KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL XVI): TURNOV MÁ NOVOU VLÁDU NA ROKY 2014 – 2018

0

Ve středu 29. října byla podepsána koaliční smlouva mezi Nezávislým blokem a hnutím ANO 2011 Turnov. Jak stojí v dohodě, podepsané všemi zastupiteli NB a ANO, zástupci obou subjektů jsou si vědomi toho, že počet jejich zastupitelů tvoří v zastupitelstvu většinu jednoho hlasu, budou proto přistupovat k rozhodování a koaliční spolupráci s nejvyšší odpovědností, včetně účasti svých členů na jednáních zastupitelstva města. Zároveň budou hledat podporu k prosazování svého programového prohlášení u všech zbývajících zastupitelů, stojících mimo koalici. V případě, že koaliční strana nebude moci z jakýchkoli důvodů podpořit usnesení zastupitelstva města (ZM), navrženého radou města (RM) všemi svými hlasy, vyvine odpovídající úsilí pro nalezení podpory pro toto usnesení mezi dalšími zastupiteli.

Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů města, a to jak jednotlivců, tak podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů. V případě, že člen ZM za koaliční stranu, resp. jedna z koaličních stran nebude chtít z jakýchkoli důvodů podpořit při hlasování usnesení RM, vyvolá neprodleně jednání. Pokud bude koaliční partner, resp. jeho zastupitelé hlasovat v zastupitelstvu města jinak než dle vzájemné dohody, tuto skutečnost dopředu neoznámí koaličním partnerům a tento fakt povede k nepřijetí navrženého usnesení zastupitelstvem města, může to být při opakovaných případech důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany druhé koaliční strany. Smlouva může být vypovězena i při neomluvené nebo vícenásobné absenci či pozdním příchodu koaličních zastupitelů na jednání ZM.

Koaliční strany považují opoziční působení volebních stran, které nejsou součástí koalice, za legitimní a nedílnou součást účasti na demokratické správě města. Koaliční strany vytvoří podmínky pro zapojení opozičních stran do správy města včetně kontrolní činnosti zejména podporou jejich účasti ve výborech zastupitelstva města a komisích rady města. Starosta města a místostarostové města budou strategická rozhodnutí rady města a zastupitelstva města předem konzultovat s opozičními stranami a budou hledat taková řešení, která budou přihlížet k jejich názorům a námitkám.

V koaliční smlouvě jsou i rozdělené funkce ve vedení města. Starostou se má stát Tomáš Hocke (NB), místostarostkami Petra Houšková (NB) a Jana Svobodová (ANO).

V kompetenci starosty jsou zejména tyto oblasti: koordinace činnosti vedení města, komunikace s veřejností, správa majetku, investice, rozvoj města, územní plán, rozpočet města, krizové řízení, městská policie, památková péče, Krajská nemocnice Liberec, Vodohospodářské sdružení Turnov, Svaz měst a obcí ČR – finanční komise, Mikroregion Jizera.

V kompetenci 1. místostarostky (Petra Houšková) jsou zejména tyto oblasti: školství, kultura, sociální věci, Zdravotně sociální služby Turnov, MŠ, ZŠ, ZUŠ, Žlutá ponorka, knihovna, KCT s.r.o., Mikroregion Podkozákovsko, Euroregion Nisa, Svaz Měst a obcí ČR – sociální a školská komise, meziobecní spolupráce, Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska.

V kompetenci 2. místostarostky (Jana Svobodová) jsou zejména tyto oblasti: životní prostředí, doprava, Turnovské památky a cestovní ruch, Sbor hasičů Turnova, SDH, zahraniční spolupráce, cestovní ruch, sport, Městská teplárenská Turnov s.r.o., Městská sportovní Turnov s.r.o., Technické služby Turnov s.r.o., Mikroregion Český ráj, Sdružení Český ráj, MAS Český ráj.

Budoucí složení rady města:
Nezávislý blok (6): Tomáš Hocke, Petra Houšková, Eva Kordová, Karel Jiránek, Hana Maierová a František Zikuda.
ANO Turnov (3): Jana Svobodová, Jaroslav Knížek a Michal Kříž.

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Budou zřízeny dva výbory, a to finanční a kontrolní, předseda je volen zastupitelstvem města.

KOMISE RADY MĚSTA
Komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky – předseda Tomáš Hocke (NB)
Komise sportovní – předseda Jana Svobodová (Ano)
Komise dopravní – předseda František Zikuda (NB)
Komise letopisecká – předseda Petra Houšková (NB)
Komise pro občanské záležitosti – předseda Eva Kordová (NB)
Komise kulturní – předseda Otakar Špetlík (ODS)
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Michal Kříž (ANO)
Komise sociálně bytová – předseda Eva Kordová (NB)
Komise pro zdravotně sociální služby – předseda Jiří Tomášek (NB)
Komise pro životní prostředí – předseda Tomáš Tomsa (ANO)
Komise pro výchovu a vzdělávání – předseda Jana Rulcová (TOP 09)
Komise pro městskou památkovou zónu – předseda Václav Hájek ml. (NB)
Komise škodní a likvidační – předseda Arnošt Černý (ANO)

ORGÁNY SPOLEČNOSTÍ MĚSTA
* Zastoupení v radě Vodohospodářského sdružení: Tomáš Hocke (NB), Petr Soudský (TOP 09), Milan Hejduk.
* Zastoupení v DR Vodohospodářského sdružení: Jaroslav Knížek (ANO).
* Zastoupení v DR Krajská nemocnice Liberec: Tomáš Hocke (NB), Jaroslav Knížek (ANO) – 2.
* Zastoupení v DR Technické služby Turnov: Otakar Špetlík (ODS), Zbyněk Báča (Turnov potřebuje změnu), Arnošt Černý (ANO), Karel Jiránek (NB), Šárka Červinková (ČSSD) – 5.
* Zastoupení v DR Kulturní centrum Turnov: Otakar Špetlík (ODS), Václav Fanta (ČSSD), Eva Kordová (NB), Vladimíra Jakouběová, Bohuslav Lédl, Michal Kříž (ANO), Ondřej Halama – 7.
* Zastoupení v DR Městská sportovní Turnov: Tomáš Špinka (ODS), Tomáš Hudec (ČSSD), Jiří Mikula (TOP 09), František Zikuda (NB), Miroslav Reichl (ANO) – 5.
* Zastoupení v DR Městská teplárenská Turnov: Brabec (ODS), Miloslav Šorejs (NB), Roman Korolevyč, Jindřich Zeman (ČSSD), Martin Krejčí (ANO) – 5.

Závěrem je nutné poznamenat, že toto vše ještě musí být schváleno a potvrzeno na veřejném zasedání zastupitelstva města. To se uskuteční v sále Střelnice ve čtvrtek 6. listopadu od 17.00 hodin.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.