PROJEKT ČISTÁ JIZERA: DEN „D“ V TURNOVĚ JE 20. DUBNA 2009

0

Projekt Čistá Jizera, který řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě a generální opravu jedné čistírny odpadních vod, vstupuje do etapy zahájení prací. Zastupitelstva všech pěti měst semilského okresu, zúčastněných na projektu, schválila způsob financování, Rada sdružení VHS odsouhlasila výsledek veřejné zakázky na výběr poskytovatele úvěru, kterým bude Česká spořitelna.

„Nyní již máme i písemné rozhodnutí ministra životního prostředí o přidělení dotace, dokončujeme poslední detaily s pracovníky Státního fondu životního prostředí, jednotlivé firmy budou postupně přebírat staveniště, uskuteční se slavnostní zahájení stavby postupně ve všech městech,“ přiblížil předseda Rady sdružení VHS Turnov Milan Hejduk. Jak dodal, pro všechny zúčastněné strany nastává hlavní fáze prací. „Po pěti letech příprav, desítkách náročných jednání, vyvrcholených mimořádným úspěchem v podobě největší dotace, která kdy do Pojizeří šla, nyní opravdu začínáme. Bude to pro vedení obcí, stavební firmy i pro nás velmi náročné, ale já věřím, že až bude tato etapa na podzim 2011 u konce, budeme si moci říct, že jsme zase trochu pomohli a zlepšili podmínky života v našem regionu. Však také Čistá Jizera je tu především pro život v 21. století,“ dodal Hejduk.

VHS Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun. I tak budou muset ještě nemalé prostředky přidat jednotlivá města ze svých rozpočtů. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav dalších komunikací do projektu činí předpokládaná spoluúčast v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 17 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací je stejný – až na Jilemnici – ve všech městech: zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010).

Slavnostní zahájení akce Čistá Jizera v Turnově proběhne v pondělí 20. dubna od 11.00 hodin v aule základní školy ve Skálově ulici. Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč bez DPH. Ve městě a jeho okrajových částech proběhne výstavba nové kanalizace v délce přes 15 kilometrů, 11 kilometrů stávající kanalizace bude rekonstruováno.

n200904151004_zap_173_09_skalovaV Turnově se začne pracovat ve Skálově ulici, kde je stavba rozdělena na tři následující základní etapy. První je od schodů u Svěrácké brány po základní školu, druhá od základní školy po sokolovnu a třetí od sokolovny po křižovatku s Husovou ulicí. Zahájení výkopových prací je plánováno na 21. dubna v místě začátku první etapy. Každá etapa je dlouhá asi 130 až 150 m a bude trvat jeden a půl až dva měsíce (postupně bude probíhat také uzavírka jednotlivých úseků pro dopravu). V polovině května budou zahájeny práce na dalších dvou místech – v ulici 1. máje u nádraží a v ulici U Tří svatých na Vrchhůře.

Zahájení rekonstrukce ve Skálově ulici bude provázet také nezbytné kácení zeleně. Sadové a vegetační úpravy, které jsou součástí projektu, schvalovala komise pro životní prostředí již v roce 2007. Byla doporučena výměna stávajících dřevin za nové z důvodu špatného zdravotního stavu stromů. Podle Petry Dubské Tóthové z odboru správy majetku MěÚ se jedná celkem o 18 lip, 28 akátů a dvě břízy. Projekt počítá s novou výsadbou 11 lip a dalších okrasných dřevin. Kácení dřevin bude provedeno již při zahájení stavby. Skálova ulice projde kromě rekonstrukce inženýrských sítí také komplexní povrchovou úpravou, bude zde nový povrch vozovky, chodníky, zálivy, veřejné osvětlení. Definitivní dokončení veškerých uvedených prací ve Skálově ulici je předpokládáno do konce října 2009.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.