KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010, DÍL II. – VENKOVNÍ KOUPÁNÍ V TURNOVĚ

0

(Aktualizace: Přidáno stanovisko ODS.)Psát o paradoxu, že významné centrum letního turistického ruchu, které navíc k návštěvníkům není samo o sobě příliš přívětivé (parkování, pěší zóna, otevírací doba obchodů, letos ještě uzavírky a objížďky), neumí nabídnout ani relaxaci a osvěžení v podobě venkovního koupaliště s náležitým zázemím, je v případě Turnova nošením dříví do lesa. Od definitivní likvidace tehdy již notně zdevastovaného koupaliště v Dolánkách uplyne letos právě deset let. Od té doby se město v řešení venkovního koupání nikam významně neposunulo, realizace vysněného sportovního areálu s krytým a venkovním bazénem a zimním stadionem v Maškově zahradě se stále točí v kruhu, ani právě končící zastupitelstvo, resp. vedení města nedokázalo myšlenku k realizaci nijak převratně posunout.

Máme se smířit s tím, že pro místní i letní návštěvníky je tu jen Jizera v Dolánkách bez jakéhokoli zázemí a s parkovištěm u Dlaskova statku v podobě tankodromu? Nenazrál čas opustit (třeba jen na čas) finančně nákladnou stavbu v Maškově zahradě s nejasnými termíny i výsledkem a usilovat o přeměnu Dolánek na rekreační a odpočinkový areál s přírodním koupáním? Území od autobusového nádraží až za Dlaskův statek je unikátní „zelenou“ perlou. Jiná města by za vytvoření podobného přírodního unikátu platila miliony, nám leží u nohou ladem! Proč?
A jestli jednou přistoupíme k nějaké formě obnovy Dolánek, mělo by se tak stát koncepčně a ne vytrženě a nahodile, jak jsme toho občas svědky… -pch-

201007230927_zap_228_010_koupaliste

ANKETA KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Za pár týdnů budou komunální volby (15. a 16. října). Až budete číst přehled kandidujících stran a jména uchazečů o zastupitelské posty, budou to z větší části jména známá ze zastupitelstva současného.

Proč myslíte, že se právě končícímu zastupitelstvu nepodařilo nijak významně posunout řešení otázky veřejného venkovního koupaliště v Turnově? Tuto otázku jsme položili zástupcům všech větších kandidujících stran. (Požadováno bylo 5 až 10 řádků, někteří se do stanoveného rozsahu nevešli. Budiž jim odpuštěno…):

 

* ČSSD: Koupaliště. Léta diskutované téma. Sociální demokracie byla vždy proti zrušení koupaliště v Dolánkách. Bohužel náš vliv na správu věcí veřejných s jedním až čtyřmi zastupiteli nám neumožnil prosadit rekonstrukci areálu v Dolánkách. Nové koupaliště je výhledově navrhováno v bývalém areálu Maškových zahrad. Domníváme se, že přesto by mělo být v Dolánkách vybudováno několik umělých vodních ploch přírodního charakteru  umožňujících koupání. Vybudování klasického moderního koupaliště je jednou z priorit našeho volebního programu. Proč jsme se dostali do situace, že v rekreační oblasti Český ráj nemá město žádné koupaliště? Není a nebyla politická vůle léta vládnoucí koalice staré koupaliště udržet a nové bez megalomanských projektů postavit.

Za místní organizaci ČSSD Jindřich Zeman

* KDU-ČSL: Údolí v Dolánkách je unikátní místo, které nám mnozí mohou závidět. Zrušení koupaliště pak považujeme za jednu z největších chyb, která se stala. Zástupci volení za KDU-ČSL nesouhlasili se zrušením bazénů v minulosti a v posledních letech vždy podporovali jakékoli úsilí o možnou obnovu. Do budoucnosti chceme podpořit každou iniciativu o obnovu areálu, a pokud se najde možnost k výstavbě koupaliště, budeme z toho mít velikou radost.
Za KDU-ČSL Ondřej Halama

* KSČM: Zastupitelé opozice, kteří opakovaně na jednáních zastupitelstva předkládali návrh usnesení k obnově koupaliště v Dolánkách, byli vždy přehlasováni koalicí ODS, Nezávislý blok a KDU-ČSL. Každý z nás si může přístup koalice vykládat jinak. Já se domnívám, že zde hraje roli prvek určité kontinuity s vizí bývalého starosty – vybudovat sportovní areál v Maškově zahradě. Toto místo, obklíčené Soboteckou ulicí, železniční tratí, nedej Bože v budoucnu i R35, včetně komerčních objektů, jejichž počet bude v této lokalitě „utěšeně“ narůstat, nemůže konkurovat jedinečnému krajinnému a přírodnímu prostředí Dolánek. Po úmrtí mecenáše Horáčka musela rada města postupně ustupovat od původních velkorysých záměrů, až z těch plánů zbylo torzo. Přesto koalice myšlenku obnovy koupaliště v Dolánkách tvrdošíjně odmítá. Že by u zastupitelů, kteří v předchozím zastupitelstvu podpořili starostu, hrála roli i nechuť přiznat si svůj podíl na tehdejším chybném rozhodnutí zlikvidovat dolánecké koupaliště? Že by nedostatek sebereflexe? Hovory o „aktivní záplavové zóně“ se mi jeví jako pouhá duševní berlička pro odpůrce obnovy koupaliště. Zamýšlené přírodní koupaliště (spíše brouzdaliště) ve velké Jizeře by bylo nedostačující – ba přímo stupidní – náhražkou. Budu-li zvolen do příštího zastupitelstva, tak budu opět – spolu s PhDr. Svobodovou – usilovat o obnovu koupaliště v Dolánkách.

Za KSČM Miroslav Beran

 

n201007230927_zap_229_010_koupaliste* NEZÁVISLÝ BLOK: Realizace projektu Maškovy zahrady s koupalištěm byla spojena s informacemi o velkých částkách z fondů EU po zahájení příslušných programů. K tomu ale nedošlo, realita byla jiná. Na projekty směřované do rozvoje měst přišlo tak málo peněz, že bylo reálné získat finance na akce do 30 mil. Kč (v Turnově plavecký bazén, modernizace operačních sálů v nemocnici).

Proto tu byla snaha získat ke spolupráci na vytvoření areálu v „Maškovce“ soukromého investora. Tuto možnost negativně ovlivnila ekonomická krize, která zásadně omezila potenciál investorů i úvěrovou politiku bank. Nakonec nová kruhová křižovatka s připraveným vjezdem do areálu, nalezení lepšího řešení dopravního propojení území nebo odkoupení kanalizace přetínající pozemek jsou možná malé úspěchy, ale přesto bylo velmi náročné je vyřešit. Bohužel ke klasickému venkovnímu koupališti je ještě nejednoduchá cesta.

Hana Maierová, starostka města

 

* ODS: Areálu „Maškovky“ se za ODS podrobně věnuje místostarosta Jaromír Pekař. Já se jako rodák z Bukoviny budu věnovat Dolánkám. Souhlasím se Slavomírem Římanem, že je nezbytné řešit celé údolí Jizery „komplexně“ od autobusového nádraží až po Dlaskův statek. Myslím, že lépe snad až po Zrcadlovou kozu. Ta si díky novým majitelům opět vydobyla své významné místo jako „terminál“ vodáků a cykloturistů. Ono „komplexní řešení“ podle mě znamená řešit území také nejen ve vztahu k oddychovým a sportovním potřebám místních obyvatel, ale také ve vztahu k návštěvníkům Turnova a Českého ráje (veřejné tábořiště), kultuře (zámek, statek) a vzdělávání (projekt návštěvnického centra v bývalé škole v Dolánkách), dopravě a komunikacím (městská aj. doprava, parkoviště, komunikace, lávky, cyklostezky včetně Greenway Jizera, in-line bruslení aj.), sociálnímu zázemí a především pak k životnímu prostředí (obnova zeleně, biokoridor Jizery, rybníčky pod zámkem, rybí přechod u jezu, aj.).

Před volbami se mnohým hodí uvádět výroky typu „…zastupitelstvo nenašlo dostatek odvahy a vytrvalosti v úspěšné oponentuře byrokratickým snahám některých úředníků“ nebo „…byrokratické překážky je třeba odstraňovat a ne před nimi ustupovat“. Je populární, ale v tomto případě nespravedlivé, svalovat vinu na úředníky. Není jejich vinou, že se bývalé koupaliště a značná část údolí Jizery nacházejí v aktivní záplavové zóně a co umožňují nebo spíše neumožňují zákony, kterými se musí vodoprávní a stavební úřad řídit.

Protože však máme na mysli velké území s mnoha vlastníky, velký rozsah prací a značné množství financí, bude nezbytné zpracovat koncepční materiál a úkoly si rozvrhnout do etap.

A také – musí se na tom shodnout celá budoucí koalice a vše nejlépe posvětit jakýmsi „vládním prohlášením“, tedy koaliční smlouvou. Naší prioritou (tím míním turnovskou ODS) bude v první etapě v Dolánkách především zajistit přírodní koupání včetně základní infrastruktury. Bohužel tam, kde jej umístil ve své studii pan Šindlar (v prostoru pod bývalým koupalištěm směrem k městu), to z důvodů majetkových i jiných reálné není. Vytypovanou máme lokalitu jinou, vhodnější. Koupaliště s dnes tak nezbytnými tobogány a dalšími atrakcemi však patří do „Maškovky“, ne do Dolánek.

Otakar Špetlík, ODS Turnov

(Pozn. red.: Odpověď byla dodána později, proto již obsahuje některé postřehy a stanoviska k názorům a myšlenkách, které jsou uvedeny na jiném místě tohoto materiálu.)

TOP 09: Odpověď je jednoduchá: Pro současné zastupitele to nebyla priorita, ač většina uskupení před minulými komunálními volbami výstavbu nového sportovně rekreačního areálu proklamovala jako jednu ze základních priorit.

René Brož, předseda místní organizace

 

n201007230928_zap_231_010_koupaliste* TURNOVSKÁ KOALICE: Tento problém má hlubší kořeny. Minulé vedení města v čele s Ing. Hejdukem zlikvidovalo nádherný areál venkovního koupaliště v Dolánkách. Stalo se tak poté, kdy tito činitelé dlouhodobě zanedbávali jeho údržbu a opravy a následně se nechali unést představou vybudování sportovního komplexu „Maškovka“, jehož obrovská investiční i provozní náročnost byla předem zcela zřejmá. Skutečnost, že „Maškovka“ nemůže svým okolím krajinnému rámci Dolánek ani v nejmenším konkurovat, nebyla vůbec vzata v potaz. Realizace „Maškovky“ se pak zadrhla na finanční nedostatečnosti města dříve, než bylo vytvořeno cokoli více než mnohokrát měněné architektonické a územní studie. Současné vedení města mělo dvě možnosti, jak řešit výše uvedený problém. První z nich znamenal pokračovat v úsilí o vybudování „Maškovky“. Váhavé přešlapování v tomto směru je zcela pochopitelné. Současná ekonomická síla města na vybudování a provozování komplexu, který si před několika lety vysnil exstarosta Hejduk se svými nejbližšími spolupracovníky, prostě nestačí. Druhou možností pak zůstává obnovení areálu v Dolánkách, které je ekonomicky reálnější (i přes škody, které zde způsobili Hejduk a spol.). Je však nutno vypořádat se se skutečností, že dotčené území leží v záplavové zóně řeky Jizery. Podnět v tomto směru podal zastupitel Josef Kunetka, současné vedení města jej však řešilo zcela formálně a alibisticky. Byrokratické překážky je třeba odstraňovat a ne před nimi ustupovat.

S obnovou koupaliště v Dolánkách volně souvisí i nedávno medializovaná změna územního plánu formálně umožňující v této oblasti výstavbu dvou malých vodních elektráren. Příznivce koupání na doláneckém jezu mohu uklidnit, realizace tohoto nesmyslného nápadu má tolik technických problémů, že se v dohledné době určitě neuskuteční. Projednávání této změny územního plánu však bylo ukázkovým příkladem nekompetentnosti a alibismu některých zastupitelů. K této kauze bych mohl poskytnout více informací, v omezeném prostoru této ankety to však možné není.

Za TK Otta Jarolímek 

 

* VĚCI VEŘEJNÉ: Důvodem, proč bylo bývalé městské koupaliště v Dolánkách zlikvidováno, byla občanům předložená vize stavby rekreačního areálu v prostoru Maškovy zahrady, které pro tento účel městu zakoupil mecenáš B. J. Horáček, resp. toho, aby tomuto novému areálu nekonkurovalo. Bohužel rozumně uvažujícím lidem bylo jasné, že nelze odstranit tyto služby v době, kdy za ně ještě není náhrada, právě tak jako to, že klidné přírodní prostředí Dolánek nemůže nahradit žádná jiná dostupná lokalita. To už věděli i naši předchůdci v čele s učitelem a členem Spolku rodáků a přátel Turnova Mílou Kopalem, který jeho výstavbu zahájil. Důvodem, proč ani minulé zastupitelstvo se k rekonstrukci tohoto areálu nevrátilo, byť přijalo usnesení, že tak učiní, byla zřejmě skutečnost, že nenašlo dostatek odvahy a vytrvalosti v úspěšné oponentuře byrokratickým snahám některých úředníků. Nejednalo se totiž o stavbu nového koupaliště, na které je potřeba získat stavební povolení, ale o  rekonstrukci původního, na které už toto povolení existovalo a dosud nebylo zrušeno. Celá kauza tak vytváří dojem, že ti zastupitelé, kteří původně odhlasovali likvidaci koupaliště a dosud ve vedení města působí, nedokázali přiznat fatální omyl svého ukvapeného rozhodnutí a stále podléhají vlivu bývalého starosty, který nedokázal hospodaření jiných organizací s koupalištěm uhlídat a možná nepřímo tak přispěl k jeho zničení. Zdejší představitelé Věcí veřejných považují obnovení tohoto původního areálu za prioritu svého volebního programu právě tak, jako prosazují například dobré hospodaření s ostatním majetkem města a naprosto jinou komunikaci s občany. Avšak o osudu koupaliště i budoucí prosperitě města musí rozhodnout jedině voliči.

Za Klub VV Turnov Otakar Grund, předseda

201007230927_zap_230_010_koupaliste

NÁMĚTY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY

Se zánikem doláneckého koupaliště ztratili obyvatelé Turnova a spádových obcí dlouholetou, tradicí ověřenou kvalitní možnost rekreace s přírodním koupáním, a nemají k dispozici jiný vhodný rekreační areál. Proto je nezbytné podniknout zásadní kroky k jeho revitalizaci. Tok Jizery a údolní niva v Dolánkách i v Konělupech jsou ze zákona vymezeny jako významné krajinné prvky, k tomu část bývalého koupaliště leží na území CHKO Český ráj. V uvedeném zájmovém území jsou zakotveny i dvě další nevyčíslitelné hodnoty – Dlaskův statek s národopisnou expozicí a panorama Hrubého Rohozce.

Konečným cílem by měla být koncepční přeměna celého údolí – od dnešního autobusového nádraží za Dlaskův statek – v rekreačně sportovní a oddychový areál občanů a návštěvníků  Turnova, významného turistického centra Českého ráje. Přírodní park Dolánky s vodními plochami, areálem říčních lázní a s plochami rozptýlené zeleně by měl být doplněn sítí pěších stezek s odpočívadly a cyklostezkou s „terminálem“ pro turisty a cykloturisty v rámci budované cyklostezky Greenway Jizera.

* Především je třeba řešit potřebná protipovodňová opatření a umístění nezbytného vybavení sportovně rekreačního areálu mimo záplavovou zónu.

* Dále je žádoucí učinit opatření pro zlepšení vodáckého využití Jizery od jezu v Dolánkách po soutok s Libuňkou.

* V celém areálu je třeba koncepčně vyřešit v potřebném rozsahu infrastrukturu (WC, občerstvení, sezonní infocentrum). K tomuto účelu by tato koncepce měla vzít v úvahu i budovu bývalé dolánecké školy v sousedství Dlaskova statku.

* Je nezbytné zabezpečit využití vodního toku Jizery způsobem, který prvořadě uspokojí zájmy občanské společnosti.

Uvedené okolnosti musí být zohledněny v příslušném územním plánu a v jeho změnách.

Kdyby se všechny kandidující strany v nadcházejících podzimních komunálních volbách postavily čelem k problému Dolánek, resp. veřejného koupání, mohla by se v příštích čtyřech letech celá tíživá problematika, která citlivě zasahuje obyvatele města a jeho spádového okolí (letní návštěvníky nevyjímaje), hodně posunout dopředu. A možná už bychom mohli být i svědky něčeho hmatatelného.

Slavomír Říman

Autor je českorajský patriot a spolupracovník Sdružení Český ráj

201007230928_zap_233_010_koupaliste

POHLED Z RADNICE

Zastupitelstvo v tomto volebním období v otázce veřejného venkovního koupaliště pracovalo a zajistilo územní rozhodnutí na stavbu sportoviště v „Maškovce“  (komplex dle zadání pana Horáčka). Toto územní rozhodnutí  nelze dokončit a žádat o stavební povolení. Důvodem je:

a) dopravní řešení, resp. pozemky obchodního domu, který několikrát změnil majitele, a tím i souhlasy s přestavbou celého parkoviště (přestavba pouze parkoviště znamená zhruba 30 mil. Kč),

b) rozsah celého záměru přesahuje finanční možnosti města.

Dalším důvodem, proč sportoviště v „Maškovce“ nelze nyní realizovat, je finanční situace města. To po dokončení smuteční síně a následné dostavby Střelnice vyčerpalo vlastní zdroje  potřebné k financování tohoto sportoviště. Navíc se zadlužilo (130 mil. Kč),  což v době získávání dotací především z fondů EU představovalo nutnost finančně zajistit především projekty, které jsou dotovány (např. akce Čistá Jizera – odkanalizování města  zhruba 300 mil. Kč, rekonstrukce plaveckého bazénu – 25 mil. Kč, zateplování škol a školek – 30 mil. Kč atd.)

O co se zastupitelstvo snažilo a co se podařilo zrealizovat:

* Z důvodu nedostatku finančních prostředků se nabízelo řešení zainvestovat celý projekt „Maškovky“ se soukromým investorem. Byl vybrán jeden ze tří zájemců, který předložil nové řešení uspořádání areálu.

* Zastupitelstvo jeho předložené studie pro převažující podíl komerční části přijalo pouze částečně. Až zhruba po roce došlo k vymezení komerční a nekomerční části. Zároveň z legislativních důvodů zastupitelstvo odstoupilo od původního záměru výstavby areálu prostřednictvím investora (důvod: koncesní zákon a nevyjasněné právní podmínky).

* Zastupitelstvu se podařilo zařadit do změny územního plánu možnost využití areálu „Maškovky“ i na aktivity nesportovního charakteru.

* Ve spolupráci s Libereckým krajem byl realizován kruhový objezd umožňující příjezd do areálu (25 mil. Kč).

Co předává toto zastupitelstvo novému:

* Nové řešení celého areálu „Maškovky“ se zapracováním do územního plánu a novým realizovatelným řešením dopravy.

* Zároveň v případě finanční potřeby možnost odprodeje části  areálu pro soukromého investora bez legislativního omezení.

* Částečně oddlužené město (snížení dluhu o 23 mil. Kč).

V oblasti Dolánek, kde se nacházel dřívější areál venkovních koupališť, město získalo významné dotace z fondů EU do životního prostředí na zlepšení komunikací, informačních systémů a vodních ploch v celkovém rozsahu zhruba 20 mil. Kč. Jedná se o nový most přes Malou Jizeru, opravy zdí a cest, revitalizace rybníčků pod zámkem Hrubý Rohozec a především  v roce 2011 bude realizována úprava údolní nivy Jizery. Ve spolupráci s Povodím Labe tady vzniknou dvě přírodní „pláže“ na březích Jizery. Tím vznikají nové možnosti využití tohoto kouzelného území pro různé volnočasové aktivity.

Jaromír Pekař

Autor je turnovským místostarostou

201007230928_zap_232_010_koupaliste

KONTROLUJME SVÉ ZASTUPITELE

Jak vyplývá z výše uvedeného, žádný předvolební subjekt se k otázce vybudování veřejného koupaliště v Turnově, jedné z věcí občanské vybavenosti, která centru turistického ruchu naprosto zásadně chybí, neobrací zády. Neměla by veškerá snaha ale skončit na papíře, resp. v předvolebním programu, který někdy na prahu podzimu dostaneme do svých domovů. Předvolebním programem vše nekončí, ale naopak začíná. Kontrolujme své zvolené zastupitele, zda plní své sliby. Požadujme po nich plnění volebního programu. Prázdné slámy už se namlátilo dost! -pch-

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.