KRAJSKÉ VOLBY 2012 (DÍL VI.)

0

Krajské volby proběhnou v pátek 12. a v sobotu 13. října. Však je to již také vidět v ulicích, kde přibývá předvolebních plakátů. V našem seriálu na téma těchto pro život v Turnově velmi důležitých voleb se tentokrát posuneme zase o něco dál. V minulých dílech jsme přinesli jarní rozhodování jednotlivých subjektů a pnutí v jednotlivých stranách a hnutích, minule jste se mohli seznámit se všemi kandidátkami. Nyní jsme oslovili strany a hnutí, které spolupracují na předvolební kampani do krajských voleb s TvA. Jejich turnovským zástupcům jsme položili jednoduché otázky typu proč by měl občan volit danou stranu, resp. co je pro daného kandidáta prioritou při případném zvolení do krajského zastupitelstva. Vzniklo krátké video (podívejte se ZDE). Následující řádky jsou volným přepisem rozhovorů pořízených na kameru (strany a hnutí jsou seřazeny abecedně):

n201209161800_zap_262_2012_krajvolby* ČSSD, Tomáš Hudec, na kandidátce mu patří 15. místo: Když se vás někdo zeptá, proč by v krajských volbách měl volit sociální demokracii, co mu odpovíte? „Že sociální demokracie nejvíce pomáhá lidem, takhle mně to říkali moji rodiče i prarodiče, i já si myslím, že tato strana opravdu nejvíce pomáhá lidem. Sociální demokracie myslí na střední a nižší sociální vrstvu.“ Když se do krajského zastupitelstva dostanete, jaké budou vaše priority? „Budu hájit zájmy Turnova, podporovat podnikatele a živnostníky, nutná je podpora sportu a aktivit mládeže. Nepřeji si rušení oddělení v turnovské nemocnici, je třeba opravit krajské silnice ad. Turnov je čtvrté největší město v Libereckém kraji, bylo by dobré, aby všichni, kdo se do krajského zastupitelstva dostanou, pracovali společně pro náš region a oprostili se od úzce stranických pohledů.“

n201209161814_zap_263_2012_krajvolby* ODS, pánové Otakar Špetlík (na kandidátce 31. místo), Tomáš Sláma (35.), Jaromír Pekař (39.) a Josef Vojtíšek (49.). Jak zdůvodňují, proč by lidé měli volit právě ODS? Tomáš Sláma: „Čtyři roky jsme v krajském zastupitelstvu v opozici, kde jsme s nelibostí sledovali vyhazování peněz a propagaci projektů, které nikomu nepomohly. Myslíme si, že je třeba smysluplně šetřit a podporovat to, co smysl má.“ Otakar Špetlík: „Je třeba se i podívat na samotnou kandidátku, kdo na ní je. Jsou to vesměs lidé, za kterými je vidět kus práce, jsou dlouhodobě v komunální politice, náš lídr, Eva Bartoňová, je náměstkyní ministra školství.“
Turnovští zástupci ODS jsou bohužel až ve druhé polovině kandidátky, aby se do krajského zastupitelstva dostali, budou je voliči muset na kandidátce „zakroužkovat“. Jaké jsou vaše priority v případě, že se do zastupitelstva dostanete? Tomáš Sláma: „V mém případě je to jasné. Chcete v Turnově plnohodnotnou nemocnici? Potom za ní budu bojovat. Věřte, že to není otázka odborná, tu jsme vyhráli, ale jen a jen politická. Proto potřebujeme na kraji co největší zastoupení. Když tam nebudeme, budeme jen přihlížet bez šance cokoli ovlivnit.“ Otakar Špetlík: „Kraj má rozhodující pravomoci v otázkách středního školství, sociálních věcí, dopravy, co se například týká školství, optimalizace středních škol není ještě dokončena. Je důležité, abychom u toho byli a mohli do rozhodování mluvit.“ Jaromír Pekař: „Chtěl bych se zasadit o větší zprůhlednění hospodaření kraje, například krajský rozpočet, aby byl dostupný pro každého občana, a aby se financování kraje drželo na rozumné úrovni bez dalšího zadlužování.“ Josef Vojtíšek: „ODS vždy pracovala pro podnikatele, myslela na ně, podmínky pro podnikání v našem kraji by se měly zlepšit.“
„Za co budeme bojovat všichni, je jednoznačně doprava, především, aby vznikla přeložka silnice na Semily mimo centrum města Turnova přes Valdštejnsko a Bělou. Zde má kraj rozhodující pravomoc, mělo by dojít k aktualizaci schválených Zásad územního rozvoje Libereckého kraje,“
uvedl Špetlík. „Bylo by dobré odstranit disproporce v sociální oblasti, někde stejnou službu platí kraj, jinde ji musí hradit město,“ uzavřel Pekař.

n201209161800_zap_264_2012_krajvolby* STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ, Hana Maierová (5. místo na kandidátce). Proč by měli lidé volit právě starosty? „Myslím, že všichni lidé na naší kandidátce prokázali ve svých městech a obcích, že svoji práci zvládají, troufám si tvrdit, dobře. Mají zkušenosti z komunální politiky, s hospodařením města, veřejnými zakázkami i s komunikací s občany. To, co by starostové chtěli vnést do krajského zastupitelstva, je především průhlednost a odpovědnost hospodaření, průhlednost zakázek a všech smluv, ale také podkladů do zastupitelstva, což nyní nefunguje. Velmi nám také chybí komunikace se starosty navzájem.“ Proč se Turnovu stále nedaří získat odpovídající zastoupení v krajském zastupitelstvu? „Bohužel se některým místním stranám nedaří probojovat své lidi na lepší místa na kandidátkách. Pocítila jsem to mnohokrát, mít na kraji větší zastoupení, mnohé naše problémy by byly jinak řešeny.“ Na kandidátce jste na 5. místě, je tu tedy velká pravděpodobnost, že se do zastupitelstva dostanete… „Zde bych byla opatrná, už v minulosti jsem byla na druhém místě kandidátky do parlamentu a nakonec lidé kroužkováním zvolili někoho jiného. Nakonec jsem ale tomu ráda, v regionu za sebou člověk vidí víc hmatatelných výsledků než v parlamentu. I pro tyto volby tedy platí, jestliže chcete mít zástupce Turnova v krajském zastupitelstvu, musíte u jeho jména udělat kroužek.“ Jaké jsou vaše priority? „Jsou to tři oblasti. Především je to řešení dopravní koncepce. Víme, jak jsme byli ponecháni svému osudu ve věci R35 i ve věci řešení obchvatu na Semily, musí tedy dojít k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje. Další dvě oblasti jsou zdravotnictví a školství. I zde je nezastupitelné místo kraje, musíme být u toho. Řešení těchto tří věcí je tedy nejdůležitější, byť velmi blízké jsou mně ještě památky, cestovní ruch a kultura…“

n201209161800_zap_265_2012_krajvolby* SUVERENITA – BLOK JANY BOBOŠÍKOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ (koalice s KONS), lídr: Otto Jarolímek. Jak se přihodí, že Turnov má poprvé v historii lídra volební kandidátky krajských voleb? „Dostal jsem tuto nabídku od celostátního vedení strany Suverenita, na regionálním programu jsme se jednoznačně shodli, na kandidátce jsem za Konzervativní stranu.“ Proč by měli občané volit právě tuto koalici? „Turnov potřebuje silnější zastoupení na kraji. To se zatím dlouhodobě nedaří, podívejte se na ostatní kandidátky, kde jsou zástupci Turnova. Z našeho programu bych vybral takové tři hlavní střípky. Požadujeme revizi schválených Zásad územního rozvoje kraje včetně kontroverzní R35. Pokud se tohle podaří, ušetří se spousta diskuzí kolem nového územního plánu v Turnově. Druhou oblastí je školství, kde klademe důraz na zachování existence venkovských škol, třetím střípkem je kritika současného vedení kraje v podpoře sportu. Grantový systém, podle kterého se peníze rozdělují, je velmi neefektivní, mnoho financí spotřebovává administrativa s ním spojená.“ A vaše priority při případném zvolení? „Kromě toho, co jsem již uvedl, je to i zeštíhlení samotného krajského úřadu, byli bychom velmi opatrní u nových velkých investic, soustředili bychom se spíše na opravy a údržbu třeba silnic II. a III. třídy.“

n201209161800_zap_266_2012_krajvolby* TOP 09 A HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Jaroslav Frömel (8. místo na kandidátce). Proč by lidé měli volit právě tuto stranu? „Podobnou otázkou jsem se zabýval i já, podrobně jsem se seznámil s programem, který mě oslovil. Je v něm dána velká priorita zdravotnictví, což je mně jako lékaři velmi blízké. Je třeba zabývat se také sociální problematikou, školstvím, volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, politikou zaměstnanosti, dopravní infrastrukturou včetně cyklostezek a samozřejmě je třeba dbát i na to, aby někdo z rozpočtu neodcizil část peněz do svých soukromých kapes a aby rozpočet kraje byl vyrovnaný.“ A priority? „Těch je hodně. Každý mluví o nějakém dílčím cíli, má priorita je vytvoření celkové vize rozvoje regionu, abychom s omezenými prostředky kraje zajistili co možná nejlepší život občanům. Vize jasně formulovaná, se kterou se ztotožní všichni napříč politickým spektrem. A teprve potom bych přistoupil k plnění dílčích cílů, je to pouze o každodenní trpělivé práci, protože podle sebelepšího receptu se žádné jídlo neuvaří samo.“

n201209161801_zap_267_2012_krajvolby* ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ (koalice se Stranou zelených), Ivan Kunetka (6. místo). „Změna pro Liberecký kraj chce především zrušit kartel moci a peněz, který na kraji nastolily v posledních letech ČSSD a ODS rukou společnou a nerozdílnou. Věříme, že se nám podaří změnit nejen složení krajského zastupitelstva, ale změnit i atmosféru, která tam je, zprůhlednit financování kraje, veřejné zakázky a vrátit správu kraje jeho obyvatelům.“ A priority? „Já bych do těchto voleb nešel, pokud bych neměl hlavní téma. Tím je zbytečná dálnice R35 Turnovem a Českým rájem, která náš kraj neodvratně zničí. Já věřím, že když se podaří změnit složení zastupitelstva, je možné se k tomuto tématu ještě vrátit.“

ZÁSTUPCI TURNOVSKA V DALŠÍCH STRANÁCH (celkem jich o voličské hlasy v Libereckém kraji usiluje rovných dvacet):

* Česká strana selského rozumu – 5. místo Pavel Mikez, Malá Skála + další čtyři zástupci našeho regionu.
* Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM – 16. místo Ivo Boura, Malá Skála.
* Komunistická strana Čech a Moravy – 10. místo Miroslav Beran + další tři zástupci našeho regionu.
* NÁRODNÍ PROSPERITA – 6. místo Aleš Štěpán, Paceřice.
* Nová budoucnost pro Liberecký kraj – 8. místo Zuzana Tunková, Malá Skála + ještě jeden kandidát.
* SNK Evropští demokraté – 2. místo Karel Bárta, Turnov.
* Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 14. místo Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd + dalších pět zástupců Turnovska.
* Strana pro otevřenou společnost – 5. místo Petr Ponikelský, Ohrazenice + dalších pět zástupců našeho regionu.
* Pravý Blok – 6. místo Jan Bečka, Ohrazenice.
* Koalice Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a Strana soukromníků České republiky – 22. místo: Vilém Zahrádka.

Související články (celkem 30)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.