KRAJSKÉ VOLBY 2016, DÍL DRUHÝ: ANKETA TURNOVSKÝCH KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ

0

V současném volebním období 2012 – 2016 má Turnovsko největší počet krajských zastupitelů v novodobé historii krajů. Jsou jimi: Miroslav Beran (KSČM), Ivan Kunetka (Změna pro Liberecký kraj), Hana Maierová (Starostové pro Liberecký kraj), Tomáš Sláma a Otakar Špetlík (oba ODS). Zeptali jsme se jich:

1. Co jste si sám(sama) pro sebe odnesl(a) z práce krajského zastupitele?
2. Může být s vaším působením v ZLK turnovský volič spokojen?

201609090911_zap_217_2016_kraj

* Mgr. Miroslav Beran, zastupitel Libereckého kraje za KSČM
Co jsem si pro sebe odnesl z práce krajského zastupitele? V prvé řadě jsem si utvrdil schopnost týmové práce. Mám tím na mysli práci našeho zastupitelského klubu, kdy jsme poctivě a důkladně projednávali jednotlivé body programu jednání krajského zastupitelstva, až jsme dospěli společně k názoru, který pak předseda klubu prezentoval na jednání zastupitelstva. Potvrdil jsem si demokratičnost v jednání klubu. Pokud jsme nedošli k jednotnému názoru, bylo umožněno volné hlasování. Tak tomu bylo například v oblasti územního plánování, kdy jsem nesouhlasil s vedením rychlostní silnice R35 Turnovem a Českým rájem. Oceňuji konzistenci našeho klubu  v jednání zastupitelstva po celé volební období. Domnívám se, že nejen toto ocenila vládnoucí krajská koalice, ale i to, že jsme opozicí konstruktivní. Takový přístup jsem se snažil uplatňovat i v turnovském zastupitelstvu, kde jsem působil před lety jedno volební období. Naprosto se mi protiví  tzv. nulová tolerance, kterou některé politické strany vůči jiným politickým subjektům uplatňují. Dobrá věc by se měla prosazovat na všech úrovních veřejné samosprávy tzv. napříč politickými stranami.
Může být s mým působením v ZLK turnovský volič spokojen? Složením slibu se krajský zastupitel zavazuje ke službě pro celý kraj. Ovšem nemohu si zároveň odmyslit příslušnost k mému rodnému Turnovu. Bedlivě jsem studoval programy jednání krajského zastupitelstva, abych podpořil tok dotací ve prospěch Turnova. Vzpomínám na ustavující jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2012, kdy turnovští krajští zastupitelé před vchodem do budovy kraje si ve skupince navzájem podali ruce jako závazek, že budou navzájem spolupracovat ve prospěch Turnova. Domnívám se, že jsem se tomu symbolickému vzájemnému stisku rukou nezpronevěřil.

* Ivan Kunetka, zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj
1. Odnáším si vcelku dobrý pocit. Kraj se jako instituce stal otevřenější, transparentní a snad i přívětivější. Kdo si vzpomene na výchozí bod, ví, že to není málo.
2. Doufám, že turnovský volič to cítí také…

* PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, rezort cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Co jsem si sama pro sebe odnesla z práce krajského zastupitele? Jako členka rady kraje jsem měla jistou výhodu. Měla jsem možnost daleko šířeji poznat náš kraj, podívat se do koutů, kde jsem nikdy předtím nebyla. Seznamovat se podrobněji s jeho problémy, diskutovat o nich a podílet se na jejich řešení. Určitě mně v jednání pomohla průprava z Turnova, znalost procesů projednávání materiálů, přehled o problematice zákona o veřejných zakázkách či investicích. A pak samozřejmě profesní znalost svěřeného oboru.
Opravdu nezaměnitelným životním přínosem pro mě byla možnost být u dostavby a vybavování nové krajské galerie Lázně (prosadit v krajském rozpočtu dofinancování akce – celkem 85 mil. korun). Mám obrovskou radost, že se na rozdíl od předchozích let podařilo, možná i díky právě té turnovské zkušenosti, realizovat důležité velké investice v krajských kulturních organizacích (I. etapa modernizace Severočeského muzea, rekonstrukce střech a omítek českolipského muzea – celkem 35 mil. korun.)  Poprvé se v rezortu kultury objevily řádky v rozpočtu na podporu významných kulturních akcí či dotační programy s jasnými pravidly.
A dalším přínosem pro mě byla spolupráce s mnoha odborníky v rámci krajského úřadu, kteří vedle svých jiných úkolů poskytovali radě a zastupitelům kvalitní odborný servis. No a můj odbor? Ten jsem si nechala na závěr. Přátelské prostředí poměrně malého kolektivu pracovitých lidí pro mě bylo snad největším přínosem, který mně moje práce za poslední čtyři roky mohla dát a na který nikdy nezapomenu.
Může být s mým působením v ZLK turnovský volič spokojen? Nevím. To se pozná až u voleb. Za roky působení ve veřejné správě jsem si už tak trochu zvykla, že lidé jsou tradičně se svými volenými zástupci nespokojeni. Nicméně já osobně jsem ráda, že se mně podařilo zajistit finance na zpracování projektů pro horolezeckou expozici v Muzeu Českého ráje v Turnově, které je krajskou organizací, a že krajské zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci s rozpočtem 40 mil. korun. Monitorovací výbor zasedá ke konečnému hodnocení 14. září, tak uvidíme. Jako členka rady jsem mohla napomoci k řešení zapojení turnovské nemocnice do Krajské nemocnice v Liberci a její modernizaci, či např. zařazení oprav některých komunikací do plánu akcí – především pak zařazení opravy silnice od Ohrazenic přes Nádražní ulici, Přepeře až do Svijan do prioritních krajských projektů pro příští roky. Jsem ráda, že jsem mohla být u spolupráce na projektu obnovy zámku ve Svijanech, kde idea archeologické expozice nepochybně napomohla k získání finanční dotace z norských fondů.
Kraj se stará nejen o silnice, o veřejnou dopravní obslužnost, ale i o střední školy, sociální ústavy, krajské nemocnice a veřejné zdravotnictví vůbec, o významné kulturní instituce…
Určitě je důležité, aby byl někdo za region v centru dění a rozhodování i v příštích letech. Proto si dovolím na závěr důležitý vzkaz voličům: Přijďte, prosím, k volbám do zastupitelstva Libereckého kraje. Hlas každého z vás je nesmírně důležitý!

* Ing. Tomáš Sláma, zastupitel za ODS
1. Co si odnáším? S lehkým pousmáním nad touto otázkou doufám, že si odnesu notebook, který jsem před čtyřmi lety nafasoval a obnošenou tašku k němu. Nic moc. Ale také spoustu životních zkušeností, několik nových kamarádství ale i zklamání. Snad jsem nikomu neublížil a věřím, že jsem mnoha lidem pomohl.
2. Do zastupitelstva mne z nevolitelného 35 místa vynesli turnovští voliči protože jsem slíbil, že ve spolupráci s krajem prosadím zachování a další rozvoj nemocnice. Do jisté míry se to povedlo, nemocnice má budoucnost díky fúzi s KNL jistou.

* Mgr. Otakar Špetlík, zastupitel za ODS
Ad 1) Za prvé to, že práce krajského zastupitele se podstatně liší od práce zastupitele města. Na každé jednání zastupitelstva Libereckého kraje je připraveno tolik materiálů, že je prakticky nemožné je všechny podrobně prostudovat. Mnoho bodů jednání je pak pro zastupitele odtažité, vzdálené, s mnoha problémy chybí osobní zkušenost a bezprostřední reakce občanů. Prostě nezbývá, než se spoléhat na vyjádření a doporučení jak zpracovatelů – úředníků, tak především výborů zastupitelstva. I když je stanovisko výboru pouze doporučující, jen málokdy se stane, že zastupitelstvo hlasuje jinak. Zpracování materiálů je však většinou velice kvalitní jak po odborné, tak i formální a jazykové stránce.
Jednání zastupitelstva kraje jsou, především ta v tomto volebním roce, více zpolitizovaná, mnoho času je věnováno neplodné diskuzi a formálním záležitostem, a také stále více osobnímu napadání a osočování. To je v zastupitelstvu města naštěstí zcela výjimečné.
Ad 2) Každopádně beru své působení na kraji a v souvislosti s tím i člena Regionální rady ROP SV jako velkou osobní zkušenost občana i zastupitele Turnova. To, jak je se mnou spokojen turnovský volič, se těžko dozvím, protože znovu nekandiduji a nebudu tak znát voličskou podporu. Snažil jsem se, bohužel pouze jako člen malé opoziční strany s poměrně malou politickou mocí, angažovat se aktivně v těch věcech, které se bezprostředně týkaly Turnova – podpora Memoriálu Ludvíka Daňka a dotační systém kraje vůbec, fúze nemocnic, problémy středního a speciálního školství aj.

Příště anketa kandidátů z Turnovska do krajských voleb 2016.

Související články (celkem 30)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.