NOVÁ KRAJSKÁ VLÁDA PŘEDSTAVENA. CHCE BÝT OTEVŘENĚJŠÍ LIDEM

0

V úterý 27. listopadu v 10.00 hodin začíná v sídle Libereckého kraje ustavující zasedání nově zvoleného krajského zastupitelstva. Čeká se poměrně velký zájem ze strany veřejnosti, zasedání by mělo být poprvé přenášeno živě. A tak ti, co do Liberce nepojedou, a téma je zajímá, budou moci využít internetových stránek kraje (www.kraj-lbc.cz). Týden před ustavujícím zasedáním se v libereckém sídle Euroregionu Nisa uskutečnilo představení nové vládnoucí koalice, resp. nových radních, zazněly i teze, které se objeví v programovém prohlášení, lídři obou koaličních stran podepsali dohodu o složení a kompetencích nových členů rady Libereckého kraje.

n201211201407_rep_225_012_krajKoalici utvoří ve volbách vítězní Starostové pro Liberecký kraj spolu se Změnou pro Liberecký kraj. Náš region se tak stane jediným v zemi, kde u moci není žádná z tzv. velkých stran. Hejtmanem se podle všeho stane Martin Půta (Starostové). Jeho statutární zástupkyní a současně radní pro resort zdravotnictví, tělovýchovy a mládeže bude Zuzana Kocumová (Změna), náměstkem hejtmana a radním pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky bude Marek Pieter (Starostové), náměstkyní hejtmana a současně radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu se stane Hana Maierová (Starostové) a náměstkem a současně radním pro resort životního prostředí a zemědělství bude Josef Jadrný (Změna).
Radní pro resort regionálního rozvoje a evropských fondů bude Ivana Hujerová (Změna), radní pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti Alena Losová (Změna), radním pro dopravu Vladimír Mastník (Starostové) a radním pro sociální věci Petr Tulpa (Starostové). Jan Korytář, lídr Změny pro Liberecký kraj, bude předsedou poslaneckého klubu a zároveň předsedou Protikorupční rady Libereckého kraje.

n201211201406_rep_218_012_kraj

n201211201406_rep_219_012_kraj

n201211201406_rep_220_012_kraj

„Kraj chce být otevřený a odpovědný, vstřícný k obyvatelům. Pro naše návrhy jsme připraveni hledat podporu napříč všemi stranami zvolenými do krajského zastupitelstva,“ uvedl budoucí hejtman Martin Půta. Ten je připraven vzdát se mandátu starosty Hrádku nad Nisou a plně se věnovat funkci hejtmana. Na post náměstka primátora v Jablonci nad Nisou rezignuje také Petr Tupla, turnovská starostka Hana Maierová prohlásila, že i ona se vzdá mandátu starostky, a to nejdéle do března příštího roku. Stejný postup zvolil i starosta Desné Marek Pieter. Jediný starosta Lomnice nad Popelkou Vladimír Mastník chce obě funkce vykonávat souběžně.

n201211201406_rep_221_012_kraj

n201211201406_rep_222_012_kraj

n201211201407_rep_223_012_kraj

„Myslím, že tato koalice má šanci vládnou déle než jen nejbližší čtyři roky. Že nejsem v radě kraje je součástí širší dohody a ne nějakého tlaku na mě, abych v radě nebyl. Fungování koalice je založeno na důvěře, a tu já zde vidím velkou. Šlo nám především o to, aby ve vedení kraje bylo více žen a také, aby tam byli lidé z různých regionů, nejen z Liberce. Já se chci plně věnovat práci v Protikorupční radě Libereckého kraje, což vidím ne na měsíce, ale na roky,“ prohlásil Jan Korytář.

Budoucí hejtman a radní se na tiskové konferenci v pondělí 19. listopadu také krátce představili a přiblížili své priority:

Alena Losová (Změna pro Liberecký kraj), radní pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti. Je učitelkou hudby od roku 1983, posledních šest let pracuje také v Českomoravské komoře odborových svazů. Za svoji hlavní prioritu považuje dokončení optimalizace středního školství v kraji. „Dosavadní kroky důsledně prověříme, chci vést dialog se všemi stranami a hledat možná řešení. Nechci, aby před budovou krajského úřadu demonstrovali žáci či učitelé, to je signál, že je něco špatně.“

Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj), radní pro sociální oblast. Mezi své priority jmenoval výstavbu krajského hospice a přehlednost a koncepčnost ve financování sociálních služeb. Zmapovat chce všechny sociální služby, které v kraji fungují a vytvořit fungující systém. „Něco podobného jsme dělali i v Jablonci, takže s tím mám poměrně velké zkušenosti.“

Vladimír Mastník (Starostové pro Liberecký kraj), radní pro resort dopravy. „Jsem 14 let v komunální politice, z toho 11 let ve funkci starosty. Vnímám, že doprava není jednoduchý resort, čeká nás hodně práce. V prvé řadě to bude revize dřívějších rozhodnutí a náprava těch špatných, aby byl prostor pro klidnou práci v příštím období.“ (V následné diskuzi zazněla především problematika kolem nové firmy Silnice LK a výběrového řízení na provozovatele autobusové dopravy.)

Josef Jadrný (Změna pro Liberecký kraj), radní pro resort životního prostředí a zemědělství. Jadrný je zastupitelem města Liberce a současně krajským předsedou Strany zelených. „Chci se věnovat projektu tzv. udržitelné krajiny a nedokonalým protipovodňovým opatřením. Jsem také předsedou občanského sdružení Naše Podještědí, chceme vytvořit novou koncepci surovinové politiky, budeme se zabývat těžbou uranu i současnou situací kolem těžby čediče na Tlustci.“

Ivana Hujerová (Změna pro Liberecký kraj), radní pro resort hospodářství a regionálního rozvoje, evropské projekty a rozvoj venkova. Pracuje jako vedoucí kulturního střediska ve Smržovce, byla zastupitelskou v Ústí nad Labem, v současné době je zastupitelkou ve Velkých Hamrech. Problematice evropských fondů s věnuje od roku 2000. Ke spolupráci by chtěla přizvat odborníky, kteří v kraji jsou a jejichž potenciál je dosud nevyužitý.

Hana Maierová (Starostové pro Liberecký kraj), radní pro resort kultury, památkové péče a cestovní ruch. Více než 20 let pracovala v turnovském muzeu, v komunální politice je od roku 1994, byla nejdříve radní města, poté místostarostkou a v současnosti je již šestým rokem starostkou Turnova. Je předsedkyní Sdružení Český ráj, členkou pracovní komise ministerstva pro místní rozvoj pro cestovní ruch a tvorbu nové legislativy, je předsedkyní komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí ČR ad. Za svoji prioritu považuje vzájemné propojení všech tří oblastí, protože kultura, památky a cestovní ruch se vzájemně prolínají. Důležitá je i komunikace nejen s návštěvníky regionu, ale i s lidmi, kteří zde žijí. Za velmi důležitou považuje komunikaci s okolními kraji.

Zuzana Kocumová (Změna pro Liberecký kraj), statutární náměstkyně, radní pro resort sportu, tělovýchovy a zdravotnictví. Šest let pracuje v libereckém zastupitelstvu, má zkušenosti z vrcholového sportu i v podpoře tělovýchovy dětí, mládeže i dospělých. „Co se týká zdravotnictví, nebudu si hrát na to, že jsem odborník, to ale bohužel v současném zastoupení koalice na kraji není nikdo. Může to být i výhoda. Důležitá pro mě bude vzájemná komunikace a spolupráce s odborníky, kteří se ve zdravotnictví pohybují. Z konkrétních věcí je zde možné sloučení liberecké a turnovské nemocnice a problematika nemocnice v České Lípě.“

Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj), radní pro ekonomiku, správu majetku a informační technologie. Je 10 let starostou Desné, od roku 2007 je krajským zastupitelem. Hlavním tématem je pro něho logicky tvorba rozpočtu kraje na příští rok a roky další. Chce snižovat provozní náklady krajského úřadu a dalších organizací, minimalizovat externí dodavatele a většinu věcí řešit v rámci úřadu, nastavit plán potřebných investic. Je pro zrušení tzv. krajského medvěda, kdy jednotliví zastupitelé lobovali za své projekty. Chce dosáhnout nadprůměrné hodnoty HDP na obyvatele kraje.

Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), budoucí hejtman. „Přemýšlel jsem o tom, jaká je vhodná kvalifikace pro funkci hejtmana, snad jsou to mé desetileté zkušenosti z funkce starosty, byl jsem předsedou Sdružení měst a obcí Libereckého kraje, jsem předsedou Euroregionu Nisa. Mým cílem je, aby se Liberecký kraj stal odpovědně hospodařícím a otevřeným. Chceme řešit vizi kraje do budoucnosti ve všech oborech lidské činnosti. Musíme dodělat věci, i třeba problematické, na jejichž řešení současná rada kraje rezignovala.“ Jak doplnil, nově vzniknou dvě komise kraje. Bude to Protikorupční rada kraje a Ekonomická rada kraje. V obou by měli sedět především odborníci na dané téma.

n201211201407_rep_224_012_krajBudoucí hejtman odpověděl také na dvě otázky TvA. Ty se týkaly především změny komunikace vedení kraje s regiony a postoje k trase R35.
„Plánoval jsem si první kroky v nové funkci, a mezi nimi je i návštěva nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější a nejvýchodnější obce kraje. V průběhu kampaně jsem vnímal připomínky starostů obcí v okrajových částech, že kraj na ně kašle. Nejzřetelněji to bylo slyšet na Jilemnicku. To bych chtěl velmi rychle změnit!
V otázce trasy R35 si myslím, že zde neproběhla diskuze s obcemi. Je třeba znovu jednat se všemi od Turnova po Rovensko pod Troskami. V minulosti se na kraji nikdo nezabýval požadavky a náměty, které obce a jejich zastupitelé vznášeli. Výsledkem by mělo být hledání optimální trasy, která bude pro všechny přijatelná. Já doufám, že se nám ji podaří najít. První kroky v tomto směru jsem již učinil.“

K tomu starostka Turnova Hana Maierová dodala, že město v minulosti opakovaně naráželo na nezájem kraje tuto problematiku s obcemi řešit, případně jim pomoci v tlaku na nadřízené státní orgány.

Související články (celkem 30)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.