PADLO TABU, HOUSENKA JE MEZI NÁMI (KOMENTÁŘ)

0

Ve středu 7. května padlo jedno turnovské tabu. V liberecké příloze MF Dnes byl zveřejněn „zakázaný“ obrázek uměleckého díla, které má viset v průčelí kulturního domu Střelnice. Dodnes kolem tohoto záměru panuje několik nejasností, ba i mýtů. Vloni v prosinci byl na veřejném zasedání turnovského zastupitelstva projednáván návrh instalace uměleckého díla. Někteří zastupitelé požadovali před tím, než rozhodnou jestli ano nebo ne, aby se s dílem mohla také seznámit veřejnost.

V tu chvíli autor, pražský sochař David Černý, zakázal jakoukoli obrazovou prezentaci díla s ohledem na svá autorská práva. Nepomohly argumenty, že již v minulosti byla podoba díla, oficiálně zvaného „Kultura“, veřejně představena, že dokonce obrázky jsou volně ke stažení na internetových stránkách městského úřadu, že projednání probíhá na veřejném zasedání zastupitelstva, kam může přijít kdokoli z veřejnosti. V následném hlasování zastupitelé těsnou většinou 14 hlasů rozhodli, že radnice má s autorem projednat instalaci díla a připravit smlouvu. Hovoří se o částce ve výši zhruba tří milionů korun, exstarosta Hejduk slíbil minimálně polovinu sehnat sponzorsky, zbytek musí doplatit radnice z veřejného rozpočtu.

Po následné kritice občanů byl umožněn kompromis, a sice, že maketa růžové housenky, jak se jí lidově říká, je vystavena v prostorách kulturního centra. Kdokoli sem může přijít a udělat si vlastní názor, jen nesmí dílo fotografovat ani jinak obrazově zaznamenat. Do konce dubna měla radnice se sochařem věc projednat a případně připravit smlouvu. Podle starostky Turnova Hany Maierové se i přes opakované žádosti osobní setkání dosud neuskutečnilo, zatím poslední datum zní na polovinu května. Plastiku prosazuje autor celého projektu Střelnice architekt Šíma, který ji pokládá za součást svého výtvarného řešení celého objektu.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva sám sochař Černý záměr přiblížil v tom smyslu, že chtěl ke strohosti stavby přidat další rozměr, který symbolizuje jednak naši dobu a také samotné využití stavby. Proto z housenky nechal trčet hudební nástroje, magické oko obrazovky atd. Není prý problém, když dílo nebude chtít Turnov, prodat ho do zahraničí.

„V tomto případě, kdy se jedná o dílo, které je placené z peněz města, je naprosto jednoznačně dán veřejný zájem na tom, aby občané města viděli, jak bude dílo vypadat,“ uvedla v článku otištěném v MF Dnes právnička Dagmar Hartmanová. Článek, a hlavně zveřejněný obrázek, tak odstartoval další kolo zájmu o toto netradiční dílo, resp. o velmi nestandardní způsob jeho projednání. Dnes je prý zpracován technický projekt, čtyřicetimetrová plastika bude především z laminátu.

Aby to bylo dostatečně zřejmé, tak výslovně uvádím, že nemám zásadní problém s tím, jestli „Kultura“ bude nebo nebude na Střelnici viset. Nad čím se ale od samého počátku pozastavuji, je způsob jejího prosazování, kdy jsou ti, kterým se dílo nelíbí, málem zesměšňováni a je jim podsouváno, že jsou konzervativní a ničemu nerozumí. Navíc mít ve městě dílo známého, byť kontroverzního sochaře, by prý mohlo být tahákem pro turisty. Nic proti tomu.
Co by ale myslím samotné housence jen a jen prospělo, je transparentní způsob projednání v podobě alespoň jedné dvou alternativ. Jen v samotném Turnově žije několik dobrých výtvarníků, kteří by byli jistě schopni nabídnout konkurenční řešení. Anebo zrovna ne a dílo Davida Černého by bylo nakonec shledáno jako nejlepší. Když ale není z čeho vybírat a občanu, potažmo veřejnému rozpočtu, je pouze vzkázáno: Zaplať! – mám s tím skutečně trochu problém…

Nicméně: Kolem zprovoznění Střelnice je daleko důležitějších věcí než je jedno umělecké dílo. Zatím nejsou pořádně známy ani provozní náklady budovy, resp. částka o kterou bude muset být každoročně navýšen rozpočet kulturního centra. Novému kulturnímu domu bude také potřeba vdechnout život, a to bude mnohem, mnohem náročnější než instalace zmíněné plastiky…

A je tu ještě jedna rovina, o které se zatím moc nemluvilo. Už faktem, že o realizaci růžové housenky rozhodovali zastupitelé na svém veřejném zasedání, stal se záměr věcí veřejnou. O tom, že dílo na Střelnici bude, rozhodli nejtěsnější většinou 14 hlasů.
„Ano, hlasoval jsem pro, ale pouze s tím, že to rozpočet města nebude stát ani korunu kromě projektu. Před hlasováním jsme byli informováni o jistém zajištění poloviny částky i o rozjednaných dalších sponzorských darech, které bez problémů pokryjí zbytek. Používal-li jsem finanční nenáročnost jako jeden z hlavních argumentů proti odpůrcům, jsem teď trochu zaskočen, ba se cítím trochu jako blbec,“ uvedl zastupitel Ivan Kunetka.
„Paní starostka nám při projednávání tvrdila, že dopad na rozpočet bude nulový, bylo to i materiálech k jednání zastupitelstva a já se na to speciálně ptala, protože jsem chtěla slyšet jasnou odpověď. Pokud má tedy město platit půlku nákladů na realizaci uměleckého díla, je to na revokaci usnesení, resp. na nové hlasování,“ uvedla další členka zastupitelstva města Martina Pokorná.

_________________

Poznámka pod čarou: Proč text nedoprovází pořádná fotografie růžové housenky? Ano, zveřejnění jsem hodně zvažoval. Objektivně mu nic nebrání, protože jde opravdu o věc veřejnou a ne o nějaký privátní zájem. Navíc byl obrázek již publikován v renomovaném deníku. Jenže já Davidu Černému na zasedání zastupitelstva osobně slíbil, že bez jeho souhlasu nebudu obrázky prezentovat. Přitom jsem nafotil asi dvě desítky záběrů jak makety, tak i sochaře samého. Jako novinář mám tedy exkluzivní materiál, který tu nemá nikdo. Slib jsem se ale přesto rozhodl dodržet, neboť i já mám občas problémy s tím, že mnohdy a mnohde jsou mé fotografie otištěny bez mého autorského souhlasu. Jenže já jsem narozdíl od Davida Černého v tomhle poněkud nedisciplinovaný a ozvu se jen v těch nejkřiklavějších případech. Až Černý řekne: „Charousku, tiskni si co chceš“, tak rád jeho přání splním. Děkuji za pochopení.
Vydavatel TvA

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.