ZBÝVÁ DOKONČIT POSLEDNÍ STOVKY METRŮ NOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŘADŮ. PROJEKT ČISTÁ JIZERA JE U KONCE

0

„V tuto dobu zbývá z celého ohromného objemu prací v rámci projektu Čistá Jizera dokončit jen necelý kilometr kanalizačních a vodovodních řadů,“ přibližuje současný finálový stav projektu Čistá Jizera Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov. Miliardový projekt přinesl před dvěma lety do pěti měst bývalého semilského okresu mnoho omezení běžného života občanů. Jeho výsledkem je však přibližně 90 kilometrů nových kanalizačních a vodovodních sítí, jedna nová čistírna, dva vodojemy, stovky klíčových vodohospodářských zařízení na síti a tisíce nových přípojek.

„Ani v jednom městě nemáme problémy s harmonogramy či financováním akce. Firmy si už zvykly na stavební prostředí, máme mnoho měsíců ideální počasí a nám na VHS se daří skládat peníze ze všech připravených zdrojů. V každém městě však je na letní měsíce připraveno mnoho dokončovacích prací, zejména jde o povrchy komunikací. Současně musím otevřeně přiznat, že třetí rok stavby a objížděk již extrémně zatěžuje obyvatele. Proto se míra jejich tolerance přirozeně snižuje. Většina se už nemůže dočkat konce, který se naštěstí velmi rychle blíží. Nezbývá proto, než znovu požádat občany o trpělivost ještě toto poslední léto,“ uvádí Hejduk.

201107121345_zap_195_2011_cj

Ve všech městech mají být práce dokončeny v závěru srpna, září je ponecháno jako rezerva na dotažení problémů při předávání díla. Stále se pracuje v Turnově, Semilech, Rokytnici nad Jizerou a v Lomnici nad Popelkou. V Jilemnici, kde byl rozsah projektu nejmenší, již bylo dílo dokončeno a předáno vloni na podzim. „Právě v těchto dnech navíc začínáme jako určitý bonus řešit, jakou formu by v jednotlivých městech mělo dostat slavnostní ukončení prací,“ přibližuje Milan Hejduk.

S podrobnou situací v jendotlivých městech se můžete seznámit ZDE.

TEPRVE SI ODDECHNEME, AŽ SKONČÍME V TURNOVĚ, ŘÍKÁ PŘEDSEDA VHS

Ze všech pěti dotčených měst bývalého okresu Semily byl v Turnově rozsah prací na projektu Čistá Jizera největší. Zde činnost stavebních firem život obyvatelům a návštěvníkům města zkomplikovala nejvíce. Ještě celé léto a část podzimu budou probíhat práce v ulici 5. května, což ve svém důsledku znamená velmi složitá dopravní opatření v podobě objízdných tras ulicí 28. října, resp. Alejí legií a Károvskem.

201107121346_zap_197_2011_cj

 

Především ulice 28. října je velkým nárůstem provozu velmi zničená a mnohde na hranici sjízdnosti. „Chápu všechny stížnosti, technický stav komunikace pro klíčovou objízdnou trasu je od počátku kritický. Nikdo neočekával, že tato městská ulice i Havlíčkovo náměstí nevydrží zatížení dopravy a budou poničeny v takovém rozsahu. Po chladné úvaze se všichni investoři ve spojení s městem rozhodli, že zásadnější oprava povrchů objízdné komunikace by dnes byla jen vyhozením peněz. Musí dojít k plnohodnotné rekonstrukci ulice i náměstí, a to včetně všech inženýrských sítí. Tedy musíme uplatnit naučený model z Čisté Jizery. Zastupitelé dokonce hlasováním rozhodli, že rekonstrukce ulice 28. října bude investiční prioritou jejich funkčního období,“ hodnotí situaci Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov.

 

Na projekční přípravu komplexní rekonstrukce ulice bylo už vypsáno výběrové řízení, jehož vítězem se stala brněnská projekční kancelář HBH Projekt, spol. s r. o. Součástí připravovaného projektu je rekonstrukce vodohospodářských sítí v celé délce ulice, rekonstrukce veškerých povrchů komunikace a chodníků včetně podkladních vrstev, zeleně, veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Projektanti se budou v první fázi zabývat i možností nového uspořádání šířkových poměrů komunikace a chodníků, které představí ve dvou variantách. Předběžně se počítá, že rekonstrukce ulice bude zahájena na podzim 2012 a potrvá nejméně rok.

201107121346_zap_198_2011_cj

 

Projekční práce zatím pokračují klidně, brzy bude však třeba vyřešit dva klíčové problémy:

* Na rekonstrukci této městské komunikace aktuálně neexistuje dotační titul, takže celou stavbu musí uhradit městská pokladna a VHS. Město však současně plánuje vložení všech volných zdrojů na příští léta do sportoviště v Maškově zahradě. Ve spojení s extrémně finančně náročnou obnovou sousedního Havlíčkova náměstí se může, bohužel, reálně stát, že město nebude mít na oba záměry dostatek peněz.

* Druhým klíčovým problémem je nalezení budoucí tváře Havlíčkova náměstí. Při rekonstrukci ulice 28. října není složité najít nejlepší řešení, ale při přeměně jednoho z centrálních prostorů v Turnově je řešení přicházejících v úvahu více. To pravděpodobně nejlepší (ve spojení s koupí a demolicí Telecomu a podzemními parkovišti) je současně tím nejdražším. Bude záležet mj. na odvaze města řešit klíčové otázky s nadhledem a dlouhodobou vizí.    

 

Nyní je vše odvislé od dokončení a zprovoznění ulice 5. května. Zde již práce na projektu Čistá Jizera na počátku jara skončily, v celé délce jsou položeny nová kanalizace i inženýrské sítě. Rekonstrukci povrchů provádí vlastník komunikace – Liberecký kraj. Práce mají být ukončeny v listopadu tohoto roku. Je však pravdou, že i tuto akci výrazně zpomaluje potřeba sanace nevyhovující pláně. Zatím proto není jisté, zda této skutečnosti nevyužije dodavatel prací k žádosti o úpravu termínů, i když dle dostupných informací stále počítá s termínem dokončení letos na počátku listopadu.

201107121346_zap_199_2011_cj

 

„Kromě přípravy rekonstrukce ulice 28. října a dokončení ulice 5. května nyní intenzivně řešíme koordinaci dokončování staveb v blízkosti ulic Zborovské a Lidické, což je náš aktuálně největší problém při akci Čistá Jizera v Turnově. Současně budeme muset v příštím roce vyhodnotit stav všech komunikací, na které byly nasměrovány objížďky, zejména ve vilové čtvrti, a provést pravděpodobně lokální opravy nejhůře postižených míst,“ uvedl Hejduk. Celkový finanční objem projektu Čistá Jizera v Turnově a akcí s ním spojených překročí částku 400 mil. Kč bez DPH. Do této částky jsou započítány doprovodné akce vyvolané a hrazené z rozpočtu města, VHS i Libereckého kraje. Někde samostatně řešená výběrová řízení i zrychlené poptávky přinesly výrazné úspory oproti očekávání, což lze dokumentovat například na rekonstrukci Zborovské ulice.

 

Do projektu Čistá Jizera se přímo v Turnově nedostala spousta ulic. Alarmující stav je například v horní části Nádražní ulice a na dalších místech ve městě. „Bohužel nedokážu dát odpověď, kdy dojde na rekonstrukci těchto ulic. Prioritu má ulice 28. října, na městské silnice nejsou přístupné dotační tituly a VHS je Čistou Jizerou finančně vyčerpáno na pár let dopředu. Je to na velmi složité zamyšlení vodohospodářů, města a kraje jako vlastníka centrálních městských ulic, jak tyto finančně náročné práce realizovat,“ uzavřel Hejduk.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.