SPORTOVIŠTĚ V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ: PARLAMENT MLÁDEŽE POŘÁDÁ ANKETU

0

Na svém únorovém zasedání dali turnovští zastupitelé svým usnesením pokyn k zahájení velkých a významných investičních akcí. Jednou z nich je výstavba rekreačního areálu v Maškově zahradě. Pro zahájení stavby koupaliště hlasovalo 20 zastupitelů, čtyři zastupitelé se zdrželi. Stavba má začít v příštím roce, vše má být hotovo už na sezonu 2015! V roce 2014 by si město na stavbu mělo vzít úvěr ve výši 40 mil. a v roce 2015 to bude dalších 35 mil. Kč. Areál zahrnující koupaliště a potřebnou infrastrukturu by měl přijít na 90 mil. Kč. Na základě výběrového řízení, které má být vyhlášeno letos na podzim, se může stát, že cena stavebních prací bude nižší.

Návštěvníci najdou v areálu letní koupaliště s plaveckým 25metrovým bazénem, rekreačním bazénem a brouzdalištěm. Koupaliště doplní vodní atrakce v podobě toboganu, skluzavky kamikadze, skluzavek pro děti. Nedílnou součástí budou šatny a sociální zázemí. Slunit se návštěvníci budou moci na opalovacích loukách, sportovat na víceúčelovém hřišti či hřišti na plážový volejbal. Milovníkům in-line bruslí bude k dispozici dráha okolo celého areálu. Dětem bude k dispozici dětské hřiště. Chybět nebude ani objekt občerstvení. Projekt počítá také se skateparkem. Nedílnou součástí budou pochopitelně příjezdové komunikace a parkoviště pro dostatečný počet vozidel.

201304152021_zap_147_2013_maskovka

NEBO BUDE VŠECHNO JINAK?

Od 16. ledna t. r. funguje Parlament mládeže města Turnova, jehož členy se stali zástupci všech turnovských základních a středních škol. Tajnou volbou byl zvolen předseda a dva místopředsedové (pro základní školy a střední školy). Předsedou parlamentu se stal Adam Charvát z Gymnázia Turnov, místopředsedou pro SŠ Tadeáš Matěcha, rovněž z gymnázia, a místopředsedkyní pro ZŠ Marie Jiřičková ze ZŠ v ulici 28. října. Členové parlamentu mají ve svých školách stanoveného pedagoga, tzv. garanta, jehož prostřednictvím budou informace řešené parlamentem dále zprostředkovány žákům konkrétní školy. Více najdete na http://pmmt.cz.
Ustanovení studentského parlamentu předcházelo několik informativních jednání na přelomu roku a především diskuzní fórum Zdravého města v dubnu 2012, kde poprvé turnovská mládež vyjádřila své přání, abychom brali vážně i její názory a stanoviska a zřídili studentský parlament. Studentský parlament má již i schválený plán činnosti na rok 2013. V něm nechybí diskuze nad volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, mladí chtějí řešit otázky kultury, sportu či dopravu ve městě.

201304152021_zap_148_2013_maskovka

Jako jedno z prvních témat zvolili záměr výstavby sportovního areálu, resp. koupaliště v Maškově zahradě. Jaká je vlastně nálada mezi mladými lidmi? Zeptal se jich někdo na názor? Jsou pro stavbu koupaliště, nebo by v dnešní nejisté ekonomické době dali přednost něčemu jinému? Odpověď by měl přinést dotazník.
„Dotazníky jsme rozeslali do základních a středních škol ve městě. Celkem jsme jich udělali 1 100, rádi bychom je měli vyplněné zpět do 22. dubna. Poté je co nejdříve vyhodnotíme. V případě, že by mládež byla proti této výstavbě, bychom výsledky rádi přednesli zastupitelstvu města, ale i v opačném případě rádi předáme výsledky městu. I když názor parlamentu mládeže není jednotný, rozhodli jsme se dotazník udělat,“ sdělil TvA předseda parlamentu Adam Charvát.

V dotazníku studenti shrnuli klady a zápory sportoviště. Důvodem pro realizaci je především obecně deklarovaná podpora ve volebních programech napříč politickými subjekty zastupitelstva města, dále již zhotovená a rozpracovaná dokumentace dosahující v úhrnu nákladu přes 13 mil. Kč, chybějící občanská vybavenost, kterou Turnov v minulosti měl, jistý morální závazek vůči panu Horáčkovi, turistické zatraktivnění města. Protiargumenty jsou: neuspokojivý stav ostatních sportovišť ve městě, nemožnost další velké investice v horizontu dvou tří let, koupaliště není vysloveně zásadní občanskou vybaveností, celková výše investice, která povede k předání města dalšímu zastupitelstvu s dluhem v maximální výši 130 mil. Kč. Respondenti v dotazníku budou odpovídat i na otázky typu výše vstupného a četnosti návštěv, jestli jim stačí jen venkovní koupaliště, nebo by bylo dobré vybudovat i další sportoviště ad.

201304152022_zap_149_2013_maskovka

CO ŘÍKAJÍ ZASTUPITELÉ?
Co na aktivitu studentů říkají turnovští zastupitelé? Oslovili jsme všechny. Odpověděl, kdo chtěl:

* Tomáš Hocke (Nezávislý blok), starosta města: Já se zasedání parlamentu mládeže osobně zúčastnil, snažil jsem se vysvětlit, jaké kroky vedly k rozhodnutí o stavbě, přiblížil jsem jim i poměrně pohnutou historii místa. Možná, že jsem i některé členy přesvědčil. A jestli anketa vyzní proti stavbě? Potom s tím půjdu na zasedání zastupitelstva a zastupitelé budou muset opět rozhodnout, jestli Maškovku chtějí, nebo nechtějí, to je demokracie. Já stavbu sportoviště nyní už chci. Na počátku tohoto volebního období jsem ale o tom úplně přesvědčen nebyl. Jenže Maškova zahrada vyhrála jako priorita v anketě zastupitelů, její výstavbu měly všechny strany ve svém volebním programu. V průběhu jen tohoto volebního období jsme o ní hlasovali několikrát a vždy realizaci posunuli zase o kousek dál. To všechno stálo jen v posledních letech dva miliony a roky předtím mnohem a mnohem víc. Proto v tuto dobu již nemohu být proti stavbě, to jsem si mohl dovolit někdy na začátku volebního období.

* Tomáš Hudec (ČSSD): Cením si aktivity studentů kvůli Maškově zahradě, že jeví zájem o to, aby se město více nezadlužovalo. Na druhou stranu se musíme podívat, že prioritou číslo jedna pro město a pro většinu obyvatel Turnova a jeho okolí bylo právě koupaliště v Maškově zahradě. Ke každému velkému projektu, který zatěžuje rozpočet města, se vždy někdo najde, komu se to nebude líbit. Já osobně uznávám studenty, kteří se nebojí říci svůj názor na daný problém, a jenom doufám, že jim ten elán k nákladným a neúčelným projektům vydrží.

* Otta Jarolímek (Turnovská koalice): Turnovská koalice má k tomuto projektu nejrezervovanější postoj ze všech stran zastoupených v zastupitelstvu. Důvody jsou především ekonomické. Začneme-li budovat Maškovku, nebezpečně vzroste zadluženost města. Já osobně pak mám k rezervovanému postoji ještě další důvody. Jako místopředseda TJ Turnov sdílím všeobecné přesvědčení turnovských sportovních funkcionářů: Prioritně mají být uvedena do náležitého stavu stávající sportovní zařízení a teprve poté lze uvažovat o stavbě dalších. Nadto považuji Maškovku za velmi vhodnou lokalitu pro umístění zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu, u otevřeného letního koupaliště o tom přesvědčen nejsem.
Protože však rozhodnutí o brzkém zahájení stavby letního koupaliště v areálu Maškovky bylo přijato širokým konsensem zastupitelů, nehodlám proti němu nijak razantně vystupovat.

* Martina Pokorná (Turnovská koalice): Turnovská koalice nehlasovala pro vybudování Maškovky, domníváme se, že v současné době je potřeba spíš šetřit než budovat nové stavby, jejichž budoucí provozní náklady i využívanost jsou velkou neznámou. Poučením Turnovu budiž obdobně megalomanská stavba Střelnice, kde po pár letech provozu zjišťujeme stavební a technické nedostatky. Město již víckrát ukázalo, že není dobrý hospodář, pokud jde o kvalitu staveb v jeho vlastnictví. Doufám, že nyní nepostavíme koupaliště za 80 milionů, abychom za 10 let opravovali za dalších x milionů jeho střechu. Finanční prostředky bych raději použila na vybudování přírodního areálu v Dolánkách (ovšem nejen typu pláže s výškou vody maximálně na cachtání dětí).

* Tomáš Sláma (ODS), radní města: Je fajn, že mladé lidi zajímá politika a že nejsou lhostejní k tomu, co se ve městě děje a chystá. Jejich aktivity podporuji a na výsledky ankety budu netrpělivě čekat! Celá Maškovka není z mého pohledu tak jasný projekt s ohledem na peníze nejen na výstavbu, ale také na provozování. 

* Otakar Špetlík (ODS), místostarosta: Postoj mladých chápu, protože venkovní koupaliště evidentně nepatří mezi jejich prioritní zájmy. Z „důvodů ekonomických“ – částka, kterou jsme jim uvedli jako předpokládanou na realizaci, je určitě veliká, natož z pohledu občana, který nezná podrobně rozpočtové souvislosti. I já si uvědomuji, co bychom mohli jiného opravit a postavit, pokud bychom nestavěli Maškovku. Těch projektů a záměrů v oblastech, které mám na starosti (školství, kultura, životní prostředí…) máme za více než 100 mil. Kč!
Na straně druhé: Zastupitelé jako vrcholný orgán města to chtějí, předchozí ankety občanů nám to jen potvrdily, všechny politické strany i uskupení v zastupitelstvu to mají ve svých volebních programech a konečně, kolik peněz a úsilí mnoha lidí již bylo vynaloženo, aby se stavba mohla uskutečnit.
Podle mého názoru již není možné nestavět. A to jsem ještě neuvedl, že se prezentujeme jako významná turistická destinace a to, co tady chybí především, je koupaliště.
Vlažný postoj ke stavbě má například i sportovní komise rady města. Hlavním důvodem je obava ze snížení podpory města sportovním organizacím, která nyní činí více než 5 mil. ročně. To, že výsledky ankety třeba dopadnou pro Maškovku negativně, na věci nic nezmění.

(Zpracováno za přispění TZ města Turnov)

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.