KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018, DÍL VIII: ANKETA LÍDRŮ A ZÁZNAM VOLBIÉRY

1

V předvolebním seriálu jsme tentokrát oslovili lídry stran a hnutí kandidujících v nadcházejících komunálních volbách v Turnově. Otázky zněly:
1. Proč by voliči měli dát svůj hlas ve volbách právě vám?
2. S jakým výsledkem pro vaši stranu či hnutí budete spokojeni?

* ANO 2011
Ing. JAROSLAV KNÍŽEK
1. Myslím, že poslední čtyři roky byly úspěšné zejména z investičního pohledu ve výši více jak 500 milionů korun. Zmínil bych zejména realizaci areálu Maškova zahrada (zimní stadion a koupaliště). Investovalo se do regenerace sídliště u nádraží a před dokončením je nový úřad. V koalici panovala pozitivní atmosféra a opozice byla konstruktivní a přicházela i se zajímavými náměty. Načerpali jsme mnoho zkušeností a jsme připraveni realizovat rozpracované projekty. Toto považuji za hlavní důvod proč volit ANO Turnov.
2. V roce 2014 jsme získali 14 % a pět mandátů. Budeme spokojeni, pokud výsledek potvrdíme. Bude to pro nás zpětná vazba a sebereflexe.

* ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
Ing. ZBYNĚK MIKLÍK
1. Pirátská strana je stranou, která prosazuje on-line elektronickou veřejnou správu, méně byrokracie, zjednodušení přístupu k informacím a větší zapojení lidí do rozhodování o věcech veřejných. Zároveň jsou Piráti stranou se silným vztahem k přírodě a ekologii. Tato kombinace nemá v Turnově konkurenci.
Jedním z hlavních témat programu pro Turnov je doprava. Potřebujeme komplexní studii dopravy, která stanoví dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle. Parkovací dům v docházkové vzdálenosti do centra. Využít brownfieldy. Chtěli bychom také dosáhnout toho, abychom mohli říct: „Turnov je ekologické město“, pořídit stroj na likvidaci plevelů horkou vodou, společné veřejné biopopelnice, kompostéry do škol a školek. Transparentně zadávat veřejné zakázky. Participativní rozpočet navýšíme a budeme více propagovat. Sportu chybí dlouhodobá strategie, to chceme napravit. Prostřednictvím poslanců Pirátské strany jsme spustili jednání o zřízení okresu Turnov. V této práci budeme pokračovat. Závěrem zmíním Dolánky, kde by mohl vzniknout koupací biotop včetně herních prvků pro děti a grilovacích míst pro ty, kteří tu možnost nemají na vlastní zahradě.
Kompletní program Pirátů najdete na našem webu: www.turnov.pirati.cz, aktuality také na FB profilu „Piráti Turnov“.
2. Co se týká výsledků voleb, nekalkulujeme s nějakým konkrétním číslem. Máme zájem podílet se na rozvoji Turnova v koalici demokratických stran. Odmítáme spolupráci s KSČM a ANO.

* ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Ing. MILAN VAŠÁK
1. Po minulých volbách sociální demokracie prohlásila, že chce být spojkou mezi městem Turnovem a vládou. A tuto roli jsme se ctí naplnili. Na ministerstvu práce a sociálních věcí jsme dojednali dotaci na Alzheimer centrum, která by bez nás nedopadla, na ministerstvu školství jsme předjednali záložní variantu pro případ, že by fotbalistům nedopadl jejich projekt hřiště s umělou trávou.
Jelikož je ČSSD i nadále vládní stranou a Turnov má připraveno několik projektů v sociální oblasti – nová DPS u nemocnice, budova FOKUSu ve Skálově ulici, tak je spousta vyjednávání ještě před námi. S paní ministryní jsme již v kontaktu.
Sociální demokracie byla v právě končícím volebním v zastupitelstvu vidět i slyšet. Nejméně dvakrát jsme navrhovali odvolat Ing. Hejduka z Rady VHS jako zástupce Turnova, jelikož tam podle našeho názoru nereprezentoval zájmy města. Jsme proti zdražování vodného a stočného, zvyšování poplatků za odpady a zpoplatnění svozu bioodpadů, dále pak proti navyšování koeficientu daně z nemovitosti. Proto má smysl volit ČSSD i v nadcházejících komunálních volbách v Turnově.
2. Nedomníváme se, že bychom udělali nějakou zásadnější chybu. Aktivně jsme působili při jednáních zastupitelstva, pracovali ve výborech zastupitelstva i komisích rady. Komunální volby jsou svým způsobem specifické a neodrážejí vždy celostátní preference. Chceme oslovit všechny občany Turnova, pro které není sociální stát pouhou nadávkou, jako tomu je u pravicových konzervativců. Pro lidi práce, zaměstnance i důchodce jsme jedinou relevantní levicovou a středolevicovou alternativou. Rádi bychom se tedy pohybovali ve volebním výsledku okolo 10 %. Děkujeme za každý hlas, který nám dáte. My vám na oplátku slibujeme, že budeme dál přednášet na zastupitelstvech každodenní problémy města a trvat na jejich vyřešení, jako jsme to dělali doposud.

* KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
OLDŘICH TOMÁŠEK
Zastupitelé z řad turnovské KSČM se vždy řídili zásadou hlasovat pro usnesení přinášející prospěch občanům Turnova. V zastupitelstvu města se v drtivé většině řeší záležitosti, kde je žádoucí hlasovat tzv. „napříč politickými stranami“. Naopak odsuzujeme tzv. „nulovou toleranci“, kterou známe z parlamentu, kde pro některé politické strany není určující, co by zákon či vyhláška přinesly dobrého občanům, ale „kdo“ návrh podává. Není nám vlastní, byť jsme od roku 1990 v turnovském zastupitelstvu v takzvané opozici, z „principu“ odmítat návrhy z řad koalice. Budeme podporovat řešení problémů ve všech oblastech života města, mezi něž patří odklon tranzitu nákladních automobilů a kamionů směřujících na Semily a Lomnici n. P. mimo centrum města, spolu s tím možnosti parkování automobilů, existenci dostupné zdravotní péče se zachováním nosných oddělení turnovské nemocnice, podpoříme opatření vedoucí ke snížení nadměrné ceny vodného a stočného. Městská knihovna by si zasloužila novou budovu. Mezi další priority patří rekonstrukce ZŠ v Mašově, řešení nedostatečné kapacity koupaliště v Maškově zahradě, bydlení pro mladé rodiny a seniory.
Budeme-li velmi skromní, rádi bychom získali v zastupitelstvu aspoň jeden mandát.

* NEZÁVISLÝ BLOK
Ing. TOMÁŠ HOCKE
1. Proč by voliči měli dát svůj hlas ve volbách právě vám? Protože jsem pro všechny důvěrně známý. Všichni vědí, co se v posledních pěti a půl letech v Turnově změnilo, jakým způsobem vnímám problémy občanů města, jak komunikuji, jaké mám vize a rozpracované projekty, kam se společně s ostatními kolegy snažím město směřovat. Vědí i to, o co usiluji a co se mně třeba nedaří. Většinu toho, co jsem slíbil, jsem splnil a to, co se nepodařilo, je ve fázi příprav nebo usilovných jednání. Volební program je velmi konkrétní a lidé na kandidátce Nezávislého bloku jsou nejenom dobří ve svých profesích, ale většina je i velmi aktivní ve spolkovém životě města. Naše dlouhodobá myšlenka je shrnuta v našem heslu „Turnov – město, kde chceme žít!“ Cíl není konkrétní. Je to město, které dokáže naplňovat přání a sny svých obyvatel, tak aby se každý od nás hrdě přihlásil k našemu městu. Město, které dokáže inspirovat a chtějí tam bydlet lidé i odjinud. Město, které dokáže vytvořit společenství, které bude přirozeně kultivovat veřejný prostor, kulturní a společenské dění. Již mnoho bylo v minulosti vykonáno především díky bohaté spolkové činnosti a ještě je i nějaký ten kus cesty před námi.
2. Povolební situace bude velmi složitá a zásadním způsobem ji ovlivní síla mandátu. Síly jsou roztříštěny, turbulence z vrcholné politiky zasahují i do úrovně komunální politiky. Jestli jsou lidé s prací mou a mých kolegů spokojeni, prosím je o velkou podporu vložením celé kandidátky Nezávislého bloku. Jestli ne, je třeba změny. Pro další směřování města bez časově složitých kompromisů je třeba deset a více mandátů.

* OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
LUKÁŠ BĚLOHRADSKÝ
1. Turnovská ODS má za sebou generační obměnu, naší ambicí je být opět hybnou silou rozvoje města. Na kandidátku se nám podařilo získat osobnosti, které jsou respektované ve svých oborech, máme tam i mladé lidi, kteří jednou tohle město převezmou od nás. Přicházíme s ambiciózním programem plným novinek. Kromě tradičních témat, jako je třeba doprava, máme připravena i strategická rozhodnutí. Třeba se nám nechce vyhazovat 40 milionů za novou knihovnu, když máme nevyužitou Střelnici a mírnou stavební úpravou se sem knihovna vejde. Zavedeme městskou kartu, jejíž pomocí budou moci občané platit všechny poplatky elektronicky. Změníme systém hromadné dopravy, zavedeme senior taxi, které bude sloužit lidem v důchodovém věku, ale i třeba maminkám s malými dětmi. Vybudujeme největší přírodní park uvnitř města v nivě Jizery.
2. Důsledně budeme chtít realizovat co nejvíce věcí z našeho programu a budeme se snažit ostatní strany v zastupitelstvu přesvědčit, že naše myšlenky a náměty jsou dobré pro další rozvoj města. Nemusíme být za každou cenu v koalici na radnici, jsme připraveni pro město opravdu pracovat. Nejsme běžci na krátké tratě.

* PROTO
JIŘÍ MIKULA
1. Jako aktivním turnovským patriotům nám není jedno, jak se v Turnově žije. Věci, které se nám nelíbí, chceme opravdu změnit, a ne o změnách jenom mluvit. Máme kvalitní a reálný program. Chceme mít ve svých rukou cenu vody a péči o vodní infrastrukturu, tím dostaneme cenu vody pod sto. V dnešní době by mělo být normální vyřídit si úřední úkony digitálně, bez návštěvy úřadu. Dopravě a životnímu prostředí v Turnově ulevíme zavedením hromadné dopravy ve špičkách zdarma a nabídneme systém zapůjčení elektrokol. Výhody fúze s KNL nezpochybňujeme, jako akcionáři ale chceme lepší přehled o financování a využití příspěvku, který jde z městského rozpočtu. Navíc odmítáme jen tiše přihlížet suplování role státu za peníze města. V neposlední řadě se budeme řádně starat o stávající majetek.
Jsme tým aktivních kandidátů, kteří jsou úspěšní v profesním životě a jsou připraveni pracovat pro Turnov a jeho občany. Nechybí nám odhodlání a jsme zvyklí dotahovat věci do konce! Více o programu a kandidátech na www.proturnov.cz.
2. S pokorou přijmeme rozhodnutí našich spoluobčanů, věříme, že je naši kvalitní kandidáti a náš reálný program osloví tak, že dají svůj hlas nám! Chceme být ve vedení města, abychom mohli program realizovat!

* TURNOVSKÁ KOALICE
JUDr. VILÉM ZAHRÁDKA
1. Turnovská koalice (TK) nabízí nejpropracovanější program zahrnující řešení většiny problémů našeho města (viz TURNOVSKAKOALICE.WZ.CZ). Navíc na rozdíl od jiných stran TK své programové cíle diferencuje s ohledem na čas a náročnost jejich splnění a je si vědoma i důsledků jejich realizace. Některé, pro někoho lehce populisticky znějící vize, lze naplnit prakticky ihned (rozšíření plochy bezplatného parkování, narovnání vztahů mezi městem a sportovními organizacemi) či v horizontu cca dvou let (levnější voda). Realizace dalších cílů však přesahuje čas vymezený jedním volebním obdobím a především vyžaduje podporu krajských či celostátních orgánů, která zatím chybí. I my bychom chtěli „uzdravit turnovskou nemocnici“. Po změně vlastnických vztahů, kterou provedlo minulé vedení města v čele s Nezávislým blokem, jsou však možnosti turnovského zastupitelstva v tomto směru velmi omezené. Podobné je to i s budováním obchvatu ve směru na Semily, který by uvolnil dopravní přetížení centra města. Určitě však chceme s řešením těchto problémů začít, vůle nám nechybí. Kandidátní listina TK nabízí jak zkušené komunální politiky, tak i perspektivní zástupce mladé generace. Velmi důležité je, že velká část našich kandidátů jsou živnostníci a drobní podnikatelé, tj. lidé, jejichž příjmy nejsou závislé na veřejných rozpočtech. Právě takoví lidé by měli řídit město. Rada města, v níž mají většinu zaměstnanci městem řízených organizací, je určitě špatným řešením.
2. Pochopitelně chceme volby vyhrát. S ohledem na dosavadní pozici stran tvořících TK v celostátní, regionální i komunální politice bychom však byli spokojeni i se ziskem dvou mandátů.

VOLBIÉRA 2018
Pod názvem TURNOVSKÁ VOLBIÉRA uspořádal kacanovský spolek Radosti v úterý 18. září vpodvečer v sále KC Střelnice diskuzní setkání lídrů stran a hnutí, kandidujících v podzimních komunálních volbách v Turnově.
Všech osm lídrů v úvodu představilo svoji kandidátku, dále byla probírána témata, která se v Turnově řeší, jako jsou doprava, nemocnice, péče o zeleň a další. Došlo i na otázky z publika.
Zhruba dvou a půlhodinové setkání s nadhledem moderoval herec Petr Vydra, do velkého sálu Střelnice našla cestu zhruba stovka lidí, další měli možnost diskuzi sledovat on-line na internetu, byť s počátečními technickými problémy.

„Hlavním důvodem, který nás vedl k zorganizování Volbiéry, je naše přesvědčení, že základem právního státu – tedy i řádně fungující samosprávy – je demokratická volba, založená na informovaném rozhodování. K tomu, abychom se dokázali informovaně rozhodovat, potřebujeme úplný a svobodný přístup k informacím. To pokládáme za klíčový ukazatel otevřenosti společnosti, její svobody a zejména schopnosti se domluvit. Náš projekt TURNOVSKÉ VOLBIÉRY má lidem pomoci se svobodně a informovaně rozhodnout o tom, komu svěří samosprávu města na příští čtyři roky. Máte opravdu košatý výběr – o vaše hlasy se uchází 211 kandidátů. Věřím, že mezi nimi budete vybírat informovaně a s rozvahou,“ uvedl na závěr za organizátory Slavomír Říman.

Na záznam diskuze se můžete podívat ZDE:
http://stream.pamico.cz/turnov-volbiera/

Snímky lídrů stran, Turnovská volbiéra 2018

Do sálu Střelnice našla cestu zhruba stovka občanů

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

1 komentář

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.