KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL VI): ZE ZAČÁTKU POMĚRNĚ POKLIDNO A POTOM ÚPRK ANEB HODNOTÍME UPLYNULÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ

0

Vloni na jaře výměnou starosty Turnova dostalo dění na komunální úrovni jiné obrátky. Rozhodnutí o zásadních tématech, která byla mnohdy uměle i objektivně oddalována, se dostala na pořad dne. Změnila se komunikace uvnitř zastupitelstva, i když vykopané „zákopy“ jsou mnohde patrné dodnes. Změnila se i komunikace s občany města. V průběhu roku a půl byla rozlousknuta a odsouhlasena řada populárních i nepopulárních témat, a jinde, třeba v otázce výše ceny vodného a stočného, se o změně začalo hovořit. Vzít odpovědnost na svá bedra, to je především o osobní odvaze, protože nikdo dopředu nedokáže s určitostí říci, jestli rozhodnutí je správné, či nikoli. To ví jen Pán Bůh a paní Budoucnost. A my můžeme jen konstatovat, že se snad vše dělo v dobré víře…

Jak vůbec šly roky uplynulého funkčního období?

* 2010. Druhý rok stavebních prací na rekonstrukci kanalizace Čistá Jizera. Červnové volby do poslanecké sněmovny v Turnově vyhrála ODS před TOP 09, třetí byla ČSSD. Pro nesrovnalosti musela být přerušena výstavba dopravního terminálu u nádraží. V září byl v muzeu slavnostně otevřen Kamenářský dům. V pátek 15. a v sobotu 16. října se uskutečnily komunální volby. V Turnově se o přízeň voličů ucházelo osm subjektů. Výsledky: Nezávislý blok – 22,36 %, ODS –  19,40 %, Turnovská koalice – 15,86 %, ČSSD – 13,86 %, TOP 09 – 10,32 %, KDU-ČSL – 6,07 %, KSČM –  6,19 %, VV – 5,95 %. Volební účast byla 45,25 %. Starostkou se stala Hana Maierová (Nezávislý blok), místostarosty Otakar Špetlík a Jaromír Pekař (oba ODS). S těmito dvěma stranami vstoupily do koalice KDU-ČSL a Věci veřejné. Koalice má v zastupitelstvu těsnou většinu patnácti hlasů.

201409171002_zap_296_2014_cj

* 2011. První turnovské miminko roku 2011 se v porodnici Panochovy nemocnice narodilo 1. ledna 2011 ve 22.27 hodin. Byl jím Filip Malík. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že to bylo poslední miminko roku, protože porodnice byla zanedlouho zrušena. Padlo rozhodnutí, že skončí kino v Žižkově ulici a přestěhuje se do malého sálu Střelnice. Od 1. května měla turnovská gynekologie nového primáře, MUDr. Petra Lidáka. Ten začal fungovat na oddělení sám, přesto se mu podařilo oddělení znovu „rozjet“. Porodnice ale skončila. Obyvatelé horní části Nádražní ulice sepsali petici, ve které upozornili na alarmující technický stav vozovky. Začaly práce na I. etapě regenerace sídliště u nádraží. V Dolánkách u Jizery do podzimu vznikly dvě nové pláže. Turnov, reprezentovaný svými zastupiteli, trasu mezinárodní silnice na svém území nechce! Pro tuto variantu hlasovala ve čtvrtek 1. září na veřejném zasedání zastupitelstva v sále Střelnice „pohodlná většina“ 18 zastupitelů. Historické rozhodnutí: Sportoviště v Maškově zahradě se bude stavět. Těsná většina 15 zastupitelů ve čtvrtek 29. září odsouhlasila, že stavba sportoviště má proběhnout ve dvou etapách. V letech 2013 a 2014 venkovní koupaliště a doprovodné investice v podobě parkoviště a zeleně. Druhá etapa, spočívající ve výstavbě zimního stadionu, má navazovat v letech 2015 až 2017. V úterý 4. října byl v Turnově slavnostně zakončen projekt rekonstrukce a výstavby kanalizací Čistá Jizera. V neděli 6. listopadu byl zahájen provoz autobusového terminálu u turnovského nádraží. V neděli 18. prosince Česko a celý svět zasáhla informace o úmrtí prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. V Turnově u kašny spontánně vzniklo pietní místo, kde lidé zapalovali svíčky a nechávali různé vzkazy…

* 2012. Turnovská městská policie se přestěhovala do budovy bývalého internátu ve Skálově ulici. Víc než tři týdny Česko sužovaly nebývalé mrazy spojené s vydatnou sněhovou nadílkou. Nejmrazivější nocí na Turnovsku byla ta na 3. února, kdy bylo v Dolánkách naměřeno -24,4 °C. Na červnovém zasedání turnovského zastupitelstva byla vedení města, resp. všem zastupitelům předána petice občanů, která vyzývá zodpovědné činitele, aby přeložku silnice na Semily řešili mimo centrum města a aby z připravovaného územního plánu byla vyjmuta územní rezerva na tzv. severní odlehčovací komunikaci. Petici podepsaly tři tisícovky občanů. Turnovský Domov důchodců Pohoda oslavil 10 let činnosti. V pátek 12. a v sobotu 13. října se uskutečnily krajské volby a první kolo voleb do senátu. V krajských volbách zvítězili Starostové pro Liberecký kraj, kteří nakonec uzavřeli koalici se Změnou pro Liberecký kraj, turnovská starostka Hana Maierová se stala náměstkyní hejtmana pro kulturu a cestovní ruch. Turnovsko má v zastupitelstvu kraje rekordních pět zastupitelů! Hejtmanem se stal Martin Půta. V senátních volbách v našem regionu zvítězil Jaromír Jermář (ČSSD), který porazil Adolfa Beznosku (ODS). V polovině října začala dlouho očekávaná oprava turnovské ulice 28. října. Před Střelnicí bylo odhaleno umělecké dílo na počest B. J. Horáčka.

201409171002_zap_297_2014_pnt

* 2013. V pořadí čtvrtým turnovským polistopadovým starostou se stal ve čtvrtek 28. února Tomáš Hocke. V tajné volbě se pro něho vyslovilo 24 zastupitelů z přítomných 26! Na počátku června byly mnohé obce a města v republice zasaženy záplavami. Byl to i Rudník v podhůří Krkonoš, kam směřovala konkrétní pomoc z Turnova. Tomáš Sláma rezignoval na funkci jednatele nemocnice a na jeho funkci rada města jmenovala dosavadního náměstka Martina Hrubého. Že zastupitelé zahájení stavby koupaliště v Maškově zahradě většinově na svém srpnovém zasedání schválí, bylo z kuloárů zřejmé již delší dobu. Že ale nakonec bude stavba schválena pouhými 14 hlasy a kromě koupaliště by tu mělo vyrůst také nezastřešené kluziště, to čekal málokdo. Měsíc poté se zastupitelé ke svému rozhodnutí vrátili a 17 hlasy odsouhlasili stavbu koupaliště a zastřešeného zimního stadionu! Celkem 15 zastupitelů města na zářijovém zasedání hlasovalo pro fúzi Panochovy nemocnice s Krajskou nemocnicí v Liberci od 1. ledna 2014. Výsledky předčasných parlamentních voleb v Turnově (konaly se 25. a 26. října): TOP 09 – 22,21 %, ANO 2011 – 18,49 %, ČSSD 17,40 %, KSČM 9,07 %, ODS 8,74 %, Úsvit 6,27 %, Strana zelených 4,08 %, Česká pirátská strana 3,35 %, KDU-ČSL 3,20 %, Strana svobodných občanů 3,18 %. Na státní svátek 28. října byla veřejnosti slavnostně předána zrekonstruovaná ulice 28. října. Velkou diskuzi v době předvánoční vzbudilo další navýšení ceny vodného a stočného v obcích v rámci VHS Turnov.

* 2014. Od 1. ledna 2014 Krajská nemocnice v Liberci a Panochova nemocnice v Turnově zfúzovaly. Vzniklo tak zdravotnické zařízení se zhruba 1 140 lůžky a více než 2 500 zaměstnanci. Pamětníci nepamatují: Vůbec nebyla zima, o sněhu ani nemluvě. Parlament mládeže města Turnova uspořádal anketu mezi svými vrstevníky. Mnohé závěry, třeba ohledně výstavby sportoviště v Maškově zahradě, jsou v rozporu s rozhodnutím města. Jarní volby do evropského parlamentu v Turnově vyhrála TOP 09 a Starostové. V tomto roce proběhly, resp. ještě probíhají sledované stavby, jako rekonstrukce návsi v Mašově, výstavba Waldorfské mateřské školy, rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici ad. Ještě před prázdninami byl odsouhlasen nový územní plán, který pro trasu R35 uvádí už pouze variantu údolím Libuňky, tunel pod Výšinkou nehrozí… Byla zobousměrněna Markova ulice. Na spadnutí je vyhlášení výsledků výběrového řízení na stavbu sportoviště v Maškově zahradě. Veřejným míněním i předvolební kampaní vládnou témata vodného a stočného, dopravy a změny komunikace s občany…

SLOŽENÍ SOUČASNÉHO TURNOVSKÉHO ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města Turnova má 27 členů. Zastupitelé za Nezávislý blok: Tomáš Hocke, Martin Hrubý, Eva Kordová, Hana Maierová, Jiří Tomášek, Tomáš Tomsa a František Zikuda. Zastupitelé za ODS: Petr Dvořák, Jaromír Frič, Lumír Mitáček, Jaromír Pekař, Tomáš Sláma a Otakar Špetlík. Zastupitelé za Turnovskou koalici: Ivan Kunetka, Otto Jarolímek, Martina Pokorná a Jan Ulrich. Zastupitelé za ČSSD: Šárka Červinková, Tomáš Hudec, Milan Kratochvíl a Jiří Rezler. Zastupitelé za TOP 09: Daniel Hodík, Zdeněk Romany a Petr Soudský. Zastupitel za KDU-ČSL: Ondřej Halama. Zastupitelka za KSČM: Alena Svobodová. Nezařazený: Karel Jiránek (zvolený za VV).
Rada města: Ondřej Halama, Tomáš Hocke, Martin Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, Jaromír Pekař, Tomáš Sláma, Otakar Špetlík, František Zikuda.

201409171002_zap_298_2014_zm

Jak to vypadá s docházkou zastupitelů? Až na Ondřeje Halamu kandidují všichni stávající zastupitelé, byť někteří pod hlavičkou jiného subjektu. Proto bude mj. i zajímavé se podívat, jak veřejná zasedání brali vážně. Za stávající funkční období se zatím uskutečnilo 43 veřejných zasedání. Pouze čtyři zastupitelé se zúčastnili všech zasedání: Tomáš Hocke, Tomáš Hudec, Otto Jarolímek a Jaromír Pekař. Jednu absenci má Šárka Červinková. Na opačném konci je Daniel Hodík, který nebyl na polovině zasedání. Na devíti zasedáních chyběl Lumír Mitáček, na osmi chyběli Jaromír Frič, Ivan Kunetka a Jan Ulrich. Sedmkrát chyběli Tomáš Sláma a František Zikuda… (Zdroj: zápisy města o účasti)

ANKETA
Anketa předvolebních subjektů v Turnově. Zeptali jsme se jejich zástupců na to, jak hodnotí práci současného zastupitelstva města a současného vedení města. Nikoho jsme do odpovědi nenutili, odpověděl, kdo chtěl.

* Tomáš Hudec (zastupitel za ČSSD): Celé období bych rozdělil do dvou etap. Za paní exstarostky Maierové koalice s opozicí takřka nemluvila a veškeré hlasování tlačila silou. Za „panování“ nového starosty se mnohé změnilo k lepšímu. On s opozicí komunikuje a snaží se dojít ke shodě napříč zastupitelstvem. Také netrpí paranoidní snahou vše utajovat před opozičními zastupiteli. K práci místostarostů snad jediná poznámka. Nikdy nerezonovala mezi politickými stranami v Turnově myšlenka snížit počet místostarostů o jednoho více než v právě uplynulém volebním období.

* Otta Jarolímek (zastupitel za Turnovskou koalici): V práci současného zastupitelstva a vedení města lze nalézt jak pozitiva, tak i negativa. K úspěchům nesporně patří schválení nového územního plánu, který se podařilo dovést do finále i přes občas velmi laxní přístup zpracovatele. Pro racionální rozhodování zastupitelstva města (ZM) je důležitá komunikace uvnitř tohoto orgánu. Příkré rozdělení politických formací zastoupených v ZM na opoziční a „vládní“, mající převahu dvou hlasů, této komunikaci samozřejmě nesvědčilo. Ve druhé polovině končícího volebního období se situace v tomto směru podstatně zlepšila. Za neúspěch současného vedení města považuji začlenění turnovské nemocnice do akciové společnosti Krajské nemocnice v Liberci. Takový krok by byl koncepčně zcela správný někdy v polovině devadesátých let. Nyní, poté co město investovalo během uplynulých dvou desetiletí do tohoto zdravotnického zařízení stovky milionů, jde o systémovou chybu. Dobré není ani postavení Turnova ve Vodohospodářském sdružení. Na chybnou koncepci této organizace doplácíme my všichni neúměrně vysokou cenou vody.

* Jaroslav Knížek (Ano 2011): Politická kultura a mediální kultura v Turnově jsou na dobré úrovni. Turnov jako město pro běžného občana je bezpečné, poměrně čisté a bezkonfliktní. Daří se tu řadě sportů, ale zde bych uvítal větší podporu. Avšak je řada věcí, které je třeba změnit. První, co bych zmínil, je doprava, která se v posledním volebním období významně nezměnila a klíčová témata jsou stále odsouvána, nebo se řeší příliš dlouho. Parkovací plochy jsou také velké téma pro zlepšení, zejména na sídlištích. Nemocnici spojit s Libercem bylo v dané situaci nakonec lepším východiskem z možných řešení. Není to však úplně ideální a šance ovlivňovat její vývoj bude podstatně menší. Pozitivní věc, která se podařila, je cyklostezka Greenway Jizera. V dalším období chceme usilovat o rozvoj oblasti Dolánek. Ve volebním období 2010 – 2014 měl Turnov dva starosty, Hanu Maierovou  a následně Tomáše Hockeho, který do městské politiky přinesl větší otevřenou diskuzi. Celková známka je 2-. Uvidíme, zda dostanou prostor nové tváře a jak se jim bude dařit. My chceme být jedněmi z nich a zlepšovat život v Turnově.

* Martina Pokorná (zastupitelka za Turnovskou koalici): Jak hodnotíte práci současného zastupitelstva města a současného vedení města? Různě. Jsou zastupitelé, kteří na jednání chodí připraveni, umějí argumentovat, vyslovit jasný názor a přesvědčit o něm ostatní. Pak jsou ti druzí. My nekandidujeme do ZM s cílem vykřikovat, bavit obecenstvo nesmysly a podobně, ale kolik bude v budoucím zastupitelstvu těch prvních a těch druhých, rozhodnou voliči.
Vedení města bych rozdělila na starostu a místostarosty. Zatímco starosta by ode mě dostal jedničku (zejména za jednání s lidmi a i s opozicí v ZM a za snahu být objektivní a nestranný), místostarosty snad ani známkovat nechci, můj názor na ně jsem opakovaně vyjádřila na jednáních zastupitelstva. Posty obou místostarostů by po volbách měly být obměněny někým, kdo do vedení města přinese něco nového – čerstvý vzduch, nové nápady, zaujetí…  Podobně, jako tomu bylo po výměně na postu starosty.

* Zdeněk Romany (zastupitel za TOP 09): Myslíme si, že současné zastupitelstvo i vedení města pracovalo korektně v zásadách stávající demokracií mu daných. TOP 09 byla opoziční stranou, snažila se vždy prosazovat nejúspornější a pro občany Turnova finančně nejpřijatelnější řešení. Za naše velká vítězství v této oblasti považujeme neschválení dle našeho názoru neúměrně drahého projektu Domu přírody v Dolánkách a otevření diskuze za další nezdražování vody v Turnově. Odpověď na otázku, proč se TOP 09 například právě obě výše uvedené záležitosti zdají drahé a části zastupitelů, bohužel i těch z vládnoucí koalice, to tak nepřipadalo, nikdy na jejich finanční náročnost ani neupozornili, naopak je prosazovali a spíše zdůvodňovali a omlouvali, si musí zodpovědět každý sám. Měl by si ale pospíšit, volby jsou za dveřmi a v těchto volbách by si měl volič dobře rozmyslet, zástupcům kterého přístupu dá pro nadcházející čtyři roky svůj hlas.

* Radka Šimůnková, Strana svobodných občanů: Bylo by neobjektivní kritizovat všechny naše volené zástupce bez rozdílu. Naše město navenek působí jako útulné turistické centrum. Městská zeleň se těší pravidelné péči, město věnuje nemalé prostředky na opravy všeho druhu, jak se můžeme mimo jiné dozvědět z webových stránek města. Přesto obyvatelům města denně komplikuje život mnoho neřešených a zcela zásadních problémů jako je nemožnost parkování v okolí centra města, předražená cena vodného a stočného, demotivující a drahé třídění pytlového odpadu, hlučnost a škodliviny v průmyslové zóně Vesecko, nedostatek míst v MŠ.
Pokud se týká vlastních jednání zastupitelstva, některá z nich připomínala lidovou frašku. Voliči od svých zastupitelů očekávají disciplínu a profesionální přístup.

* Otakar Špetlík (místostarosta za ODS): Zastupitelé za ODS jsou v tomto volebním období významnou součástí koalice a díky šesti zastupitelům, z nich pak dvěma místostarostům, mají významný podíl na rozvoji města ve všech jeho oblastech. Práce na městě je však práce týmová, ať už se jedná o tříčlenné vedení, devítičlennou radu nebo pak zastupitelstvo, a týmové je také podle zákona o obcích i rozhodování. Pravomoci každého jednotlivého člena vedení jsou však minimální. Klíčová role vedení města je však v tom, co preferuje, co iniciuje, naplánuje, co a jak společně s úředníky připraví a následně obhájí v radě a zastupitelstvu. A samozřejmě pak, s jakým úspěchem zrealizuje a zaplatí (viz zastupitelstvem schválený rozpočet!).
Myslím, že za práci v končícím volebním období se vedení města ani zastupitelstvo nemusí stydět, i když ne všechny záměry se podařilo uskutečnit. Ten, kdo práci nejobjektivněji posoudí, budou doufám voliči.

* Oldřich Tomášek (KSČM): Pokud budu odpovídat přímo na tuto otázku, hodnotím současné zastupitelstvo a vedení města známkou 2. Dle mého názoru zastupitelstvo a vedení města odvedlo mnoho dobré práce, kterou při hodnocení nelze přehlédnout. V tomto období se ve městě realizovalo mnoho větších  i drobných investičních akcí, z nichž některé byly dlouho odkládány, a které zpříjemňují život ve městě (rekonstrukce chodníků, regenerace sídliště u nádraží, přibylo městské osvětlení, zeleň ve městě, dokončení akce Čistá Jizera – kanalizace, nové vodovodní řady, s tím spojené rekonstrukce ulic, terminál veřejné dopravy Turnov a mnoho dalších). Pověstným kostlivcem ve skříni, který zřejmě po současném zastupitelstvu a vedení města zůstane, je  neřešená situace přetížené dopravy ve středu města, která se do budoucna bude jenom zhoršovat. Dalším nepříjemným problémem občanů Turnova je neúměrná cena vody. Zde čeká nové zastupitelstvo a vedení města mnoho nekonečných sporů a jednání.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.