KRAJSKÁ POVODŇOVÁ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE POŽÁDALA O POMOC S LIKVIDACÍ KER, OHROŽENY JSOU HLAVNĚ RAKOUSY

0

Průběžně aktualizováno Po celou sobotu 25. února povodňové orgány sledovaly stav na Jizeře v souvislosti s rychlým táním sněhu a hromaděním ledových ker v korytu řeky. Situace se zdramatizovala už v noci z pátku na sobotu. Na řece byl v našem regionu vyhlášen na nějakou dobu i II. povodňový stupeň. Podle Zdeňka Fišera z turnovské povodňové komise ale díky sklopnému jezu u Juty zatím přímé ohrožení městu nehrozí, nad Doláneckým jezem se ale řeka vylila z břehů. Ledovými krami byla zatarasena i silnice z Dlaskova statku na Loužek. Také Libuňka v Pelešanech byla na II. povodňovém stupni.

V průběhu dne se situace rychle změnila v dobrém slova smyslu v úseku od jezu v Dolánkách směrem po proudu Jizery. V této části toku se díky manipulacím s vakovými jezy podařilo zcela uvolnit řeku od Zrcadlové kozy a řečiště je volné až po katastr Příšovic. Naopak velmi špatná situace je hlášena z obce Rakousy, kde je mělké koryto řeky zcela zaplněno krami v délce zhruba dvou kilometrů. „Jizera takto nefunkční řečiště obtéká novým korytem údolní nivou se značným rozlivem do polí a zahrad. Vzdutí je asi jeden a půl metru. Při dalším vzestupu by byly ohroženy čtyři domy, ty zatím mají pouze vodu v zahradách,“ přiblížil Fišer. Odpoledne v Turnově zasedala povodňová komise, která nakonec z důvodu ohrožení osob a majetku obyvatel Rakous požádala o pomoc krajskou povodňovou komisi.

Krajská povodňová komise zasedala v sobotu vpodvečer. Největší problémy dělá masa ker u obce Rakousy, obdobný problém je také hlášen z Dolní Sytové na horním toku řeky. „Na základě žádosti a odsouhlasení krajskou povodňovou komisí neprodleně míří do ohrožené oblasti průzkumný odřad Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína, který posoudí situaci na místě a rozhodne o případném nasazení těžké speciální techniky,“ uvádí mluvčí kraje Jiří Langer. Odborníci mají posoudit situaci po celém toku Jizery tak, aby případným odstraňováním ker na horním toku Jizery nebyly ohroženy další obce ležící níže.

Situaci budeme i nadále na TvA sledovat.

Aktualizace – neděle 26. února, 8.10 hodin:
Podle tajemníka turnovské povodňové komise Zdeňka Fišera je řeka v tuto chvíli pod I. povodňovým stupněm, řečiště je volné, pouze místy jsou zbytky ledových ker podél břehů, cesta na Loužek bude po odstranění naplavených ker volná, v Rakousích dál zůstává koryto řeky zacpané ledovou tříští, ale v důsledku „protávání“ ker se průtok pomalu vrací z rozlivu do koryta. V samotné obci platí i nadále III. povodňový stupeň.

Aktualizace – neděle 26. února, 13.30 hodin:
Krajská povodňová komise Libereckého kraje (KPK LK), kterou dnes v 11.30 hodin v zastoupení předsedy KPK LK, hejtmana LK, svolala jeho statutární náměstkyně Lidie Vajnerová, požádala Záchranný útvar HZS ČR Hlučín o vyslání pyrotechniků k likvidaci ledových ker na řece Jizeře. Po zmapování situace se ukázalo, že jde o zatím jediné možné řešení.
„Přípravné práce začnou již dnes, předpokládá se, že pyrotechnici budou postupovat proti toku Jizery od Turnova směrem na Rakousy až do Dolní Sytové v součinnosti s hasiči a policisty,“ řekla Lidie Vajnerová.
Podle ní bude Krajská povodňová komise o situaci neprodleně informovat všechny obce s rozšířenou působností a jejich prostřednictvím místní povodňové komise obcí ležících na toku Jizery tak, aby provedly předběžná opatření pro případ změny povětrnostních podmínek a stavu vody k přípravě evakuace obyvatelstva a zvířectva v ohrožených oblastech. (Zdroj: TZ Libereckého kraje)

201202261404_zap_68_2012_povoden

201202261405_zap_69_2012_povoden

Aktualizace – neděle 26. února, 14.30 hodin:
Podle informace od Zdeňka Fišera, tajemníka turnovské povodňové komise, by dnes patrně měla být pyrotechniky aktuální situace zmapována. V průběhu odpoledne stav prověří z vrtulníku, který má monitorovat ta nejnebezpečnější místa na toku Jizery, místa, kde budou umístěny nálože. S odpalováním ledových ker se má začít až zítra ráno, nicméně to ještě není definitivní. Je třeba počítat s mimořádnými bezpečnostními opatřeními, v průběhu pyrotechnických prací bude celá oblast kolem Jizery hasiči a policisty uzavřena. Občané budou žádáni, aby dbali především na své osobní bezpečí a do postižených míst nejezdili ani nechodili!

Aktualizace – neděle 26. února, 18.50 hodin:
V prostoru nad Zrcadlovou kozou by pyrotechnici měli dnes kolem 21.00 hodin uskutečnit první pokusný odstřel nahromaděných ledových ker. Další má pokračovat zítra ráno. Celý prostor bude pro veřejnost uzavřen, občané jsou vyzýváni, aby k řece mezi Dolánkami a Rakousy vůbec nechodili, přístup bude zamezen bez výjimky pro všechny, na místě budou příslušníci policie a hasiči.

Aktualizace – neděle 26. února, 19.10 hodin:
Zkušební odstřel po průzkumu terénu nakonec pyrotechnici odvolali. Informace je to podle Zdeňka Fišera z turnovské povodňové komise definitivní. S odstřely se začne až zítra ráno…

Aktualizace – pondělí 27. února, 10.30 hodin:
Situace v údolí mezi Zrcadlovou kozou a Rakousy je opět v normálu. V průběhu noci na pondělí 27. února se ledová bariéra prolomila a sama dala do pohybu. Ledové kry se prohnaly Turnovem, ráno byla řeka v celém sledovaném úseku opět ve svém korytě. Nebezpečí především pro obec Rakousy, restauraci Zrcadlová koza a několik domů kolem břehů je zažehnáno. Škody na majetku jsou minimální, zatopeny byly převážně jen zahrady, až ledy odtají, mohou se lokálně objevit části stržených břehů. Pyrotechnici nakonec ani nebyli potřeba, resp. v pondělí proběhnou odstřely ledových ker v okolí Dolní Sytové na horním toku Jizery.
Otázkou zůstává, jestli to byla sama Matka Příroda, která za lidi celou situaci vyřešila. Z velké části ano, protože už navečer se teploty dostaly pod bod mrazu a hladina řeky logicky opadla, kry se prolomily zčásti samy. Pomohlo i použití velkého bagru z Povodí Labe, jehož pomocí v neděli v podvečer došlo k narušení čela ledové bariéry u Zrcadlové kozy. Velký podíl na zdárném konci – a možná díl největší – měl sklopný jez u Juty. Díky němu korytem řeky protékalo více vody. Mezi tímto jezem a Dolánkami ledové kry zmizely už o víkendu. (Jak hrozivě situace vypadala, uvidíte nejlépe na snímcích z vrtulníku, který ledy na Jizeře monitoroval v neděli 25. února odpoledne – ZDE.)

n201202271145_zap_70_2012_povoden

n201202271145_zap_71_2012_povoden

n201202271145_zap_72_2012_povoden

Související články (celkem 21)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.