NASTAL ČAS UDĚLAT MAŠKOVCE PÁ PÁ?

0

Dospělí kroutí hlavou, čtyřleté děti jsou nadšené. Je čas udělat pá pá, je čas udělat pá pá, pořád dokola opakují podivné postavičky britského seriálu Teletubies. Opakování matka moudrosti. A že se potom rodiče diví, když si dítě před obědem jde bez řečí umýt ruce? Dělá to přece taky Dipsy, Laa-Laa a Tinky Winky, neohrabaní ufounci s anténkami, co stále dokola dělají pá pá.Kolem projektu sportoviště v turnovské Maškově zahradě se také už léta stále vedou dokola řeči: nakreslíme, postavíme, zprovozníme, upravíme, předěláme až na to budeme mít a pak zase: nakreslíme, postavíme, zprovozníme, upravíme… Nyní ale vedení města spolu se zastupiteli celkem logicky dělají Maškovce pá pá jako Teletubies. Nejsou peníze. Je to opravdu konec projektu miliardového sportoviště v Turnově?

Dokonce i takový eurooptimista, jako místostarosta Jaromír Pekař, který každého odkazuje na dotace z fondů Evropské unie, prohlásil: „Není reálné sehnat z Evropy takový objem peněz, aby město mohlo stavbu sportoviště v Maškově zahradě realizovat. Budeme se snažit sehnat soukromého investora a s ním případně jednat, aby alespoň nějaké sportoviště v Maškovce vzniklo,“ řekl Pekař.

n200802042319_zap_47_08_maskovkaPravdou je, že se to dalo očekávat. Termíny vypsání jednotlivých dotačních titulů Evropské unie se oddalují a oddalují, nakonec možná v Bruselu pro Českou republiku ani nebude připraveno tolik peněz, kolik se předpokládalo. Navíc má turnovská radnice za sebou již několik neúspěšných pokusů se žádostmi například na Střelnici, které stály hromadu peněz a výsledek žádný.
Navržený postup schválili i turnovští zastupitelé na svém lednovém zasedání většinou 24 hlasů z 27. „Zastupitelstvo města bere na vědomí stávající situaci a ukládá Ing. Pekařovi a odboru správy majetku do konce února 2008 zpracovat návrh investičního záměru na komplexní řešení areálu jako privátní investici s vložením pozemků města a se zachováním požadavku města na realizaci krytého zimního stadionu, krytého bazénu a venkovního koupaliště,“ píše se mj. v zápise z usnesení zastupitelstva.

n200802042319_zap_48_08_maskovkaPřeloženo z úřední řeči: Pozemky v Maškově zahradě, zakoupené mecenášem B. J. Horáčkem za 34 milionů korun (již při nákupu pozemků v roce 2000 se hovořilo o nadhodnocené ceně) radnice vloží jako vklad do projektu soukromého investora. Jak bylo zdůrazněno, radnice pozemky nebude prodávat, bude chtít spolupracovat jako partner. „Máme závazek naplnit ideu pana Horáčka, který zaplatil pozemky i archeologický průzkum, neměli bychom záměr úplně opouštět,“ zdůraznila starostka Hana Maierová.

Jenže. Stavět a provozovat ztrátový krytý plavecký bazén, zimní stadion a další sportoviště, jak jsou navržena v projektu, to je veřejná služba občanům a těžko chtít po soukromníkovi, aby ze svého tohle všechno dotoval. Proč by to dělal? Navíc na nezajímavé ploše, kde na jedné straně jezdí vlak, občas se rozleje řeka a na druhé straně je vybydlený areál bývalých jatek s množstvím rozličných zviřátek a nad tím vším se tyčí majestátně budova Dioptry. Půjdete si sem lehnout v plavkách na deku? Už sousedství Plus Diskontu potravin nasvědčuje tomu, na co se tato plocha hodí nejvíc, na příměstskou velkoprodejnu třeba zahradní techniky. A že by prodejce sekaček současně postavil i koupaliště?
n200802042320_zap_49_08_maskovka„Přeji panu místostarostovi hodně štěstí při shánění investora,“ komentoval situaci ironicky opoziční zastupitel Ota Jarolímek. Tím řekl v podstatě vše. Málokdo ze zasvěcených totiž věří, že se nějaký investor, který pro město postaví kromě svých aktivit také veřejná sportoviště, najde. To ale neznamená, že by se to nemělo zkusit. Doba mecenášů z pohádek je už ale dávno pryč. Půjde tedy o malé čekání na zázrak, který třeba přijde…

Opakuje se tedy podobná situace jako na Střelnici. Po bitvě je sice každý generál, ale předčasná smrt pana Horáčka nejenže nakonec slíbenou miliardu korun na sportoviště v Maškově zahradě nepřinesla, ale nyní vynesla i ortel nad celým záměrem. Přitom pan Horáček byl svého času z projektu nadšen. Při každé své návštěvě Českého ráje nutil projekční kancelář do dalšího a dalšího vylepšování areálu, hotel měl stále více pater, k normálním bazénům byly postupně přimalovány vířivky a skluzavky jako ve správném aquaparku. Z původních 250 milionů se odhad nákladů na výstavbu sportoviště těsně před Horáčkovou smrtí vyšplhal na víc než tři čtvrtě miliardy korun. Z toho už dnes nezbylo skoro nic! Navíc se čím dál víc ukazuje, jak fatální chybou byla překotná likvidace koupaliště v Dolánkách. Za miliony, co zavezení bazénů a zbourání budov stálo, mohl být dodnes alespoň jeden z bazénů třeba jen provizorně v provozu. Většina obyvatel města se navíc s likvidací oblíbeného koupaliště nikdy nesmířila.

n200802042320_zap_50_08_maskovkaNa tomto místě je také nutno připomenout fakt, na který se v diskusích nad koupalištěm v Dolánkách už zapomnělo. Areál sloužil s většími i menšími problémy do konce 80. let minulého století. Stále zřetelněji tu byla potřeba koupaliště rekonstruovat. Namísto toho ale na počátku 90. let tehdejší vedení města areál z dnešního pohledu chybně pronajalo soukromníkovi, který devastaci urychlil. Poté nezbylo, než nejdříve uzavřít velký bazén a poté i nejvyužívanější prostřední bazén. Ještě v polovině 90. let ale koupaliště opravit šlo, s rychlou vidinou aquaparku v Maškově zahradě ale pro zánik koupaliště v Dolánkách hlasovala i většina tehdejších zastupitelů.

n200802042320_zap_51_08_maskovkaDnes, v době, kdy na radnici nemají odpověď na otázky kdy, kde a jestli vůbec někdy bude v srdci vyhlášeného turistického regionu k dispozici něco tak samozřejmého, jako je koupaliště, budou úvahy o opětovném zprovoznění zavezených bazénů v Dolánkách logicky opět na stole. Po víc než deseti letech přešlapování a slibů jsme v Turnově opět v roce nula. Nemáme vlastně ani vhodnou plochu, kde by koupaliště mohlo být. A to je snad dobrá zpráva jedině pro prodejce malých zahradních bazénů, letos v létě jich zase pár desítek v turnovských zahradách vyroste…

n200802042321_zap_52_08_maskovkaNapsané jistě vzbudí emoce. Od rezignace na věci veřejné až po ostrá slova na adresu bývalého (současného?) vedení města. Co by možná Maškovce prospělo v současnosti nejvíc, je nechat ji uležet a neunáhlovat se k jednoduchým řešením, které většinou vždy znamenají ztrátu. Třeba ale za pár let budeme na tom tak dobře, že investici v navrženém objemu si městský rozpočet bude moci dovolit. Až se zahojí šrámy po Střelnici, až… Do té doby ale budeme muset hledat řešení náhradní. Jestli to ale vůbec jde.

PROJEKT V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ KROK ZA KROKEM
V roce 2000 Město Turnov vykoupilo pozemky v Maškově zahradě pro výstavbu sportovně rekreačního areálu. Kupní cena ve výši 34 milionů korun byla hrazena sponzorem záměru, panem B. J. Horáčkem. Následně na odkoupených pozemcích proběhl archeologický průzkum s náklady ve výši 6,9 milionu korun a dále byly vyhotoveny studie pro přípravu realizace areálu.
► Po smrti pana Horáčka byl původní záměr upraven tak, aby jej město mohlo realizovat i bez sponzorských darů mecenáše. Proběhly úpravy studie a bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.
► Město Turnov má zpracovánu architektonickou studii a projektovou dokumentaci včetně pravomocného územního rozhodnutí na sportovní areál. Jedná se o krytý zimní stadion, plavecký stadion včetně venkovního koupaliště, zpevněné plochy, parkování, cyklostezku a doplňkové služby. V rámci tohoto projektu byla vyčleněna plocha pro ubytovací kapacity (hotel) a místo pro další možné aktivity – například návštěvnické centrum.
► Pro zajištění odpovídajícího přístupu do areálu je plánována kruhová křižovatka a úprava stávajícího parkoviště pro prodejnu Plus Diskont. Na tyto dvě stavby se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Protože ale plánovaná úprava parkoviště a přístup do budoucího sportovního areálu není zcela na pozemcích města, probíhají mezi městem a Plusem dlouhotrvající a komplikovaná jednání o technických podrobnostech projektové dokumentace.
► Odhadovaný náklad na realizaci staveb dle zpracované dokumentace včetně zpevněných ploch a přeložek sítí je 350 – 500 milionů Kč.
► O zahájení přípravy na realizaci projektu bylo jednáno na zastupitelstvu města 29. dubna 2004, kde byla stanovena priorita města ve vybudování plaveckého bazénu. Už ale 7. září toho roku byla usnesením zastupitelů příprava plaveckého bazénu zrušena a měla být zahájena příprava pro výstavbu zimního stadionu.
► Z důvodů nevyjasněných vztahů se sousedním vlastníkem – společností PLUS – ohledně přístupu do areálu a rekonstrukce stávajícího parkoviště u Plusu, bylo zadání projektové dokumentace pro stavební povolení na zimní stadion pozdrženo.
► V průběhu roku 2007 se ukázalo, že na takto rozsáhlý projekt Město Turnov nebude moci získat předpokládané dotace a že takto rozsáhlý projekt je v současné době nad finančními možnostmi města.
(Zdroj: Podklad pro jednání zastupitelstva 31. ledna 2008, vypracovaný odborem správy majetku MěÚ v Turnově.)

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.