ČISTÁ JIZERA: PRÁCE POKRAČUJÍ, PROBLÉMY S ÚVĚREM TRVAJÍ

0

Půl roku čilého stavebního ruchu mají za sebou obyvatelé pěti měst okresu Semily. Projekt „Čistá Jizera“ je ale sotva ve své čtvrtině. „Musím všem lidem v Semilech, Turnově, Lomnici, Jilemnici a Rokytnici poděkovat. V letošním roce ještě neměly práce největší intenzitu, ale i tak již citelně poznamenaly prázdninový turistický ruch a běžný chod měst. Snažíme se společně se stavebními firmami vycházet lidem i firmám co nejvíc vstříc. Někde je to ale opravdu složité. Třeba za zpomalení ve Skálově ulici v Turnově může složitá projekční a vlastnická situace u náhonu Jizery. Nyní, před zimním obdobím, finišují práce natolik, abychom dokázali zabezpečit zimní údržbu komunikací. Musíme zvládnout položit alespoň provizorní povrchy, nebo první vrstvu budoucího asfaltového koberce,“ přibližuje úskalí miliardového projektu Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které je investorem projektu.

Není to ale bohužel jediný problém, který musí investor řešit. Stále totiž není uzavřeno financování. Víc jak polovina prostředků na rekonstrukce kanalizací jde ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – celkem 540 milionů korun, další náklady miliardového projektu doplatí jednotlivá města ze svých rozpočtů a třetí část má zabezpečit úvěr ve výši 300 milionů Kč. Zatímco jednání s fondem jsou prakticky dokončena a VHS bude moci čerpat první desítky milionů v těchto dnech, jednání s vítězem výběrového řízení na poskytnutí úvěru, Českou spořitelnou, a. s., se zadrhla.

n200910131346_zap_449_09_cj„Vztah se spořitelnou je již půl roku velice smutná šachová partie, nám velmi ubližující a stále více nešťastná i pro banku. Ta sice vyhrála soutěž, ale postupně nám začala dávat najevo, že chce na úvěru více vydělat. Dvakrát jsme její snahy odrazili, potřetí jsme již neměli šanci, protože jsme nedokázali naplnit všechny naše smluvní povinnosti. Spořitelna proto v létě využila smluvního rámce a požadovala změnu úvěrových podmínek, které by přinesly zdražení úvěru a tím i celého projektu,“ uvedl Hejduk. Podle něho bylo chování banky velice tvrdé a úplně jiné než v minulosti při jiných komunálních úvěrech. „Pravděpodobně mělo příčinu i ve skutečnosti, že stále více a více stavíme a docházejí nám peníze. Při jednání o výši sazby úvěru jde vždy o hodně. Protože úvěr je na 20 let, tak každá změna sazby úroku o jednu desetinu procenta znamená milion navíc, který musí v budoucnu města a VHS zaplatit. Proto jsme stále žádali spořitelnu, aby nám uvolnila úvěrové prostředky za odsoutěžených podmínek. Spořitelna nás však průběžně ujišťovala, že svůj názor nezmění,“ dokresluje situaci Milan Hejduk. 

 

Tato skutečnost podle Hejduka znamenala, že VHS po dlouhém uvažování nepřijalo nové podmínky dražšího úvěru a začalo v září aktivně řešit komplikovanou platební situaci celé akce. Byla vyhlášena nová soutěž na úvěr, tentokrát na jiný druh sazby. „První soutěž byla vypsána na pohyblivou sazbu úroku, druhá na fixní sazbu. Aktuálně získané zkušenosti nám ukázaly, že tato druhá cesta přes fixní sazbu přináší větší finanční jistotu při dlouholetém vztahu pro banky i pro nás. A aby nebylo překvapivých okamžiků málo, tak v posledních dnech při již zahájené soutěži na nový úvěr změnila nečekaně Česká spořitelna svůj postoj. Při příležitosti našeho předání posledních podkladů k úvěru nám oznámila, že její vedení souhlasí s původně uzavřenými podmínkami a nic nebrání našemu čerpání úvěru s původní sazbou,“ říká Hejduk. V příštích týdnech se tedy bude rozhodovat, jak s novou situací naložit. Jak Hejduk zdůraznil, doufá, že na prvním místě bude pro všechny strany zájem pomoci akci Čistá Jizera a až na dalším případné nové „silové pozice“.   

 

Úvěrové komplikace neznamenají, že by stavby byly zastaveny. „Se všemi stavebními firmami o problémech jednáme, máme projednáno dodavatelské financování na příštích několik měsíců do té doby, než bude nalezena finální úvěrová cesta. Ta totiž otevře opravdu plnohodnotné čerpání evropských dotací. Jednání o novém úvěru by mělo skončit na přelomu roku a nemělo by ohrozit stavební práce v roce 2010,“ zdůraznil Milan Hejduk.

 

S VHS Turnov není spjata jen akce Čistá Jizera. Sdružení získalo také dvě dotace od ministerstva zemědělství na rok 2010. Jedna je na výstavbu vodovodu v částech Filka a Bobov v Malé Skále, druhá na rekonstrukci centrální úpravny vody v Jilemnici. Práce na obou místech budou zahájeny na jaře příštího roku. Celkový objem prací bude okolo 50 mil. Kč. Kromě toho se pracovníci VHS připravují na řešení další priority – podání žádostí do podzimní výzvy Státního fondu životního prostředí. Ta je vypsána zejména pro malé obce do dvou tisíc obyvatel. Jde o poslední významné peníze, které bude fond rozdělovat. VHS se bude ucházet o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod na Benecku, výstavbu nové kanalizace v části Přepeř – Na Potůčku, v Ohrazenicích, v Malé Skále a na úpravny vody v Rokytnici nad Jizerou a v Příkrém. „Letos jsme také uspěli v získávání dotací od Libereckého kraje na sedm menších akcí, je to na rekonstrukci a výstavbu nového vodovodu v Rakousích, Mukařově, Troskovicích a v Olešnici, nový vodovod by měl vést v Rovensku pod Troskami na Paldu. V Rovensku dojde také k propojení dvou tlakových pásem vodovodu – Václaví a Bora,“ uzavřel Hejduk.

200910131347_zap_450_09_cj

Aktuální stav prací projektu Čistá Jizera v Turnově (zdroj VHS Turnov):

 

K 30. září zde bylo z pohledu finančního prostavěno 37,2 mil. Kč, tj. 15% z celkového finančního objemu díla. Stavební práce budou ukončeny až na podzim 2011.

* SKÁLOVA ULICE: Je dokončena kanalizace a přeložka vodovodu, a to včetně přípojek a uličních vpustí. V současné době zde probíhají práce na konečných úpravách povrchů. Součástí díla bude rovněž kompletní úprava zeleně. Povrchy komunikace a chodníků budou dokončeny v listopadu t. r.

* ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ: Stavební práce byly zahájeny 29. září. Žižkova ulice je uzavřena pro dopravu. V ulici Alej legií povede kanalizace s největší pravděpodobností v zeleném pásu podél komunikace – v trase stávající kanalizace. Do trasy stávající kanalizace však byla v minulosti vysazena alej stromů, které jsou v současné době době nejen dosti vzrostlé, ale také z větší části dožívající. Tyto stromy zde byly vysazeny prokazatelně až po výstavbě kanalizace. Projektem navržené řešení v praxi nelze realizovat bez pokácení těchto stromů. V současné době je o kácení požádáno a investor (VHS) čeká na rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov.

* ULICE 1. MÁJE: Kanalizační řady byly kompletně dokončeny v srpnu a v září byly dokončeny všechny přípojky. Povrchy budou realizovány po dokončení rekonstrukce plynovodu – pravděpodobně ve druhé polovině listopadu (pokud to bude možné vzhledem ke klimatickým podmínkám).

* ODLEHČOVACÍ STOKY: Ty jsou celkem tři. První vede ze Žižkovy ulice přes Rývovy sady do Malé Jizery. Stavební práce začaly 25. května. Celkem bylo položeno asi 100 metrů potrubí. Práce byly z projekčních důvodů na čas pozastaveny, hledalo se nové řešení, se kterým by souhlasil vlastník náhonu. Další nová stoka vede ze Žižkovy ulice přes areál Policie ČR kolem stadionu a tenisového kurtu, pod kterým ústí do Malé Jizery. Stavební práce byly zahájeny 18. května. V současné době je hotova celá stoka včetně výústního objektu. Poslední stoka je budována mezi dvěma rodinnými domy v Konělupech (zde docházelo k vyplavování soukromých pozemků a domů, nová stoka by tyto problémy měla vyřešit).

* KOŇSKÝ TRH. Zde vznikne stoka, která povede od okružní křižovatky Sobotecká – Palachova ulice. Realizace stoky měla být zahájena již v červenci, při vytyčení trasy však bylo zjištěno, že v trase stoky jsou stromy, které je nutno pokácet, na přilehlém pozemku byla skládka betonových sloupů a žulových podvalů, je zde nutná koordinace s připravovaným projektem revitalizace toku Stebénky ad. V současné době jsou překážky odstraněny a stavební práce budou zahájeny v říjnu. 

* PALACKÉHO ULICE. Rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přípojek a uličních vpustí byla dokončena v srpnu 2009. V září byly dokončeny povrchy komunikace a chodníků. V rámci stavby bylo provedeno řádné odvedení dešťových vod z chodníků a střech přilehlých nemovitostí. Součástí objektu byla rovněž kompletní rekonstrukce pravostranného chodníku v úseku mezi křižovatkami Palackého ulice s ulicemi Trávnice a Krajířovou.

* ULICE NA STEBNI. Stavební práce byly zahájeny 12. srpna. V současné době je položeno 30 metrů kanalizace. Práce byly zkomplikovány na jedné straně tvrdostí těžené horniny (skála) a na druhé straně křížením s vodovodem (bylo nutné vybudovat přeložku). Práce v této ulici a v navazující ulici Hruboskalské budou ukončeny na jaře 2010.

* ULICE U TŘÍ SVATÝCH. Jedná se o stoky „A“ a „B“, které vedou touto ulicí od křižovatky s ulicí Jaspisovou až po benzinovou pumpu na Kyselovsku. Stavební práce na stoce B (od Jaspisové k památníku) byly dokončeny 17. července. Stavební práce na řadu A byly zahájeny 22. července ve směru od benzinové pumpy. V současné době je položena asi třetina kanalizace. V části ulice jsou již nové asfaltové povrchy. Práce mají být ukončeny v prosinci.

* KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY. Práce byly zahájeny v polovině září 2009. Byly vyfrézovány trasy pro novou kanalizaci. V současné době probíhá stavba tzv. výtlaku směrem k Vápeníku (podél silnice I/10) a připravuje se realizace čerpací stanice u mostku přes Jizeru.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.