KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL XII): JAKÉHO STAROSTU SI PŘEJETE(ME)?

0

Tímto dílem uzavíráme předvolební část seriálu k letošním komunálním volbám. Ty se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října. Návod jak volit a na co si dát pozor, aby váš hlas byl platný, najdete v předchozím díle (ZDE). Nově zvolené zastupitelstvo se na svém ustavujícím zasedání sejde – v případě oficiálního oznámení výsledků voleb a v případě, že se proti jejich výsledku nikdo neodvolá – někdy v době mezi 3. až 7. listopadem. V tuto dobu již by voliči měli mít volební archy k dispozici ve svých domácnostech, je tedy dostatek času si volbu zodpovědně promyslet. Do schránek dorazily také předvolební materiály kandidujících stran a hnutí.

Jaká byla letošní předvolební kampaň na Turnovsku? Kde to před volbami nejvíce vře? Podle našich informací asi v Příšovicích, kde velká část obyvatel nesouhlasí se záměrem stavby zinkovny, jisté pnutí jsme ale zaznamenali třeba v Rovensku pod Troskami a dalších obcích. V samotném Turnově na to, že zde kandiduje rekordních 11 subjektů, byla kampaň klidná, až nudná. Jediné větší diskuze byly zaznamenány na našem serveru, největší stížnosti jsme zaznamenali na tradiční předvolební jev – přelepování plakátů. Na ty jsou ve městě vyčleněna speciální výlepní místa. Jak ale šla cenu tisku plakátů radikálně směrem dolů, je logické, že na poměrně malé ploše je ve formátech A0 pořádná tlačenice. Napříště se strany budou muset dohodnout na maximální velikosti letáku, nebo se budou muset výlepní místa přidat. Letos už si na každodenní proměnu těchto ploch budeme muset zvyknout. Ale alespoň se něco děje, že?

TVA ON-LINE
Pokud se už nic zásadního v kampani, která byla opravdu jedna z nejnudnějších v polistopadové historii, nestane, očekáváme dychtivé čtenáře, zvědavé na volební výsledky v sobotu 11. října po 14. hodině při on-line vysílání TvA na našem webu. Kromě výsledků budeme přinášet aktuální informace z jednotlivých volebních štábů, rozhovory, stanoviska a názory na povolební uspořádání nejen v Turnově, ale i ve spádových obcích!

ANKETA ZASTUPITELŮ
Na volební téma je i anketa současných zastupitelů. Otázka zněla: Jakého si přejete starostu (starostku) pro město Turnov v nadcházejícím volebním období?

n201406111049_zap_194_2014_zmhrubyMUDr. MARTIN HRUBÝ (zastupitel za Nezávislý blok)
Otázka je pro mě snadná. Já bych si přál úplně stejného starostu, kterého máme dnes, tedy Ing. Tomáše Hockeho. Převzal funkci starosty na poměrně krátký čas, nicméně se v problematice zorientoval nesmírně rychle, byl schopen velmi plynule navázat na činnosti předchozí starostky Hany Maierové.
Je několik vlastností, kterých si na Tomášovi velmi cením. Tou první je pragmatismus, s jakým přistupuje k řešení problémů. Díky své inteligenci je rychle schopen proniknout do jakéhokoliv problému i v oblastech, které byly daleko od jeho původního technického zaměření. Díky své pracovitosti potom úkoly řeší rychle, a přitom nezapomíná, že řadu věcí je potřeba projednat s dalšími zúčastněnými stranami. A on je ochoten naslouchat každému, kdo přináší racionální návrhy. Na vyšší úroveň potom přenesl komunikaci s obyvateli, která byla v minulosti v činnosti radnice kritizována. Jen velmi obtížně hledám něco, co bych mu mohl vyčíst.
Tomáše si nesmírně vážím jako člověka i jako funkcionáře, myslím, že si plně zaslouží pokračovat v dobře vykonávané práci starosty Turnova.

n201407172131_zap_240_pekarIng. JAROMÍR PEKAŘ (místostarosta za ODS)
Má představa starosty – měl by to být člověk morálně bezúhonný a s rodinným zázemím připraveným podpořit jeho zodpovědnou funkci. Odborně vybavený na tuto náročnou činnost, což dle mého představuje dobrou orientaci v právních a ekonomických otázkách jakož i jazykovou vybavenost. Ze zákonů to je znalost minimálně zákona o obcích, veřejných zakázkách a systému financování veřejné správy. Vítal bych i znalost problematiky z oblasti stavebnictví, hospodaření s majetkem města a územního plánování. Dalším nezbytným předpokladem pro výkon funkce starosty města jsou dle mého dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti. Pro správné řízení města a jeho organizací se musí nový starosta orientovat v problematice samotného chodu městského úřadu a jeho jednotlivých odborů. Minimálně základní znalosti by měl mít v oblastech školství, kultury a sportu, vnímat problémy v oblasti zdravotnictví a sociální, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu a památek. Nutná je orientace v činnosti městské policie a odborů vyřizujících přestupky na úrovni města. Starosta by měl být dle mého názoru i nestranný při rozdělování kompetencí a pravomocí města, na které navazuje vyvážené a spravedlivé rozdělování finančních prostředků do všech oblastí, které město zajišťuje. Pouhým sečtením všech „nezbytností“ nutných dle mého pro výkon funkce starosty je výsledkem výjimečná osobnost.

n201407172130_zap_239_kunetkaIVAN KUNETKA (zastupitel za Turnovskou koalici)
Prosím, aby to byla vyzrálá, v ideálním případě moudrá osobnost. Aby byl mladý, když ne fyzicky, tak alespoň duchem. Neokoralý. Musí mít vyřešenou a průzračnou minulost. Nesmí být za stranu, která má tu minulost či přítomnost, včetně svých vůdců, pošpiněnou, nejasnou či nedej bože bolševicko-estébáckou. Ano, na tom trvám.
Měl by být finančně zajištěný, s rozhledem a nadhledem. Musí být stručný, tolerantní a věcný (bože jen ne nekonečné schůze!). A měl by být vtipný. Nesmí to být hnidopich, suchoprd, držgrešle a puntičkář. Ať má nějakou vizi, nápad, který Turnov ozvláštní a posune.
No, zatím to vypadá jako inzerát do seznamky pro náročné, snad chybí jen požadavek na fyzickou krásu. I když kdyby byl starosta fešák, či starostka hezká holka, nebylo by to marné.
Tak tohle všechno chci… A neslevím!

n201407172131_zap_241_2014_romanyIng. ZDENĚK ROMANY (zastupitel za TOP 09)
Určitě toho nejlepšího, který se mezi kandidáty nachází. Bohužel zdaleka ne všechny strany uvádějí svého kandidáta přímo na funkci starosty. Alespoň na mne nepůsobí dobře, že ještě ani v této fázi patrně nejsou schopny nějakou výraznou osobnost na funkci starosty ze svých řad určit. V mém případě je samozřejmě volba jasná – jako nejlepšího vidím našeho kandidáta Ing. Petra Soudského. Je to chlapák v nejlepších letech, dlouholetý úspěšný manažer v nadnárodní firmě v oblasti cestovního ruchu. Má dlouholetou zkušenost s jednáním s lidmi i vedením firem po celé Evropě. Zkušenosti má i ze svého manažerského působení v turnovské, jilemnické a jablonecké nemocnici. Turnovská nemocnice za jeho působení určitě nebyla ve ztrátě a ani nepotřebovala začlenit pod krajskou libereckou. Petr Soudský si z podnikání nese i přirozenou racionalitu. Moc dobře ví, co obnáší vydělat každou korunu a jak uvážlivě je nutné takovou korunu zase utratit. V současném volebním období tak byl bojovníkem za registr smluv na městském úřadě – tedy veřejně přístupném seznamu všech smluv, které Turnov s dodavateli uzavírá a za jakých podmínek, zejména samozřejmě finančních. Bojoval proti dle našeho názoru předraženému projektu Domu přírody v Dolánkách, nesouhlasil s předáním „zdarma“ turnovské Panochovy nemocnice pod křídla Krajské nemocnice Liberec a jeho iniciativou je i boj proti dalšímu zdražování vody v Turnově. Přitom se ale vůbec nejedná o žádného bezcitného tvrdého podnikatele, jdoucího jen za finančním ziskem. Jedná se o velmi váženého člověka oblíbeného v každé společnosti. Má velmi pěkný vztah i k starším spoluobčanům Turnova, projevil ho i v současné době, kdy jsme zaregistrovali nespokojenost obyvatel penzionů pro důchodce s výší ceny za dopravu jídel – 19 Kč. Přitom když si v Turnově objednáte v jedné restauraci pizzu, tak vám ji dovezou zadarmo. Ihned navrhl snížení takové ceny na přijatelnějších zhruba 10 Kč. Tak to také máme pro naše seniory uvedeno ve volebním programu.

n201405152232_zap_156_2014_rezlerJIŘÍ REZLER (zastupitel za ČSSD)
Jakého si přejete starostu (starostku) pro město Turnov v následujícím volebním období? Především by to měla být osobnost. Osobnost s jasnou vizí, kam dále město Turnov půjde. A tuto vizi se snažit ve spolupráci nejen s koalicí, ale i s opozicí naplnit. Neměla by to naopak být osoba, která se bude snažit jen „politicky přežít“ do dalšího volebního období. Osoba, která bude s koalicí opozici válcovat. Osoba, která pro zachování své moci bude raději zavírat oči nad politickou parcelací města. Osoba, o které nejpozději do dvou let začnou Turnované přemýšlet, že vykopnout jí do parlamentu nebo na kraj, zkrátka výš, bude mít pro město pozitivní přínos.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.