KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL IX): PŘEDSTAVENÍ LÍDRŮ

0

S naším předvolebním seriálem se již pomalu blížíme do finále. Komunální volby se uskuteční 10. a 11. října, což už je nadohled. V Turnově kandiduje celkem 11 stran a hnutí, což je rekordní počet. A rekordních je necelých tři sta uchazečů o zastupitelský mandát. Z praxe minulých let vyplývá, že volbami dochází k obměně zhruba jedné čtvrtiny zastupitelů, tentokrát to vypadá, že obměna by mohla být větší. Ze současných 27 zastupitelů nekandidují pouze Alena Svobodová (KSČM) a Ondřej Halama (KDU-ČSL). Nejdéle sloužícím zastupitelem je MUDr. Jiří Tomášek, který v turnovském zastupitelstvu sedí již 24 let!

„Každý jste si ukrojil ze svého volného času velký díl práce pro veřejnost. Mohli jste ten čas věnovat něčemu jinému, vy jste ho věnovali správě věcí veřejných. Patří vám všem velký dík, bez vás by demokracie nemohla vzkvétat,“ poděkoval všem zastupitelům za práci na posledním veřejném zasedání starosta Tomáš Hocke. Škoda, že jeho děkovný projev zněl ve čtvrtek 25. září do prázdného hlediště Střelnice. Prakticky nikdo z budoucích uchazečů o zastupitelský mandát se podívat na to, jak to na zastupitelstvu chodí, nepřišel! Nu, asi se všichni potenciální zastupitelé dívali alespoň na on-line přenos…

Volební programy volebních stran si většina čtenářů najde na internetu, resp. se letáky jistě objeví i ve schránkách. Z letošní volební kampaně jako hlavní téma vychází touha po změně. Změně fungování města ve vztahu ke svým občanům a potřeba větší komunikace. Nepřehlédnutelným tématem je cena vodného a stočného, která do velké míry zastoupila dříve tradiční „řešení“ dopravy. Strany se vyhraňují v názoru na výstavbu sportoviště v Maškově zahradě, převodu majetku Panochovy nemocnice do Liberce, v potřebě udržovat současný městský majetek v kontrastu „s megalomanskými projekty“. Kampaň je v době uzávěrky tohoto vydání novin klidná, až nudná. Uvidíme, s čím jednotlivé subjekty přijdou těsně před volbami.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O VOLBÁCH
Komunální volby budou v České republice v pátek 10. a v sobotu 11. října. Letos v Turnově kandiduje jedenáct subjektů. Podle vedoucího správního odboru MěÚ Turnov Zdeňka Hovorky by lidé měli volební lístky ve svých poštovních schránkách najít nejdéle tři dny před termínem voleb. „Pokud se tak nestane, měli by kontaktovat příslušný úřad, jestli jsou uvedeni ve voličských seznamech. Volební lístek lze obdržet i přímo ve volební místnosti,“ upozorňuje Hovorka. Volební místnosti se otevřou v pátek 10. října ve 14.00 hodin a uzavřou se ve 22.00 hodin. V sobotu 11. října budete moci jít volit v době od 8.00 do 14.00 hodin. Na Turnovsku nedošlo k žádné změně v počtu volebních okrsků. Výsledky voleb včetně jmenných seznamů zvolených zastupitelů v Turnově i spádových obcích by měly být známé v sobotu večer.

Jak postupovat při samotné volbě? Podle mnohých jsou právě komunální volby volbami nejspravedlivějšími. Nemusíte nutně volit jednotlivé strany, ale své zastupitele si vyberete sami. V Turnově máme 27 členů městského zastupitelstva, můžete:
a) napříč jednotlivými kandidátkami, které budou vytištěny na jednom papíru (oboustranně!), zaškrtnout 27 jmen nezávisle na stranách, za které kandidují;
b) můžete zaškrtnout v záhlaví jednu stranu, čímž volíte všech 27 kandidátů z příslušné strany v daném pořadí (preferenční hlasy se neudělují!);
c) zaškrtnete jednu stranu a dále můžete zaškrtnout až 26 dalších jmen z ostatních stran.
Žádná jiná forma volby není přípustná.
 
TVA PŘIPRAVUJE K VOLBÁM ON-LINE VYSÍLÁNÍ
Jako z každé důležité události poslední doby připravuje i tentokrát TvA on-line reportáže, rozhovory, „spekulace“, přehled konečných výsledků voleb i možné povolební scénáře. Nepřetržité on-line vysílání TvA na internetu na www.turnovskovakci.cz  bude zahájeno v sobotu 11. října ve 14.00 hodin, tedy v době, kdy se uzavřou volební místnosti. Sledujte TvA on-line!

Pro osvěžení události před čtyřmi roky:
http://old.turnovskovakci.cz/view.php?nazevclanku=komunÁln&cisloclanku=2010100027

ANKETA LÍDRŮ
Oslovili jsme lídry jednotlivých stran a hnutí. Všem jsme položili tři stejné otázky:
1. Proč by voliči měli dát svůj hlas ve volbách právě vám?
2. Troufnete si předvídat výsledek voleb a co ho může ovlivnit?
3. S jakým výsledkem pro vaši stranu či hnutí budete spokojeni?

n201410010816_zap_311_2014_hockeIng. TOMÁŠ HOCKE, LÍDR NEZÁVISLÉHO BLOKU
Ad 1) Nezávislý blok je jediné volební sdružení v Turnově bez podpory oficiální politické strany. K účasti ve volbách nám nestačilo vytisknout propagační materiály, ale museli jsme získat více než tisíc podpisů. Na naší kandidátce jsou Turnované, kteří prokázali své kvality nejen v profesním životě, ale jsou aktivní i ve spolkovém a společenském životě města. Hlásíme se k tomu, že jsme byli u mnohých přeměn našeho města. Chceme na dosavadní činnost navázat a s pomocí nových lidí ji obohatit. Chceme dokončit rozpracované projekty a realizovat nové. V komunálních volbách můžete nejvíce ovlivnit to, jak se vám bude v Turnově žít v dalších čtyřech letech. Dobře proto važte mezi nereálnými sliby a skutečně odvedenou prací.
Ad 2) Netroufám. Výsledek voleb může ovlivnit nečekaná událost ve městě samém, turbulence v celostátní i republikové politice…
Ad 3) Nezávislý blok je ve složité situaci. Obhajuje vítězství v minulých volbách i pozici starosty. Jestliže mám k sobě být upřímný a věřit, že má práce měla smysl, a snažil jsem se ji dělat podle svého nejlepšího vědomí, měli bychom dosáhnout vítězství. Ale třeba mně – nám bude nastaveno zrcadlo trochu jinak…

n201410010816_zap_312_2014_hudecTOMÁŠ HUDEC, LÍDR KANDIDÁTKY ČSSD
Ad 1) Myslím si, že zastupitelé za ČSSD v tomto volebním období pracovali svědomitě, vždy hájili zájmy svých voličů a byli ve svých rozhodováních jednotní. Hlasovali jsme proti kontroverzním usnesením – zrušení dětského oddělení, mamografu, porodnice a zásadně jsme byli proti fúzi Panochovy nemocnice s krajskou nemocnicí Liberec. Nesouhlasíme s navyšováním daně z nemovitostí, poplatků za svoz komunálního odpadu a ceny vodného a stočného. V nadcházejícím volebním období bychom chtěli, aby vedení města bylo otevřené vůči občanům, podporovalo sport, volnočasové aktivity a dobře se staralo o svěřený majetek. Nebudeme podporovat nesmyslné projekty, jako například Dům přírody v Dolánkách.
Ad 2) Výsledek voleb si netroufám vůbec předvídat. Bezesporu bude záležet na účasti občanů ve volbách. V komunální politice nelze vycházet z celostátních průzkumů. Myslím si, že zde voliči více než o politických stranách a uskupeních rozhodují o lidech, které znají. Výsledek bude ovlivněn i množstvím 11 politických subjektů, které se o posty v městském zastupitelstvu ucházejí.
Ad 3) Pro ČSSD by bylo dobré obhájit současnou pozici čtyř mandátů, avšak při počtu 11 kandidujících uskupení to bude velice těžké. Vše záleží na voličích, jak byli s naší prací v současném volebním období spokojeni. Děkujeme všem lidem, kteří nás v naší práci podporují, přijdou k volbám a dají nám svůj hlas.

n201410010816_zap_313_2014_jarolimekRNDr. OTTA JAROLÍMEK, LÍDR TURNOVSKÉ KOALICE
Celá řada politických uskupení kandidujících v Turnově v těchto komunálních volbách volá po změnách ve způsobu řízení města a po nápravě chyb z minulosti. Turnovská koalice (TK) s těmito požadavky plně souhlasí, na rozdíl od nových subjektů si však uvědomuje různá úskalí a širší souvislosti těchto deklarací. Uvedu dva příklady. Všichni chceme zastavit neustálé zvyšování ceny vodného a stočného v Turnově. Kandidáti TK však vědí, že nezbytným krokem k dosažení tohoto cíle je reforma Vodohospodářského sdružení (VHS), tj. organizace, jejíž založení město Turnov před několika lety v dobré víře samo iniciovalo, a která se mu poněkud „vymkla z rukou“. Pokud nebudou hlasovací práva ve VHS spojena s velikostí vloženého majetku, jsou hesla o zastavení zdražování vody prázdnými „výkřiky do tmy“. Obdobné je to i s využitím rekreačního potenciálu oblasti Dolánek. Jde o jeden z prioritních cílů TK, uvědomujeme si však, že k jeho dosažení je nutno překonat celou řadu právních i technických překážek. Kandidáti TK chtějí změny a protože mají rozsáhlé zkušenosti z komunální politiky (je mezi nimi pět současných či bývalých zastupitelů), znají cesty k jejich dosažení. TK neslibuje nesplnitelné a její volba je proto správným rozhodnutím každého turnovského patriota.

n201410010817_zap_315_2014_knizekIng. JAROSLAV KNÍŽEK, LÍDR HNUTÍ ANO 2011
Ad 1) Pokud si voliči přečtou naše slogany ve volbách, musím je ujistit, že to tak i cítíme, a to neříkám jen za sebe, ale za celý tým hnutí ANO v Turnově. „Turnovsko a okolí? Prostě ho vylepšíme”. A ten zásadní: „Aby tu chtěly žít i naše děti”. Proto za jednu z hlavních priorit volebního programu považujeme podporu vzdělanosti, úroveň školství a udržení všech škol v Turnově. Budeme aktivně podporovat zdravý životní styl, kulturu a sport.
V našem zájmu je podpora zaměstnanosti v regionu a aktivní spolupráce s podnikatelským sektorem, který zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života. Podpora rodiny s dětmi bude pro nás jednou z priorit. Zásadní povinností je podpora seniorů k aktivní činnosti a těch, kteří si sami pomoci neumí. To, co považujeme za důležité, je pozitivní přístup všech zaměstnanců na všech úrovních města k Turnovákům, zde si myslím, je také velký prostor pro zlepšení.
Ad 2) Myslíme si, že naše hnutí ANO bude mezi stranami, které uspějí se 4 – 5 kandidáty. Mezi stranami, které by mohly obsadit přední místa, bude patřit Nezávislý blok a TOP 09. Voliče určitě získají uskupení „Turnov potřebuje změnu“ a ČSSD. Netroufneme si odhadnout, jak dopadne ODS. Výsledek může ovlivnit účast u voleb, a to zejména u nováčků.
Ad 3) Budeme spokojeni, pokud budeme mít možnost tvořit a být v koalici a v radě města. Mít v zastupitelstvu pět zástupců by byl velký úspěch, ale myslíme si, že se to může stát. Všem přejeme úspěch a korektní kampaň.

n201410010817_zap_316_2014_pokornaMgr. MARTINA POKORNÁ, LÍDR USKUPENÍ TURNOV POTŘEBUJE ZMĚNU
Ad 1) Město se musí přestat vůči svým občanům chovat jako vrchnost vůči poddaným, což se dělo do zvolení starosty Hockeho. Občané jsou naši partneři, město patří jim, ne zastupitelům. Zárukou toho je naše kandidátka, která je složená z lidí, kteří dokázali, že jsou schopni dělat něco pro druhé. Z lidí, které dobře znáte! My si nechceme dělat z města realitní kancelář a nekandidujeme proto, že bychom se potřebovali někde upíchnout. Odmítáme populismus a lákání voliče na sliby s koblihou. Chceme pracovat na obnovení Dolánek jako přírodního rekreačního areálu, na zlepšení systému likvidace odpadů, budeme jednat o ceně vody, byť víme, že jednání budou dlouhá a složitá. Nebudeme město nadále zadlužovat, chceme opravovat městský majetek, především pak školu v Mašově, která ze základních škol zbývá k rekonstrukci poslední. Chceme zachovat stávající rozsah zdravotní péče v turnovské nemocnici a aktuální nabídku středních škol a úřadů v Turnově. Otevřeme městská sportoviště dětem, budeme pokračovat v oživení centra města. Chceme zkvalitnit občanskou infrastrukturu v okrajových částech města. Víme, jak na to, proto prosíme o vaši podporu.
Ad 2) Věřím, že výsledek voleb neovlivňují jen faktory typu počasí, růže nebo koblihy rozdané na náměstí, ale především zkušenost lidí se zastupiteli po celé volební období, jejich vstřícnost, snaha pomoci…
Ad 3) Máme čtyři mandáty a rádi bychom nějaký další přidali. Vzhledem k tomu, že máme silnou kandidátku, věřím, že to zvládneme.

n201410010817_zap_314_2014_soudskyIng. PETR SOUDSKÝ, LÍDR TOP 09
Proč by měli občané Turnova volit TOPku? Na videu webu TvA magistra Martina Pokorná konstatovala, že „Turnov potřebuje změnu“ má nejlepší kandidátku. Paní magistry si velmi vážím, nicméně v tomto se zmýlila, protože je opravdu, ale opravdu jasné, že nejlepší kandidátku má TOP 09. Ale teď vážně. Myslím, že jména lidí na naší kandidátce jsou již garancí toho, že budou svou práci dělat dobře. Jsme konzervativní stranou a z toho plyne, že nechceme zadlužovat město. Chceme diskutovat o cenotvorbě vody, kde nás nejvíce štve argument, že se s tím nic nedá dělat, že to buď zaplatí občan, nebo město. Ceny elektřiny a plynu přitom již v loňském roce klesaly. Chtěli bychom řešit i dopravní situaci v „Hloubce“, ale ne již diskutovanou trasou přes Luka a kolem škol, nýbrž variantami expertního řešení mimo centrum města, o kterých by si občané rozhodli v referendu. Chtěli bychom podpořit dostavbu „Maškovky“, aby Turnov mohl svým návštěvníkům a občanům nabídnout to, co například sousední Jičín. Současně chceme dotvořit Dolánky a eventuálně zadat studii na propojení obou zmíněných areálů. Chtěli bychom zpříjemnit nákup základních věcí (pošta, lékárna apod.) bezplatným krátkodobým parkováním. Každý obchodní dům vnímá bezplatné parkoviště jako základní podmínku svého bytí.  Prostě: Chtěli bychom Turnov, který je již dnes dobrým místem k životu, udělat ještě lepším a příjemnějším. A jaký výsledek by nás potěšil? Každý, který bude zajišťovat alespoň čtyři mandáty v zastupitelstvu.

n201410010817_zap_317_2014_simunkovaMgr. RADKA ŠIMŮNKOVÁ, LÍDR STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ
Ad 1) Základní filozofie Strany svobodných občanů (Svobodných) preferuje svobodu člověka  před diktaturou státní moci. Na těchto principech stojí i základní programové teze, které bychom prosazovali v komunální politice v Turnově. Vyhýbáme se populistickým slibům, naopak zaujímáme jasné postoje k často nepopulárním tématům, jako je naše NE současné megalomanské podobě výstavby sportoviště se zimním stadionem v Maškových zahradách. Místo toho prosazujeme kvalitní obnovu veřejných prostranství.
V našem volebním programu se zabýváme různými oblastmi našeho života, například tíživou dopravní situací, chceme uvést do praxe novinky pro parkování v Turnově. Zabýváme se otázkou rozvoje Turnova, účelnými investicemi, otázkou efektivního fungování městské policie, oblasti základního i speciálního školství, volnočasovými aktivitami a sportem i zdravotnictvím.
Ad 2) Záleží na volební účasti. Předpokládáme, že většina kandidujících subjektů bude mít své zastoupení v ZM. Svobodní upřednostňují prosazování svého programu. V případě volebního úspěchu budeme hledat programově spřízněné partnery.
Ad 3) Samozřejmě s co nejvyšším. Našim cílem je zisk dvou, tří mandátů.

n201410010817_zap_318_2014_spinkaIng. TOMÁŠ ŠPINKA, LÍDR ODS
Ad 1) Doufáme, že jsme naše voliče přesvědčili kvalitním předvolebním programem, který, jak jsme již v minulosti dokázali, dokážeme splnit. Neslibujeme voličům žádné populistické předvolební sliby. Slibujeme jenom to, co víme, že dokážeme prosadit. Voličům nabízíme kvalitní kandidátní listinu, která obsahuje osobnosti, jež mají zkušenosti s prací pro město či jeho obyvatele. Nabízíme nové i zkušené tváře. U ODS si může vybrat svého zástupce každý!
Ad 2) Výsledek voleb z našeho pohledu může ovlivnit současná „politická nálada“ v republice. ODS má v tomto směru oproti ostatním stranám nevýhodu, protože si toto nese na bedrech. Přesto ale věříme, že turnovští voliči ocení práci, která je v Turnově za námi vidět. Nadále vám chceme dokazovat, že jsme liberálně konzervativní pravicovou stranou pro všechny slušné lidi! 
Ad 3) Výsledek, který bychom považovali za úspěch, je zisk čtyř mandátů.
 „Město, kde žiji, město, na které jsem hrdý a pro které budu pracovat.“ Navštivte naše webové stránky www.ods-turnov.cz či náš profil na Facebooku. Volte ODS – volte číslo 4.

n201410010818_zap_319_2014_tomasekOLDŘICH TOMÁŠEK, LÍDR KSČM
Proč by voliči měli dát svůj hlas ve volbách právě nám? Protože jsme v komunální politice v Turnově vždy pracovali v jejich prospěch. Komunistická strana Čech a Moravy má v turnovském zastupitelstvu své zástupce nepřetržitě od počátku devadesátých let. Ti se vždy snažili navrhovat nebo podporovat takové kroky, které vedly ke zlepšení podmínek života občanů Turnova. O to se vynasnažíme i v novém volebním období. V našem konkrétním volebním programu, který voliči najdou ve svých schránkách, nabízíme řešení nejpalčivějších problémů města. Budeme například hledat nejvhodnější způsob, jak odstranit nevyhovující dopravní situaci ve městě (náměstí Českého ráje, Hluboká ulice, Palackého a Nádražní ulice) i s ohledem na životní prostředí. Není nám lhostejná rostoucí cena vodného a stočného v Turnově, proto chceme zastavit její navyšování. Budeme podporovat pokračování revitalizace sídlišť a navrhovat rekonstrukce a úpravy povrchů, ulic, chodníků i hřišť. Zaměříme se také na možnosti rozšíření parkovacích ploch i zeleně ve městě. Budeme vždy usilovat o věcné a kvalifikované rozhodování, opírající se o názory občanů. Uděláme vše, abychom je nezklamali.
A s jakým volebním výsledkem naší strany budeme spokojeni? V uplynulém volebním období jsme v zastupitelstvu měli jeden mandát. Rádi bychom ho udrželi, případně navýšili.

n201410010818_zap_320_2014_weissovaDANIELA WEISSOVÁ, LÍDR ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANY
Chceme výrazně proměnit komunikaci s občany i podnikateli. Přes všechny proklamace minulých i současného vedení a mnoho uskutečněných tzv. „setkání s občany“, se v komunikaci města směrem k občanům nezměnilo nic. „Setkání“ vnímáme jako alibistické krytí pro rozhodování – „vždyť jsme přece s lidmi mluvili“. To se musí změnit. Město není majetkem 27 zvolených, ale místem, kde společně žijeme s dalšími 14.440 lidmi. Je to místo, které má bohatou historii a mělo by mít i hezkou budoucnost. Veřejný prostor, který je k dispozici, je nevyužit. Prodává se městský majetek a na druhou stranu se zastavují volné plochy. Je potřeba udělat inventuru městského majetku včetně pozemků. Je potřeba udělat revizi uzavřených smluv. Je potřeba urychleně řešit dopravu ve městě. Například bezplatná MHD prakticky všude oživila zájem o užívání veřejné dopravy, a to i tam, kde tyto systémy předtím stagnovaly. Je potřeba mít vizi! A je potřeba pro vizi udělat vše, co je v našich silách.
Výsledek voleb výrazně ovlivní to, že na mnoha kandidátkách je spousta mladých lidí. To by mohlo přivést více mladých voličů k urnám. Zároveň chci ujistit starší voliče, že mladým mohou důvěru dát. Přece sami byli také mladí a docela dobře ten život zvládli, že? Myslím si, že voliči budou hodně kroužkovat. Domnívám se, že i kandidáti z nově vzniklých uskupení mají šanci se do zastupitelstva dostat. Pochopitelně bychom si přáli uspět a vzhledem ke zpětné vazbě, kterou máme, odhaduji dva mandáty. To by na začátek bylo dobré. Ale je možné, že nás voliči překvapí a pirátů usedne do lavic zastupitelstva víc.

n201410010818_zap_321_2014_zahradkaJUDr. VILÉM ZAHRÁDKA, LÍDR KANDIDÁTKY KDU–ČSL
Ad 1) Kandidáti do voleb místního zastupitelstva v Turnově z řad KDU-ČSL a jejich příznivců budou hájit oprávněné zájmy všech obyvatel Turnova a blízkého okolí. Bude to snaha o efektivní čerpání dotací z Evropských fondů, zejména na řešení dopravy v centru města s jeho výjezdem na Semily a Lomnici nad Popelkou. Pokusíme se vyhledat nové parkovací možnosti, příp. zbudováním nových patrových parkovacích stání. Budeme prosazovat zvelebování dalších městských částí, a to opravami chodníků, výsadbou nové zeleně a opravami místních komunikací. Budeme akcentovat permanentní čistotu města, zejména osvětou mezi občany a mládeží na školách, aby naše město bylo skutečným srdcem Českého ráje.
Budeme prosazovat výstavbu nových bytů, zejména startovacích pro mladé rodiny a rodiny sociálně slabší. Naší snahou bude efektivní vynakládání městských prostředků, úspěšné dokončení rozpracovaných investic a další nezadlužování města.
Námětů na řešení příjemného žití v Turnově bude v budoucích čtyřech letech daleko více, neboť naše kandidátka je značně omlazena a mladí lidé mají velké množství nápadů, jak spolu se zkušenějšími spolukandidáty uvést své nápady v život. Proto se nebudeme bránit spolupráci se všemi ostatními stranami a volebními uskupeními, které budou chtít prosazovat zvelebování životních podmínek pro občany Turnova a jeho blízkého okolí.
Ad 2) Nejsem prognostik ani věštec, proto výsledek voleb nepředpovídám.
Ad 3) Žádáme voliče, aby volili kandidátku č. 9 KDU-ČSL, protože je mladá a dynamická. Máme připraveny lidi jak do rady města, tak i na místo starosty. Všem, kteří nám dají svůj hlas, předem děkujeme.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.