TÉMA RYCHLOSTNÍ SILNICE I/35 TURNOV – ÚLIBICE: NOVÉ INFORMACE

0

Jedním z bodů veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve středu 1. března v sále Střelnice byly nové informace o přípravě stavby rychlostní silnice z Turnova do Úlibic. Komunikace je vyhlížena z pohledu Turnova, resp. Turnovska z několika důvodů. V jejím rámci proběhne výstavba tzv. jižního obchvatu města a také by přesměrováním tranzitní dopravy směrem na Semily až na budoucí křižovatku u Žernova (Rovensko pod Troskami) mělo dojít k odlehčení dopravy v centru Turnova. Nový koridor komunikace také odvede tranzitní dopravu z obcí Karlovice, Hrubá Skála a Ktová. Výstavba nových úseků silnic I/35 a II/283 podle zpracované dokumentace významně sníží imise a hluk v obcích.

Jak uvedl vedoucí radničního odboru rozvoje Miroslav Varga, ministerstvo dopravy stavbu této komunikace, která je také někdy označována jako S5, schválilo včetně přípojky ze Žernova na Zelený háj. Stát se tím zavázal, že silnici vybuduje. Protože ale tzv. posouzení vlivu stavby na životní prostředí proběhlo v navrženém koridoru z Turnova směrem pod Kozákov a zadem kolem Rovenska pod Troskami směrem k Libuni a Úlibicím právě bez uvedené zhruba šestikilometrové přípojky, musí být ono posouzení vlivu stavby na životní prostředí zhotoveno i v této části. To samozřejmě samotnou realizaci může termínově ohrozit. Byť by ono posouzení vlivu stavby na životní prostředí mělo být k dispozici již letos, musí se uskutečnit jeho veřejné projednání. A jak zaznělo na zasedání zastupitelů, je tu nová občanská iniciativa, která část navržené komunikace připomínkuje. A tyto připomínky pak musí být projednány a kompetentní k nim musí zaujmout nějaké stanovisko.

Teprve až na celém úseku bude dokončeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, může Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investor, zadat pořízení dokumentace pro územní řízení. Teprve z této dokumentace bude zřejmé, jestli nová komunikace vznikne jako dvoupruhová, s vystřídaným třípruhem, nebo rovnou jako čtyřproudá.
Jak doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke, město vzneslo zásadní připomínku k délce tunelu pod Pelešany, z navržených 900 metrů by tu rádo vidělo tunel ještě o 400 metrů delší. Také zatím ve zdejší komunitě panuje představa, že jižní obchvat města a navazující výjezd směrem na Jičín by měl být ve formě střídavého třípruhu.

Předpokládané zahájení stavby je zatím stále plánováno na rok 2029, pro Turnov bude zásadní, aby stavba byla provedena kompletně najednou, tedy jižní obchvat, komunikace směrem do Úlibic a spojka ze Žernova na Zelený háj.

Kompletní informace o kapacitní silnici S5 – silnice I/35 Turnov – Úlibice včetně vizualizace najdete na stránkách města v sekci územní plány, rozvoj a strategie (ZDE).

NĚKTEŘÍ OBČANÉ S NAVRŽENOU PODOBOU RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE NESOUHLASÍ
Redakce TvA obdržela na toto téma následující příspěvek:

ALPSKÁ ESTAKÁDA V ROVINĚ ČESKÉHO RÁJE
Řešení komunikace I/35 severním obchvatem Rovenska pod Troskami s umístěním mostních estakád vytváří další dominantu v oblasti Českého ráje. Krajina se siluetou Trosek je jedním z nejmalebnějších koutů celých Čech. Harmonii měřítka krajiny, jejích dominant, staletou péči a vztah lidí ke svému domovu může nevratně poškodit měřítkem i funkcí výrazně vybočující stavba mostních estakád.
Považujeme toto extrémně drahé řešení nezbytné v Alpách dle našeho názoru zbytečné v rovinaté krajině vedené po téměř 1 800 metrech mostních konstrukcí v dané lokalitě za naprosto krajinářsky nevhodné.
Toto řešení přinese navíc extrémní hlukovou a emisní zátěž pro okolí. Považujeme za nezbytné najít v úseku I/35 mezi MUK Volavec a MUK Čimyšl jiné řešení, které bude ke krajině a obyvatelům daleko více šetrnější.
Upozorňujeme, že proces přípravy v posledních třech letech probíhal v době protipandemických opatření a omezení včetně nouzového stavu, kdy vykonávání občanských práv a dohledu nad celým procesem, účast a informovanost občanů byla zásadně omezena a ztížena.
Na stávající rozsáhlé neprůchodné území oplocených sadů v jižní části Radostné pod Kozákovem, Tatobit a Žlábku se naváže další bariérou v území v části úseku řešeného přivaděče. Tato bariéra v krajině je tvořena hlubokým zářezem v 2. polovině navrženého vedení trasy dálničního přivaděče.
Dále se obáváme, že navržený asi kilometr dlouhý oblouk v zářezu v lokalitě Zeleného háje neumožní bezpečné předjíždění vozidel, což může mít za následek popření významu této dopravní stavby na zrychlení napojení města Semily na silnici I/35 a zvýšení počtu dopravních nehod nerespektováním případného zákazu předjíždění.
Požadujeme předložení řešení, které další bariéru v území pod Kozákovem eliminuje.
Čestmír Suška, Tomáš Kuncíř, kuncir@centrum.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.