KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL IV): POHLED DO SPÁDOVÝCH OBCÍ

0

Tento díl volného předvolebního seriálu budeme věnovat spádovým obcím okolo Turnova. Jak jejich představitelé vnímají Turnov jako správní centrum? A co starostové, kteří třeba v případě Karlovic nebo Všeně fungují v čele své obce téměř po celé polistopadové období? Kandidují, nebo se pokusí svoji funkci předat? Udělejme první zastávku právě třeba v KARLOVICÍCH. Starostka Vlasta Špačková – to už je mezi českorajským polistopadovými starosty přímo legenda. Její názor byl a je vždy slyšet, nebojí se tlumočit i věci nepopulární, ve své obci požívá přirozené autority. „Už delší dobu tvrdím, že končím. Do zastupitelstva kandidovat budu, ale místo starosty už chci přenechat někomu mladšímu,“ říká Vlasta Špačková. Podle ní se v obci za poslední období podařilo významně obnovit spolkový život, je pyšná na to, že se v současné době staví bezpečné přechody v Karlovicích a Radvánovicích, na začátku léta se povedly oslavy 500 let obce.

„Pro další funkční období bude důležité, jestli se konečně začne nějak pracovat na odklonu silnice I/35 mimo obec. Těch 11 tisíc aut denně, které lidem v Karlovicích a Radvánovicích jezdí pod okny, bych nikomu nepřála. Doufám také, že se konečně podaří postavit odstavné parkoviště na konci aleje u lázní, odkud je přirozené nástupiště do Hruboskalského skalního města. Už to vypadalo nadějně mnohokrát, nyní ale myslím, že stavba je už opravdu na spadnutí,“ dodala Špačková. Dobře podle ní funguje spolupráce s městem Turnov. Kéž by bylo více podobných měst. Na rozdíl třeba od Jičína, konstatovala starostka.

Také Ivan František Herbst, starosta VŠENĚ, patří mezi starosty-nestory. Ve volbách kandiduje a hodlá post starosty obhájit. Pyšný je na to, že se v obci podařilo udržet základní školu, když už ji hodně lidí odepsalo. On školu považuje za základní prvek svébytnosti menších obcí. V dalším funkčním období by rád nově upravil areál na Kopanině, kde se konají společenské a sportovní akce. Herbst je známý svým negativním postojem k legislativní úpravě regionální správy v čele s tzv. pověřenými městy. On by rád viděl systém, který více podporuje venkov, obcím nadřízený orgán by měl být okres a ne větší města. I proto si na Všeni mj. uchovali vlastní stavební úřad. Zdejší by také rádi viděli nějaké rozhodnutí ohledně výstavby stamilionového rekreačního zařízení Wellness Všeň, obec má ale podle Herbsta minimum možností něco v tomto smyslu ovlivnit.

Do voleb opět kandiduje také starosta PĚNČÍNA Karel Bičík. Podle něho je v obcích čím dál větší problém sehnat lidi, kteří by byli ochotni dělat něco navíc. Kromě dalších vylepšení a úprav v obci má starosta vizi postavit nad Pěnčínem rozhlednu, která by oživila turistický ruch. Zatím to však naráží na nechuť vlastníka pozemku. „Mnoho lidí je u nás závislých na autobusové dopravě, proto se mně nelíbí změny v jízdních řádech, které tyto služby omezují, třeba právě tady bychom uvítali hlubší spolupráci s Turnovem,“ uvedl starosta.

Starosta VLASTIBOŘIC Martin Beksa jde do nadcházejících voleb s tím, že chce post obhájit. „Myslím, že za uplynulé období se hodně k lepšímu proměnila tvář obce, což asi nejvíc ocení ten, kdo zde nějakou dobu nebyl. Pyšný jsem na to, že se nám jak v kulturním domě a na obecním úřadě, tak hlavně v domě s pečovatelskou službou podařilo instalovat tepelná čerpadla, což je kromě výrazné úspory i vstřícný krok směrem k ekologii. V příštím volebním období bude zásadní rekonstrukce vodovodu ve Vlastibořicích a v Jivině, chceme také více podporovat sport a kulturu,“ uvádí starosta. S Turnovem jako správním centrem regionu má Beksa, jak uvádí, zkušenosti různé, podle něho by stálo za úvahu a diskuzi, jak zefektivnit vzájemnou komunikaci mezi městem a okolními obcemi.

Luděk Saidl bude ve volbách obhajovat funkci starosty PŘEPEŘ. V minulém funkčním období se tady podařilo zateplit školu, dokončit kanalizaci na Potůčku, opravit místní komunikace a mnoho dalších drobných věcí. V příštím roce by se mělo pokračovat se zateplením mateřské školy a obecního úřadu, soukromý investor by měl začít budovat regulérní fotbalové hřiště. Dlouhodobě by si místní přáli zřídit železniční zastávku, která by jim usnadnila cestování do města, resp. k terminálu hromadné dopravy u turnovského nádraží. K činnosti správních orgánů města nemá starosta připomínky, prý pomohou vždy, když obec potřebuje.

Starosta OHRAZENIC Petr Bydžovský končí. Už ani nekandiduje do zastupitelstva, jak říká, chce obec předat mladším. Má se za čím ohlédnout. Dokončena byla velká část kanalizace, u školy je nové hřiště, opraven byl hřbitov, jsou zde nové stavební parcely, škola září novou fasádou. V následujícím období jeho nástupce čeká ještě dokončit zbylou část kanalizace, zateplit školku, hovoří se také o novém vodojemu…

Ve volbách kandiduje a post chce obhájit starosta MALÉ SKÁLY Michal Rezler. Obec se může pyšnit novými službami, vzrůstajícím turistickým ruchem, který ovlivnila nedávno otevřená cyklostezka Greenway Jizera, před pár týdny tady dokončili výstavbu kanalizace a vodovodu na pravém břehu řeky, z vlastních prostředků opravují poškozenou zeď na Pantheonu. Opraveny byly místní komunikace, Liberecký kraj nedávno dokončil rekonstrukci zdevastované silnice na Frýdštejn. V dalším funkčním období je třeba řešit systém parkování zejména v turistické sezoně, obec by ráda vybudovala nové sociální zařízení na parkovišti pod Pantheonem. Spolupráci s Turnovem si starosta pochvaluje.

I stávající starostka TATOBIT Lenka Malá kandiduje a post obhajuje. Zásadní podle ní bylo v uplynulém funkčním období dokončení stavby vodovodu na Žlábek, výměna oken na všech objektech obce a úspěšné fungování základní školy. Za zmínku stojí také obnovení spolkového a společenského života v obci. V dalších letech by zde rádi dokončili cyklostezku z Tatobit na Žlábek a opravili zázemí u hřiště. Ani starostka Tatobit nemá vážnější výhrady ke spolupráci s Turnovem, který zdejší berou jako přirozené centrum. „Co bychom uvítali, je lepší dostupnost hromadnou dopravou do průmyslových zón na okrajích města, zejména té na Vesecku. Také jsme si už bohužel museli zvyknout, že autobusová zastávka ve směru k nám není více v centru, určitě bychom ji uvítali někde v okolí Havlíčkova náměstí,“ přiblížila starostka.

Ve volbách kandiduje také starostka ROVENSKA POD TROSKAMI Zdeňka Nejedlá. Zásadní pro město pod Troskami je podle ní současné zahájení výstavby kanalizace a vodovodu, zateplení školy a školky, ale i třeba loňské oslavy Antimony70. V dalším období bude důležité práce dokončit a také se vyrovnat s úvěrem, který si město na stavbu vzalo. Spolupráce s Turnovem je podle ní bezproblémová, pro obyvatele Rovenska jde o místo, kam jezdí za prací, nákupy i kulturou.

Kandiduje a post obhajuje také starosta HRUBÉ SKÁLY Jan Houška. Nedávno zde dokončili rekonstrukci vodovodu, vyměnili okna ve škole, chystají se protáhnout vodovod k vlastnímu zdroji a perspektivně opustit VHS, od čehož si slibují, že lidé budou za vodné platit méně. V obci se chystá i oprava některých místních komunikací. Spolupráci s Turnovem si Hruboskalští pochvalují, nový územní plán tady díky dobré spolupráci schválili již v roce 2011.

Starostka VYSKŘE Doubravka Fišerová ve funkci končí. „Mám připravenou hrnčírnu a mé další působení přesouvám na rodinný statek v Arnošticích. Obě věci a děti k tomu už opravdu nejde skloubit a své rodině dlužím mnoho,“ uvádí starostka. Za své působení v čele obce se stydět nemusí. „Podporovali jsme spolkový život, v obci jsou nové stavební parcely, byla opravena hřiště, místní komunikace, ale třeba i vysázena dubová alej či opravena pískovcová hřbitovní zeď. Před dokončením je nový územní plán obce a komplexní pozemkové úpravy,“ říká Fišerová. Obec se může pyšnit i opravenou kapličkou sv. Anny, která je vidět kilometry daleko. „Potřebuji si načas odpočinout od papírů a úřední kanceláře a chci se zase chvíli zabývat produktivní činností a něčím radostnějším. Stále více mně připadá, že se vzdalují světy úředníků od životů lidí, kteří produkují skutečné hodnoty a kteří jsou základem společenského blahobytu. Sama bych navrhovala každého státního zaměstnance jednou za pět let poslat alespoň na rok na samostatně výdělečnou činnost, aby zjistil, o čem je skutečný život a jak je to tvrdý chlebíček. Starostování byla pro mě dobrá životní zkušenost, ničeho nelituji, ale zatím mám pocit, že se mně ani moc stýskat nebude. Asi nazrál ten správný čas pro změnu,“ uzavřela Doubravka Fišerová.

201409042137_zap_276_2014_muzsky

ANKETA ZÁSTUPCŮ TURNOVSKÝCH STRAN A HNUTÍ
Jak vidí fungování Turnova navenek zástupci zdejších stran a hnutí, které se ucházejí o voličské hlasy v nadcházejících komunálních volbách? Obeslali jsme všech jedenáct subjektů, nikoho jsme do odpovědi nenutili. Otázka zněla: Turnov je přirozeným lokálním centrem pro spádové obce a také správním jako tzv. pověřená obec III. Jak podle vás plní roli správního centra, co by se mělo zlepšit?

* Tomáš Hocke, Nezávislý blok: Z mého pohledu je Turnov přirozeným centrem pro okolní spádové obce z několika důvodů: Jsme především městem dopravně dobře dostupným, jak pro obce okolo Jizery, tak obce z okolí Kozákova, Českého ráje i pro obce za dálnicí. Turnov je městem, kde je soustředěno relativně dost úřadů státních správy (i když ne tolik, kolik bychom si přáli), je centrem základního i středního školství, nadstavbové občanské vybavenosti i sídlem velkých firem zaměstnávajícím mnoho lidí. Je třeba rovněž vnímat i historický kontext původního turnovského okresu.
Domnívám se, že spolupráce s okolními samosprávami obcí je dobrá. Snažíme se starosty okolních obcí ORP pravidelně potkávat, probírat problémy obcí i naše společné, zúčastňovat se jednání mikroregionů, v případě nutnosti pomoci radou či intervencí většího města.
V budoucnu musí stále městská reprezentace vnímat Turnov v širším kontextu právě celého ORP, aktivně vystupovat při reformě státní správy, být na pozoru s přenosem získaných kompetencí ven z města. Znova a znova se pokoušet zvrátit křivdu, které se turnovskému okresu stala v roce 1960. Vůči okolním obcím stále vystupovat přátelsky, vycházet vstříc přáním nejen ve formální rovině. Být  partnerem, ne konkurentem. Krůček po krůčku se stávat oním Srdcem Českého ráje.

* Otto Jarolímek, Turnovská koalice: Tuto záležitost by měli spíše posoudit představitelé obcí turnovské spádové oblasti. Oni by měli říci, zda Turnov je skutečně „jejich“ pověřená obec, na níž se mohou se svými problémy s důvěrou obrátit. Osobně se domnívám, že si Turnov počíná v této sféře poměrně dobře. Je však třeba si uvědomit, že se zde jedná o činnost víceméně administrativní probíhající po linii státní správy. Trochu mně chybí neformální spolupráce samosprávných orgánů, kontakty mezi jednotlivými zastupitelstvy prakticky neexistují.

* Jaroslav Knížek, ANO 2011: Turnov je regionální centrum a jako takové má dopad na způsob života nejen jeho občanů. Turnov jako lokální centrum si myslíme, že pracuje poměrně dobře. Určitě najdeme řadu věcí, které je třeba stále zlepšovat, ale to souvisí s obecným rozvojem. Zde budeme usilovat o sloučení odloučených pracovišť města spolu s dalšími pracovišti státní správy na jednom místě a vybudování druhé radniční budovy, nejlépe rekonstrukcí některé ze stávajících budov. Rozšíření úředních hodin důležitých pracovišť na pracovní sobotu 1x za dva měsíce by mohlo být zajímavou službou pro občany.
Spolupráce Turnova a okolních obcí je důležitá pro obě strany. Důležitá je i při řešení regionálních problému, kde je třeba postupovat společně na kraji a prosazovat společné věci. Turnov jako regionální centrum by měl ukazovat směr při společném postupu při projednávání otázek na krajské úrovni. Úředníci městského úřadu by měli více pomáhat starostům obcí (hledání dotací, školení o zákonech). Jednat by se mělo i o posílení finančního fondu na podporu obcí. Musíme hlídat pozici nemocnice a udržet poskytované služby minimálně na současné úrovni. Důležité je zachovat úřady v Turnově a zamezit odchodu do Semil. Hlavní téma je samozřejmě i podpora zaměstnanosti, která je pro spádové obce velmi důležitá a řada těchto obyvatel v Turnově pracuje. Zachování školek a škol a dostatečná reakce na zajištění kapacity oběma směry. Důležité je vhodně optimalizovat regionální autobusovou dopravu a prověřit aktuální stav v návaznosti na finanční zatížení. Podporu kultury a sportu je rovněž třeba rozšířit i do okolních obcí. Podpoříme budování cyklostezek a chodníku mezi obcemi.

* Martina Pokorná, Turnov potřebuje změnu: Turnov je přirozeným i správním centrem regionu, kromě servisu v podobě výkonu funkce státní správy úředníky našeho městského úřadu (zejména stavební úřad a věci spadající pod odbor životního prostředí) by měl především a ve vlastním zájmu poskytovat obcím kolem informace o dění ve městě. Ideálně tak, aby lidé z okolních vsí do Turnova jezdili na nákup i za zábavou. Obráceným směrem to funguje, myslím, velice dobře, Turnované jsou dobře informováni o tom, co kde v okolí probíhá za koncert nebo jiné akce.

* Petr Soudský, TOP 09: Domnívám se, že Turnov tuto roli plní docela dobře, například v oblasti školství nebo v oblasti fungování dalších odborů jsem nezaznamenal větší problém. Odbor školství třeba bude v příštím roce realizovat projekt na podporu sociálně slabších žáků. To jistě zaslouží pochvalu. Podobně je tomu i ve většině ostatních oblastí. V oblasti zdravotnictví si ale Turnov svou roli spádového centra převedením nemocnice pod křídla Krajské nemocnice Liberec výrazně zmenšil. Co bych opačně uvítal, je posílení současné  pozice Turnova ve VHS Turnov, kdy poměr hlasů, který má Turnov ve VHS, naprosto neodpovídá majetkovému složení.

* Radka Šimůnková, Strana svobodných občanů: V oblasti výkonu přenesené státní správy se domnívám, že Turnov plní svoji funkci lokálního centra dobře. Samozřejmě by bylo možné i zde hledat vylepšení, například v informačním servisu městského úřadu vůči občanům a vedení okolních obcí. Akceschopnost Turnova, jako centra regionu,  byla v minulých letech prověřena i při řešení krizových situací, zejména máme na mysli povodně. Do budoucna bychom se snažili více komunikovat s vedením okolních obcí s cílem dosáhnout jednoty a tím i silnější vyjednávací pozice. Jde nám o posílení společného postupu především v problematice plánování a budování dopraní infrastruktury. To je z pohledu dalšího rozvoje celého regionu, nejen samotného Turnova, klíčová věc.    

* Otakar Špetlík, ODS: Turnov jako obec s rozšířenou působností (ORP) plní svou roli ze zákona o obcích.  V souladu s ním mnozí úředníci městského úřadu provádějí výkon státní správy i pro dalších 36 spádových obcí v mnoha oblastech – stavební úřad, živnostenský úřad, mnohé činnosti v oblasti životního prostředí, školství, sociální oblasti, památkové péče a úředníci odboru rozvoje zpracovávají územní plány spádových obcí.
Mimo zákonné povinnosti, na žádost starostů několika obcí a na základě veřejnoprávní smlouvy, měří naše městská policie rychlost mobilními a pevnými radary. Ne všechny ORP vystupují vůči okolním obcím tak aktivně jako Turnov – viz právě probíhající projekt Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora meziobecní spolupráce.“  Do něj se Turnov zapojil jako jedna z prvních ORP a jím vytvořený odborný tým společně se starosty obcí a za prostředky z EU řeší možnosti budoucí efektivnější spolupráce v oblasti školství, odpadového hospodářství, sociální oblasti a kvality komunikací.
Vedení města a vedoucí odborů MěÚ se pak několikrát za rok setkávají se starosty obcí na společných poradách zaměřených především na novinky v oblasti legislativy. Kromě toho je Turnov aktivním členem dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Jizera“ (16 obcí) a místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“.
Zlepšovat spolupráci však lze zřejmě ve všech oblastech, a to jak ze strany některých našich úředníků (vstřícnost, preciznost..), nás ve vedení města, tak ze strany starostů spádových obcí. Některé obce spolupracují minimálně, jedna prakticky vůbec… A je to zpravidla na škodu obou stran.

* Daniela Weissová, Pirátská strana: Spádová oblast Turnova je velká – téměř 40 obcí. Na deseti řádcích lze jen velmi těžko postihnout celou problematiku. Stručně řečeno – podobně, jako chceme usilovat o znovunastolení dialogu mezi městem a živnostníky a místními podnikateli, tak chceme otevřít komunikaci s těmito obcemi. A to dokonce i „přeshraničně“. Malá Skála, či Příšovice nepatří dokonce ani do okresu Semily a přesto nás pojí mnoho společného. Od dopravy, přes cestovní ruch, zdravotnictví, obchody… Domníváme se, že skutečně otevřená debata všech partnerů, nalezení a pojmenování společných cílů i problémů a vzájemná pomoc při jejich řešení, může pomoci tomuto regionu. A daleko více, než všechny dosud pronesené sliby od místní, přes krajskou až po republikovou úroveň. Myslíme si, že po dvaceti pěti letech je snad už opravdu nejvyšší čas. A také jsme přesvědčeni, že k rozhodování o budoucnosti regionu mají co říci mladí lidé. Ti, v jejichž kompetenci a odpovědnosti už spíš dříve, než později, to nakonec bude.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.