KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010, DÍL VI.: ANKETA LÍDRŮ

0

Komunální volby budou v České republice v pátek 15. a v sobotu 16. října. Do voleb v Libereckém kraji jde téměř devět tisíc kandidátů, je to zhruba o pět set víc než ve volbách před čtyřmi lety. V Turnově se o voličské hlasy uchází celkem osm subjektů: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislý blok, ODS, TOP 09, Turnovská koalice (sdružení Strany zelených, Konzervativní strany a Unie svobody) a Věci veřejné. Všichni přicházejí s úplnou kandidátkou, tedy s 27 lidmi. V konečném součtu má turnovský volič na výběr z 216 kandidátů. Kandidátní listiny najdete ZDE.

201009292042_zap_296_010_volby

Všem osmi turnovským lídrům jsme položili stejné dvě otázky:
1. Proč by měli lidé volit právě vaši stranu?

2. Co považujete za největší problémy současného Turnova a jak je budete řešit?

 

ČSSD

n201009292042_zap_297_010_volbyAd 1) Naše nová, mladá strana je připravena pracovat pro město, chceme dát straně nový impuls, nejsme napojeni na současné orgány města. To vše s novým heslem: „Nové tváře nezatížené minulostí.“

Ad 2) Největší problémy Turnova jsou:

– uzavírky části komunikací spojené s akcí Čistá Jizera,

– dopravní situace ve městě,

– výstavba autobusového nádraží u ČD,

– v Dolánkách vybudovat přírodní nádrže pro veřejnost,

– podpořit opatření proti možným povodním.

Jak budeme tyto věci řešit? Stoprocentní účastí při zasedáních zastupitelstva, budeme se podílet na řešení a kontrole rozdělaných akcí, podpoříme nové, reálně dostupné projekty.

Milan Kratochvíl, lídr kandidátky ĆSSD

 

KDU-ČSL

n201009292042_zap_298_010_volbyAd 1) Proč by měli lidé volit právě naši stranu? Své kandidáty si KDU-ČSL v Turnově vybírá podle jediného kritéria a tím je schopnost a zápal jednotlivých kandidátů udělat něco užitečného pro své město. Vybíráme takové osobnosti, které jsou schopné tyto předpoklady uplatňovat i v praxi a neomezujeme se při tomto výběru pouze na členy strany. Z tohoto důvodu je řada našich kandidátů bez politické příslušnosti a také díky tomu je podle mého názoru naše kandidátka velice pestrá a zajímavá. Navíc není naše strana zásadně spojena s městem, jeho organizacemi a nemá žádné vazby na městské zakázky. Je to záruka proti korupci a klientelismu. V uplynulých obdobích se zástupci KDU osvědčili městotvornou politikou a střízlivým nadhledem. 

Ad 2) Jedním z našich největších současných problémů je patrně doprava. Návrhy a studie jak vyřešit tuto situaci  jsou. Co zde chybí, je vůle prosadit některé z nich. Důvod je vcelku prozaický. Téměř každý rok jsou nějaké volby. Téměř každý rok se strany ucházejí o přízeň voličů a nové řešení by se dotklo mnohých obyvatel. A každý, koho se to týká, vám řekne: „Vyřešte to, ale v nějaké jiné části města, ne v naší ulici.“ Přesto jediné řešení je vrátit se ke koncepci vnitřního městského okruhu, schválit jeho konečnou podobu a postupně jej realizovat. Myslíme si, že by Turnovu slušely i pěší zóny a pro moderní město a jeho sportovně a ekologicky zaměřené obyvatele je nutno nalézt možná řešení i pro cyklisty.

Tomáš Veber, lídr kandidátky KDU-ČSL

 

KSČM

n201009292042_zap_299_010_volbyAd 1) Proč by měli lidé volit právě naši stranu? Protože jsme přesvědčeni, že pro naše spoluobčany nabízíme dobrý a reálný program. Jsme proti tomu, aby se město nekoncepčně zbavovalo svého majetku prodejem domů v atraktivních zónách, přinášejících každoročně nemalý finanční efekt. Budeme prosazovat výstavbu startovacích bytů pro mladé občany, zachování zbytků bytového fondu pro sociálně slabší obyvatele a regeneraci sídlišť. Chceme v naší nemocnici zachovat základní lékařskou péči včetně obnovení dětského oddělení. Jsme proti dalšímu slučování turnovských škol. Nezapomínáme ani na problematiku vzniku nových pracovních míst, bezpečnosti občanů či zlepšení komunikace s nimi.

Ad 2) Podle našeho názoru je to jednoznačně doprava. Vysokou frekvenci automobilů v centru města by snížilo vybudování přeložky silnice ve směru na Semily a Lomnici nad Popelkou. K tomu je ovšem třeba nejen odsouhlasit změny v územním plánu, ale získat finanční zdroje z rozpočtu kraje. Při dnešní ekonomické krizi a potřebě řešit povodňové škody to však bude velmi těžké. Jsme připraveni podporovat všechny kroky, které by mohly vést ke kladnému řešení. Dále prosazujeme obnovení koupaliště v Dolánkách, neboť tuto lokalitu považujeme pro tyto účely za nejvhodnější.

Alena Svobodová, lídr kandidátky KSČM

 

Nezávislý blok

n201009292042_zap_300_010_volbyAd1) Nezávislý blok má na kandidátce osobnosti – Turnovany, kteří jsou dobří ve svých profesích a zároveň působí ve veřejně prospěšných aktivitách od sociální oblasti přes kulturu až po sport. Nedostává totiž hlasy voličů automaticky jako ostatní oficiálně zaregistrované politické strany. Na kandidátce nikdo není jen formálně. Kdokoli bude zvolen, je schopen v zastupitelstvu dobře a odpovědně pracovat.

Ad 2) V našem programu se hlásíme k tomu, že naši zástupci působili dlouhodobě v zastupitelstvu a ve vedení města a podíleli se na přeměnách Turnova. Věřím, že objektivní voliči posoudí, jak se Turnov posunul kupředu. Zároveň máme hodně záměrů rozpracovaných a chtěli bychom v nich pokračovat. Aktuálním problémem a velkým úkolem je kvalitní dokončení projektu Čistá Jizera ve spolupráci s investorem VHS Turnov.  Největším problémem Turnova, který nedovedly vyřešit generace před námi, je samozřejmě doprava. Máme rozpracované řešení druhé vnitřní městské komunikace a chceme prosazovat na Libereckém kraji řešení přeložky silnice na Semily ve směru od Valdštejnska. 

Hana Maierová, lídr kandidátky Nezávislého bloku

 

ODS

n201009292043_zap_301_010_volbyAd 1) Ve volebním období 2006 – 2010 jsme měli rozhodující vliv a tedy i odpovědnost za rozvoj města a jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět. Nejenže město hospodařilo s přebytkem 45 mil. Kč i v krizovém roce 2009, ale úspěšný bude i rok 2010, a pokud se podíváte, co se za čtyři roky udělalo, určitě vás to překvapí. Volební program jsme z většiny splnili a je to na Turnovu i vidět. Investovalo se celkem 406 mil. Kč, z toho 213 mil. Kč byly získané dotace. Další akce s dotacemi běží (Čistá Jizera) nebo se připravují. Naši kandidáti jsou zkušení, veřejně známí a čitelní. Občané vědí, co od nich mohou očekávat, pestrá je jejich odborná a profesní skladba a nemají za sebou žádné aféry. Na rozdíl od jiných za námi stojí členská základna a jí pravidelně skládáme účty za svá rozhodnutí.

Ad 2) Rozhodně tranzit na Semily centrem města. Varianty řešení jsou známé, ale ani jedna není pouze v naší moci. Bude třeba vytrvalý lobbing a tlak na kraj i stát. Dále Turnovu určitě chybí venkovní koupaliště v Maškovce, jsou tu i další etapy revitalizace sídlišť, nový územní plán, abychom zbytečně neblokovali stavební pozemky, musíme dokončit Čistou Jizeru, která nás stojí hodně peněz, ale stojí zato. Budeme zřejmě schopni investovat až 50 mil. Kč ročně a z dotací prostředky k tomu. Za to už se určitě dá mnohé udělat! Co chceme viz www.ods-turnov.cz

Otakar Špetlík, lídr kandidátky ODS

 

TOP 09   

n201009292043_zap_302_010_volbyTurnovská TOP09 chce navodit přívětivější atmosféru mezi občany a úřady města, úřady jsou zde pro občany, ne naopak. Chceme prosadit rozšíření úředních hodin městského úřadu, chceme odbourat obtěžující poplatky za parkování a zavést první hodinu parkování zdarma. Stejně tak chceme zlevnit daň z nemovitostí, za poslední dva roky se v Turnově zvýšila na čtyřnásobek! Oproti rozpočtu 2010 navrhujeme zvýšit finanční podporu kulturním spolkům, mateřským a základním školám o 20 %, sportovním oddílům o 25 %, chceme rozšířit návštěvní dobu v plaveckém bazénu na Výšince. V oblasti hospodaření města nebudeme hlasovat pro další neefektivní zadlužování, budeme proti dalšímu rozprodávání majetku. Chceme zlevnit provoz městského úřadu a budeme prosazovat snížení počtu jeho úředníků do roku 2013 o 10 %. Máme zájem zahájit výstavbu sportovně-rekreačního areálu Maškovka, zahrnujícího bazén i kluziště. Areál Na Lukách až po přírodní koupaliště v Dolánkách vnímáme jako sportovně oddechovou zónu. K tomuto účelu by měla být celá krásná zóna údolí Jizery dotvářena.

Největším a nejobtížněji řešitelným problémem současného Turnova je doprava, jak uvnitř města samotného, tak i trasování připravované dálnice na Jičín. Snížení dopravy v Turnově chceme řešit důsledným prosazováním vnějšího okruhu a převedením tranzitní dopravy zcela mimo Turnov. Navrhovanou odlehčovací komunikaci přes Luka nepovažujeme za vhodné řešení. Rovněž nepovažujeme za nejvhodnější řešení návrh trasy silnice R35 přímo pod sídlištěm Výšinka z důvodu navýšení ekologické zátěže (hluk, zplodiny).

Zdeněk Romany, lídr kandidátky TOP 09

 

Turnovská koalice

n201009292043_zap_303_010_volbyAd 1) Vedení města sice vykonalo v uplynulých dvou desetiletích mnoho pozitivního, zároveň však nakupilo i velké množství chyb (v územním plánování, ve finanční a investiční strategii, v péči o životní prostředí…). Pokud mají být tyto chyby alespoň částečně napraveny, je změna v řízení města nezbytná. Turnovská koalice (TK) tuto změnu garantuje, její kandidátní listina představuje voličům mnoho nových tváří. Zároveň však má ve svém středu i zkušené komunální politiky s mnohaletou praxí v zastupitelstvu města (ZM), v odborných komisích rady města (RM) i v samotné radě. Tím se TK odlišuje od nových politických seskupení VV či TOP 09, které rovněž volají po změně a s kterými bychom velmi rádi spolupracovali. Změny je nutno provádět se znalostí věci.

Ad 2) Největším problémem současného Turnova je dopravní přetížení centra města (náměstí Českého ráje, Hluboká ulice…), kterým prochází regionální komunikace směřující na Semily a Lomnici nad Popelkou. Za velmi rozumné řešení tohoto problému považujeme návrh projednávaný při přípravě nového územního plánu, tj. rekonstrukci a rozšíření komunikace spojující obec Bělá s křižovatkou Valdštejnsko na silnici I/35. Tato komunikace by pak plnila roli částečného obchvatu města a zároveň by do značné míry dopravně obsloužila novou rozvojovou zónu Hruštice – Károvsko. Realizaci tohoto záměru budeme podporovat.

Otta Jarolímek, lídr kandidátky Turnovské koalice

 

Věci veřejné

n201009292043_zap_304_010_volbyAd 1) Proč by měli lidé volit právě naši stranu? Naše strana je v komunální volební soutěži nová, avšak její přední kandidáti jsou zkušení a známí lidé, kteří se už léta pohybují ve veřejném životě a také v něm ledacos dokázali. Do politiky proto přinášíme spolehlivost, poctivost a rozhodování podle zdravého selského rozumu, abychom zajistili veškerý další rozvoj města bez dluhů a spokojený život jeho občanů. Máme rovněž podporu našich členů vlády i členů republikového parlamentu.

Ad 2) Ty největší problémy občanům v životě Turnova způsobují především dlouho neřešená oblast veškeré dopravy, zlikvidované koupaliště v Dolánkách, neuvážený rozprodej městského majetku a utrácení peněz za věci takřka až nepotřebné. My však jako největší problém Turnova vidíme špatnou komunikaci radnice s občany a vytváření mezi sebou někdy až „válečného stavu“. Tuto oblast chceme řešit jako první. Na ni také navazuje až hrubá neodbornost některých úředníků, kteří jsou naštěstí v menšině. Stručně: Zasadíme se o změnu „radniční“ komunikace s občany, obnovu či rekonstrukci zmíněného koupaliště, přineseme pozitivní změny ve veškeré dopravě, budeme prosazovat zlepšení služeb obyvatelstvu (sociálních, zdravotních, bezpečnostních, komunálních, v kultuře, sportu…). Vytvoříme mnohem lepší podmínky místním i drobným podnikatelům pro další rozvoj města. Plánování jeho dalšího rozvoje podřídíme především požadavku lidí. Jednou větou: Chceme ve městě nastolit důvěru občanů v konání „jejich radnice“ i opačně, odstranit sektářství, byrokracii, korupci a zajistit všem spokojený život v jejich vlastním městě.

Otakar Grund, lídr kandidátky strany Věci veřejné  

 

V rámci předvolebního zpravodajství jsme ve spolupráci a agenturou Jana Fišera natočili i předvolební video:

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.