ČISTÁ JIZERA SE LOUČILA I V TURNOVĚ

0

Turnov, úterý 4. října. Po Lomnici nad Popelkou, Semilech a Rokytnici nad Jizerou byl miliardový projekt Čistá Jizera ukončen také v Turnově. Zdejší radnice – ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov – zde uspořádala odpoledne plné různých kulturních vystoupení, vesměs místních škol a zájmových kroužků, k dispozici bylo občerstvení pro všechny příchozí za velmi příznivé ceny, takže po celé odpoledne bylo náměstí velmi slušně zaplněno.


„V Turnově šlo co do rozsahu o největší dílo. Bylo pro nás možná i nejdůležitější, už třeba proto, že VHS je v podstatě domácí organizací, protože v tomto městě před lety vzniklo,“
přiblížil předseda Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Za dva roky stavebních prací se město výrazně proměnilo, řešily se desítky drobnějších i větších dodatečných investic, protože skutečnost po odkrytí povrchu vozovek byla mnohde horší, než se předpokládalo. Jak Hejduk doplnil, město na mnoha místech zkrásnělo, a to nejen v historických centrálních ulicích a ve vilové čtvrti u kasáren, ale současně i v okrajových částech, kde kromě kanalizace lidé mají i nové asfaltové povrchy komunikací a další občanskou vybavenost. „Myslím, že v Nudvojovicích nebo na Kobylce a Bukovině Čistá Jizera lidem hodně zlepšila každodenní život. Radost mám samozřejmě ze Skálovy ulice, která byla pěkná už před stavbou a nyní je ještě krásnější. A určitě se dopravně i vzhledově promění k lepšímu nejdůležitější městská tepna, ulice 5. května. Zde jsme v rámci Čisté Jizery realizovali pouze kanalizaci, povrchy řeší kraj, stavba bude ukončena v následujících týdnech. Čistou Jizerou ale práce ve městě neskončí, před námi je mimo jiné důležitá rekonstrukce ulice 28. října,“ shrnul Milan Hejduk.

n201110051016_zap_272_2011_cj„I pro firmu velikosti té naší byla více jak čtvrtmiliardová zakázka velmi významná a v tomto regionu nevídaná. Šlo i z pohledu technického o stavbu velmi zajímavou, řešit jsme museli zejména skutečnost, že ve většině ulic stavební práce probíhaly za plného provozu a my se s obyvateli museli vždycky nějak domluvit. Velmi bych ocenil i práci dvou našich významných subdodavatelů, firem Integra Liberec a Zikuda Turnov,“ řekl Vlastimil Novotný, vedoucí vodohospodářského sektoru firmy Eurovia CS, a. s., závod Ústí nad Labem.

 
Jednu z nejvýznamnějších rolí celého projektu hrál Státní fond životního prostředí (SFŽP). „Pro nás to byla vzhledem k dobré připravenosti VHS Turnov jedna z prvních velkých akcí, kterou jsme podporovali. Byl to takový prubířský kámen, na kterém jsme si mohli vyzkoušet administrativu operačního programu životní prostředí v tak velkém finančním rozsahu. V rámci Libereckého kraje jde o vůbec největší projekt v rámci tohoto operačního programu,“ zdůraznila Daniela Floriánková, vedoucí oddělení odboru ochrany vod SFŽP.
 
n201110051017_zap_273_2011_cjPodle starostky Turnova Hany Maierové byla Čistá Jizera největší investiční akcí v historii města nejen z pohledu vynaložených finančních prostředků, ale i organizace práce. „Byly chvíle, kdy se najednou pracovalo na 12 místech ve městě, takže stavba zasáhla každého obyvatele města včetně turistů. Akce to byla náročná i pro zastupitele města, nejenže byli pravidelně informováni, ale byli také nuceni z rozpočtu přidávat další peníze, protože někde se objevily komplikace, se kterými se dopředu nepočítalo a podobně. Na druhou stranu jsme možná ještě ani nedocenili, že zde máme nové kanalizace a vodovody a nad tím nové povrchy ulic, chodníky, osvětlení, že Turnov bude z Čisté Jizery žít minimálně dalších 50 let,“ uzavřela starostka Maierová.
 
n201110051017_zap_274_2011_cjStavba Čistá Jizera – město Turnov je součástí rozsáhlejšího projektu Čistá Jizera I, který kromě Turnova řešil také výstavbu a rekonstrukci kanalizačních systémů měst Semily a Jilemnice. V Turnově probíhaly stavební práce v těchto ulicích a lokalitách: Skálova, Husova, Žižkova, Alej Legií, Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, Rokycanova, Partyzánská, Františka Kavana, Karla Vika, Lidická, 5. května, Na Stebni, Valdštejnská, Hruboskalská, Vrchovina, Antonína Dvořáka – Výšinka, U tří Svatých – Vrchhůra, Vejrichova, Tázlerova, Palackého, Jiráskova, Koňsky Trh, 1. máje, Na Kamenci, Luční, Třešňová, Hruštice-Károvsko, Kobylka, Bukovina, Dolánky, Nudvojovice.
 
Projekční příprava stavby probíhala v letech 2005 až 2007, po schválení žádosti o dotaci se na podzim roku 2008 uskutečnila veřejná obchodní soutěž na dodavatele a v únoru 2009 byla s vybraným uchazečem podepsána smlouva o dílo. Samotné stavební práce byly zahájeny na konci dubna 2009. K 30. září 2011 byla celá stavba dokončena včetně přejímacího řízení.
Generálním dodavatelem stavby v Turnově byla firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem. Celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 388 Kč (cena s rezervou bez DPH). Poskytnutá dotace dosáhla výše 162,5 mil. Kč. Zbývající část byla hrazena z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov a Města Turnova (tj. 86 mil. Kč).
 
V rámci projektu bylo v Turnově zrealizováno celkem 26,6 km kanalizačního systému. Z toho je 12,7 km nově vybudovaných kanalizačních řadů; 8,3 km zrekonstru­ovaných kanalizačních řadů a celkově bylo realizováno 5,6 km veřejných částí kanalizačních přípojek, tj. 930 ks.
Při výstavbě kanalizace byly současně obnovovány téměř všechny povrchy dotčených komunikací v celé šíři vozovky, chodníky a obrubníky. Celkem bylo v rámci stavby provedeno 14,6 km nových silnic. Zároveň bylo kompletně zrekonstruováno 7,166 km chodníků.
Stavba probíhala celkem 30 měsíců, tj. celkem 630 pracovních dní. Tato stavba zaměstnávala po celou dobu tým v průměrném složení 3 řídících pracovníků, 7 technicko-hospodářských pracovníků, 15 strojníků a 47 dělníků. Realizací stavby byl vytvořen předpoklad pro napojení nových 1.658 obyvatel na turnovskou čistírnu odpadních vod.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.