KRAJSKÉ VOLBY 2012 (DÍL IV.)

0

V pátek 12. a v sobotu 13. října proběhnou krajské volby a současně v našem obvodu také první kolo voleb senátních. První informace o těchto volbách jsme na TvA již začali zveřejňovat v průběhu jara. Jak se volby blíží, budeme se jim věnovat více. Nyní je tu doba, kdy jednotlivé politické subjekty, které se chtějí krajských voleb zúčastnit, své kandidátky podaly na příslušný krajský úřad, který o nich v termínu do 25. srpna rozhodne. Může je z nějakého důvodu odmítnout, může ze závažných důvodů rozhodnout o vyškrtnutí kandidáta ad. Až po 25. srpnu může dojít k oficiálnímu zveřejnění kandidátek včetně jmenných seznamů. Krajský úřad nejpozději do 26. srpna zašle seznam všech zaregistrovaných a odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi, která 28. srpna vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky. A začne vše naostro!

Podle Pavlíky Kroupové, vedoucí oddělení přestupků a voleb libereckého krajského úřadu, by veřejnost měla zaznamenat především dvě novinky letošních krajských voleb. Je to možnost vydání voličských průkazů, které nyní nově občanům umožní hlasovat mimo své trvalé bydliště v jakémkoli z 587 okrsků v Libereckém kraji. Volič v krajských volbách volí vždy jen jednu politickou stranu či hnutí, udělit může až čtyři preferenční hlasy (známé a populární „kroužkování“ kandidátů), nově je snížena procentní hranice u preferenčních hlasů, takže „zakroužkovaní“ kandidáti mají větší šanci přeskočit třeba i lídra strany.

Celkem dvacet politických stran a hnutí podalo kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Jsou to:

Česká pirátská strana
Česká strana národně sociální
Česká strana selského rozumu
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
NÁRODNÍ PROSPERITA
Národní socialisté – levice 21. století
Nová budoucnost pro Liberecký kraj
Občanská demokratická strana
SNK Evropští demokraté
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana pro otevřenou společnost
Strana svobodných občanů
Pravý Blok
Starostové pro Liberecký kraj
Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP Nepřizpůsobivým!
Koalice Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a Strana soukromníků České republiky
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové pro Liberecký kraj
TOP 09 a Starostové
Změna pro Liberecký kraj

Tolik pro tento díl seriálu TvA, v tom příštím se už budeme pod drobnohledem věnovat všem kandidátkám.

Ale není to ještě vše. Předvolební kampaň už dávno začala, přečtěte si zajímavou výměnu názorů mezi hejtmanem Stanislavem Eichlerem a lídrem Starostů pro Liberecký kraj Martinem Půtou (oba texty byly součástí oficiálních vyjádření regionálním médiím):

n201208171848_zap_237_2012_eichlerO NENÁVISTI TAKZVANÝCH STAROSTŮ
Vážení občané,
v těchto dnech si připomínáme druhé výročí povodní, které se ničivě prohnaly naším krajem. Nemohu nevidět, že s tímto datem nabraly na síle i mediální výpady proti práci silničářů Libereckého kraje. Odborníkům opravujícím miliardové škody, které divoká voda na silnicích a mostech napáchala. Velmi jasně a s plnou vážností své funkce bych se chtěl ohradit proti těmto snahám zostudit všechny krajské specialisty a profesionální techniky, kteří poctivě a vytrvale pracují na dopravních stavbách, díky kterým se život postižených měst a obcí vrací do normálních kolejí.
Dopravní zácpy, hluk, prach.  Ano, to jsou nepříjemné vedlejší účinky všech dopravních staveb, a to, jak jistě všichni víte, i v ostatních zemích. I na německé dálnici strávíte nepříjemné chvíle čekáním v kolonách, protože silničáři opravují cesty. Nikdo na světě nemá kouzelnou hůlku, kterou by se dala oprava mostu či poškozené silnice realizovat během sekundy a na jedno máchnutí. Vše je ještě umocněné celkovou dobou uzavírek, které nejvíce protahují nutné administrativní kroky. Hitem poslední doby je odvolávání se stavebních firem, které neuspějí ve výběrových řízeních, k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Každý, kdo někdy něco stavěl, ví, že je to těžké. Velký nápor zažívají nejen svaly a ruce stavebníka, ale hlavně jeho nervy. A nejen jeho, ale i všech ostatních lidí v jeho blízkém okolí. To si každý stavař uvědomuje a tvrdit opak není fér.
Spustit palbu kritiky na silničáře je velmi jednoduché. Jsou vděčným cílem, fackovacím panákem a obětním beránkem všech našich špatných nálad.  Kritizovat je, to jistě přináší pocit úlevy. Je ale rozdíl mezi běžným kibicováním a destruktivním zostuzováním všeho dobrého, co správci krajských silnic dali do pořádku. V tom vyniká zejména politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Seskupení, které se schovává za starosty libereckých měst a obcí a snaží se účelově zneužít povodňové téma a vybudovat si na něm soukromý politický kapitál. Starostové pro Liberecký kraj vždy pouze kritizují, ale sami ještě nepřišli s konstruktivní kritikou, natož s efektivním řešením problému, a to se bohužel netýká pouze oprav silnic.
Netají se svou touhou po moci. Jeho zřizovatelé jsou bezcitní, nemilosrdní a nemají žádnou úctu k hodnotám, které vybudoval někdo jiný. Připomínají ničivý vodní živel, který se nezastaví před ničím a chce jen brát. Důstojnost, čest, radost z práce a dobrou náladu. Jejich politickou vizitkou je negativní přístup k Libereckému kraji a pouhý populismus, který možná pramení i z jejich úzkého spojení s TOP 09. Jejich hašteřivost, nevypočitatelnost a schopnost podrazit kohokoliv přinesla do krajské politiky nový rys. Regionální nenávist. Tu se snaží vzbudit v zastupitelstvu každé menší obce či města a obrátit jí proti kraji, jeho organizacím, odborníkům, plánům a vykonané práci.
Proto je důležité říct nenávisti hlasité NE. Neztratit dobrou náladu a tvrdě odmítat pokusy postavit souseda proti sousedovi, starostu proti hejtmanovi a obec proti kraji. Zkusme pečlivě a spravedlivě měřit zásluhy každému politikovi stejně a těšit se na každou dopravní stavbu, ať už ji staví kdokoliv. Je totiž výsledkem nesmírného úsilí, pevné vůle a hlavně schopnosti spolupráce. A mám obavu, že regionální nenávist žádnou spolupráci Libereckému kraji nepřinese.
Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje

n201208171848_zap_238_2012_putaREAKCE NA ČLÁNEK HEJTMANA EICHLERA „O NENÁVISTI TAKZVANÝCH STAROSTŮ“
Vážení spoluobčané,
pan hejtman Stanislav Eichler hovoří o takzvaných starostech, jako o bezcitných, nemilosrdných, nenávistných lidech a bez úcty k hodnotám. Odmítáme osobní útoky bez argumentů pronášené slovníkem z 80. let. Nesouhlasíme s předvolební kampaní financovanou penězi daňových poplatníků.
Rozhodně se ale nepřipojíme k tak zásadnímu pošlapávání slušnosti a politické kultury, kterou uvedený text reprezentuje. Budeme dále pokračovat ve věcné kritice, je totiž osobní odpovědností krajských zastupitelů nepřihlížet chybným krokům vedení Libereckého kraje.
Jaká je pravda kolem odstraňování povodňových škod?
Povodeň v srpnu v roce 2010 napáchala na území kraje škody za více než 5 miliard korun a nevyhnula se majetku obyčejných lidí, obcí, státu ani kraje. Jsme rádi za každý opravený dům, každý metr opraveného chodníku nebo silnice. Každá taková stavba vrací život zpátky do normálních poměrů.
Neexistuje ale žádný racionální důvod, proč se tvářit, že všechno funguje a je bez problémů. Neexistuje důvod tvářit se, že některé kroky směřující k opravám poškozeného majetku nemohly být provedeny dříve.
Jsme svědky zásadního manažerského selhání. Dnes je totiž jasné, že otevřené a férové soutěže by znamenaly snížení ceny při opravách mostů a silnic nejméně o 25 %.  Situace na trhu stavebních prací a zkušenosti řady obcí a měst ze soutěží jsou v tomto směru zřejmé, úspory dosahují až 40 % z cen, které odhadovali projektanti.
Část oprav „povodňových“ mostů byla soutěžena v rámci veřejné zakázky Revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje. Tuto veřejnou zakázku zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v červnu 2011 s odůvodněním, že Liberecký kraj postupoval netransparentně. Krajská správa silnic Libereckého kraje potom za pomoci zadání předem osloveným firmám vybrala nové dodavatele. Výsledkem tohoto postupu je, že nová cena je vždy vyšší než původní a celkové zvýšení ceny je 31,9 milionů korun na stavbě 19 mostů. Cenová hladina je nyní o 43 % vyšší než původně dosažená! Celková hodnota opravovaných mostů je přitom vyšší než 400 milionů korun.
Dalším dokladem netransparentního postupu Libereckého kraje jsou informace o způsobu zadávání veřejných zakázek. Podle serveru vsechnyzakazky.cz, Liberecký kraj získal v 74 případech (40 %) ze 185 soutěží pouze jednu nabídku. Je přitom zjevné, že bez konkurence a porovnání více nabídek nemůže dojít k opravdové soutěži a úspoře veřejných peněz.
Dalším příkladem špatného rozhodnutí je dotační program G99, s neprůhledným rozhodováním a řadou sporných projektů, které se takto z veřejných peněz financují. Po povodních v roce 2010 Starostové pro Liberecký kraj navrhovali použít tyto finanční prostředky na opravy povodňových škod. V letech 2010, 2011 a 2012 bylo takto rozděleno více než 111 milionů korun. Za tyto peníze se měly podle našeho návrhu opravit silnice a mosty, po kterých se více než dva roky od tragické povodně stále nedá jezdit.
Jakým způsobem pracují na odstranění povodňových škod starostové?
Jasně to demonstruje příklad Hrádku nad Nisou: celková předpokládaná cena oprav obecního majetku po povodních v roce 2010 v Hrádku nad Nisou byla 236 mil. Kč. Díky transparentním výběrovým řízením město realizuje tyto opravy dle smluv o dílo s dodavateli za cenu 126 mil. Kč. Výsledkem je úspora více než 100 milionů jen v Hrádku nad Nisou!
Díky každodennímu nesmírnému úsilí, pevné vůli a obětavosti se starostové a starostky a další lidé pracující v obcích a městech Libereckého kraje zásadním způsobem podílejí na odstraňování povodňových škod. Vážíme si práce všech silničářů, stavbařů a techniků, každodenně s nimi v našich obcích a městech komunikujeme a hledáme řešení.
Schovávat se za ně je ale poněkud nešťastné. Zásadní rozhodnutí o efektivním využití veřejných peněz a rychlosti staveb dělají politici. Na místní úrovni starostky a starostové a jejich zastupitelstva. Na úrovni kraje hejtman, radní a manažeři krajských firem.
Starostové se za svoji práci stydět nemusí, nemusíme se za nikoho schovávat, starostové mají konkrétní a měřitelné výsledky!
Martin Půta
starosta Hrádku nad Nisou
předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj
kandidát na hejtmana

Související články (celkem 30)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.