PRŮLOM V ZÁMĚRU VÝSTAVBY SPORTOVNÍHO AREÁLU V MAŠKOVCE? ZÁJEM MAJÍ TŘI INVESTOŘI

0

(Aktualizace textu z 28. července)Na počátku letošního roku došlo k přelomovému rozhodnutí v přípravě sportoviště v Maškově zahradě v Turnově. „Není reálné sehnat z evropských fondů takový objem peněz, aby město mohlo stavbu sportoviště uskutečnit. Budeme se snažit sehnat soukromého investora a s ním případně jednat, aby alespoň něco z původního záměru v Maškovce vzniklo,“ zdůvodnil tehdy přelomové rozhodnutí radnice místostarosta Jaromír Pekař. Tehdy se zdálo, že miliardový projekt, který chtěl financovat mecenáš  B. J. Horáček, je tím definitivně odsouzen k nezdaru.

Jenže už v průběhu jara se na radnici objevilo několik zájemců. Od „běžných“ developerů, kteří pozemky koupí, resp. seženou investory, až po stavební firmy a vážné zájemce z řad podnikatelů. Nakonec mají opravdu vážný zájem tři podnikatelské subjekty. Ty svoji představu v červenci přiblížily radním a na prvním poprázdninovém zasedání ji pravděpodobně představí zastupitelům na veřejném zasedání. „Projekt je rozdělen na sportovní část, na část komerční a bytovou. Všichni tři zájemci nabízejí podobné využití, liší se například možnostmi investic a způsobem spolupráce s městem,“ uvedla starostka Hana Maierová.

Radnice si již na počátku stanovila podmínku, že alespoň něco ze záměru původního skoro miliardového aquacentra musí být realizováno. Jistě to bude krytý zimní stadion a venkovní koupaliště. „Ledová plocha zimního stadionu by měla mít standardní rozměry, aby se tu mohly hrát i mistrovské soutěžní zápasy, navíc by stadion měl být multifunkční pro konání dalších akcí,“ přiblížil místostarosta Pekař. Na venkovní koupaliště už takové nároky kladeny nejsou. Jestli v Maškovce nakonec koupaliště opravdu vznikne, nepůjde o klasický bazén, ale o různě tvarovanou vodní plochu. Na krytý plavecký bazén téměř jistě nedojde, v podstatě to nenabízel vzhledem k provozním nákladům ani jeden zájemce. V Maškově zahradě nebude ani plánovaný hotel.

Co by každý jistě rád slyšel, a co je zatím bohužel jen ve stadiu přání, je datum zahájení výstavby. „To je nyní opravdu předčasné, byla zřízena speciální komise, která návrhy posoudí, informace zazní také na zasedání zastupitelstva, kam může přijít kdokoli z veřejnosti. Rádi bychom jednu z nabídek vybrali letos na podzim,“ dodala starostka Hana Maierová.

Aktualizace 1. srpna 2008:

Jak 1. srpna na tiskové konferenci radnice uvedla starostka Hana Maierová, v současné době všechny tři návrhy posuzuje speciálně ustavená komise, která je posuzuje ze stránky finanční, sportovní, rekreační i dalšího rozvoje města. „V případě, že bychom zde nakonec chtěli postavit vedle sportovišť i obchodní centrum a byty, museli bychom také schválit změnu územního plánu. Musíme i důsledně vyhodnotit, jestli na takto lukrativním pozemku chceme velká nákupní střediska, když už jedno bude na nedalekém Koňském trhu,“ přiblížila starostka. Právě z tohoto důvodu se podle ní dá spíš očekávat představení záměrů na veřejném zasedání zastupitelstva až na konci září. „Je to natolik zásadní věc, že si dovedu i představit, že nevybereme ani jeden návrh a budeme hledat dál nejlepší cestu, jak pozemky nejlépe zhodnotit a postavit zde co nejvíce slíbených sportovišť pro obyvatele města,“ dodala Hana Maierová.

PROJEKT V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ STRUČNĚ:
n200802042318_zap_46_08_maskovka► V roce 2000 Město Turnov vykoupilo pozemky v Maškově zahradě pro výstavbu sportovně rekreačního areálu. Kupní cena ve výši 34 milionů korun byla hrazena sponzorem záměru, panem B. J. Horáčkem. Následně na odkoupených pozemcích proběhl archeologický průzkum s náklady ve výši 6,9 milionu korun a dále byly vyhotoveny studie pro přípravu realizace areálu.
► Po smrti pana Horáčka byl původní záměr upraven tak, aby jej město mohlo realizovat i bez sponzorských darů mecenáše. Proběhly úpravy studie a bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.
Město Turnov má zpracovánu architektonickou studii a projektovou dokumentaci včetně pravomocného územního rozhodnutí na sportovní areál. Jedná se o krytý zimní stadion, plavecký stadion včetně venkovního koupaliště, zpevněné plochy, parkování, cyklostezku a doplňkové služby. V rámci tohoto projektu byla vyčleněna plocha pro ubytovací kapacity (hotel) a místo pro další možné aktivity – například návštěvnické centrum.
► Pro zajištění odpovídajícího přístupu do areálu je plánována kruhová křižovatka a úprava stávajícího parkoviště pro prodejnu Plus Diskont. Na tyto dvě stavby se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Protože ale plánovaná úprava parkoviště a přístup do budoucího sportovního areálu není zcela na pozemcích města, probíhají mezi městem a Plusem dlouhotrvající a komplikovaná jednání o technických podrobnostech projektové dokumentace (ty už se dnes zdají být vyřešeny, jednáno bude s Libereckým krajem, aby stavba byla realizována za peníze z fondů EU).
► Odhadovaný náklad na realizaci staveb dle zpracované dokumentace včetně zpevněných ploch a přeložek sítí je 350 – 500 milionů Kč.
► O zahájení přípravy na realizaci projektu bylo jednáno na zastupitelstvu města 29. dubna 2004, kde byla stanovena priorita města ve vybudování plaveckého bazénu. Už ale 7. září toho roku byla usnesením zastupitelů příprava plaveckého bazénu zrušena a měla být zahájena příprava pro výstavbu zimního stadionu.
► Z důvodů nevyjasněných vztahů se sousedním vlastníkem – společností PLUS – ohledně přístupu do areálu a rekonstrukce stávajícího parkoviště u Plusu, bylo zadání projektové dokumentace pro stavební povolení na zimní stadion pozdrženo.
► V průběhu roku 2007 se ukázalo, že na takto rozsáhlý projekt Město Turnov nebude moci získat předpokládané dotace a že celkové náklady na stavbu jsou v současné době nad finančními možnostmi města.

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.