PO VÍCE NEŽ DVOU DESETILETÍCH MÁ TURNOV OPĚT VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ

0

V neděli 8. května 2016 se uzavřela jedna poměrně dlouhá etapa v historii Turnova. Vpravdě historický předěl. Dolánky, kde veřejné koupaliště fungovalo od 30. do poloviny 90. let minulého století, nebudou nikdy zapomenuty a ve svých srdcích je mají všechny generace obyvatel města a jeho okolí, které zde trávily každoročně celé léto. Původně se jednalo o plovárnu u jezu a náhonu. Koupaliště se třemi velkými bazény zde bylo postaveno v 60. letech. Areál sloužil s většími i menšími problémy do konce 80. let minulého století. Stále zřetelněji tu byla potřeba koupaliště zásadně rekonstruovat. Namísto toho ale na počátku 90. let tehdejší vedení města areál z dnešního pohledu chybně pronajalo soukromníkovi, který devastaci urychlil. Koupaliště také výrazně poničily povodně.

Ještě v polovině 90. let se velmi vážně uvažovalo o opravě, hlavně ale pod vidinou dalších možných povodní bylo nakonec rozhodnuto o likvidaci koupaliště. Na podzim 2000 byly bazény zavezeny zeminou a areál „vymazán“ z katastrální mapy. Postupně zde došlo na úpravu plochy, na břehu Jizery vznikly dvě pláže a drobné zázemí. Vše je v létě udržováno, tráva je posekána, odpadkové koše vyváženy, v malém bazénku je měněna voda. Víc možností obyvatelé města, kde se v létě koupat, než nad a pod jezem v Jizeře, po dvě desetiletí neměli.
Tolik asi stručný historický exkurz, který se nicméně prolíná se současností. I v neděli 8. května při otevření nového, moderního veřejného koupaliště v Maškově zahradě se o Dolánkách mluvilo. A mluvilo se i o hledání místa pro nové koupaliště, naznačeny byly slepé uličky, návštěvníci Maškovy zahrady si mohli prohlédnout i tabla se studiemi, jak se v letech hledání zdálo, že by areál mohl vypadat. A že jich bylo…

201605092250_rep_88_016_maskovka

SLAVNOSTNÍ DEN
„Doufám, že jsme dnes alespoň části turnovské veřejnosti splnili jejích několikaletý sen,“ uvedl při slavnostním otevření koupaliště starosta města Tomáš Hocke v narážce na skutečnost, že prakticky dvě generace turnovských dětí si pod pojmem veřejné městské koupaliště představují to v Železném Brodě, Jičíně či Mladé Boleslavi. „Nechceme zapomenout ani na Dolánky, letos bychom měli začít se zpracováním studie úpravy areálu, kde by měl v budoucnu vzniknout přírodní park. Dnes ale otevíráme nové koupaliště v Maškově zahradě. Vnímám diskuze, jestli jsou bazény velké, či malé, jestli měly být takové, či onaké. Já doufám, že po 16 letech hledání, a já ty roky nepovažuji za zbytečné, jsme si za vlastní prostředky pořídili areál, který jsme schopni ufinancovat na začátku, a také, a to je důležité, provozovat dlouhá léta aniž bychom ohrozili rozpočet města na další spousty akcí, které máme před sebou,“ doplnil starosta. Ten současně poděkoval i všem, kteří se na stavbě a přípravách podíleli, poděkoval i zastupitelům města, kteří drželi své rozhodnutí a odhodlání sportovní areál postavit.

201605092250_rep_89_016_maskovka

Bývalý starosta Turnova Milan Hejduk, který byl u konce doláneckého koupaliště i u prvních studií areálu v Maškovce, uvedl: „Proč jsme před lety nechali zavézt areál v Dolánkách místo toho, abychom jej rekonstruovali? Turnovská veřejnost má k Dolánkám citový vztah, čemuž rozumím. Když se ale kohokoli zeptám, jestli by vzal své tři miliony a v zátopové oblasti pod jezem si postavil rodinný dům, záporně kroutí hlavou. A přitom se právě bývalým koupalištěm přehnala v krátké době hned dvojí povodeň, která ho úplně zdevastovala. Když jsme konec Dolánek zvažovali, napsal jsem článek do městského periodika, že bychom měli postavit koupaliště nové v centru města a nejlépe s kluzištěm. Dva měsíce na to mně volal pan Horáček a říkal, že tohle je přesně ono, co by chtěl v Turnově zafinancovat. Prošli jsme pak město křížem krážem a jako nejvhodnější lokalita byla vybrána Maškova zahrada. Trvalo to dlouho, ale dočkali jsme se. Velké poděkování patří vedení města i stavebním firmám, které areál postavily ani ne za rok a půl. A dívám se dopředu. Ještě je zde místo pro pořádný hotel a krytý bazén…“

201605092251_rep_90_016_maskovka

Jak bylo uvedeno, na samém počátku úvah o sportovišti v Maškově zahradě byl největší polistopadový český mecenáš a filantrop Bohuslav Jan Horáček. Ten pro město plochu zakoupil a financoval i první studie podoby areálu. V krátkém vystoupení na něho vzpomněl Lumír Šubert ze správní rady Nadace BJH Českému ráji: „Měl jsem možnost pana Horáčka poznat osobně. Snoubila se v něm dobrotivost s vlastenectvím. Bylo to poprvé, kdy jsem potkal člověka, který takto nezištně projevoval lásku k vlasti. Jsem moc rád, že se dnešním dnem splnilo jeho velké přání a on si to někde s námi jistě také užívá. Přál bych si, abychom tento areál měli rádi.“

201605092251_rep_91_016_maskovka

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PROVOZU KOUPALIŠTĚ
Dvě tisícovky lidí byly zvědavy, jak se koupaliště v Maškově zahradě povedlo. V 11.25 hodin 8. května byla slavnostně přestřižena páska a krátce po poledni vody koupaliště pokřtil starosta s oběma místostarostkami. V průběhu odpoledne devatenáct stupňů „teplou“ vodu vyzkoušelo několik desítek dalších odvážlivců. Naprostá většina návštěvníků se ale přišla podívat, kam budou směřovat jejich kroky v letních měsících.

201605092251_rep_92_016_maskovka

„K dispozici je 795 metrů čtverečních vodní plochy víceúčelového bazénu a 65 metrů čtverečních dětského bazénu. K tomu jeden tobogan a tři skluzavky – jedna dětská, trojskluzavka a jedna tzv. kamikadze. A k tomu ještě dětské hřiště, víceúčelové hřiště, hřiště na plážový volejbal, travnaté plochy, in-line dráha kolem areálu, skatepark, pétanque a samozřejmě i sociální zázemí a občerstvení,“ představuje areál Jindřich Kořínek, jednatel Městské sportovní s. r. o., která Maškovku spravuje. Podle něho koupaliště v letních měsících bez větších potíží uspokojí přes tisíc lidí.

201605092251_rep_93_016_maskovka

„Koupaliště jsme převzali před několika dny, bude ještě chvíli trvat, než vyladíme provoz. Naše snaha je, aby to bylo co nejdříve, prosíme ale veřejnost o trpělivost. Počítám, že koupaliště otevřeme nejdéle na přelomu května a června. Skatepark bude otevřen po 20. květnu, multifunkční hřiště bude otevřeno v horizontu dnů. Komfort v bazénech zvýší pasivní solární ohřev vody, ten je již v provozu,“ doplňuje Kořínek.

201605092251_rep_94_016_maskovka

Koupaliště v Maškově zahradě bude otevřeno v sezoně denně od 9.00 do 20.00 hodin. Základní vstupné bude v letních měsících 90 Kč pro dospělé na celý den a 60 Kč pro děti. Ty do 6 let budou mít vstup zdarma. Otevřeno bude do konce srpna, v září podle počasí. O koupaliště se stará stejný tým zaměstnanců Městské sportovní, který sem na léto přechází ze zimního stadionu. Na sezonu je doplní brigádníci – uklízečky, pracovníci v občerstvení, plavčíci ad. (o prázdninách bude krytý bazén na Výšince uzavřen).

201605092251_rep_95_016_maskovka

PENÍZE
Celkové náklady na výstavbu sportovního areálu v Maškově zahradě se lehce přehouply přes 179 mil. Kč. První etapa spočívající ve výstavbě zimního stadionu, parkoviště a dalšího zázemí stála 95 mil. Kč. Výstavbu areálu město hradilo ze svého rozpočtu.

(Další snímky ze slavnostního otevření koupaliště 8. května 2016 najdete na Facebooku TvA – ZDE.)

201605092251_rep_96_016_maskovka


STO LET KOUPÁNÍ V TURNOVĚ

* Za starých časů lidé koupání jako je to v naší době, neholdovali. Většina neuměla ani plavat. Možná se k Jizeře přišli osvěžit v době horkých dnů či v době senoseče a žní, ženy v ní máchaly prádlo.
* První plovárna vznikla v Turnově v místě hřiště házené mezi mosty na přelomu 19. a 20. století. Dnes je na jejím místě loděnice. S rozvojem zdejšího průmyslu a zejména provazárny (dnes Juta) se začalo uvažovat o výstavbě plovárny nové někde jinde za městem.

201605100003_rep_98_016_maskovka

* 11. května 1938 žádá Městský úřad v Turnově, aby spořitelna uvolnila částku okolo 12 tisíc korun na stavbu koupaliště u doláneckého jezu. 29. března 1939 město uhradilo 12 500 korun dr. Mikuláši Des Fours Walderode za pozemky u doláneckého jezu na vybudování nejnutnějších kabin, záchodů a vstupu do Jizery.
* V padesátých letech 20. století se začalo diskutovat o výstavbě klasického koupaliště s betonovými bazény. Tehdy ještě fungovala plovárna v Dolánkách, bylo tedy rozhodnuto o výstavbě nového areálu právě zde. Stavělo se v tehdy populární „akci Z“, tedy si vlastně koupaliště Turnované postavili sami.
* Areál koupaliště v Dolánkách byl dokončen těsně před vstupem vojsk Varšavské smlouvy do města v roce 1968. K větším opravám v Dolánkách až do konce 80. let nedošlo. Probíhala jen drobná údržba. Areál tak začal chátrat.
* Od června 1991 město koupaliště pronajalo fotbalovému klubu FC Agro Turnov. Pronájem byl ukončen dohodou k 31. prosinci 1993. Dalšími nájemci byli od 1. dubna 1994 dva soukromníci z Turnova. Přes velké plány (nájemní smlouva byla dokonce uzavřena na 10 let!) se koupaliště rozpadalo před očima a začalo být návštěvníkům nebezpečné. Výpověď ze smlouvy dalo samo město k 31. říjnu 1996. Areál převzaly technické služby. Koupání zde již nikdy nebylo obnoveno.

201605092355_rep_99_016_maskovka

* V květnu 1997 se na ploše zdevastovaného koupaliště uskutečnilo zásadní setkání členů městského zastupitelstva. Věděli to všichni: Nikdo – tedy město jako vlastník a nájemci jako provozovatelé – v uplynulých letech nezabránil totální devastaci pouze třicet let starého areálu. Část zastupitelů navrhovala vyhrnout rukávy, provést nejnutnější opravy a koupaliště zprovoznit, jiní chtěli areál opravit důkladně a pak teprve otevřít. Nakonec se nestalo vůbec nic. Pouze koupaliště zarostlo plevelem…
* V prosinci 1998 otevřel nový starosta Milan Hejduk poprvé veřejně polemiku o tom, zda raději nepostavit koupaliště a kluziště někde jinde ve městě.
* Čtvrtek 9. března 2000 je v historii Turnova a také v nedlouhé historii koupaliště v Dolánkách mezníkem. Jizera se zběsile přehnala městem. Pod vodou byly Trávnice, Krajířova ulice, Koňský trh a samozřejmě také celé Dolánky. Pro ně to byla poslední rána.

201605092356_rep_101_016_maskovka

* Na srpnovém zasedání zastupitelstva města v roce 2000 bylo rozhodnuto, že koupaliště v Dolánkách bude přeměněno na přírodní areál, bazény budou zavezeny a vznikne tu přírodní průtočná nádrž. Se zavážením bazénů bylo započato již na přelomu září a října 2000.
* V prosinci 2000 se veřejnost mohla poprvé seznámit s návrhy studií budoucího areálu v Maškově zahradě,
který měl vyrůst z prostředků Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji. Město Turnov pozemky v Maškově zahradě vykoupilo za 34 mil. Kč hrazených B. J. Horáčkem. Následně na odkoupených pozemcích proběhl archeologický průzkum s náklady ve výši 6,9 milionu korun a dále byly vyhotoveny studie pro přípravu realizace areálu.
* Ještě do konce roku 2000 byly dokončeny terénní úpravy v Dolánkách – bazény definitivně zmizely pod navážkou zeminy a rozhodnutím rady města zde nakonec byly zlikvidovány všechny stojící stavby!
* V září 2001 poprvé na veřejnosti zazněla informace, že realizace aquacentra v Maškově zahradě se vzhledem k náročnosti projektu protáhne (tehdy se mluvilo o částce tři čtvrtě miliardy korun!). Nadace B. J. Horáčka byla ochotna projekt opravdu realizovat (a zaplatit!). Bohužel i sám pan Horáček přispěl k malým zmatkům v přípravě studie. Ta se předělávala mnohokrát, tu byl o několik pater zvýšen hotel, zmizel nebo byl dokreslen další bazén a pod. Náhlá smrt mecenáše na podzim 2002 znamenala definitivní konec smělého plánu.
* Původní záměr byl upraven tak, aby jej město mohlo realizovat i bez sponzorských darů mecenáše. Proběhly úpravy studie a bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.
* Poměrně dlouho se hledal odpovídající přístup do budoucího areálu, vše nakonec vyřešila stavba kruhové křižovatky u židovského hřbitova. Vznikaly další studie.

201605092355_rep_100_016_maskovka

* V průběhu roku 2007 se ukázalo, že na takto rozsáhlý projekt město Turnov nebude moci získat předpokládané dotace a že takto pojatý projekt je nad finančními možnostmi města.
* Následovala etapa hledání soukromého investora. Radnice dokonce delší dobu s jedním developerem spolupracovala. Nakonec byla ale i tohle slepá ulička.
* K posunu došlo v roce 2011, vznikla pracovní skupina jmenovaná zastupitelstvem, která měla rozhodnout o dalším postupu. Zpracovány byly další studie včetně té finální, která byla posléze realizována.
* Čtvrtek 12. června 2014. Přelomové datum. Dvou a půlhodinové jednání zastupitelů města. Vyhrocená atmosféra, v sále Střelnice hokejisté v dresech, kteří přišli podpořit návrh místostarosty Pekaře stavět koupaliště a kluziště najednou s limitem do 175 mil. Kč s tím, že nejdříve se bude stavět zimní stadion! Pro se vyslovilo ale jen 13 zastupitelů. Poté Pekař navrhl limit zvýšit na 177 mil. Kč. Protože hlasování opět hrozilo patem, musel někdo ze zastupitelů změnit názor. Exstarostka Hana Maierová změnu svého hlasování vysvětlila obavou, že opět hrozí, že se nepřijme žádné usnesení a bylo by podle ní špatné, kdyby se v projektu nepokračovalo. Proto přidala svůj čtrnáctý hlas a rozhodla o tom, že stavět se v Maškově zahradě bude kluziště i koupaliště najednou. Stalo se.
* 1. prosince 2014 byla na radnici podepsána smlouva mezi investorem – Městskou sportovní Turnov s. r. o. – a konsorciem stavebních firem Syner a BAK smlouva o výstavě areálu. Firmy zvítězily ve výběrovém řízení. Autory projektu jsou architekti z BFB studia z Prahy Antonín Buchta a Miloš Mlejnek, generálním projektantem firma CODE z Pardubic.
* Stavba začala na počátku roku 2015, zimní stadion byl otevřen 28. října 2015.
* V neděli 8. května 2016 bylo otevřeno koupaliště. Sportovní areál v Maškově zahradě byl dokončen. Možná definitivně, možná zde jednou ještě vyroste krytý bazén, či další sportoviště nebo hotel. Dvacetiletá etapa v životě města bez veřejného koupaliště skončila…

201605092252_rep_97_016_maskovka

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.