KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010, DÍL V.: MILNÍKY

0

Nejen moudří lidé doporučují občas se zastavit a ohlédnout. Nepochybně mají pravdu. Proto bude tento díl našeho cyklu věnován ohlédnutím. Na paškál si tentokrát vezmeme možná pozitivní, občas negativní události, o kterých za nás v uplynulém funkčním období naši zastupitelé rozhodli. Být či stát se zastupitelem je svobodná vůle každého občana. Jaké pohnutky jej k tomu vedou, zde nebudu rozebírat. Faktem je, že se každý z nich dobrovolně zavázal poctivě a odpovědně pracovat ve prospěch svého města a svých spoluobčanů. Předpokládám, že svůj slib mysleli vážně. Vstoupili na tenkou plochu, kdy jejich počínání hodnotí veřejnost…

Popisovat zde veškeré závažné události, o kterých zastupitelé v právě končícím čtyřletém období rozhodli, je nesmyslné a zároveň nemožné. Ani na pouhý výčet by nám zcela určitě tyto noviny nestačily. Vybral jsem proto několik zastavení – milníků, které možná o mnohém, co se za uplynulé období roky stalo, vypovídají, či možná paradoxně nevypovídají. Samozřejmě v porovnání s událostmi, které se skutečně staly, je to jen malé zrníčko v poušti…

2006

* Zatím poslední komunální volby se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října 2006. Z nich vzešlo 27 zastupitelů, kteří se ujali svých funkcí složením slibu. S převahou zvítězila ODS (10) před Nezávislým blokem (6). Již z těchto čísel lze usuzovat, že v případě vytvoření jejich koalice mohly mít pohodlnou většinu v zastupitelstvu. A tak se také stalo. K této koalici se přidružil i jeden zástupce KDU-ČSL, čímž byly ostatní strany v zastupitelstvu odkázány do role opozice. Nebylo tedy žádným velkým překvapením, že bylo následně prohlasováno i složení rady, kde měla ODS většinu pěti členů, NB tři a KDU-ČSL jednoho člena.

 

2007    

n201009071216_zap_273_010_oahš* Kauza slučování středních škol (ISŠ a OAHŠ) Turnovany vzácně sjednotila. Školy slučovat nechceme! Veřejnost se postavila proti záměru Libereckého kraje. Marně. Ke sloučení bohužel došlo, další realizace slibů se nedostavila a studentů stále ubývá.

* Po zásadní rekonstrukci byly zprovozněny dvě hlavní ulice – Nádražní a Bezručova. Výtvarné řešení se většinou líbí, obávané ostrůvky zeleně a dláždění se nakonec ukázaly jako účelné, nebo alespoň nepřekážející. Kritiku oprávněně sklidily chybějící jízdní pruhy pro cyklisty a osvětlení, odlišné od původního projektu.

* Červnové zastupitelstvo jednalo o záměru odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy ulice. První nástin odlehčovací komunikace přes Luka na Hruštici vyvolal bouři nevole. Protesty přišly očekávaně od občanů, kterých se stavba dotkne, od obyvatel Konělup, Koněvovy ulice a okolí atletického stadionu. Přesto se na záměru dále projekčně pracuje.

* Na základě požadavků města Turnova bylo ve vybraných lokalitách v době od 24.00 do 4.00 hodin ponecháno rozsvícené každé druhé, resp. třetí pouliční světlo. Celonoční osvětlení funguje na důležitých místech, jako jsou křižovatky, přechody apod. Omezení se netýká centra města, většiny sídlišť (výseče jsou pouze na Výšince) a okrajových části města, kde to nelze provést technicky.

* V polovině května město získalo Zlatou popelnici. Tento název nese krajská soutěž na téma, kde nejlépe třídí

odpady. V roce 2007 ji už podruhé vyhrál Turnov. Ke konci května bylo ve městě 67 stanovišť s celkem 244

nádobami na separovaný odpad a podle statistiky technických služeb bylo rok před tím zpracováno 14 474 tun všech odpadů a služeb sběrného dvora využilo včetně podnikatelů a firem víc než 35 tisíc lidí.

 

2008
* Otázka transformace Městské nemocnice Turnov na samostatnou společnost s ručením omezeným byla

diskutována delší dobu. V roce 2007 však byly učiněny konkrétní kroky k transformaci tak, aby mohla být

provedena k 1. lednu 2008.

* Turnovští zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci parku u letního kina včetně jeho oplocení. O realizaci se nějak přestalo hovořit.

* V ulicích Turnova se objevily nádoby na použitý textil.

* Na konci února se i Turnovskem prohnal orkán Emma. Padaly stromy hlavně na Šetřilovsku a v parku u hruborohozeckého zámku.

* Konečně byla dokončena úprava křižovatky u hruborohozeckého zámku.

* V turnovské Panochově nemocnici bylo zrušeno dětské oddělení.

* Na 150 lidí se vydalo v sobotu 9. srpna na možná poslední pochod proti záměru výstavby dálnice R35 pod Troskami.

* V průběhu prázdnin prošla Základní škola v ulici 28. října v Turnově radikální proměnou. Nová okna i fasáda – větší část nákladů byla hrazena ze státní dotace.

n201009071216_zap_274_010_strelnice* V pátek 24. října byl slavnostně otevřen nový kulturní dům Střelnice. Konal se týdenní kulturní festival.

* Provoz zahájila nově otevřená kompostárna na bioodpad v Malém Rohozci.

* Po rekonstrukci byla otevřena synagoga v Krajířově ulici.

* Turnovští zastupitelé rozhodli o prodeji dalšího majetku, prodávají se domy s nebytovými prostory v centru i bytové domy v Nádražní ulici.

 

2009

* Turnovská radnice ukončila letitou kauzu „Mondo“ jakousi dohodou. Dodnes se na oválu atletického stadionu objevují boule, které je třeba vždy vyřezat a zalepit. Viníka se nikdy nepodařilo zjistit.

* 15 turnovských zastupitelů souhlasilo s návrhem neúnavného zastánce obnovy koupaliště v Dolánkách Josefa Kunetky. Vedení města dostalo za úkol prověřit možnou rekonstrukci bazénů. 

* Od února v Panochově nemocnici Turnov nově funguje ortopedické oddělení s 20 lůžky v čele s primářem Daliborem Ďurďou.

n201009071216_zap_275_010_cj* Slavnostní zahájení akce Čistá Jizera v Turnově proběhlo v pondělí 20. dubna. Ve městě a jeho okrajových částech proběhne výstavba nové kanalizace v délce přes 15 kilometrů, 11 kilometrů stávající kanalizace bude rekonstruováno…

 * Turnovští zastupitelé se přihlásili k vedení dálnice R35 jižní variantou kolem Mnichova Hradiště. To však za podmínky, že bude realizován odklon dopravy z centra města směrem na Semily (komunikace z Valdštejnska směrem na Chutnovku) a opravena stávající trasa silnice mezi Turnovem a Jičínem včetně obchvatů některých obcí.

* V pondělí 7. září byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný plavecký bazén na Výšince. Celkové náklady se blíží 25 milionům, bazén nyní splňuje nejpřísnější evropské normy, co do použité technologie je na špičce v republice.

* V úterý 10. listopadu se uskutečnilo slavnostní zprovoznění nového kruhového objezdu u židovského hřbitova.

* Ve čtvrtek 19. listopadu se uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruovaného jezu u Juty. Nový vakuový jez uchrání město při menší povodni. Hodnota díla je na hranici 65 milionů Kč.

 

2010

* Zastupitele Aleše Mikla, který se svého mandátu vzdal pro svoji velkou pracovní vytíženost, nahradil Josef Vojtíšek. Na jeho místo v městské radě nastoupil zastupitel Jindřich Jeníček

* V roce 2009 zahájená akce Čistá Jizera, v jejímž rámci procházejí rekonstrukcí mnohé kanalizace a vodovody, pokračovala i po celý rok 2010. K řešení bylo mnoho problémů spojených nejen s náhradními dopravními trasami

či veřejnou zelení.

n201009071216_zap_276_010_r35* Liberecké zastupitelstvo doporučilo ministerstvu dopravy severní variantu vedení silnice R35, tedy přes Turnov. Konečné řešení však je asi ještě v nedohlednu.

* Byla zahájena výstavba I. etapy dopravního terminálu u nádraží ČD. Přestože proběhly přípravné práce, akce byla nakonec pozastavena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pro údajné nedodržení zákonného postupu výběrového řízení. Otazník visí nejen nad další realizací této stavby, ale zejména nad jejím financováním z evropských fondů.

* Třetí etapou byla dokončena regenerace sídliště Jana Patočky. 

* Byla provedena revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem.

* Prodej městského majetku provází vnitřní i vnější problémy. Nakonec většinou vítězí ekonomický zájem.

 * Zastupitelé vydali souhlas k realizaci odlehčovací komunikace od autobusového nádraží do Žižkovy ulice. Po projednání návrhu s veřejností o jeho případné realizaci rozhodne až nové zastupitelstvo.

* Severní část Libereckého kraje zasáhla blesková povodeň. Turnov se prostřednictvím svých hasičů i dobrovolníků okamžitě zapojil do cílené pomoci.

 

Co říci na závěr? Není mou ambicí uvedené čímkoliv komentovat. Myslím si, že svá pro i proti činnosti zastupitelstva si najde každý občan Turnova sám. Podle mne by nebylo vůbec špatné, aby noví zastupitelé přijali nějaký vlastní kodex, který by nastavil hlavně etická pravidla fungování města a jeho všech organizačních složek, nebo třeba elektronický informační systém s průběžným zveřejňováním informací o chodu města, výběrových řízeních či důležitých hlasováních (stávající internetové stránky radnice v tomto zatím velice pokulhávají). Možná by nebylo od věci, kdyby nové vedení města vydalo něco na způsob programového prohlášení vlády: My budeme v tomto městě na další čtyři roky vládnout, my přebíráme odpovědnost, a vám nabízíme tuto formu společenské smlouvy, kde jsou obsaženy konkrétní body, které chceme řešit a vyřešit. Ale to je asi zase jedna z mých sci-fi představ.

 

Vašek Feštr

vaclav.festr@gmail.com

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.