U JUTY JE NOVÝ VAKOVÝ JEZ

0

Několik posledních let se v Turnově volalo po větších protipovodňových opatřeních, která by ochránila město před velkou vodou. V posledních desetiletích město zažilo několik velkých povodní, dnešní střední a starší generace pamatuje tu z konce léta 1978, v živé paměti máme velkou vodu z března 2000. Od té doby je alespoň malá povodeň na Turnovsku každou chvíli, i když pořádně řeka zahrozila naposledy v srpnu 2002 a 2006. Každé zvýšení hladiny Jizery je v Turnově sledováno s obavami, proto zejména obyvatele Krajířovy ulice, Trávnic a dalších lokalit u řeky vloni potěšila informace, že Povodí Labe začne s avizovanou stavbou sklopného, vakového jezu u Juty.

Ten sice nezabrání stoleté vodě, aby pronikla do městských ulic, nicméně při povodňové vlně bude jeho sklopení významnou ochranou při menších povodních. Jez byl v těchto dnech dokončen. Ten starý z roku 1890 prakticky zmizel, na jeho místě je nový jez s dvěma vaky, každý o rozměrech skoro 40 metrů. Najdete zde i tzv. komůrkový rybí přechod.

U příležitosti dokončení stavby jsme se mluvčího státního podniku Povodí Labe Václava Jiráska zeptali:

 

* Práce na jezu byly započaty vloni na podzim, letos v březnu byl zprovozněn první vak a v první polovině října druhý. K dnešnímu dni je z laického pohledu jez hotov. Skutečně? Proběhla již také kolaudace?
Práce proběhly podle harmonogramu. Letošní jarní tání sice hrozilo zastavením prací a mimořádnými opatřeními, která byla ve spolupráci s dodavatelem pečlivě připravena. Naštěstí však zůstalo vše jen v pohotovostním režimu. Stavba je nyní před dokončením, všechny hlavní práce jsou realizovány. Dokončení je plánováno do 20. listopadu letošního roku, kolaudace proběhne v lednu 2010.

* Co bylo z pohledu výstavby nejsložitější? Narazili jste na nějaké problémy, se kterými se nepočítalo?

Každá práce na vodě s sebou přináší větší či menší problémy a změny. Jak jsem již uvedl, při jarním tání jsme naštěstí nemuseli realizovat mimořádná opatření. Překvapením však pro nás bylo zjištění stavu kamenné nábřežní zdi u levého pilíře, kde byly při stavbě objeveny velké kaverny, a nad rámec projektu musela být část zdi zrekonstruována. To také vyvolalo zvýšení nákladů stavby z původních 62,682 mil. Kč o dalších 2,1 mil. Kč. Práce byly realizovány v dobré kvalitě firmou M-Silnice, Pardubice.

Vakový jez u turnovské Juty je významným prvkem protipovodňové ochrany. Nezabrání sice rozlivu tzv. stoleté vody do centra města, při menších povodních ale významně pomůže. Jaký je jeho význam z vašeho odborného pohledu?
Původní pevný jez měl průtočnou kapacitu pouhých 177 krychlových metrů za vteřinu, což přibližně znamená takzvanou jednoletou vodu. Rekonstrukcí jezu se zvýší ochrana přilehlé části města na úroveň desetileté vody – tedy 409 krychlových metrů za vteřinu. To považujeme za významné zlepšení stavu, a to nejen vůči obyvatelům a jejich majetku, ale i vůči složkám integrovaného záchranného systému.

* Vzniknou na Turnovsku ještě další stavby protipovodňové ochrany?
Na stavbu vakového jezu bychom rádi v budoucnu navázali výstavbou nové nábřežní zdi nad jezem na levém břehu Jizery,  rekonstrukcí nábřežní zdi na pravém břehu od jezu podél Juty a zkapacitněním koryta dílčím odbagrováním levého břehu nad jezem až za most v ulici Palackého. Dosáhli bychom tím zvýšení ochrany před povodněmi až do úrovně dvacetileté vody. Vše však závisí na ekonomice České republiky a s tím spojené otázky otevření třetí etapy programu prevence před povodněmi.

* Počítáte s nějakým slavnostním aktem předání hotového jezu?
Rozhodně nepočítáme se slavnostním aktem předání v nějakém širokém rozsahu, pro veřejnost je důležité hlavně to, že vakový jez funguje. Nicméně považujeme stavbu za natolik významnou, že bychom uvítali věcné předání stavby za účasti zástupců města, potažmo i médií.

200910230909_zap_465_09_jez

Související články (celkem 21)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.