RŮŽOVÁ HOUSENKA JE TEĎ UŽ OPRAVDU MEZI NÁMI

0

(Pozor! Aktualizace původního textu z 26. ledna)Sochař David Černý, autor „Entropy“ v sídle EU, který se díky kontroverznímu vypodobnění unijních zemí stal nejskloňovanějším Čechem dneška, na náš přímý dotaz svolil a souhlasil s tím, že obrázky jeho uměleckého díla „Kultura“, které má být instalováno v průčelí KC Střelnice, můžeme na tomto serveru a v novinách TvA zveřejnit. Po více než roce přešlapování je tu průlom, protože dosud občané mohli dílo lidově zvané růžová housenka pouze vidět v kanceláři kulturního centra nebo si ho představovat z více či méně povedených popisů v různých médiích. Tabu padlo, housenka je nyní skutečně mezi námi…

n200901262103_zap_45_09_kulturaDavid Černý po veřejném představení svého díla na zasedání turnovského zastupitelstva v prosinci 2007 zveřejnění obrazové podoby svého díla zakázal s odkazem na svá autorská práva. I přesto tehdy zastupitelé s realizací díla souhlasili těsnou většinou 14 hlasů.

Nynější načasování prosby o svolení se zveřejněním obrázků není náhodné. Ve čtvrtek 29. ledna se v sále Střelnice uskuteční nejsledovanější veřejné zasedání zastupitelstva města tohoto roku. Kromě jiných bodů bude projednáván i rozpočet Turnova na rok 2009.

V rozpočtu je jednou z položek také řádek s částkou 200 tisíc Kč, jako základním příspěvkem na realizaci díla Davida Černého. Přitom růžová housenka má přijít podle posledních informací zhruba na pět milionů. Částka ve výši 200 tisíc je tedy jakýmsi lakmusovým papírkem. Když ji v rámci rozpočtu zastupitelé schválí (nebo i třeba navýší), může se od toho odvíjet další postup. Zatím neoficiálně se mluví například o zřízení nějakého fondu, do kterého by mohli přispívat podnikatelé a občané, záměr může uchopit nějaký privátní mecenáš ad.

n200901262104_zap_46_09_kultura

n200901262104_zap_47_09_kultura

n200901262106_zap_48_09_kultura

Aktualizace 30. ledna

Zastupitelé města ve čtvrtek 29. ledna schválili rozpočet Turnova na rok 2009. A s rozpočtem byla schválena i položka 200 tisíc Kč, jako základní částka na realizaci uměleckého díla „Kultura“, resp. lidově růžová housenka. Pravdou je, že prakticky celá diskuse při schvalování rozpočtu byla věnována tomuto kontroverznímu dílu. Někteří zastupitelé chtěli položku zrušit a peníze poukázat na něco jiného (Jarolímek, Jansa, Beran), razantně se instalace díla zastal radní Halama. „Já bych navrhl dokonce tuto částku zvýšit na jeden milion, protože částka dvě stě tisíc je pro dílo vzhledem k nákladům na pořízení degradující. Není tu ale dostatek vůle věc dotáhnout až do konce,“ uvedl na zasedání zastupitelstva Ondřej Halama. Ten také požádal redakci TvA o zveřejnění svého stanoviska k věci.

Přinášíme ho v plném znění:

 

VÍTEJ, KULTURO!

Hned na počátku: Jsem ten, komu se umělecké dílo pana Černého líbí a kdo by byl rád, kdyby bylo na Střelnici umístěno. Ale popořadě.

Pan architekt Šíma, autor Střelnice, několikrát a opakovaně vyprávěl a psal o architektonické podobě Střelnice. Navrhoval ji ve vztahu k dominantě Turnova – Mariánskému kostelu – a pojal ji velmi prostě až stroze. Duchovní a kulturní oblast jsou příbuzné rozměry života člověka a kostel a kulturní dům jsou místem, kde se lidé scházejí ku zvláštním příležitostem. Střelnice je pojata jako jakýsi podstavec kostela, svou „vizáží“ nemá rušit ani kostelu konkurovat. (Kulturní život jako sokl života duchovního? Otevře nám kultura oči pro oblasti vyšší /průhledy z velkého sálu/? To jsou určitě zajímavé otázky…)

V tu chvíli však pan architekt v oné stavební strohosti hledal nějaký oživující, rozradostňující prvek a obrátil se na pana Černého. Pan Černý pak připravil studii a nakonec nechal udělat i velký, zhruba třímetrový model díla, který je umístěn na Střelnici. To vše – zdůrazňuji – nestálo město Turnov žádné peníze. (Proto také některá z vyjádření vůči panu Černému se mi zdají neuvěřitelná.) Umělecké dílo tedy je i není součástí Střelnice. Nebylo součástí projektu a dokumentace, ale není také žádný přílepek, protože je v souvislostech architektonického záměru.

Odhad výrobní ceny díla je 5-6 milionů Kč (uvnitř elektronika, osvětlení, obrazovka, hudba etc.). Sám pan architekt Šíma chce peníze shánět. Je samozřejmě důležité, aby tento projekt měl podporu odpovědných lidí – lépe odpovědnost majících. To je v našem případě zastupitelstvo města. To svoji podporu vyslovilo už v loňském roce a znovu také schválením rozpočtu s příspěvkem na umělecké dílo právě v těchto dnech.

Leč je rozpočtový řádek ve výši 200 tisíc Kč dostatečnou podporou? Najdou se cesty jak shromáždit potřebné prostředky? Není toto ta nejméně příhodná doba? Je mnoho otázek, na něž neznáme odpovědi. Já patřím k těm – a není nás tak málo – kteří by se rádi potkali na slavnostním odhalení uměleckého díla pana Davida Černého  na turnovské Střelnici a radostně vydechli:  VÍTEJ,  KULTURO!
Ondřej Halama

ondrej.halama@tiscali.cz

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.