ŽIVOT A MYŠLENKY JANA PATOČKY OSLAVIL VZPOMÍNKOVÝ VEČER

0

Město Turnov připravilo vzpomínkový večer na slavného rodáka a čestného občana města Turnova Jana Patočku. Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století. Na počest 110. výročí narození a zároveň 40. výročí úmrtí Jana Patočky město Turnov připravilo vzpomínkový večer k uctění jeho života, myšlenek a odkazu dalším generacím. Slavnostní večer s hudbou i panelová diskuze proběhly před zaplněným městským divadlem. Pro všechny, kteří se na večer nedostali, přinášíme rozhovor s Ondřejem Halamou.

Vpravo moderátor s Danielem Kroupou

* Byl jste moderátorem vzpomínkového večera na Jana Patočku, co vám osobně večer zprostředkoval?
Velmi si vážím toho, že jsem byl pověřen moderováním. Výjimeční hosté, výjimeční muzikanti, premiéra skladby turnovského skladatele Martina Hyblera, naplněné divadlo. Je pro mne velmi milým překvapením, že osoba Jana Patočky a soudobá hudba přitáhla tolik návštěvníků.

* Mohl byste zhodnotit, jakou měl večer celkově atmosféru?
Atmosféra byla důstojná a odpovídající celé události. Na druhou stranu, bezprostřednost diskutujících i netradiční pojetí Hyblerovy skladby – orchestr Berg seděl či stál mezi diváky – přispěly k potřebné „uvolněnosti“ celého večera.

V popředí Radim Palouš

* Jedna část večera byla věnovaná panelové diskuzi s filozofy a signatáři Charty 77 a historikem Ústavu pro studium totalitních režimů. Jaká informace či formulace během diskuze zazněla a podle vás vystihuje osobu Jana Patočky nejlépe?
To byla vlastně moje závěrečná otázka pro diskutující. Čím nás i dnes Jan Patočka inspiruje? Ve zkratce zazněly tři odpovědi. 1. KRITICKÉ MYŠLENÍ. Člověk by měl vše řádně a kriticky promýšlet. To rozšiřuje prostor lidské svobody a je obranou proti manipulovatelnosti. Jak je to aktuální právě dnes, kdy jsme vystaveni trvalé a systematické manipulaci s informacemi, není třeba dodávat. 2. LIDSKÁ PRÁVA. To bylo téma, které nadřadil Jan Patočka všem ostatním. To ho také vedlo k jeho podílu na vzniku Charty 77 a obraně „Plastiků“ (skupiny Plastic People of the Universe), ač jejich hudba i poezie mu byly na hony vzdáleny. 3. ODVAHA. Možná bychom mohli říci nebojácnost. Jak křehký akademik Patočka čelil nátlaku StB je obdivuhodné. Podrobně se to dovídáme z nově vydaných dokumentů, které mapují aktivity státní policie a výslechy v posledních týdnech Patočkova života. Stejně tak i v dnešní době je důležité nepodléhat strachu a uchovat si odvahu. I v těchto třech bodech se nám ukazuje obdivuhodná aktuálnost Patočkova myšlení a života.

* Jak ovlivnil Jan Patočka přímo vás?
Nikdy jsem se s ním nesetkal osobně. Chodíval jsem až na semináře jeho žáka Ladislava Hejdánka. Ale někdy na konci 70. let jsem dostal samizdatový výtisk Patočkova spisu „Kacířské eseje o filosofii dějin“. Dodnes ho opatruji a ukazuji studentům, aby věděli, jak se také vydávaly a přepisovaly knihy. Nejprve ale pro mne byl Patočka statečným kritikem totalitního režimu. Až později jsem začal oceňovat jeho myšlenkový přínos.

Členové Orchestru Berg hráli přímo mezi diváky v divadle

* Vzpomínkový večer byl protkán hudbou, kterou zprostředkoval pražský orchestr Berg. Ten také přednesl skladbu In Memoriam Jan Patočka, op. 40, kterou složil Martin Hybler…
Řekl bych – výborná volba. Snad se nikoho nedotknu, když řeknu, že se domnívám, že některé účastníky večera přitáhl právě orchestr Berg a Hyblerova skladba. Komorní orchestr Berg je ojedinělé hudební uskupení, které se věnuje současné hudbě a na tomto poli už si získalo značný věhlas. A Martin Hybler? Právě pro tento slavnostní večer zkomponoval, nacvičil a nakonec také oddirigoval originální skladbu. Co k tomu dodat. Jsme moc rádi, že takovou osobnost jako je Martin v Turnově máme. Musím se přiznat, že nepatřím k nadšeným „fanouškům“ moderní hudby, ale Hyblerova skladba si mě získala. Jako bych v ní slyšel ozvuky všech českých klasiků.

* Děkujeme za rozhovor.
Anna Šupíková, tisková mluvčí města Turnova, a.supikova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.