PRÁCE NA PROJEKTU ČISTÁ JIZERA POKRAČUJÍ V PLNÉM TEMPU, VHS TURNOV MÁ JIŽ VYBRANÉHO NOVÉHO PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ NA PŘÍŠTÍCH DESET LET

0

Ve všech pěti městech semilského okresu, ve kterých probíhá projekt rekonstrukce a výstavby kanalizací Čistá Jizera, se intenzivně pracuje – v Turnově například najednou na 11 místech (!) a v Rokytnici nad Jizerou je rozsáhlým staveništěm prakticky celé území města. V Jilemnici a na čistírně odpadních vod v Lomnici nad Popelkou je však již na dohled finále. „V Jilemnici byl rozsah stavby nejmenší, práce tu budou dokončeny na konci letošního září. Na druhé dokončované části akce Čistá Jizera – čistírně odpadních vod v Lomnici nad Popelkou – nás zatím nic výrazně nepřekvapilo a práce by měly být podle plánu ukončeny také na konci září. V dalších čtyřech městech se bude pracovat až do podzimu 2011,“ přibližuje Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS).

„Máme za sebou velmi deštivé jaro, které komplikovalo stavební práce. Pracovníci jednotlivých dodavatelů v ulicích měst zažili červencová extrémní vedra i srpnové přívalové deště, přesto se snažíme pracovat s maximálním nasazením. Zejména v místech, kde dochází ke kolizi stavebních prací a dopravy, nám jde o to, abychom běžný život ve městech ovlivňovali co nejméně. Ne vždy to však jde. Víc než rok bude trvat uzavírka turnovské ulice 5. května. Zde máme aktuálně nejvíc zamotanou hlavu, protože Liberecký kraj nestihl v dohodnutém termínu inženýrskou přípravu pro nástup jím vybrané firmy, která má s přispěním peněz z Evropské unie zcela přeměnit vzhled této druhé nejzatíženější komunikace v majetku kraje,“ uvádí Hejduk. Dodavatelské firmy pracující pro VHS, které je investorem akce Čistá Jizera, podle něho svoji část práce v prvním dopravně nejdůležitějším úseku zmíněné ulice ukončily dokonce s předstihem, ale bohužel v tuto chvíli není znám datum nástupu firmy na finální stavební přeměnu celé ulice.

n201008261207_zap_267_010_cistajizera„S turnovskou paní starostkou opakovaně jednáme se zástupci kraje, aby zrychlili tempo, a současně hledáme provizorní řešení pro městskou dopravu. Úplnou obnovu mnoha komunikací spojenou s velkými dopravními komplikacemi dlouhodobě řešíme také v Lomnici nad Popelkou. Aktuálně je však klíčové, že zvládáme plnit harmonogramy ve všech městech. Kdybychom měli ještě štěstí na počasí na podzim a na začátku zimy, abychom mohli co nejdéle pracovat, tak bychom mohli být pro příští dokončovací rok celého projektu úplně v klidu,“ shrnul Hejduk. Ten také zdůraznil omluvu všem dotčeným občanům za komplikace ovlivněné stavbou a požádal o trpělivost. Odměnou pro nás pro všechny bude lepší životní prostředí a kanalizace na úrovni 21. století.

 

Miliardový projekt Čistá Jizera je financován především ze Státního fondu životního prostředí (540 mil. Kč) a 300milionového úvěru od České spořitelny. S financováním projektu není v současnosti žádný problém, pouze v důsledku neplánovaných změn, kdy například dělníci pod komunikací odhalí sítě v jiném uspořádání, než při projektování tvrdil jejich správce, občas někde dojde ke změně harmonogramu prací. Své o tom vědí například obyvatelé turnovské ulice Na Stebni ad.

 

„Snažíme se komunikovat s občany, k informování využíváme média, osobní kontakt i se snažíme ve všech městech účastnit se pravidelně zasedání zastupitelstev a odpovídat na dotazy. Mám radost, že můžeme všude zahájit finální informování tisíců obyvatel o možnosti napojení jejich domů na dokončované kanalizace. Nezaměstnává nás ale jen Čistá Jizera, v současné době jsme dokončili náročné koncesní řízení na nového provozovatele vodohospodářské sítě,“ připomíná Hejduk.

 

n201008261207_zap_268_010_cistajizeraPracovníci VHS Turnov na koncesním řízení pracovali dva roky. „Stejně jako u Čisté Jizery jsme i v případě koncesního řízení první, kdo náročným soutěžním řízením za stálého schvalování centrálních institucí prošli. Koncesní řízení v souladu s pravidly EU je novinka, všichni se to učí za pochodu,“ vysvětlil předseda VHS. Koncesní řízení je obdobou veřejné obchodní soutěže, jeho cílem je najít na období příštích deseti let nejlepšího uchazeče, který s využitím vodohospodářského zařízení v majetku VHS bude odpovědný za dodávku vody do jednotlivých objektů na území sdružení a jejich odkanalizování. Jde o velmi složitou záležitost, vždyť jen majetek, který bude nový provozovatel spravovat, je v řádu více jak miliardy korun a obrat vodného a stočného za deset let představuje přes dvě miliardy korun. Evropská unie chce tento proces zásadně ovlivnit a řídit, aby bylo na území, kam posílá dotace, docíleno co nejmenších nákladů a oprávněného zisku provozovatele, což bude mít přímý vliv na stanovování ceny vodného a stočného.

 

„Do koncesního řízení se přihlásily čtyři firmy. Řízení se zúčastnili všichni největší provozovatelé vodovodů a kanalizací v České republice. Nabídku nakonec podaly tři firmy a já nyní již mohu vyhlásit i výsledek řízení – novým provozovatelem vodohospodářské sítě na území členských obcí VHS Turnov bude na dalších deset let provozovatel současný – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,“ uvedl Milan Hejduk. Tato firma podle něho předložila jednoznačně nejlepší nabídku ze všech a díky reálnému konkurenčnímu prostředí dokonce daleko lepší, než ve VHS očekávali.

 

„Stručně řečeno – v našem případě byly do puntíku naplněny představy evropských úředníků. Dostaneme vyšší kvalitu provozu, vznikne nové zákaznické centrum v Jilemnici, bude probíhat vícečetné čištění kanalizací, větší monitoring všech ukazatelů kvality provozu atd. Ve smlouvě bude také více preventivních oprav za menší nákladovou a ziskovou cenu než dosud. Nejenže se zvýší kvalita provozování vodohospodářské sítě, ale i úprava ceny vodného a stočného pro rok 2011 bude moci být oproti minulým letům zásadně nižší – předběžná dohoda starostů je navýšit cenu pouze o 2,8 až 3,9 %, a to pouze z důvodu navýšení našeho objemu peněz na nutnou investiční obnovu a opravy existujícího zanedbaného majetku,“ vysvětlil předseda VHS.

 

S novým provozovatelem VHS Turnov podepíše slavnostně novou smlouvu poslední srpnový den na turnovské radnici. „Osobně věřím, že nastává další významný posun v provozování vodohospodářské sítě a že díky dlouholeté smlouvě budeme tvůrčím způsobem spolupracovat i na dalších projektech VHS, které jsou před námi. Namátkou je to rekonstrukce ČOV Benecko, odkanalizování a stavba nového vodovodu v Malé Skále, odkanalizování oblasti Potůček v Přepeřích, intenzifikace úpraven vod v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou i naše plánovaná největší akce, kterou je odkanalizování Rovenska pod Troskami spojené se zásadní obnovou extrémně staré a poruchové vodovodní sítě,“ uzavřel Hejduk.

 

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 11 staveništích. K 31. červenci 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 129,17 mil. Kč, tj. 53,3 % z celkového finančního objemu díla 242,5 mil. Kč (bez rezervy 6 mil. Kč, která nemá prozatím konkrétní využití). Fyzicky bylo ke konci července 2010 postavěno celkem 12 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 56,9 %.

 

V Turnově již byly dokončeny rekonstrukce a výstavby kanalizačních řadů v ulicích: Skálově, Žižkově, Husově (I. etapa – zadní část), Aleji legií, 1. máje, Palackého (rekonstrukce), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část v zahrádkách a protlak pod I/35), odlehčovací stoky ze Žižkovy ulice. Před dokončením je rekonstrukce kanalizace v ulicích Antonína Dvořáka, Jiráskově a Palackého (lokalita u loděnice).

 

Ještě letos a v příštím roce bude stavba zahájena v ulicích: Zborovské (II. etapa), Partyzánské, Jeronýmově, Luční, Hruštici – Károvsku a na Vrchovině (2010). V příštím roce se bude pracovat v ulicích Lidické, Rokycanově, Valdštejnské, Karla Vika a Františka Kavána.

 

Nyní se aktuálně pracuje v Husově ulici (v části od křižovatky s ulicí 5. května až po křižovatku s Rokycanovou ulicí, v ulici 5. května (v křižovatce s ulicí Kinského a připravena je III. etapa od křižovatky směrem k nemocnici). Dále se pracuje v Dolánkách, na Bukovině a Kobylce, v Nudvojovicích, Vejrychově a Tázlerově ulici a v ulicích Na Kamenci, Durychově a na Koňském trhu.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.