PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, NOVÝ FENOMÉN TURNOVA

0

Vloni v létě se v Turnově pod patronací občanských sdružení Povyk a Náruč – Centrum pro rodinu uskutečnil první prázdninový příměstský tábor. Myšlenka skvělá a hodná podpory. Ne všichni rodiče mají o prázdninách zajištěno hlídání pro své děti na dva měsíce, ne všichni rodiče mají peníze, aby své děti vyslali na letní dětské tábory. Důsledkem jsou potom party a partičky dětí bloumající o prázdninách po turnovských sídlištích a různých koutech města. Většinou bezcílně.

Organizátoři vloni vytvořili program, zajistili propagaci, našli vhodné zázemí, domluvili lektory, přesvědčili turnovské úředníky, městské zastupitele a městskou radu o prospěšnosti akce. Trochu zarážející byl přístup úředníků Libereckého kraje, kteří měli rozhodovat o dotaci na tento tábor. Ti nakonec šokovali pořadatele rozhodnutím, že o přidělení dotace rozhodnou až po prázdninách! Tábor se přesto vloni především díky podpoře radnice uskutečnil, rodiče ale museli zaplatit 200 Kč za den pobytu dětí včetně jídla. Počet přihlášených dětí byl logicky menší. Dotace nakonec přidělena nebyla. Podle sdělení pracovníků krajského úřadu se přednostně podporují žádosti, které řeší sekundární prevenci dětské kriminality před prevencí primární. Přeloženo do češtiny: Příště je nutno hledat jiné granty, nebo počkat, až nám dětská kriminalita začne přerůstat přes hlavu!

Tohle všechno vykrystalizovalo do rozhodnutí města uvolnit z letošního rozpočtu 100 tisíc Kč a ty věnovat na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Pravidla pro poskytnutí příspěvku schválili zastupitelé na svém únorovém zasedání a se žádostmi se roztrhl pytel. Najednou se vynořila spousta organizací a sdružení, která chtějí příměstský tábor pořádat. Příslušná komise ve složení: místostarosta Otakar Špetlík, předseda komise pro výchovu a vzdělávání Jaromír Frič a vedoucí odboru školství a kultury René Brož, která žádosti vyhodnocovala, jich nakonec měla k dispozici šestnáct. Vyhověla dvanácti z nich. Jak uvedl místostarosta Otakar Špetlík, panovalo mírné překvapení z toho, kolik žádostí o podporu se sešlo. Nicméně jde o první ověřovací rok a vše může mít nějaký vývoj. Při posuzování žádostí vyhověla komise těm, které obohatí a rozšíří nabídku volnočasových aktivit pro děti mládež. Nebylo naopak vyhověno žádostem o dotaci na posílení prostředků na schůzkovou činnost, činnost klubů, materiální vybavení organizací, podporu nezískaly ani městské příspěvkové organizace. Příspěvek z rozpočtu města pomůže u vybraných akcí rodičům dětí zlevnit pobyt, bezcílně bloumajících dětí v prázdninovém Turnově by mohlo být méně, nabídka je skutečně široká…

 

Kdo finanční podporu pro rok 2011 nakonec rozhodnutím zastupitelů získal?

 

* Junák – svaz skautů: Předpokládané výdaje na pravidelnou schůzkovou činnost ve výši 120 tisíc Kč, předpokládané příjmy činí 30 tisíc Kč, dotace byla požadována ve výši 40 tisíc Kč, přiznána nebyla. Na vlastní příměstský tábor bylo požadováno 12 tisíc Kč a tato částka byla i přiznána.

 

* Městská knihovna Antonína Marka Turnov: Literárně dramatický kroužek Turnovský granátek, výdaje ve výši 24 tisíc Kč, podpora nebyla přiznána.

 

* Sbor dobrovolných hasičů Pelešany: Dětský den – akce pro děti z Pelešan a Mašova. Předpokládané výdaje 15 tisíc, přiznáno 5 tisíc Kč.

 

* Střední zdravotnická škola Turnov: Softbalový turnaj středních škol u příležitosti 50. výročí SZŠ Turnov.  Předpokládané výdaje 4.900 Kč, přiznáno 2.500 Kč.

 

* Sbor dobrovolných hasičů Mašov: Mašovští hasiči dětem, Předpokládané výdaje 15 tisíc, přiznáno 8 tisíc Kč.

 

* Orel – jednota Turnov: Předpokládané výdaje na schůzkovou činnost 19 tisíc a na letní tábor 60 tisíc, přiznáno na letní tábor 10 tisíc Kč.

 

* Centrum pro rodinu Náruč: Předpokládané výdaje na vybavení klubovny pro potřeby příměstského tábora ve výši 31.980 Kč, dotace nebyla přiznána.

 

* Nová naděje o. s.: Předpokládané výdaje ve výši 64 tisíc na činnost klubu The Bouda a 25 tisíc na příměstský tábor. Přiznána částka pouze na tábor ve výši 10 tisíc Kč.

 

* AC Syner Turnov: Sportovní odpoledne aneb atletika hrou, předpokládané výdaje ve výši 10 až 12 tisíc Kč, přiznána dotace 6 tisíc Kč.

 

* Muzeum Českého ráje Turnov:  Předpokládané výdaje na příměstský tábor muzea ve výši 44 tisíc Kč, přiznána dotace 10 tisíc Kč.

 

* KČT Sokol Turnov: Pleskotská hra – rozvoj dovedností dětí a mládeže potřebných při pohybu a pobytu v přírodě, předpokládané výdaje 8.500 Kč, přiznáno 4.000 Kč.

 

* Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov: Dětský letní tábor Mukařov 2011 – Velká cesta za tajemstvím Afriky, předpokládané výdaje 143 tisíc Kč, příjmy 128.700 Kč, požadována dotace 10 tisíc Kč, přiznána v plné výši.

 

* Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov: Turnovské děti hrají KIN-BALL, předpokládané výdaje 25 tisíc, požadovaná dotace 17 tisíc, dotace nebyla přiznána.

 

* Povyk, o.s.: Jarní příměstský tábor (již realizováno), výdaje 19.594 Kč, příjmy 9.500 Kč, přiznaná dotace 10 tisíc Kč.

 

* Povyk, o.s.: Letní příměstský tábor, předpokládané výdaje 192.360 Kč, předpokládané příjmy 160 tisíc Kč, požadovaná dotace 32.360 Kč, přiznáno 10 tisíc Kč.

 

* Povyk, o.s.: Prázdninové sportování 2011, předpokládané výdaje 40.400 Kč, předpokládané příjmy 20.400 Kč, požadovaná dotace 20 tisíc Kč, dotace nebyla přiznána.

 

Celkově byla přidělena částka ve výši 97.500 Kč.

Související články (celkem 10)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.