KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018, DÍL VII: TISKOVÁ KONFERENCE ČSSD

0

Se střízlivými ambicemi vstupují do letošních komunálních voleb turnovští sociální demokraté. Nově je vede Milan Vašák, který mj. v současnosti předsedá dopravní komisi města a členem je i dalších komisí. „Myslím, že v současném zastupitelstvu byli Tomáš Hudec i Šárka Červinková vidět a slyšet. Snažili se plnit nás sociálně-demokratický program. I když jsme byli v opozici, snažili jsme se být městu přínosní,“ říká lídr kandidátky. Jako nesporné úspěchy turnovské ČSSD uvádí mj. zásadní podíl na zisku dotace na výstavbu nového Alzheimer centra, které vznikne v jednom komplexu s domovem důchodců. Mezi další současné priority patří prosazení nového okresu Turnov, nebo alespoň varianty, která městu nejméně uškodí; sociální demokraté chtějí také pomoci stavbě nového Fokusu (na opravu domu za vznikající novou radnicích ve Skálově ulici nebyla získána státní dotace).

Z dopravní problematiky je tu apel na stavbu jižního obchvatu a odbočky na Semily mimo centrum města – spojeno se zákazem průjezdu těžké nákladní dopravy náměstím, vybudování sjezdu a nájezdu na průtah v Ohrazenicích a ve Fučíkově ulici, vznik nových parkovacích míst. Cena vodného a stočného by se neměla zvyšovat, stejně tak poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Namísto sportovní komise sociální demokraté navrhují vznik sportovního výboru zastupitelstva stejně jako je tomu ve vodohospodářských otázkách.

„Neklademe si přemrštěné cíle. Nicméně věříme, že turnovští voliči na sociálně zaměřenou politiku slyší. Tu chceme prosazovat i nadále. Rádi bychom dosáhli zisku alespoň čtyř mandátů, abychom měli sílu náš program prosazovat. A to ať už v opozici, nebo v koalici. Za sebe bych byl moc rád, aby nová koalice nedisponovala jen nejtěsnější většinou 14 hlasů, jako je tomu nyní, ale aby strany v novém zastupitelstvu dospěly k širšímu konsenzu,“ uzavřel Milan Vašák.

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD V TURNOVĚ (2018-2022)
* Oblast dopravy: zákaz tranzitní dopravy těžkých nákladních automobilů přes náměstí Českého ráje a v ulicích Palackého a Bezručovy; vznik nových parkovacích míst a parkování po dobu 30 minut v parkovacích zónách zdarma; vznik dalších mostů a lávek přes Jizeru.
* Oblast rozvoje města: nákup strategických pozemků pro budoucí výstavbu; větší důraz města na přípravu nájemního bydlení; zrychlení přípravy nových bytových zón.
* Oblast sociální: výstavba domova s pečovatelskou službou; výstavba Alzheimer centra; výstavba FOKUSu; podpora neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb.
* Oblast kultury a sportu: dostavba divadla, zrovnoprávnění všech sportovních organizací ve městě a podpora mládežnickému sportu, vznik výboru zastupitelstva pro sport.
* Oblast veřejného prostoru: výsadba vzrostlejších stromů a vznik nových městských alejí, šetrnější hubení plevelů na chodnících a v parcích, založení květnatých luk v parcích s možností vstupu na ně; obnova přírodního areálu v Dolánkách včetně výstavby říčního koupaliště.
* Oblast bezpečnosti: zachování služebny PČR ve stejném rozsahu jako dosud; zvýšení hlídkové činnosti městské policie v ulicích; podpora městské požární jednotky.
* Oblast životního prostředí: zachování poplatků za odpady a nezpoplatňování svozu bioodpadu; snížení prašnosti ve městě v letních měsících.
* Oblast financí města: zvýšení částky na participativní rozpočet; zachování současné výše daně z nemovitosti.
* Radnice a občané: možnost elektronického objednávání občanů k jednání; sloučení nejdůležitějších agend na jedno místo; zvýšení vlivu města ve VHS; zavedení systému pořádání elektronických anket s občany města.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.