REAKCE NA ČLÁNEK „TURNOV A JEHO ODPADY (ÚVAHY A MYŠLENKY)“

0

Ano, jakmile je objeví nějaká novinka v systému likvidace komunálních odpadů, která se významně dotkne obyvatel města, většinou to vzbudí několik reakcí z různých stran. I jednatel turnovských Technických služeb Libor Preisler využil svého práva reagovat na již zveřejněný text zastupitele Tomáše Tomsy.


Vážený pane inženýre Tomso,
po přečtení Vašeho článku o problematice odpadů v Turnově musím reagovat a Vám i čtenářům osvětlit některé Vaše výroky.

Zahájení provozu sběrného dvora v Sobotecké ulici se datuje již rokem 1997. V této době se Město Turnov pyšnilo, že je průkopníkem separace odpadů v tehdejším semilském okrese. Všichni byli rádi, že mohou třídit a hlavně zdarma likvidovat svoje odpady. Město mělo radost, že návštěvnost stále stoupá a občané jsou spokojeni. S narůstající návštěvností se otevřel druhý sběrný dvůr v Pacltově ulici a později třetí sběrný dvůr na Vesecku. Protože likvidace většiny odpadů byla pro občany Turnova zdarma, zatěžovalo to obecní rozpočet a začala se hledat úsporná opatření. Tato opatření vedla k postupnému uzavření sběrného dvora Pacltova a v neposlední řadě od letošního dubna omezení provozu sběrného dvora Sobotecká, a to pouze na sobotu, a zpoplatnění některých druhů odpadů.
Dále Vás musím upozornit, že odpady likvidujeme pro Město Turnov dle jejich požadavků a potřeb na základě řádné smlouvy.

Odpověď na Vaše otazníky o funkčnosti technických služeb:
► Technické služby Turnov jsou společností s ručením omezeným se 100% podílem Města Turnov.
► Při své činnosti zajišťují služby pro Město Turnov na základě uzavřených smluv a objemu požadovaných služeb.
► Za vybudovaný areál platíme městu nájem, tedy žádný luxus, ale řádný nájemní vztah.
► Žádné dotace od města nenárokujeme, město pouze platí za objednané a poskytnuté služby.
► Množství předaného odpadu na sběrné dvory nemůžeme ovlivnit, jelikož turnovští občané většinou ukládají zdarma, a hradí za ně město. Technické služby pouze třídí dodané odpady dle jednotlivých druhů.
► Domnívám se, že si jako technické služby nevedeme tak špatně, protože Město Turnov v loňském roce získalo ocenění za nejlepší separaci odpadů v Libereckém kraji.
► Při likvidaci stavebních odpadů a sutí provádíme recyklaci drcením s následným využitím tohoto materiálu. Za rok takto zpracujeme cca 3,5 až 4 tisíce tun, které se využívají při opravách komunikací nebo prodávají jako stavební materiál. Tato činnost je pro nás finančně zajímavá a rozhodně pro nás není ztrátová.
► Rovněž i Vaše informace o Technických službách Jičín jsou mylné. V současné době Město Jičín buduje nový areál za desítky milionů korun. A po dokončení bude daleko luxusnějším zázemím než máme v Turnově.
► Likvidace dřevní hmoty – větví, provádíme rovněž štěpkováním a ani tato činnost pro nás není ztrátová.
► Nevím, kde berete informace, že provoz Technických služeb Turnov je ztrátový. Každý rok předkládáme výsledky hospodaření do dozorčí rady a valné hromady společnosti. Naše firma vytváří zisky. Za vytvořené prostředky pořizujeme novou techniku (za deset let fungování společnosti s. r. o. byla nakoupena technika v hodnotě blížící se 20 milionů korun). V neposlední řadě byla v loňském roce ze zisku vyplacena Městu Turnov částka zhruba 1 milion korun.
► Vážený pane inženýre Tomso, jediné, v čem s Vámi mohu souhlasit, je Váš závěrečný výrok o malé informovanosti o provozu technických služeb. Mrzí mě, že podáváte široké veřejnosti zkreslené a nepravdivé informace a tím vrháte špatné světlo na naši společnost. Domnívám se, že jako zastupitel Města Turnova máte možnosti si Vámi uvedené informace předem ověřit a případné nejasnosti řešit na kompetentních místech a ne v médiích.

Článek připravil: Libor Preisler, jednatel Technických služeb Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.