ČISTÁ JIZERA KONČÍ, PŘESTO STAVEBNÍ RUCH JEŠTĚ NEUTICHNE ANEB POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PRACÍ 4. ŘÍJNA

0

Čistá Jizera byla v souhrnu všech akcí zdaleka největší investicí v polistopadové éře Turnova a nadlouho ještě určitě bude. Byla výjimečná délkou provádění, počtem zasažených ulic a okrajových lokalit města, množstvím peněz vydaných i obdrženou dotací. Řešili jsme extrémní množství komplikací i provázaností na další v souběhu řešené komunikace či inženýrské sítě. A Čistá Jizera byla výjimečná také tím, že se najednou pracovalo v pěti velkých městech okresu. To vše za více jak jednu miliardu korun.

Nyní sice pociťujeme přechodnou úlevu, protože jsme akci stihli dokončit včas a navíc v daleko větším rozsahu, než jsme před dvěma lety předpokládali. Cítíme úlevu i proto, že nám nedošly peníze a že jsme rozsáhlou stavbu dokázali „uřídit“. Je nám však jasné, že nekončíme. Musíme odstraňovat všechny vady a nedodělky a během příštích měsíců vyhodnocovat, zda není potřeba někde něco v řešení sítí či silnic vylepšit. Máme tu také nejméně dva případy, které ukazují, že příští rok musíme provést další investici, protože jsme novými kanalizacemi v Čisté Jizeře pravděpodobně negativně ovlivnili zaběhlý stav v původním kanalizačním systému.

n201109301823_zap_263_2011_cjOsobně mám skvělý pocit, že jsem po svém působení na radnici dokázal díky Čisté Jizeře opravit a úplně přeměnit další klíčové centrální ulice. A také to, že jsme přivedli kanalizaci a s ní nové povrchy silnic do dalších okrajových částí města, kde mají obyvatelé také právo na podobný komfort bydlení jako v centrální městské zástavbě.
Znovu chci také jménem nás všech, kteří dílo realizovali, poděkovat Turnovanům za ochotu snášet všechna omezení a životní útrapy v minulých letech. Věřím však, že skutečné pozitivní dopady dokončené stavby na jejich každodenní život a zásadní zlepšení životního prostředí tohle všechno určitě časem vynahradí. Čistá Jizera přinesla takovou ohromnou proměnu Turnova a všech dalších měst, že její skutečný přínos budeme moci zhodnotit až s větším časovým odstupem…
Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov, hejduk@vhsturnov.cz
 
n201109301823_zap_264_2011_cjPROGRAM UKONČENÍ AKCE ČISTÁ JIZERA 4. ŘÍJNA – NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
Odpoledne pro veřejnost je koncipováno jako poděkování občanům za trpělivost a pochopení, protože stavební práce velmi ovlivnily běžný chod města. Kromě kulturních vystoupení jsou připraveny soutěže a atrakce pro děti, pro všechny potom občerstvení za velmi příznivé ceny!
 
12.00 – Slavnostní fanfáry – Žesťový soubor ZUŠ Turnov
12.05 – Recitace – úvod k Jizeře, dramatický kroužek ZŠ Skálova, J.Kepková
12.10 – Oficiální část – projevy, odhalení pamětní desky
12.40 – Jizera – dramatický kroužek ZŠ Skálova, J. Kepková
13.00 – Žesťový soubor ZUŠ Turnov
13.30 – Duo CIS
14.00 – Taneční vystoupení TaPŠ ILMA Turnov I.
14.30 – Pěvecký sbor Carmina Turnov
15.00 – projev + Jizera-dramatický kroužek ZŠ Skálova, J.Kepková
15.30 – Mažoretky Perličky
15.50 – Dechová hudba ZUŠ Turnov
16.30 – Taneční vystoupení TaPŠ ILMA Turnov II.
17.00 – Turnovský big band
 
n201109301824_zap_266_2011_cjČISTÁ JIZERA V TURNOVĚ V KOSTCE
* Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
* Celkové náklady byly ve výši 310 mil. Kč bez DPH. Poskytnutá dotace činila 160 mil. Kč, podíl VHS 60 mil. Kč, podíl města 90 mil. Kč.  
* Významnou investicí navazující na akci Čistá Jizera je investice Libereckého kraje – přeměna ulice 5. května v celkové hodnotě 63 mil. Kč. Současně prováděli v mnoha ulicích své investice i správci dalších inženýrských sítí, jako jsou RWE, Telefónica O2, VČE, veřejné osvětlení města a Pamico Czech.
* Bylo postaveno 27 km kanalizace. Z toho je 13 km nových kanalizačních řadů; 8 km rekonstru­ovaných a 6 km přípojek k 930 objektům.   
* Na stavbě bylo zrealizováno celkem 625 ks kanalizačních šachet s poklopy s logem města Turnova.
* Celkem bylo v rámci stavby provedeno 15 km nových silnic – v  plošné výměře  65 000 m2 asfaltových koberců a  a 6.000 m2  dlážděných povrchů.
* Zároveň bylo kompletně zrekonstruováno 7 km chodníků v plošné výměře 3 500 m² asfaltových  a  a 8.000 m² dlážděných. 
* Stavba probíhala celkem 30 měsíců, tj. 630 pracovních dní a zaměstnávala po celou dobu tým v průměrném složení tří řídicích pracovníků, sedmi technicko-hospodářských pracovníků, 15 strojníků a 47 dělníků.

n201109301823_zap_265_2011_cjUlice a lokality, kde probíhala výstavba kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera v Turnově: Skálova, Husova, Žižkova, Alej Legií, Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, Rokycanova, Partyzánská, Františka Kavana, Karla Vika, Lidická, 5. května, Na Stebni, Valdštejnská, Hruboskalská, Vrchovina, Antonína Dvořáka – Výšinka, U tří svatých – Vrchhůra, Vejrichova, Tázlerova, Palackého, Jiráskova, Koňský Trh, 1. máje, Na Kamenci, Luční, Třešňová, Hruštice-Károvsko, Kobylka, Bukovina, Dolánky, Nudvojovice.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.