volte koalici NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

* Bronislav Kalvoda (Svoboda a přímá demokracie SPD – Tomio Okamura)
Jsme jediná strana ve sněmovně, která občany a republiku nezradila a jsme od počátku nekompromisně a tvrdě proti islamizaci Evropy, a to zejména naší země. Prosazujeme zákaz přijímání nelegálních migrantů na celém území republiky včetně našeho Libereckého kraje a zákaz propagace islámu.
Připravili a podali jsme také zákon o přímé volbě a odvolatelnosti starostů či hejtmanů. Navrhujeme zestátnit exekutory a také Českou televizi, která úmyslně dezinformuje obyvatelstvo, daňové poplatníky. Chceme zrušit povinné poplatky za televizi, kterou chceme přímo hradit ze státního rozpočtu, což jistě ocení zejména již tak zatížení naši senioři, kteří tuto republiku budovali.
V prvé řadě musíme snížit zadlužení našeho kraje a prosazovat rozvoj jednotlivých infrastruktur. Plánovaným auditem všech výdajů kraje chceme přehodnotit dosavadní počínání krajských zastupitelů, aby výdaje našich občanů byly skutečně použity na užitečné a nezbytné věci. A těch je více než dost.
Budeme prosazovat navrácení vodovodů a kanalizací do majetku kraje a obcí, a to s finanční podporou kraje. Naším cílem je, aby občané platili za vodu a kanalizaci co nejméně a zisky aby neodtékaly do zahraničí, tak jak se tomu děje nyní. Voda je život a patří lidu, tedy nám všem, nikoliv nadnárodním korporacím, vysávající naši krásnou vlast.
Jsme mladé vlastenecké hnutí, které nemá za sebou temnou minulost z uplynulých období, kdy docházelo k pochybným privatizacím a následnému rozkradení i zadlužení Česka a Slovenska.

* PhDr. Hana Maierová, Turnov (Starostové pro Liberecký kraj)
n201609232122_zap_240_2016_maierovaNaše kandidátka je sestavena z padesáti lidí, za nimiž stojí konkrétní výsledky práce v jejich městech a obcích. Podporuje nás na 160 starostek a starostů z celého kraje, protože se za uplynulé čtyři roky přesvědčili, jak může vedení kraje vstřícně jednat o problémech měst a obcí ve snaze pomoci je řešit. Martina Půtu, stávajícího hejtmana a kandidáta na nového hejtmana, znají snad všichni jako člověka bezprostředního, který se nebojí hovořit o věcech nejen příjemných a následně pracovat na uskutečnění všech dohodnutých záměrů.
Můžeme se pochlubit konkrétními výsledky, jako je například nákladná oprava silnic zdevastovaných povodněmi 2010 a 2013, opravy dalších desítek kilometrů ve všech částech kraje (v samotném Turnově Na Kamenci, v okolí pak nová silnice z Frýdštejna na Malou Skálu, oprava z Malé Skály k Suchým skalám, nyní oprava v Troskovicích, 20 mil. Kč příspěvek na opravy silnic po stavbě kanalizace v Rovensku atd.). Dále výstavba hospice, nová galerie Lázně v Liberci, získání dotace na expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově atd. Připravujeme také projekt na komplexní rekonstrukci silnice od Ohrazenic, Nádražní ulice v Turnově přes Přepeře, Příšovice a Svijany na hranice kraje.
Náš program obsahuje vize a reálné cíle do roku 2020, ne plané sliby. Navazuje na výsledky naší dosavadní práce.
Proto stojí za to SLK volit.

Související články (celkem 30)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.