ZASTUPITELÉ ZRUŠILI STAVEBNÍ UZÁVĚRY V CENTRU MĚSTA

0

Ostré spory, zjitřená atmosféra. To bylo před zhruba 15 lety projednávání tzv. odlehčovací komunikace městem, která měla vést od autobusového nádraží po lukách ve stoupání k atletickému stadionu a v sousedství Obvodního oddělení Policie ČR vyústit do Žižkovy ulice. Druhá varianta byla navržena s vyústěním do Metelkových sadů. Odlehčovací komunikace měla být alternativou Hluboké ulici a dopravně odlehčit centru města.

Tehdy se proti tomuto záměru zvedla velká vlna nesouhlasu občanů. Argumentovali ekologií, zavádět dopravu do klidné části města plné zeleně byl podle nich nesmysl, zdůrazňovali také, že při neexistenci jižního obchvatu a trasování tranzitu mimo Turnov by tato komunikace sloužila jako výpadovka na Semily, a to nikdo nechtěl. Nicméně tato trasa zůstala dál v územním plánu města jako územní rezerva. Zrušili ji až zastupitelé na svém minulém zasedání.
„Výstavba této komunikace již před lety vycházela na nějakých 450 milionů korun, byla by to vnitroměstská komunikace, čili bychom na ni nemohli získat žádnou dotaci. Navíc významně poškozuje životní prostředí – je tu údolní niva Jizery, jsou zde i podnikatelské aktivity. Domnívám se, že Turnov může nějakou novou formu vnitřní dopravy řešit až po vybudování nové rychlostní silnice na Jičín, která by měla tranzitní dopravu vyloučit z centra města. Proto je v tuto chvíli nadbytečné územní rezervu držet,“ zdůvodnil rozhodnutí zastupitelů starosta Tomáš Hocke.
Jedna stavební uzávěra v centru města nicméně v územní plánu dál zůstává. Jedná se o zamýšlenou komunikaci z Tázlerovy ulice do ulice Pod Stránkou, která by jednou mohla umožnit zjednosměrnění Tázlerovy ulice – doprava by vyústila do ulice A. Dvořáka.
Zastupitelé řešili v rámci změny č. 5 Územního plánu Turnova také začlenění koridoru budoucí rychlostní silnice S5 (jižní obchvat a směr na Jičín), aby bylo vše v souladu s krajskou dokumentací. Zatímco se dosud v rámci samosprávy hovořilo o tzv. vystřídaném třípruhu, územní rezerva je počítána na čtyři jízdní pruhy.
Současně byl vymezen návrhový železniční koridor pro úsek Turnov – Rovensko pod Troskami, který by měl být modernizován, počítáno je do budoucna i s elektrifikací.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.