MALÉ POVODŇOVÉ PŘIPOMENUTÍ ANEB „BUĎME PŘIPRAVENI“

0

Zima, zdá se, letos končí a opět přichází období nebezpečí zvýšených vodních stavů na tocích našich řek a říček. Letos to bude trochu výjimečně na pozadí vyšší sněhové pokrývky a tedy větší „vodní zásoby“ nejen v horských oblastech, ale i ve středních a nižších polohách. Co to znamená pro nás v povodí horní Jizery? Bohužel nic určitého, jen obvyklou nejistotu. Pro povodně je rozhodující mnoho faktorů: celková meteorologická situace, teplota, vítr, množství dešťových srážek zejména na návětrné straně hor ad.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) se sice nedávno v televizi „pochlubil“ nákupem nového superpočítače s příslibem budoucích perfektních předpovědí „extra pro každé údolí“, bohužel, protože problematiku pečlivě sledujeme, troufáme si vyslovit názor, že střední či dlouhodobé předpovědi se nijak výrazně nezlepšily. Takže stále platí obvyklé: „Nebude-li pršet, nezmoknem…“

Dnes nás sice předpovědní služba ČHMÚ uklidňuje, když říká, že povodně nehrozí, ale za pár dnů může být všechno jinak. Od nynějších tlakových níží a frontálních poruch přicházejících z Atlantického oceánu přes Lamanšský průliv do Evropy nelze očekávat nic pěkného.

 

n201003020846_zap_66_010_povodenNa podzim loňského roku byla dokončena přestavba jezu u Juty na vakový, sklopný při povodni, který je dle výpočtů schopný převést bezpečně povodňový průtok zhruba 400 metrů krychlových za vteřinu. Nespoléhejme však jen na to, že by to zcela odstranilo problém záplavy minimálně dolní části Turnova. Deklarovaný efekt snížení povodňové vlny z roku 2000 (tzv. Q20) může být snadno eliminován větším průtokem. Od tzv. stoleté vody město nebude uchráněno ani vakovým jezem.

 

Co dělat a jak se připravit?

 

* Každý vlastník pozemků, staveb a „čehokoliv“ ve vymezených záplavových územích vodních toků by si měl vzpomenout na povodeň z března 2000 a prohlédnout značky na domě, žloutnoucí fotografie a „oprášit“ svůj povodňový plán – ať už ho má v hlavě, deskách nebo v počítači.

* Každý by měl provést na svém majetku „povodňovou prohlídku“, odstranit možné problémy, a zejména svou nemovitost na možnost povodně připravit!

* Víte-li, že k ucpání nějakých otvorů kolem svého domu, zahrady či garáže potřebujete pytle s pískem, připravte si je, městská jednotka hasičů nemusí při povodni vše stíhat, i když bude mít pytle připraveny.

* Máte-li v přízemí těžké kusy nábytku, počítejte s jejich přestěhováním do vyšších pater, máte-li na své zahradě či pozemku jakékoliv odplavitelné předměty, odstraňte je nebo upevněte.

* Zajistěte si z řad svých příbuzných, kteří bydlí mimo záplavové území, případnou pomoc v době nebezpečí vzniku povodně.

* Přejete-li si být informováni a vyrozumíváni o vývoji meteorologické a hydrologické situace, případně průběhu zvýšených nebo povodňových průtoků, dejte vědět odpovědným pracovníkům své mobilní číslo resp. číslo pevné linky na tel. 481 366 818 (nebo 725 072 580), případně na e-mail: z.fiser@mu.turnov.cz . Zde také sdělte kromě svého jména a příjmení i adresu ohrožené nemovitosti nebo číslo parcely pozemku.

 

Ve vlastním zájmu se seznamte předem s možnostmi vlastního přístupu k informacím.  Upozorňujeme na přehledy na internetových stránkách města (ZDE), kde získáte aktuální informace o hrozících povodních, resp. případné povodňové vlně.

 

Musíme si uvědomit, že byť mají orgány města, potažmo kraje a státu určité nástroje jak zmírnit dopady těchto živelních katastrof na životy, zdraví a majetek občanů, je to především naše osobní odpovědnost.

 

Zdeněk Fišer, MěÚ Turnov, povodňová komise města

z.fiser@mu.turnov.cz

 

Zdeněk Hovorka, MěÚ Turnov (za orgán města v období mimo povodeň)

Z.Hovorka@mu.turnov.cz

Související články (celkem 21)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.