PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDNOUCÍ KOALICE NA TURNOVSKÉ RADNICI NA OBDOBÍ 2010 – 2014

0

Jedním z bodů, se kterými některé volební strany šly do podzimních komunálních voleb, bylo společné „programové prohlášení“ na celé funkční období, které by pojmenovalo základní směry, kterými by se vedení města chtělo ubírat. V obecné rovině je toto prohlášení myšleno i jako jakási společenská smlouva s občany města. Podle starostky města Hany Maierové programové priority přijali v rámci usnesení radní města na svém prosincovém zasedání. Dokument přinášíme v plném znění:

PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014
Po komunálních volbách si zastupitelé Nezávislého bloku, ODS, KDU – ČSL a VV, jejichž zástupci jsou ve vedení a radě města, dali úkol sestavit na toto volební období hlavní priority. Proběhla poměrně široká diskuze a v jejím závěru byl radě města 20. prosince 2010 předložen materiál k  oficiálnímu projednání. Obsahuje jak širší témata, tak konkrétní aktivity s cílem nalézt při jejich řešení co nejširší shodu v Zastupitelstvu města Turnova.

 

PROGRAMOVÉ PRIORITY ZASTUPITELŮ ZVOLENÝCH ZA NEZÁVISLÝ BLOK, ODS, KDU-ČSL A VV PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014

 

Preambule

Zastupitelé výše jmenovaných stran, jejichž zástupci jsou členy rady města, se shodli na níže uvedených prioritách s cílem pokročit v tomto volebním období v jejich řešení nebo je realizovat.

Vzhledem k tomu, že většina těchto bodů byla zakotvena i v programech dalších stran, mají koaliční zastupitelé zájem řešit tyto úkoly v co nejširší shodě v rámci celého politického spektra Zastupitelstva města Turnova.

Níže uvedené body byly vybrány jako stěžejní a nejdůležitější z desítek úkolů a témat, které bude vedení města, rada a zastupitelstvo s pracovníky městského úřadu během příštích čtyř let řešit.

Základním přístupem k řešení jednotlivých témat budou zásady udržitelného rozvoje s vyrovnaným přístupem k jeho třem pilířům – ochrana přírody a životního prostředí, ekonomický a sociální rozvoj.

 

TURNOV – PROSPERUJÍCÍ MĚSTO PŘÍJEMNÉ PRO ŽIVOT

 

1. Doprava

– Zpracování ucelené koncepce dopravy jako celku (do poloviny r. 2012) v základních bodech jako podklad pro územní plán a postupné řešení kroků vzešlých z této koncepce v oblasti infrastruktury, služeb i regulace dopravy včetně parkování.

 

2. Rekreační areál Maškova zahrada

– Pokračovat v přípravě a řešení celého projektu jako jedné z priorit Turnova.

 

3. Přírodní odpočinkové volnočasové areály

– Údolí Jizery s přírodním areálem Dolánky – zpracování ucelené koncepce využití území od autobusového nádraží po Zrcadlovou kozu a postupná realizace jednotlivých etap, realizace projektu protipovodňové úpravy břehů s rekreačním využitím.

– Úpravy údolí Stebénky.

 

4. Turnov – zelené, čisté a bezpečné město

– Dokončení projektu Čistá Jizera včetně rekonstrukcí ulic a zeleně (zvláště komplexní rekonstrukce ulic 5. května a Zborovské, následná rekonstrukce ulice 28. října)

– Regenerace sídliště u nádraží v Turnově II, dílčí úpravy ostatních sídlišť (parkování, dětská hřiště).

– Revitalizace městských parků (centrální park, Metelkovy a Rývovy sady).

– Projekty úpravy zeleně v sídlištích (Přepeřská, Výšinka, Daliměřice) a na veřejných plochách – parčík Pelešany, Nudvojovice.

– Zkvalitňování separace a likvidace odpadů (nový sběrný dvůr).

– Rozšiřování kamerového systému v rámci prevence kriminality.

 

5. Turnov – tradiční centrum vzdělávání

– Zkvalitňování zázemí školních budov v majetku města (komplexní rekonstrukce MŠ v ulici J. Palacha a ZŠ v Alešově ulici ad.).

– Prosazovat u Libereckého kraje zachování současné struktury středních škol včetně jejich oborové struktury.

 

6. Oblast sociální péče a zdravotnictví

– Postupná realizace priorit komunitního plánu v oblasti sociálních služeb.

– Zkvalitňování služeb Panochovy nemocnice Turnov.

– Podpora občanských sdružení věnujících se rodině a zajišťování služeb v sociální oblasti.

 

7. Město kultury a sportu

– Zvyšování kvality služeb městských kulturních a sportovních zařízení.

– Řešení potřeb dneška (kino, zázemí fotbalového stadionu, knihovna).

– Podpora občanských aktivit s důrazem na smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

 

8. Rozvoj a prosperita

– Nový územní plán města jako základ pro jeho další rozvoj.

– Spolupráce s podnikateli na vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst.

– Turnov jako srdce Českého ráje – realizace a podpora investičních projektů i akcí (cyklostezka Jizera a navazující cyklistické trasy, značení ve městě, pěší trasy, Valdštejn, místní řemesla – kamenářství, festivaly)

– Maximální využívání dotačních zdrojů na realizaci projektů.

 

9. Otevřenost, informovanost, komunikace

– Zlepšení dosažitelnosti služeb úřadu pro občany (soustředění části MěÚ do budovy bývalého internátu ve Skálově ulici).

– Rozšiřování forem a rozsahu informací pro veřejnost.

– Vzájemná komunikace s občany – názor každého je důležitý.

– Větší zapojení výborů zastupitelstva města a komisí rady města do rozhodovacích procesů.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.