KOMUNÁLNÍ VOLBY V TURNOVĚ 2010, DÍL I.

0

Ani jsme se nenadáli a vypjatá předvolební kampaň z parlamentních voleb se pomalu přesouvá do voleb komunálních a senátních (15. a 16. října). Nic proti tomu. „Parlamentní“ voliči vyslali jasná varování. Koaliční strany se snaží. Alespoň to více či méně úspěšně předstírají. Opozice vyčkává. Jak to kdo myslí doopravdy, zjistíme zanedlouho. Pokud to má mít smysl, bude to bolet (myšlena koalice ODS, TOP 09 a VV). Nás všechny. Moc lidí se bude politiku znovu učit. Předvolební, někdy velkohubá prohlášení, musí vystřídat poctivá práce. Ta se okecat nedá.

A jaká je situace v obcích a městech? Přenesla se vlna nespokojenosti s politiky a s politikou i sem? Nevím. Ale dříve, než naše poštovní schránky opět zahltí tuny zbytečně potištěného papíru a z každého rohu na nás bude vykukovat nějaký nejlepší lídr, je nejvyšší čas k rekapitulacím. Pojďme se zamyslet, jak jednotlivé politické organizace a sdružení v Turnově fungovaly, jak se k nám, „obyčejným lidem“, chovaly a jak nás informovaly. Jak pracovali jednotliví zvolení zastupitelé, jak pracovalo a spolupracovalo vedení města, městské komise, rada a zastupitelstvo. Kdo byl aktivní a kdo se jen tak vezl. Kde to někdy méně či více zaskřípalo a kdo za to mohl.

Vzniká zde časový prostor pro diskusní seriál, když už nám tu „Ulici“ i „Růžovku“ přerušili. Máme nejvyšší čas, abychom to všechno stihli. A ještě jedno, přátelé. Dělejme to spravedlivě, slušně a objektivně, byť adresně. Jinak to nebude mít cenu.

V TvA tímto zahajujeme pravidelný seriál článků na předvolební témata v Turnově. V následujících řádcích rozebereme činnost právě končícího zastupitelstva a v pokračováních se budeme věnovat dalším důležitým tématům v dění a správě města. Čtenáři ze spádových obcí ale nemusí být smutní z toho, že se budeme věnovat převážně Turnovu. Dostaneme se i tam. A současně se omlouváme těm, kteří by v létě chtěli číst především odlehčená, „okurková“ témata. Kdo bude vládnout na radnicích a obecních úřadech v dalších čtyřech letech, je opravdu velmi důležité. Věřte nám!

 

Téma první: ZASTUPITELSTVO

Principy demokracie se snažíme lépe či hůře ctít od vzniku republiky, tedy více než 90 let. To už je pěkný kousek historie. Státotvorná hierarchie (parlament – senát – prezident) o vzniku vedení měst a obcí říká, že i ony mají své orgány, které je řídí. Zastupitelstva a rady, popřípadě komise. Tyto vznikají v samostatných komunálních volbách, které se pro právě končící volební období konaly 20. a 21. října 2006.

 

Právě tyto poslední, od roku 1989 v pořadí již páté volby, dosadily na posty městských zastupitelů v Turnově 27 demokraticky zvolených zástupců občanů.

Za nejsilnější politické uskupení ODS to bylo 10 osobností: Brabcová Dagmar (59), Frič Jaromír (49), Hozdecký Aleš (37), Jeníček Jindřich (54), Mikl Aleš (36), Mitáček Lumír (51), Mokrá Veronika (41), Pekař Jaromír (52), Sláma Tomáš (50), Špetlík Otakar (56).

Za Nezávislý blok šest osobností: Hrubý Martin (47), Kordová Eva (59), Maierová Hana (57), Tomášek Jiří (52), Tomsa Tomáš (45), Zikuda František (64).

Zastupitelstvo pak doplnily čtyři osobnosti za Turnovskou koalici: Jarolímek Otto (49), Kunetka Ivan (49), Omová Michaela (29), Pokorná Martina (36).

Dále jsou zde tři osobnosti z Volby pro město: Jansa Břetislav (61), Kunetka Josef (79), Ulrich Jan (38).

Dvě osobnosti v zastupitelstvu má Komunistická strana Čech a Moravy: Beran Miroslav (71) a Svobodová Alena (62) a po jedné KDU-ČSL: Halama Ondřej (54) a ČSSD: Zeman Jindřich (67). (Čísla v závorkách značí věk, dosažený v letošním roce.)

 

Tedy sedm žen a 20 mužů s průměrným věkem 52 let. Zastupitel do 30 let je pouze jeden, mezi 31. a 40. rokem již čtyři, mezi 41 až 50 lety sedm. Nejsilněji zastoupená kategorie je ve věku mezi 51. a 60. rokem – devět, když starších než 60 let je hned šest. Osobně mi chybí ti mladší, asi nejvíce ve věku od 30 do 40 let.

Vedle již více či méně zkušených politiků je v současném zastupitelstvu hned 10 nováčků, v důsledku čehož jsem očekával, že právě ti budou opravdovou novou krví. Možná je to jen můj osobní pocit, ale myslím si, že to se zrovna moc nepovedlo.

 

Již při prvním pohledu na výsledek voleb před čtyřmi lety mě napadlo, že převážná většina kandidujících využila možnosti zápisu svých kandidátů na kandidátky politických stran a uskupení, v důsledku čehož nemuseli dokládat podpisové archy na podporu nepolitických uskupení, což musel naopak doložit jediný – Nezávislý blok. Práce navíc, před kterou je nutno smeknout. Některá politická uskupení využila možnosti složení koalice (asi si na samostatné kandidátky jednotlivě netroufla), v důsledku čehož vznikla Turnovská koalice (KONS, US-DEU a SZ).

 

Hned po volbách jsem marně čekal, zda i v našem městě proběhnou nějaká (ne)veřejná jednání o novém sestavení vedení města. Nestalo se tak. Jak se však ukázalo již při prvních hlasováních o postu starosty a složení městské rady, k takovým jednáním, byť za zavřenými dveřmi, určitě došlo. Vedení města se rozhodli uchopit zastupitelé ODS a Nezávislého bloku za podpory KDU-ČSL. Ti získali v zastupitelstvu celkem 17 hlasů (k nadpoloviční většině stačí 14 hlasů), čímž do role opozice odsunuli zbývající čtyři politická uskupení, kterým zbylo v zastupitelstvu nedostatečných 10 hlasů.

 

Ale nechme stranou výsledky voleb a připomeňme si, jak probíhala práce samotného zastupitelstva, které je nejdůležitějším a rozhodujícím městským orgánem. Za toto volební období proběhlo celkem 48 řádných či mimořádných zasedání zastupitelstva (2006 – 3, 2007 – 12, 2008 a 2009 – 13 a do konce června 2010 – 7), na kterých bylo přijato 908 usnesení (nejvíce v roce 2009 – 260, 2008 – 257). Ta se týkala zejména územního plánování a rozvoje, rozpočtu a úvěrů, zřizování městských organizací, nakládání s majetkem a obecně závazných vyhlášek. I zde si neodpustím svůj malý komentář. Podklady pro zastupitelstvo byly většinou vypracovány funkcionáři z vedení města, nebo příslušnými odbory městského úřadu. Tyto podklady byly většinou (opravdu až na malé výjimky) včas vyvěšeny na internetových stránkách města. Co mě však mrzí, je malá zainteresovanost samotných zastupitelů, kteří předložili jen zanedbatelné procento svých materiálů a většinou se zaměřili na projednávání, doplňování a kritiku těch předložených. A to je dost málo, což mě mrzí zejména u opozičních zastupitelů. Jistě je mohu chápat, že cítí určitou beznaděj při hlasovací menšině, ale dobré myšlenky, které se vládnoucí koalici nemusí hodit, by neměly upadnout v naprosté zapomnění. Bohužel se prokázal i další slabý článek zastupitelů. V některých případech bylo znát, že se se samotnými materiály mnozí seznamovali až při samotném projednávání a podle toho vypadala i diskuse.

 

Na závěr jsem si nechal oblast, která by naše rozhodování o zvolení nových zastupitelů mohla či měla do určité míry poznamenat. Jistě, účast na všech zasedáních zastupitelstva za uplynulé čtyři roky byla téměř nemožná. Každý má jistě opodstatněné důvody na občasnou neúčast. Z tohoto pohledu je nutno smeknout před Hanou Maierovou, která se zúčastnila všech 48 konaných zasedání, což představuje 100 %. Ale i další se činili. Jaromír Pekař, Josef Kunetka a Otto Jarolímek se zúčastnili 47 jednání (97,9 %). Jsou však i tací, kterým pravděpodobně jejich civilní povolání či jiné osobní zájmy zabránily ve větší účasti na jednotlivých jednáních. Jejich žebříček vede Michaela Omová (17 účastí – 35,4 %), kterou následují Veronika Mokrá (32 – 66,6 %), Martin Hrubý (34 – 70,8 %), Jan Ulrich (34 – 70,8 %), Jaromír Frič, Ivan Kunetka, Tomáš Sláma a Jiří Tomášek (37 – 77,1 %). Možná by bylo lepší upřímně zvážit svoji kandidaturu v porovnání ke svým časovým možnostem. Třeba jen proto, že pravidelná měsíční účast na těchto jednáních byla jejich dobrovolným závazkem před voliči.

 

Co říci na závěr? Snad jen tolik, že jsem z počátku volebního období od zastupitelstva očekával nějaký drobný program, kamže by chtělo město za toto volební období dovést. Chyběla mi výraznější koncepce a chvílemi se mi zdálo, že se občas rozhoduje systémem zkouška – omyl. Postrádal jsem výraznější osobnosti. Jistě se najde mnoho dalších, kteří budou mít pohledy na činnost zastupitelstva jiné a možná daleko zajímavější než ta, která jsem si vybral já. Možná daleko faktičtější, možná naopak. Přestože jsem se drobným názorům neubránil, snažil jsem se v kostce shrnout téměř čtyřletou činnost zdejšího zastupitelstva. Záměrně jsem se nepouštěl na tenkou půdu dohadů a opravdu osobních pocitů, které by mohly být otázkou mého výrazného a subjektivního pohledu. Však to znáte. Někdo má rád holky, jiný vdolky. A jak jste na tom vy?

 

Vašek Feštr

vaclav.festr@gmail.com
Poznámka: V seznamech jsou všichni uvádění v abecedním pořadí a bez dosažených titulů. Snad mi to prominou.

 

Příště se budeme zabývat tím, jak si jednotliví zastupitelé, resp. strany, za které byli zvoleni, poradili s jedním z nejpřetřásanějších turnovských témat: možností letního koupání!

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.