V ROCE 2010 OČEKÁVEJTE V TURNOVĚ PŘEDEVŠÍM OHROMNÝ ROZSAH PRACÍ, PROJEKT ČISTÁ JIZERA ZASÁHNE MĚSTO V DOPRAVNĚ NEJCITLIVĚJŠÍM MÍSTĚ

0

Miliardový projekt Čistá Jizera letos vstupuje do druhého roku stavebních aktivit. Rozsah prací bude více jak dvojnásobný oproti roku 2009. Investorem akce je Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS). Potřebná rekonstrukce staré a výstavba nové kanalizace v Semilech, Turnově, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou je financována především z dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – celkem 540 milionů korun je nejvyšší částkou, která kdy do Pojizeří přišla. Zbylou část nákladů investor a jednotlivá města hradí ze svých rozpočtů a dále pak z 300milionového úvěru od České spořitelny.

Rok 2009 poznamenaly komplikace okolo úvěrových jednání, protože banka zpřísňovala své požadavky oproti nabídce ve veřejné obchodní soutěži. Nakonec však byla jednání ke konci roku pozitivně zakončena návratem k původní nabídce. „Jsem rád, že mohu konstatovat to nejdůležitější: Problémy s financováním byly ukončeny, a jestliže nás do konce roku 2011 nečeká žádné větší překvapení, je projekt zcela finančně zabezpečen,“ uvádí Milan Hejduk, předseda VHS Turnov.

n201001271025_zap_31_010_cj„Na začátku loňského prosince jsme mohli konečně načerpat podstatnou část úvěru, a sice 260 milionů korun. Úvěr byl poskytnut v pohyblivé sazbě, která stále od podání nabídky klesá, a proto si dnes půjčujeme za velmi výhodnou sazbu – aktuálně dokonce pod čtyři procenta,“ komentuje situaci Milan Hejduk. „Domnívám se, že po většinu stavby nás již čeká finanční klid, protože zbylý tok prostředků od Státního fondu životního prostředí a měst funguje bez problémů.“ Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH). K 30. prosinci 2009 zde bylo z pohledu finančního prostavěno 67,214 mil. Kč, tj. 28% z celkového finančního objemu díla.

 

V letošním roce v Turnově dojde na rekonstrukci kanalizace v nejcitlivějším místě, v ulici 5. května, která je hlavní a jedinou průjezdní komunikací z náměstí směrem na Semily. Ještě před tím bude rekonstruována kanalizace v ulici Antonína Dvořáka. Zde, pokud to umožní počasí, budou výkopové práce zahájeny již začátkem února. Ulice bude pro dopravu uzavřena od křižovatky s ulicí Jana Palacha po křižovatku s Markovou ulicí, resp. v úrovni vjezdu na parkoviště U Raka. Práce zde budou probíhat přibližně do konce dubna tohoto roku.

 

n201001271025_zap_30_010_cjTo nejdůležitější ale Turnovany čeká v polovině května. To začne postupná uzavírka ulice 5. května. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání o dopravních omezeních, objízdných trasách i o dalším spolufinancování z kraje, resp. Evropské unie. Není možné pustit nákladní dopravu do nově opravené Skálovy ulice, na tom se shodnou všichni zainteresovaní. Při řešení ulice 5. května od Havlíčova náměstí směrem k nemocnici jsou připraveny tři postupné varianty objízdných tras. Zejména u té první v okolí náměstí, která by neměla být delší než dva týdny (a ještě se jedná o jejím dalším zkrácení), se připravme na dlouhé kolony čekajících vozidel. Podle postupu prací se bude jezdit přes Havlíčkovo náměstí a zejména ulicí 28. října, předpokládá se i obousměrný provoz v Markově ulici řízený světelnou signalizací. Důležité bude, jestli se podaří přesvědčit řidiče ze vzdálenějších míst, aby se Turnovu pokud možno vyhnuli. Zcela jistě na jaře a v létě ožije „okreska“ kolem Tří rybníků, protože možností, jak se centru města vyhnout, opravdu mnoho není. Postup prací v ulici 5. května má probíhat podle velmi přísného harmonogramu sestaveného na jednotlivé dny, pracovat se bude i o víkendech a dlouho do večera. I tak bude provoz v centru vážně narušen po celé léto. 

 

A jaký je současný stav prací na projektu Čistá Jizera v různých místech města?

 

n201001271024_zap_29_010_cjPodle investičního technika VHS Dalibora Zmeko se stále pracuje v prostoru Žižkovy ulice a Aleje legií. Byly dokončeny obě odlehčovací komory v křižovatce s ulicí Koněvovou a u penzionů pro seniory. Výkopové práce probíhají na několika místech, celkem zde již bylo položeno zhruba 210 metrů nové kanalizace. Předpokláný konec prací v Aleji legií, Husově a Žižkově ulici je koncem dubna až začátkem května tohoto roku. To platí pro celý úsek od Husovy ulice (od křižovatky s ulicí Rokycanovou) až po Alej Legií (konec stavby je tu plánován asi 100 metrů za křižovatkou s ulicí Lidická). Do Husovy ulice se poté ještě stavební ruch vrátí při výstavbě kanalizace v ulici 5. května, protože část prací tady lze realizovat až po položení páteřní stoky v ulici 5. května.

 

Pracovní ruch můžete také zaznamenat na Koňském trhu, kde je nejzásadnější částí stavby odlehčovací komora a tzv. shybka pod úroveň Stebénky. V ulici Na Stebni byl vybudován výústní objekt do Stebénky. Nově je tu položeno zhruba 70 metrů potrubí.

 

Zahájeny jsou práce v ulici Palackého u házenkářského hřiště. Zimní počasí zatím nedovolilo realizaci výkopových prací v plné intenzitě.

 

V těchto dnech se také rozeběhly práce v Nudvojovicích (do této okrajové části má být letos ve spolupráci města a soukromých firem veden nový chodník od viaduktu v Přepeřské ulici).

 

Letos se také bude pracovat na rekonstrukci kanalizace ve Vejrichově, Tázlerově a Jiráskově ulici. Předpokládané termíny zahájení prací jsou v případě prvních dvou ulic v dubnu, v Jiráskově ulici se začne pravovat už v březnu.

 

Blízko dokončení je ulice U Tří svatých a opět se začalo pracovat na stavbě nové kanalizace na Kobylce, v Dolánkách a na Bukovině. Ve Skálově ulici už na jaro chybí pouze dokončit výsadbu zeleně a instalovat lavičky a další mobiliář.

 

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje, realizovány byly tři odlehčovací stoky z Žižkovy ulice k náhonu Malé Jizery, kanalizace byla rekonstruována v Palackého ulici v úseku mezi křižovatkami Palackého ulice s ulicemi Trávnice a Krajířovou.

 

Práce na projektu rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních řadů v Turnově v rámci projektu Čistá Jizera budou ukončeny na podzim 2011. Ve městě a jeho okrajových částech bude realizována výstavba nové kanalizace v celkové délce 15 kilometrů (včetně výstavby pěti čerpacích stanic odpadních vod a obnovy povrchů většiny komunikací v celé šíři), dále potom rekonstrukce kanalizace v celkové délce 11 kilometrů (včetně rekonstrukce sedmi odlehčovacích komor a dalších potřebných vodohospodářských zařízení na síti). Město Turnov ze svého rozpočtu do stavby investuje částku ve výši zhruba 80 milionů korun.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.