ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA SPORTOVIŠTĚ V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ (ZASTUPITELÉ O STAVBĚ DEFINITIVNĚ ROZHODNOU NA KONCI SRPNA!)

0

V nejbližších týdnech čeká turnovské zastupitele několik zásadních rozhodnutí. Proto by bylo dobré vědět víc o jejich názorech. Nabízíme jejich zprostředkování veřejnosti formou ankety. Oslovili jsme všech 27 zastupitelů. Odpověděl, kdo chtěl, nikoho jsme k ničemu nenutili. V prvním díle (ZDE) jsme se ptali na názor kolem budoucnosti Panochovy nemocnice. Nyní předkládáme druhý díl pomyslného seriálu. Tentokrát na téma výstavby sportoviště v Maškově zahradě. Po letech hledání vhodné podoby, diskuzí, posunů termínů a přešlapování na místě se nyní blíží už opravdu definitivní rozhodnutí. Zastupitelé města mají na svém srpnovém zasedání, které se v sále Střelnice uskuteční ve čtvrtek 29. srpna, rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na stavební firmu. To v podstatě znamená faktické zahájení stavby.

Pro stavbu hovoří léta příprav a desítky milionů korun, které již do projektu byly věnovány. Proti jsou nepříznivá současná ekonomická situace, pro některé i odhadovaná ztráta z provozu koupaliště v částce přesahující tři čtvrtě milionu korun ročně (počítáno je se vstupným ve výši 45 Kč). Podle odhadů jsou projekční náklady na stavbu kompletního sportoviště 194 mil. Kč, z toho zimní stadion 80 mil. a venkovní koupaliště včetně zázemí 85 mil. Kč. Dalších zhruba 30 mil. Kč obnášejí inženýrské sítě, parkoviště, oplocení ad. Koupaliště by mohlo být v provozu už na sezonu 2015…

201308091412_zap_310_2013_maskovka

Otázka položená zastupitelům zněla: Sportoviště v Maškově zahradě. Jste pro, nebo proti stavbě a proč?

* Jaromír Frič (ODS):
Sportoviště v Maškovce vnitřně podporuji. I poslední návrh architektů. Jenom mě trochu děsí nové odhady provozních nákladů a zatížení rozpočtu města.

* Martin Hrubý (Nezávislý blok):
Jsem pro výstavbu koupaliště. Tento záměr podporuji dlouhodobě, myslím, že se na důvodech pro výstavbu během těch mnoha let prakticky nic nezměnilo. Výstavba kluziště podle mého názoru může následovat ve druhém kroku.

* Tomáš Hocke (Nezávislý blok):
V této chvíli jsem pro stavbu sportoviště. Anketa mezi zastupiteli na začátku volebního období i postupné projednávání a schvalování dílčích kroků prošly zastupitelstvem vždy s výraznou převahou. Je vymyšlen a projekčně připraven areál odpovídající velikosti a následnými provozními náklady Turnovu. Areál v Dolánkách nelze v rámci stávajících legislativních podmínek vzkřísit. Koupaliště k městu naší velikosti patří jako běžná občanská vybavenost, i vzhledem k cestovnímu ruchu.

* Tomáš Hudec (ČSSD):
Stavbu koupaliště jsme měli ve svém volebním programu jako jednu z priorit. Vždy jsme však preferovali lokalitu Dolánek. Jelikož jsme si však vědomi, že v současné době je tento záměr neproveditelný, přikláníme se ke stavbě sportovního areálu v Maškově zahradě. V zastupitelstvu budeme hlasovat, aby celý areál byl stavěn najednou, nikoliv po etapách. Dojde tím ke značné finanční úspoře.

* Otta Jarolímek (Turnovská koalice):
Zastupitelé Turnovské koalice mají na rozdíl od zástupců jiných politických seskupení velmi rezervovaný vztah k tomuto projektu. Domníváme se, že v současné ekonomické situaci města jde o dosti značný luxus. Já osobně sdílím i přesvědčení většiny turnovských sportovních funkcionářů o nutnosti prioritního zabezpečení oprav a rekonstrukcí na stávajících sportovištích. Nutno ještě připomenout, že po opakovaných „úsporných opatřeních“ projekt koupaliště v areálu Maškovy zahrady postupně zdegeneroval a stal se návrhem běžného, nepříliš zajímavého zařízení tohoto typu.

* Karel Jiránek (zvolený za VV, v současnosti nezařazený):
Sportoviště v Maškově zahradě je kontroverzní od samého začátku. Hodně se o něm mluví, projektu se věnuje spousta lidí a je v něm hodně nainvestováno. Vzhledem k tomu by asi nebylo dobré projekt zastavovat. Bylo by dobré, kdyby se povedlo dát dohromady více peněz na stavbu kompletního areálu včetně zimního stadionu, protože realizace samotného koupaliště bude neefektivní. Je otázka, jak moc bude celý projekt do budoucna nákladný na provoz.

* Hana Maierová (Nezávislý blok):
Jsem jednoznačně pro dlouhodobě plánovanou stavbu, a to v etapách tak, jak byly zastupitelstvem schváleny. Tedy zahájit koupalištěm s doprovodnou infrastrukturou. Nikdy nebyla příprava akce tak daleko jako nyní. Pokud se do stavby nepustíme teď, mám obavy, že pak už nebude realizována vůbec. Takovéto vybavení chybí nejen Turnovanům, ale bylo by významnou součástí nabídky podporující rozvoj cestovního ruchu v Turnově a širokém okolí. O to více, že záměr termálního rekreačního centra se ztrácí v nedohlednu.

* Martina Pokorná (Turnovská koalice):
Sportoviště v Maškově zahradě. Jste pro, nebo proti stavbě a proč? Proti, můj názor se nezměnil. Za daného stavu financí, ekonomické krize a nutnosti českých domácností šetřit bych teď nestavěla. Vyjadřovala jsem se na TvA v tomto ohledu již několikrát, přidám jen nový pohled – model návštěvnosti a tudíž tržeb (a tudíž výše městské dotace) se odvíjí od nějakého průměrného stavu počasí. Obávám se, že tento model se v extrémech, které zažíváme v posledních osmi letech, může lehce změnit a Maškovka se tak stane jedním velkým požíračem městských financí. Stejně tak vnímám nechuť Turnovanů kamkoliv chodit a utrácet tam své peníze a říkám si, kolik rodin v Turnově a okolí si bude moci dopřát jít několikrát za léto do Maškovky, zvlášť když u většiny rodinných domů stojí bazén… A uživí to turisté za těch několik málo slunečných dnů?

* Petr Soudský (TOP 09):
Jsem pro realizaci sportoviště v Maškovce. Důvodem mého názoru je fakt, že Turnov se pyšně hlásí k tomu, že je „srdcem Českého ráje“. Nemít koupaliště v srdci Českého ráje je špatně. Například v Rakousku, kde si každého turisty, který jim přiveze do regionu peníze, setsakramentsky váží, je obdobné koupaliště v každé obci velikosti Českého Dubu či Rovenska a turisté mají dokonce vstup na tato koupaliště zdarma, pakliže prokáží, že jsou v dané obci ubytováni. Samozřejmě se bude muset provoz koupaliště dotovat, nevím zatím, jakou částkou. Domnívám se však, že pokud Turnov odsouhlasil například 200 tisíc korun roční dotace na Dům přírody v Dolánkách (hlásím se k tomu, že to považuji za špatné rozhodnutí a od začátku jsem byl proti tomuto projektu), pak by měl bez problémů zajistit provoz jak koupaliště, tak eventuelně zimního stadionu. Samozřejmě, že čtenáři se budou ptát: „Proč jste nechali zavézt  Dolánky?“ K tomu snad pouze tolik: Trochu chápu myšlenky bývalých zodpovědných osob, že pod příslibem milionů ze strany pana Horáčka bylo rozhodnuto o tom, že areál bude v Maškovce. Asi bych se rozhodoval stejně. Méně ale chápu rychlost, s jakou byly Dolánky zavezeny, možná mohly doposud sloužit svému účelu a Turnov by nebyl již víc než 10 let bez koupaliště.

201308091412_zap_311_2013_maskovka

* Alena Svobodová (KSČM):
Nikdy jsem nesouhlasila s likvidací bazénů v Dolánkách a několikrát v minulých letech jsme (s kolegou M. Beranem) navrhovali nebo podporovali návrhy na obnovu venkovního koupaliště v této lokalitě. K tomu však nedošlo. Domnívám se, že existence takového letního areálu by pro Turnovany, ale i pro rozvoj cestovního ruchu v srdci Českého ráje byla přínosem.
Uvědomuji si, že výstavba koupaliště v Maškovce bude finančně náročná, proto jsem k ní zpočátku měla velmi rezervovaný postoj. Nicméně Maškovka byla odhlasována zastupitelstvem jako investiční priorita a vynaloženy byly nemalé finanční prostředky. Předpokládám však, že v příštích několika letech to bude jediná velká investiční akce, aby bylo možné realizovat i další nezbytné potřeby našeho města.

* Tomáš Sláma (ODS):
Byť máme  Maškovku ve volebním programu, v tuto chvíli nejsem příliš pro stavbu. Ne, že bych si nepřál mít  ve městě hezký sportovní areál, ale doba je jiná. Za těch několik málo let se ekonomická krize znatelně prohloubila a výhled je spíš negativní. Z principu žádný odpovědný pravicový politik (natož předseda finančního výboru města) nemůže nadšeně fandit projektu, který si budeme financovat kompletně ze svého, navíc z úvěru, což znatelně zvýší naše zadlužení. Tento areál bude zřejmě i v dalších letech svým provozem spíše finančně zatěžovat městský rozpočet. Trochu se bojím efektu Střelnice. Tato technicky hodně kontroverzní stavba totiž v konečném důsledku spotřebuje ty prostředky, které by jinak šly skutečně do kultury. A nevím, kolik nám po Maškovce zbude na sport!?

* Otakar Špetlík (ODS):
Nedovedu si představit, že bych pod vahou níže uvedených usnesení ZM nehlasoval po proinvestovaných milionech a práci mnoha lidí PRO! Usnesení ZM č. 170/2011: ZM schvaluje výstavbu první etapy v letech 2013 – 2014 dle varianty 1, tj. výstavbu koupaliště, souvisejících komunikací, parkovišť a zelených ploch. (Hlasování: 15/0/9). Usnesení ZM č. 171/2011: ZM schvaluje jako druhou etapu výstavbu zimního stadionu v období 2015 – 2017, v případě volných finančních prostředků v dřívějším termínu. (Hlasování: 14/2/8). Usnesení č. 97/2013:
ZM schvaluje koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončením dokumentace ke stavebnímu povolení a s následným vypracováním dokumentace k provádění stavby. (Hlasování:18/0/3)

201308091412_zap_312_2013_maskovka

MĚSTO TURNOV V TÉTO SOUVISLOSTI VYDALO TUTO TISKOVOU ZPRÁVU:
Souhlasíte s výstavou areálu v Maškově zahradě? Ačkoliv mají konečné rozhodnutí o zahájení stavby rekreačního areálu v Maškově zahradě ve své moci zastupitelé města, svůj názor mohou vyjádřit i obyvatelé.
Zastupitelé na svém srpnovém zasedání s konečnou platností rozhodnou, zda město Turnov vyhlásí výběrové řízení na firmu, která celý komplex postaví. Pokud budou pro, fakticky začne dlouho diskutovaná stavba. O ní se uvažuje a hovoří již od roku 2000.
„O názory veřejnosti opravdu stojím,“ přiznal starosta města Tomáš Hocke.  „Byl bych však rád, aby se lidé vyjádřili pouze k Maškovce. Diskuse o koupališti v Dolánkách je bohužel bezpředmětná,“ dodal. Jedná se totiž o záplavové území, proto by nikdo obnovu areálu nepovolil. Současná legislativa to neumožňuje. Ani pojištění není možné. Jediným řešením, aby město s bohatou infrastrukturou a středisko cestovního ruchu, jakým Turnov je, mělo koupaliště, je výstavba nového areálu.
V něm by návštěvníci měli najít letní koupaliště s plaveckým 25metrovým bazénem, rekreačním bazénem a brouzdalištěm. Doplňkem by měly být vodní atrakce v podobě tobogánu, skluzavky kamikadze, skluzavek pro děti. Nedílnou součástí budou šatny a sociální zázemí. Milovníkům slunečních paprsků poslouží přilehlé zelené plochy, sportovcům víceúčelové hřiště či hřiště na plážový volejbal. Příznivci  in-line bruslí budou mít k dispozici dráhu okolo celého areálu, děti dětské hřiště. Chybět nebudou objekty občerstvení. Nezapomnělo se ani na skate park. Projekt počítá také s příjezdovými komunikacemi a parkovištěm pro dostatečný počet vozidel. Všechno přijde na 90 milionů korun a první návštěvníci by do areálu mohli zavítat v červnu roku 2015.
Souhlasíte s výstavbou? Jste proti? Proč? Přestože do konečného rozhodnutí zastupitelů o Maškovce nezbývá mnoho času, názory obyvatel chce vedení města znát. Proto piště, prosíme, na e-mailovou adresu r.drasnar@mu.turnov.cz. Svůj komentář můžete přidat také na facebookovou stránku města. Za vaše vyjádření předem děkujeme.

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.