SENÁTOR JAROMÍR JERMÁŘ: ŽÁDÁM VÁS ZNOVU O DŮVĚRU

0

Když jsem v roce 2006 získal důvěru občanů na Turnovsku a Mladoboleslavsku, byla to pro mě velká výzva a zároveň velký závazek. Záhy po volbách jsem splnil svůj slib a vedle senátorské kanceláře v Mladé Boleslavi jsem otevřel i kancelář v Turnově.  Zároveň jsem se vzdal mandátu krajského zastupitele. Domnívám se, že člověk v takto vysoké funkci nemá zastávat více placených míst. Má-li se práce senátora vykonávat opravdu zodpovědně, neměl by být senátor zároveň starostou, náměstkem, radním ve městě nebo v kraji apod. Více úvazků se projevuje na jeho práci.

Doba voleb je dobou skládání účtů voličům. Pokud chce někdo obhájit svůj mandát, musí také představit svoji práci. A o to jsem se snažil průběžně. Jako jeden z mála senátorů od počátku průběžně zveřejňuji podrobný přehled své činnosti. Jako senátor jsem se za celých 6 let zúčastnil 97 % schůzí. Dlouhodobě zastávám názor, že v regionu by měl senátor fungovat jako jakýsi ombudsman, zprostředkovatel jednání. Pokud se na mě některý ze spoluobčanů obrátí o pomoc, snažím se hledat řešení.

Jsem z Kláštera Hradiště nad Jizerou, a tak mám stejně blízko do Turnova i do Mladé Boleslavi.
Vážení spoluobčané, politika je služba veřejnosti a nikoli způsob pro vlastní obohacení. Pokud mi dáte znovu svoji důvěru, budu i nadále hájit zájmy našeho krásného regionu.

PhDr. Jaromír Jermář,
senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko
www.jaromirjermar.cz

n201210160922_zap_310_2012_jermar„Regionu, v kterém žijeme, nebo z kterého pocházíme, bychom si měli vážit a chránit jej. Proto podporuji občanské aktivity, proto organizuji přednášky o historii a akce k ochraně přírody a krajiny, jako například úklidy přírody. Tvrdím, že dopravu je v naší zemi nutné řešit komplexně, a proto dlouhodobě odmítám současná řešení, například ve formě dálnice Českým rájem,“ říká senátor Jaromír Jermář.

PODPORUJÍ SENÁTORA JERMÁŘE

* Pana senátora Jermáře znám řadu let. Velmi si ho vážím, protože na rozdíl od jiných politiků je v regionu, který zastupuje, neustále vidět. Pravidelně navštěvuje školy, s upřímným zájmem se ptá na strasti a radosti, které vzdělávání dětí provázejí. Dlouhodobě se zajímá o značně politicky nepopulární obor, jakým je péče o kulturní dědictví a neformální vzdělávání s ním spojené. Potkávám ho na památkách, na setkání folklorních a pěveckých sborů, divadelníků a dalších akcích, pořádaných občanskými spolky a neziskovými organizacemi, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Umí se zastavit a naslouchat obyčejným lidským starostem a pomoci nejen dobrým slovem, ale i skutky. Velké poděkování mu patří za snahu zachránit mimořádně cenné archeologické lokality v Příšovicích.
Hana Talli Hlubučková, OS Ochrana Klokočských skal

* Jaromíra Jermáře znám již dlouhé roky především ze spolkové činnosti jako slušného a charakterního člověka, který kromě jiného ctí a prosazuje zachování skutečných hodnot. Věřím, že bude znovu zvolen a že nadále bude naplno prosazovat především nezbytnou morální obrodu celé naší společnosti. Domnívám se, že se nacházíme na jedné z křižovatek dějin naší republiky a že právě na této obrodě stojí naše přítomnost i budoucnost. Z ní je třeba vycházet při obnově tradičních hodnot života, při obnově ekonomické stability, při obnově státu pro společnost, pro všechny slušné lidi.
RNDr. Zdeněk Mrkáček, ochranář

* PhDr. Jaromíru Jermářovi leží na srdci perspektiva Panochovy nemocnice v Turnově. V době, kdy je budoucnost malých nemocnic ohrožena, se velmi angažoval v pomoci zdravotnickému zařízení, o kterém je přesvědčen, že zajišťuje kvalitní péči občanům nejen Turnovska, ale i širokého okolí. Osobně podporuji pana Jermáře v senátních volbách, protože jsem přesvědčena, že je to slušný a čestný člověk, který nejen v minulém volebním období prokázal, že má hluboké sociální cítění a pevné morální zásady. Zná svůj region a na občanech v něm žijících mu záleží především.
MUDr. Stanislava Štolová, zástupce primáře ARO, Panochova nemocnice Turnov

* Senátor Jaromír Jermář po celou dobu svého působení v Senátu podporuje dobrovolné hasiče radou i pomocí, a pokud jsme ho oslovili, nikdy nás nezklamal. Pravidelně se účastní hasičských soutěží a podporuje mládež, která se věnuje hasičskému sportování. Nejvíce si ale ceníme jeho postojů, protože umí naslouchat všem generacím. Dobrovolní hasiči mají volbu jasnou. Volí Jaromíra Jermáře.
Jakub Roubíček, velitel SDH Ploukonice

* Když se rozhlížím po české politické scéně, mám dojem, že je na ní jen málo poctivých a slušných – a zároveň pracovitých, moudrých a nezištných lidí. Jistě by bylo nám všem ku prospěchu, kdyby jich bylo víc. Proto upřímně podporuji kandidaturu Jaromíra Jermáře do Senátu. Jsem přesvědčena, že tam odvádí dobrou práci a že bude-li zvolen, bude ji odvádět i v dalším funkčním období.
Petruška Šustrová, signatářka Charty 77 a publicistka

* Poděkování a výzva. Strana zelených v Turnově děkuje voličům, kteří přišli ke krajským volbám a volili Změnu pro Liberecký kraj. Současně ve druhém kole senátních voleb podporujeme stávajícího senátora Jaromíra Jermáře.

VÁŽENÍ VOLIČI ČSSD,..
…chtěli bychom Vám všem poděkovat za hlas důvěry vložený v krajských volbách. Zvláště pak bychom chtěli poděkovat všem našim turnovským voličům v okrscích č. 8, 9, 11 a 12, kde ČSSD zvítězila, a dále v okrscích č. 2, 7 a 10, kde ČSSD získala nadprůměrné výsledky. Součtem jsme byli druhou nejúspěšnější volební stranou v Turnově. Vaše důvěra je pro nás opravdu cenným závazkem do další práce, zejména na komunální úrovni.
Dále bychom Vám všem chtěli poděkovat za 1 127 hlasů pro našeho kandidáta do Senátu, pana doktora Jaromíra Jermáře. Svými hlasy jste jej poslali do druhého kola senátních voleb, které se bude konat následující pátek 19. a 20. října. Přijďte mu dát svůj hlas ještě jednou. Pro váhající máme i pozvánku na osobní setkání s panem senátorem Jermářem, jeho asistenty i námi ostatními podporovateli, členy ČSSD – setkáte se s námi každý den na náměstí Českého ráje nebo u nádraží. Hlavně přijďte k volbám a dejte Jaromíru Jermářovi svůj hlas.
Děkujeme! 
Vaše městská organizace ČSSD Turnov

(Zveřejněno v rámci předvolební inzerce)

Související články (celkem 16)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.