ČISTÁ JIZERA: VE VŠECH PĚTI MĚSTECH SE PRACUJE, VHS JEŠTĚ STÁLE NEMÁ DOŘEŠENO FINANCOVÁNÍ

0

Stavby související s projektem odkanalizování měst semilského okresu ČISTÁ JIZERA probíhají v současné době ve všech pěti městech semilského okresu. Intenzivně se na několika místech staví v Turnově, Semilech, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici i Rokytnici nad Jizerou. Bohužel stále ještě není uzavřeno financování celé miliardové akce. Část prostředků půjde z dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – celkem 540 milionů korun, zbylé náklady doplatí jednotlivá města, resp. budou hrazeny z 300milionového úvěru od České spořitelny.

„Pro Vodohospodářské sdružení Turnov je velmi nepříjemné, že jsme při finálním jednání o úvěrové smlouvě  s Českou spořitelnou nabrali šesti až osmitýdenní zpoždění. To má samozřejmě vliv i na dokončování schvalování smlouvy se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace,“ přiblížil Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které je investorem akce Čistá Jizera v semilském okrese. Podle Hejduka by smlouva s fondem měla být podepsána do konce srpna a potom by ihned mohly být čerpány peníze z úvěru. „Celé se to bohužel komplikuje. Projekt Čistá Jizera je jeden z prvních velkých, který byl v České republice zahájen, učíme se za pochodu všichni. Z fondu máme obdržet 540 milionů korun, velký rozsah našeho projektu ale nutí vedení fondu ke komplikovanějšímu podpisovému protokolu, který jde i napříč ministerstvy financí a životního prostředí. A v době čerpání dovolených je o to složitější získat všechny potřebné podpisy včas,“ uvedl Hejduk. Jak dodal, od počátku bylo jasné, že se všichni na Čisté Jizeře budou učit, jak velké objemy peněz z Evropské unie správně profinancovat a proúčtovat. Proto věří, že zdržení financování ze strany fondu ani České spořitelny neohrozí probíhající stavby.

Pracovníci Vodohospodářského sdružení i přes velmi náročnou realizaci akce Čistá Jizera nezapomínají na přípravu dalších investic na území svých členských obcí. „V příštím roce bychom chtěli zahájit úplnou rekonstrukci centrální úpravny vody v Jilemnici a výstavbu vodovodu Filka, Bobov – dvou lokalit v obci  Malá Skála. Obě akce jsou investičně velmi náročné, na obě jsme získali závazný příslib dotace od ministerstva zemědělství. Obě bude podle podmínek dotace spolufinancovat Liberecký kraj. V letošním roce máme v plánu uskutečnit výběr dodavatele,“ představil Milan Hejduk nejbližší další projekty. Už letos na podzim vypíše SFŽP další výzvy do Operačního programu životního prostředí. Tady VHS Turnov konkrétně pro náš region připravuje odkanalizování celého pravého břehu Malé Skály spojené s výstavbou vodovodu; výstavbu kanalizace v Přepeřích – v lokalitě Na Potůčku a dostavbu kanalizace v Ohrazenicích.

 

„Přihlásit se a uspět v těchto očekávaných podzimních výzvách je pro VHS velmi důležité. Ukazuje se totiž, že operační program bude po těchto výzvách velmi pravděpodobně vyčerpán. V dalších letech musí Česká republika totiž prioritně řešit otázku ČOV v Praze a některé další připravované velké skupinové projekty. Protože jejich příprava probíhá komplikovaně a pomalu, tak si na ně si musí rezervovat klíčové finanční zdroje. Vše ostatní bude mít menší prioritu, tedy půjde jen o dorozdělení některých zbylých prostředků, nikoliv systematickou výzvu pro velké množství zájemců, tak jako doposud,“ nastínil Hejduk další vývoj, který pro menší regiony České republiky není příliš pozitivní.

 

POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU ČISTÁ JIZERA NA KONCI ČERVENCE 2009 V TURNOVĚ

* Stále probíhají práce ve Skálově ulici, hotovy jsou první dvě etapy rekonstrukce kanalizace (asi 250 m) a první etapa dláždění. Zhruba na 100 metrech je nový povrch komunikace, nové obrubníky a chodníky, a to v místech, kde to bylo vzhledem ke kácení stromů možné. Po vykácení stromů bude chodník kompletně dodlážděn v úseku, kde bude již hotová kanalizace.

* Intenzivně se pracuje také v ulici U Tří svatých, kde již byla dokončena první etapa prací (od sídliště k sochám), nyní se pracuje na druhé etapě od benzinové pumpy na Kyselovsku směrem ke Třem svatým.

* V ulici 1. máje byla dokončena kompletně kanalizace, v srpnu bude probíhat realizace přípojek. Následně v září a v říjnu bude postupně v ulici rekonstruován plynovod.

* V Palackého ulici vše plyne podle stanoveného harmonogramu, práce budou dokončeny do konce prázdnin (pravděpodobně kompletně včetně povrchů). V současné době je téměř dokončen kanalizační řad a bude probíhat realizace přípojek. Součástí bude propojení stávajících dešťových svodů, které dosud vytékaly na povrch chodníku a komunikace.

* Na přelomu července a srpna měly být zahájeny stavební práce na Koňském trhu (u Shořalého mlýna, kde bude realizována shybka pod Stebénkou). Zahájení je ale odloženo na neurčito z důvodu revitalizace toku Stebénky, projekty budou muset být zkoordinovány.

* Ve fázi posledních příprav je zahájení prací v ulici Na Stebni (od křižovatky s ul. Antonína Dvořáka) a následně v ulicích Hruboskalské a Valdštejnské. Pravděpodobný termín zahájení je počátek srpna.

* VHS připravuje také zahájení prací v prostoru Kobylky, Bukoviny a Dolánek. Začít by se mělo v Dolánkách u mostku přes Jizeru, kde bude zbudována hlavní čerpací stanice a výtlačný řad směrem na Vápeník. Postupně se bude budovat kanalizační systém v celých Dolánkách, potom na Bukovině a Kobylce.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.