ZASTUPITELÉ JEDNALI: STARONOVÝ PROBLÉM SE JMENUJE PODPORA SPORTU

0

Veřejné zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 24. září plynulo celkem poklidně, než došlo na kontroverzní body.

Nejdříve zastupitelé schválili nové majitele pozemků na výstavbu rodinných domů v ulici Za Sokolovnou u nádraží a v bytové zóně Hruštice-Károvsko. Zde byl zájem o nákup tří pozemků velmi vysoký, sešlo se tu na tři desítky zájemců. Brali ti, co nabídli nejvíc. „Lidé chtějí bydlet v Turnově a město musí rozvoj bytových zón upřednostnit a jejich rozvoj urychlit,“ uvedl starosta města Tomáš Hocke. Zastupitelé také schválili zadání změny územního plánu města č. 4, návrh rozpočtového opatření č. 3 i podání žádosti o exteriérovou expozici Geoparku Český ráj v areálu turnovského muzea u Kamenářského domu. Pak se poklidný průběh jednání zadrhl na projednávání koncepce podpory sportu z rozpočtu města.

Podle místostarostky J. Svobodové, která má po bývalém místostarostovi J. Mikulovi nyní sport ve své gesci, probíhají jednání na nové koncepci podpory sportu ve městě. Společně se starostou se vyjádřili i k nedávnému memorandu dvou největších sportovních jednot ve městě – TJ Turnov a Sokol Turnov. Podle starosty Hockeho není na pořadu dne v memorandu požadované zrušení sportovní komise nebo výboru, resp. sloučení do jedné; koaliční smlouva bude v polovině funkčního období současného vedení města, tedy během podzimu, aktualizována, koncepční jednání se sportovními kluby probíhají. V diskuzi zastupitelů Michal Kříž poukázal na fakt, že sportovní komise pod vedením radního Zbyňka Miklíka se za rok a půl sešla pouze třikrát, proto opozice navrhuje ji zrušit jako nefunkční a nepotřebnou. Do jednání se zapojil i starosta Sokola Milan Hejduk, který poukázal na skutečnost, že dvě největší tělovýchovné jednoty mají problém s řízením a podporou sportu městem a zastupitelé jejich memorandum ani řádně neprojednají.

Jednání se zadrhlo i v otázce navýšení počtu členů kontrolního výboru ze sedmi na devět, když vedení města navrhlo výbor rozšířit o radního Zbyňka Miklíka z Pirátů a Miloslava Šorejse z Nezávislého bloku. V tomto případě předseda kontrolního výboru Lukáš Bělohradský poukázal na skutečnost, že není běžné, aby člen rady města byl současně členem kontrolního výboru a kontroloval tak sám sebe. To mj. připustila i Daniela Weissová z České pirátské strany. A i když zákon o obcích to nezakazuje, byl tento bod jednání – i pro neúčast Zbyňka Miklíka – přeložen na další zasedání.

Kontrolní výbor (KV) měl na zadání zastupitelstva města prověřit, jestli byly dotace pro TJ Sokol Turnov, resp. dotace pro sport rozděleny správně. Materiál za kontrolní výbor připravil zastupitel Michal Kříž. Jak konstatoval, rozdělení peněz z rozpočtu města na podporu sportu proběhlo dle pravidel, otázkou podle něho ale je, jestli dotace byla rozdělena spravedlivě, jestli nejsou zvýhodňovány oddíly, jejichž členové sportují v objektech Městské sportovní Turnov (MST), navíc není znám mechanismus pro rozdělení některých částek, a proto se tato část podle kontrolního výboru nedá řádně kontrolovat.
Proto kontrolní výbor doporučuje rozdělovat dotace tak, aby mohla proběhnout řádná zpětná kontrola, mělo by dojít k prověření, jestli nejsou zvýhodňovány spolky sportující v areálech MST, měla by být odstraněna dvojkolejnost řízení sportu a zrušeny či sloučeny výbor a sportovní komise.
Místostarostka J. Svobodová kontrovala ve smyslu, že původní zadání zastupitelů z letošního dubna znělo, jestli byla dotace rozdělena podle pravidel, takže je ráda, že KV konstatoval, že ano. Modelové výpočty podle ní existují, ale KV je nepožadoval. Materiál KV navíc opět nebyl předložen v souladu se zákonem o obcích, tedy, že musí být předložen včetně reakcí těch, kterých se projednávaná věc týká.
„Omládl jsem,“ shrnul téma zastupitel Martin Hrubý. Jak doplnil, v zastupitelstvu zasedá několik funkčních období, nyní s malou přestávkou, je to ale pořád víc než dvacet let stejné, když dojde na podporu sportu, vládnou emoce.
Starosta Sokola Turnov Milan Hejduk na zasedání zopakoval, že pravidla pro rozdělování dotací od bývalého místostarosty Mikuly jsou špatná a mají chyby, že vedení města se staví laxně k názorům, které mu nevyhovují…

Hlasování k tomuto bodu jednání:
Zastupitelé berou na vědomí, že částka rozdělená sportovním oddílům, resp. Sokolu Turnov byla rozdělena dle pravidel – pro bylo 22 zastupitelů, jeden se zdržel.
Zastupitelé opětovně ukládají KV, aby zprávy byly předkládány i s reakcí těch, kterých se věc týká – pro bylo 19 zastupitelů, čtyři se zdrželi.
Zastupitelé ukládají sportovnímu výboru zabývat se doporučeními KV a stanovisko předložit na prosincovém zasedání – pro bylo 20 zastupitelů, tři se zdrželi.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.