NEŠŤASTNÁ MAŠKOVA ZAHRADA (KOMENTÁŘ)

0

Jak se to už v poslední době v turnovském zastupitelstvu stává: Po zjitřené dvouhodinové diskusi není přijato žádné usnesení a řešený problém se odsouvá buď na příští veřejné zasedání (to v lepším případě), nebo je odsunut do pozice „…až jednou“ (to v případě horším). A právě tohle se stalo na zasedání zastupitelů v úterý 28. dubna při projednávání budoucnosti sportoviště a komerční zóny v Maškově zahradě. Projekt za účasti soukromé firmy se nyní nachází „ve vzduchoprázdnu“.

Pozemky v Maškově zahradě v roce 2000 vykoupila turnovská radnice pro výstavbu sportovně rekreačního areálu. Kupní cena ve výši 34 milionů korun byla hrazena sponzorem záměru, mecenášem B. J. Horáčkem. Následně na odkoupených pozemcích proběhl archeologický průzkum s náklady ve výši 6,9 milionu korun a dále byly vyhotoveny studie pro přípravu realizace areálu. Po smrti pana Horáčka byl původní záměr upraven tak, aby jej město mohlo realizovat postupně i bez sponzorských darů mecenáše. Město Turnov má zpracovánu architektonickou studii a projektovou dokumentaci včetně pravomocného územního rozhodnutí na sportovní areál (zimní stadion, venkovní koupaliště, krytý bazén a další sportoviště). V průběhu roku 2007 se ukázalo, že na takto rozsáhlý projekt radnice nebude moci získat předpokládané dotace a že celkové náklady na stavbu jsou v současné době nad finančními možnostmi města. Proto bylo vypsáno výběrové řízení na soukromého investora, který na části plochy zafinancuje kluziště a minimálně venkovní koupaliště (s rezervou pro krytý bazén) a zbytek plochy využije komerčně.

Přestože málokdo předpokládal, že se soukromý zájemce najde, přihlásily se nakonec tři, z nichž vloni vyšla vítězně United Globell Company, a.s. z nedalekého Loukova. Ta byla přizvána ke spolupráci a zastupitelům na veřejném zasedání 28. dubna předložila již druhou verzi budoucí možné podoby areálu.

 

„Příprava je ze strany vedení města špatná, neodborná a nekoncepční, přeměnou areálu na částečně komerční zónu město přijde o nejzajímavější pozemky v centru, tento projekt v navržené podobě není v zájmu odkazu pana Horáčka ani v zájmu obyvatel města,“ uvedl v emotivním projevu k zastupitelům bývalý starosta Milan Hejduk, který se podílel na tvorbě původní koncepce sportoviště. Hejduk navrhl celé řízení pozastavit, připomněl, že na sportoviště v původní podobě je k dispozici platné územní rozhodnutí a město by se mělo snažit získat postupně peníze na stavbu sportovišť například z fondů Evropské unie.

 

„Nejsme v situaci, kdy bychom mohli financovat přání pana Horáčka, to je dnes už nereálná koncepce využití Maškovy zahrady,“ řekl radní Martin Hrubý. „Musíme si jasně říci, jestli navržené využití plochy soukromým investorem je přesně to, co jsme chtěli, jestli jsme schopni určitého kompromisu, nebo jestli realizaci areálu na další roky odsuneme,“ zdůraznila starostka Hana Maierová.

 

n200901261216_zap_43_09_r35Jak dále zaznělo, jedním z největších problémů je trasa dálnice R35, která v navržené severní variantě prochází těsně kolem Maškovy zahrady. V případě realizace bude část sportovišť, hlavně venkovní koupaliště, znehodnocena, protože těžko se někdo bude opalovat na dohled (a doslech) od dálničního mostu. Tento argument byl nakonec nejsilnější, který při dvouhodinovém jednání zastupitelů na toto téma také převládl.

 

Zastupitelé se shodli na dvou návrzích na usnesení, a sice, že práce na přípravě sportoviště mají ve spolupráci se soukromým investorem pokračovat (jen je třeba ještě hledat rezervu pro krytý bazén a případně přemístit venkovní koupaliště dál od zamýšlené trasy dálnice), resp. že mají být přerušeny až do rozhodnutí kudy povede R35. Zatímco pro první návrh hlasovalo 12 zastupitelů, pro druhý sedm. Pro schválení návrhu je třeba nadpoloviční většiny 14 hlasů, takže se záměr dostal do patové situace.

Možný další vývoj? Vedení města se téma pokusí na některé z dalších zasedání vrátit a zastupitelé budou hlasovat znovu, spíš se ale jeví jako logičtější počkat, kudu povede trasa R35 (rozhodnutí má padnout do konce tohoto roku).

 

Z dubnového „souboje“ zastupitelů tak vzešli dva poražení. První jsou občané města. Deset let opakovaně slýchají, že zlikvidované koupaliště v Dolánkách bude mít už brzo odpovídající náhradu a nyní se vše zase o několik let posouvá (a asi správně, protože dálnice středem Turnova neznehodnotí pouze část s koupalištěm, ale celý areál Maškovy zahrady!).

Se smíšenými pocity museli z jednání zastupitelů odcházet i zástupci soukromé investorské firmy. Co po nich vlastně radnice a zastupitelé chtějí? Aby vše vymysleli, zaplatili přípravy (prý investovali již půl milionu) a ještě se stali mecenáši celého projektu? To těžko od soukromé firmy může někdo očekávat, proto prostě nemohl být z jejich strany předložen jiný návrh na využití Maškovy zahrady než kompromisní (v jejich návrhu je multifunkční hala s ledovou plochou, venkovní koupaliště, sportoviště, bytové domy a obchodní centrum).

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.