STŘELNICE ZAČALA SLOUŽIT VEŘEJNOSTI, NAPLNÍ VELKÉ OČEKÁVÁNÍ A OBHÁJÍ SVÉ MÍSTO NA SLUNCI TURNOVSKÉHO KULTURNÍHO NEBE?

0

Pátek 24. října krátce po 18. hodině. Ohňostroj ozařuje obrysy nového kulturního domu Střelnice, nejkontroverznější turnovské stavby posledních desetiletí. Na místě staré budovy je dnes moderní stánek kultury. Někteří kritizují jeho velikost a podobu, druzí poukazují na skutečnost, že kulturní dům by měl splňovat požadavky nejméně na dalších 50 let a že celá spádová oblast centrum kultury potřebuje. Nebylo lehké stavbu Střelnice prosadit, nebude lehké naučit znovu obyvatele regionu do kulturního domu chodit.

„Jako obyvatel Libereckého kraje jsem rád, když mohu být při otevření podobné stavby. Turnov je přirozeným centrem regionu a kulturní dům si zaslouží,“ řekl při slavnostním zahájení Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky. „Nová Střelnice bude sloužit dalších sto let, jsem ráda, že se stavbu podařilo dotáhnout do zdárného konce,“ uvedla starostka Turnova Hana Maierová. „Oceňuji přesvědčivost a tah na branku předchozího starosty Turnova Milana Hejduka, který nejen krajské úředníky dokázal přesvědčit o potřebnosti stavby,“ přiblížil zástupce hejtmana Radim Zika.

n200810260012_rep_272_08_strelnice

n200810260012_rep_273_08_strelnice

n200810260013_rep_274_08_strelnice

n200810260041_rep_275_08_strelnice

n200810260015_rep_276_08_strelnice

n200810260015_rep_277_08_strelnice

A v podobném duchu se nesl celý slavnostní večer v pátek 24. října, který moderoval známý novinář a publicista Václav Žmolík. Starostka města poděkovala všem, kteří se o stavbu nového kulturního domu zasloužili, připomněla zásadní rozhodnutí, učiněné předchozím starostou Hejdukem a zastupiteli v minulém funkčním období, poděkovala týmu architektů, stavařů a projektantů, kteří stavbu realizovali, zvláštního poděkování se dostalo pracovníkovi radnice Pavlu Kanclířovi, který stavbu za město „dozoroval“, i jednateli Kulturního centra Turnov Václavu Feštrovi, který se však slavnostního otevření Střelnice z vlastního rozhodnutí nezúčastnil…
Vskutku důstojnému otevření kulturního domu asistovala Hradecká filharmonie, která se zaskvěla především provedením Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Jediným stínem na celém aktu slavnostního otevření Střelnice tak zůstává skutečnost, že slavnosti uvnitř kulturního domu se mohla zúčastnit jen část veřejnosti. „Všechny významné firmy, instituce, občanská sdružení a další občanské iniciativy a jednotlivci pozvánky dostali, velký sál Střelnice má omezenou kapacitu, volili jsme cestu účasti zástupců jednotlivých skupin občanů,“ zdůvodnila starostka, proč byl vstup na slavnostní večer pouze na pozvánky. Přítomny byly i početné delegace ze všech partnerských měst Turnova. Ostatně – možnost podívat se a prohlédnout si prostory kulturního domu veřejnost má v navazujícím týdenním Festivalu Střelnice, v rámci kterého se spousta akcí uskuteční zdarma bez výběru vstupného. Do akcí kolem otevření kulturního domu radnice investovala zhruba 700 tisíc Kč!

Vše další bude záviset na tom, jak se vedení města ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov a jeho novou jednatelkou (informace o nové jednatelce KCT čtěte v samostatném článku ZDE) podaří přesvědčit veřejnost, aby nový kulturní dům celý region vzal za svůj. Střelnice musí pulsovat životem, kdyby se tu měly konat tři akce za měsíc, potom by měli pravdu odpůrci stavby, kteří kritizují především vysoké provozní náklady. To vše ale ukáže čas. Nyní, na samém počátku nové etapy kulturního života v Turnově, je Střelnice především ohromnou výzvou pro celou komunitu v širší spádové oblasti.

n200810260016_rep_278_08_strelnice

n200810260016_rep_279_08_strelnice

n200810260016_rep_280_08_strelnice

Celková zastavěná plocha nového kulturního domu činí 2 038 metrů čtverečních, užitková plocha všech podlaží je 4 430 metrů čtverečních, kapacita velkého sálu je průměrně 410 míst, s balkonem 470, kapacita malého sálu je 116 míst. V objektu je dále zkušebna, cvičebna se sociálním zařízením a sprchami, klubovny a restaurace v přízemí, která má 57 míst sezení (sousedící salonek má dalších 25 míst).

A kolik jsme za to všechno zaplatili? Celkové náklady na realizaci KC Střelnice v letech 2000 – 2008 činí zhruba 188 milionů Kč (přesná čísla budou k dispozici po doúčtování kompletního vybavení na konci tohoto roku).
V I. etapě v letech 2000 – 2003 bylo proinvestováno 40 milionů Kč. Tehdy došlo k výkupu a demolici domu čp. 310 pod Střelnicí, vystavěny a přesunuty byly sousední garáže, postavena byla nová trafostanice, tehdejší stavební firma, která měla stavbu původně realizovat – Metrostav Praha, a.s. – stihla částečně vyhloubit stavební jámu, provést statické zajištění svahu, vznikly nové inženýrské sítě v Markově ulici. Potom byla stavba zastavena.
Ve II. etapě v letech 2006 – 2008 bylo proinvestováno 148 milionů Kč. Z toho stavební část přišla na 119 milionů Kč, vnitřní vybavení objektu na 14,6 milionu Kč, úprava náměstí B. J. Horáčka na 7,8 milionu Kč a ostatní náklady na projekty, dozory a další přišly na 6,6 milionu Kč. Dodavatelem stavby byla BAK, a.s., Trutnov, podoba budovy je z dílny architektů Atelieru 6, s.r.o., Praha.

Financování stavby:
* Nadace B. J. Horáčka Českému ráji poskytla na první etapu přípravy a výstavby Kulturního centra Střelnice v letech 2000 až 2003 příspěvek ve výši 9,2 milionu Kč.

* Výstavbu podpořil Liberecký kraj v letech 2007 a 2008 celkovou částkou 7 milionů Kč.

* Realizace KC Střelnice byla podpořena i ze zdrojů EU. Na společné aktivity s partnerským polským Jaworem město získalo částku 5,8 milionu Kč (část na vybavení, část na společné akce).

Severočeské vodovody a kanalizace a firma Veolia voda přispěly částkou ve výši 400 tisíc Kč na realizaci vodního prvku, který je umístěn před vstupem do objektu KC Střelnice.

Stavbu podpořili i obyvatelé města. V sezoně 2005/2006 proběhl cyklus benefičních vystoupení turnovských souborů, na kterých bylo vybráno celkem 32 tisíc Kč. Do sbírky „Podpořte svoji Střelnici“ se zapojilo celkem 57 subjektů (osob i firem), výtěžek byl 328 tisíc Kč.

* Zbytek zaplatilo město ze svého rozpočtu.

n200810260017_rep_281_08_strelnice

n200810260017_rep_282_08_strelnice

n200810260018_rep_283_08_strelnice

n200810260018_rep_284_08_strelnice

n200810260018_rep_285_08_strelnice

n200810260019_rep_286_08_strelnice

n200810260019_rep_287_08_strelnice

n200810260020_rep_288_08_strelnice

n200810260020_rep_289_08_strelnice

n200810260020_rep_290_08_strelnice

n200810260021_rep_291_08_strelnice

n200810260021_rep_292_08_strelnice

STŘELNICE V BODECH:

* Střelnici postavil Spolek střelců (po nich měla jméno) před více než 100 lety a protože už tenkrát chyběly peníze, stavělo se z již použitého materiálu a v podstatě nebyla budova nikdy stavebně dokončena.

* Myšlenka na stavbu nového kulturního domu je poměrně stará. Podle pamětníků se o tom mluvilo již za první republiky, ale také v padesátých letech minulého století. Nikdy na stavbu nedošlo. Až v roce 2000, kdy byla realizována přestavba horních kasáren na obchodní akademii a hotelovou školu. To přišel mecenáš Horáček s otázkou, co ještě Turnov nutně potřebuje. Mnoho věcí, ale také nový kulturák, zněla odpověď.

* S vypracováním architektonických studií se začalo v roce 2000, vzniklo několik modelů. Zvítězila studie z dílny pražského Ateliéru 6, která ještě zachovávala původní vstupní objekt do sálu (byla to podmínka). Projektovou dokumentaci zpracoval turnovský Design 4. V lednu 2002 byl ohlášen vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby nové Střelnice, firma Metrostav, a.s., Praha. Práce fyzicky začaly v polovině března 2002, stavba měla být dokončena do léta 2003 a slavnostní otevření mělo proběhnout v září téhož roku.

* Celkové náklady měly činit 160 milionů korun. Celkem 130 milionů měla věnovat Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému Ráji a zbytek uhradit město ze svého rozpočtu.

* Do konce dubna, resp. začátku května 2002, byla stará, stoletá Střelnice srovnána se zemí.

* Všechny probíhající práce byly vždy řádně odsouhlaseny usnesením rady nebo zastupitelstva města, nikdo tedy nic nedělal samovolně.

* Součástí původní projektové dokumentace bylo, že se zboří celá zadní část Střelnice a přední objekt se přestaví tak, že zůstane stát čelní zeď a vše ostatní se také zboří. Při provádění demolic se přišlo na to, že celá stará budova při vstupu z Markovy ulice byla v katastrofálním stavu a je tedy levnější ji zbourat a postavit „repliku“ celého objektu.

* Vážné problémy nastaly, když se začalo se zakládáním budoucí stavby, tedy zejména s výstavbou opěrné zdi. Dodavatel zjistil, že je to podle projektu technicky neproveditelné. Až dodatečně se zjistilo, že se před stavbou neprovedl geologický průzkum, že způsob zakládání byl odhadován…

* Za pochodu se hledala řešení, jak stavbu realizovat dle původního projektu, který by se dopracoval podle aktuálních zjištění. Na počátku podzimu 2002 však bylo rozhodnuto, že se bude hledat nový projektant, který udělá nový projekt! Optimisté věřili, že se opět naplno začne pracovat na jaře 2003.

* V říjnu 2002 ale náhle zemřel mecenáš B. J. Horáček! Práce už nikdy nebyly obnoveny, nadace se dostala do finančních problémů a nemohla plnit své závazky.

* Během jara 2003 bylo staveniště zakonzervováno, stavební jáma postupně zavezena hlínou a posléze celá plocha zatravněna. V květnu 2003 byl ještě zbourán dům U Raka, spíše pro Smuteční síň vyrostlo nové parkoviště se 72 stáními za více než pět milionů z městského rozpočtu.

* Začaly se hledat jiné zdroje financování, například firma DHV Praha zpracovala za zhruba 300 tisíc Kč studii proveditelnosti „Kongresového centra Střelnice“. Peníze měla poskytnout Evropská unie. Tato snaha však skončila krachem.

* Na jaře 2005 přišel tehdejší starosta Hejduk s pro někoho šokujícím prohlášením: Jestliže opravdu Střelnici chceme, tak ji postavíme za peníze města! Rozpočet má podle něho rezervy, a když se celá zdejší komunita dohodne, že stavbě kulturního domu dá přednost, dá se prý uspořit tolik, že stavba může být profinancována a ještě k tomu budou zajištěny životně důležité věci pro chod města.

* Toto prohlášení nastartovalo vášnivou diskusi, která probíhá dodnes. Kritizováno je především neúměrné zatěžování městského rozpočtu na úkor jiných aktivit.

* Zastupitelé města na svém zasedání 30. června 2005 schválili navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice, stanovili maximální průběžné zadlužení města z důvodu stavby na 100 milionů Kč a současně požadovali dodržet maximální investiční náklad akce ve výši 135 milionů Kč.

* Diskuse na téma, jestli Střelnici stavět za peníze z rozpočtu a přitom se pokusit získat peníze z různých dotací, nebo se do stavby nepouštět, probíhala po celý rok 2005.

* V říjnu 2005 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „Společenské centrum Střelnice“ a těsně před Vánoci výběrová komise „rozlepovala obálky“. O stavbu projevilo zájem celkem devět firem, sedm z nich soutěž obeslalo. Zvítězila firma BAK Trutnov, a.s.

* Ve čtvrtek 26. ledna 2006 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města, na kterém byl odsouhlasen rozpočet na daný kalendářní rok. Ten počítal též se 40 miliony na zahájení stavby Střelnice. Na zasedání bylo přítomno 23 zastupitelů. Pro hlasovalo 14 z nich, což je nejtěsnější většina potřebná k tomu, aby byl záměr schválen.

* Fyzicky se začalo stavět na jaře 2006 odtěžením zeminy, kterou bylo bývalé staveniště zavezeno. Do konce tohoto roku již hrubá stavba nové Střelnice stála a díky mírné zimě stavební firma dohnala i zpoždění z počátku stavby. Stavební část byla dokončena na konci roku 2007, chyběly však peníze na vnitřní vybavení, proto byl nový kulturní dům otevřen až 24. října 2008. Celkové náklady na stavbu byly ve výši zhruba 190 milionů Kč, většinu zaplatilo město ze svého rozpočtu.

200810260021_rep_293_08_strelnice

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.